Środki ostrożności dotyczące stosowania Epson Al C300 Series

Stosowanie serii Epson Al C300 wymaga przestrzegania odpowiednich środków ostrożności, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne wykorzystanie urządzenia. Należy przestrzegać następujących środków ostrożności: • Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przestudiować instrukcję obsługi. • Należy sprawdzić, czy urządzenie jest właściwie podłączone do zasilania. • Należy dbać o czystość urządzenia i zapewniać mu odpowiednią wentylację. • Należy unikać używania urządzenia w pobliżu wody lub w innym wilgotnym środowisku. • Należy unikać używania urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, ogrzewanie podłogowe lub innych urządzeń emitujących ciepło. • Należy wyłączyć urządzenie przed jego czyszczeniem lub wymianą części. • Należy unikać prób naprawy urządzenia samodzielnie. • Należy chronić urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności dotyczące stosowania Epson Al C300 Series

Zgodnie ze swoją misją, Redakcja Medonet. pl dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne treści medyczne poparte najnowszą wiedzą naukową. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany artykuł został zweryfikowany przez lekarza lub bezpośrednio przez niego napisany. Taka dwustopniowa weryfikacja: dziennikarz medyczny i lekarz pozwala nam na dostarczanie treści najwyższej jakości oraz zgodnych z aktualną wiedzą medyczną.

Nasze zaangażowanie w tym zakresie zostało docenione m. in. przez Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia, które nadało Redakcji Medonet. pl honorowy tytuł Wielkiego Edukatora.

Konsultacja merytoryczna:Lek. Aleksandra Witkowska

ten tekst przeczytasz w 5 minutBudezonid to lek w postaci proszku do inhalacji przeznaczony dla osób chorych na astmę oskrzelową. Budezonid zawiera kortykosteroid mający działanie przeciwzapalne, łagodzi objawy astmy i zmniejsza częstość ich występowania. Przeczytaj jak prawidłowo stosować Budezonid, jakie są wskazania do jego stosowania i jakie może powodować działania niepożądne.

Mazur

 • Budezonid - co to za lek?
 • Budezonid – dawkowanieBudezonid – przeciwwskazaniaJakie działania niepożądane wywołuje Budezonid? Budezonid – środki ostrożnościBudezonid – interakcje z innymi lekamiBudezonid a ciąża i karmienie piersiąBudezonid – instrukcja obsługi inhalatora

Budezonid - co to za lek?

Budezonid jest to lek stosowany w leczeniu astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Ma działanie objawowe i ogranicza gromadzenie i przyleganie leukocytów do śródbłonka naczyń. Budezonid również redukuje ilość krwinek wywołujących stan zapalny. Ponadto, pełni istotną funkcję w reakcji alergicznej i ogranicza produkcję histaminy.

Lek dostępny jest w formie tabletek, kapsułek, preparatu do inhalacji, aerozolu do nosa i pianki doodbytniczej. Dzięki niemu ustają objawy stanu zapalnego np. nadmierne wydzielanie śluzu w drogach oddechowych, świąd, podrażnienia i przekrwienie błon śluzowych. Budezonidu nie można kupić inaczej jak na receptę.

Budezonid, substancja czynna leku Budezonid, należy do grupy leków nazywanych kortykosteroidami. Lek Budezonid stosowany jest w celu zmniejszenia zmian zapalnych w płucach. Astma jest spowodowana stanem zapalnym dróg oddechowych. Regularne stosowanie leku Budezonid pomaga zapobiegać napadom astmy oskrzelowej i ułatwia oddychanie w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc.

Zobacz także: Nowa metoda wykrywania POChP

Budezonid – dawkowanie

Leczenie astmy zawsze powinno przebiegać zgodnie z wytycznymi lekarza, który każdemu pacjentowi indywidualnie ustala dawkę Bydezonidu. Uznaje się, że najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie możliwie jak najmniejszej dawki, która umożliwi uzyskać zadowalający rezultat w leczeniu podtrzymującym. Zmiana dawki może jednak w trakcie leczenia ulec zmianie – np. w momencie zmiany urządzenia inhalującego na nowe.

Dorośli mający łagodną astmę są leczeni 200 mikrogramową dawką leku, którą przyjmują raz w ciągu doby. Zazwyczaj wysokość stosowanej dawki leku wynosi od 400 do 800 mikrogramów na dobę. Gdy objawy choroby się zaostrzą, lekarz może zwiększyć choremu dawkę leku do 1600 mikrogramów na dobę. Dzieci powyżej 6. roku życia z łagodną astmą otrzymują dawki tej samej wielkości co dorośli, jednak w przypadku najmłodszych zwykle stosowana dawka wynosi 400 mikrogramów na dobę lub maksymalnie 800 mikrogramów na dobę.

Przeczytaj: Leki zażywane w upał mogą być tak groźne, jak dopalacze - przestrzegają farmaceuci. Na co uważać?

Budezonid – przeciwwskazania

Przeciwwskazaniem do zastosowania leku Budezonid jest uczulenie na substancję czynną lub któryś z pomocniczych składników preparatu.

Budezonidu nie wolno stosować podczas ostrego napadu duszności w astmie – należy wówczas podać lek rozkurczający i rozszerzający oskrzela o natychmiastowym działaniu (działanie Budezonidu widoczne jest dopiero po długotrwałym stosowaniu).

Przeciwwskazaniem do inhalacji z użyciem Budezonid jest również gruźlica płuc. Preparatu Budezonid nie należy stosować także przy grzybiczych lub wirusowych zakażeniach dróg oddechowych oraz w przypadku stwierdzonej pylicy płuc.

Budezonid zawiera laktozę, jest zatem niewskazany dla osób z nietolerancją tego cukru, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Przyjmowanie leku może być groźne m. dla osób starszych – farmakokinetyka leku wciąż nie została zbadana pod ich kątem. Szczególną ostrożność powinny zachować także osoby mające problemy z wątrobą i nerkami. Farmakokinetyka Budeznoidu nie została zbadana także pod kątem osób z zaburzeniami wątroby i czynności nerek.

Jakie działania niepożądane wywołuje Budezonid?

Budeznoid jest lekiem, którego ostra toksyczność jest niewielka. Przedawkowanie go wskutek nadmiernych inhalacji może zahamować czynności osi podzwzgórze-przysadka-nadnercza. By tego uniknąć, należy pamiętać, by stosować lek wyłącznie w dawkach zalecanych przez lekarza. Innymi skutkami ubocznymi mogą być: kaszel, bezgłos, problemy z widzeniem i kandydoza jamy ustnej.

Innymi działaniami niepożądanymi, które może wywołać lek, są: zaćma, jaskra, wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, świąd, zaburzenia zachowania, zmniejszenie gęstości mineralnej kości – jednak wymienione objawy pojawiają się rzadko. Wśród osób stosujących lek częściej pojawiają się objawy takie jak: nieostre widzenie i zapalenie płuc u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP).

Skutkami ubocznymi przyjmowania leku mogą być również zaburzenia psychiczne np. nadpobudliwość psychoruchowa, problemy ze snem, depresja, lęk i nerwowość. U dzieci stosujących preparat zauważono zmiany w zachowaniu. Co więcej, skutkiem ubocznym długotrwałego leczenia dziecka kortykosteroidami bywa spowolnienie wzrostu.

Budezonid – środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku, gdy pacjent przyjmuje inne kortykosteroidy, szczególnie podawane doustnie. Może pojawić się wówczas zahamowanie czynności kory nadnerczy.

Efekty leczenia Budezonidem widoczne są po około 10 dniach inhalacji. Nie wolno nagle przerywać terapii z zastosowaniem Budezonidu, ponieważ może to spowodować zaostrzenie się objawów chorobowych.

Należy mieć na uwadze, że astma oskrzelowa to choroba potencjalnie zagrażająca życiu. Budezonid nie jest pomocny w ostrym napadzie duszności – pacjent chorujący na astmę powinien zawsze mieć przy sobie inhalator z szybko działającym lekiem rozszerzającym oskrzela.

Budezonid – interakcje z innymi lekami

Przyjmowanie Budezonidu z inhibitorami CYP3A np. z itrakonazolem, atazanwirem, ketokonazolem, rytonawirem, nelfinawirem, amiodaronem i klarytromycynem może ograniczyć metabolizm preparatu. Gdy pacjent jednocześnie przyjmuje Budezonid z wymienionymi preparatami konieczne jest, by czynność kory nadnerczy była stale kontrolowana.

Budezonid a ciąża i karmienie piersią

Przyjmowanie przez kobietę w ciąży kortykosteroidów jest wskazane jedynie, gdy korzyści wynikające ze stosowania leku przeważają nad ewentualnym zagrożeniem dla dziecka. Kobieta karmiąca piersią powinna wiedzieć, że Budezonid przenika do mleka, więc stężenie leku w osoczu dziecka wyniesie ok. 1/600 stężenia Budezonidu w osoczu matki. Wciąż nie ma badań, których wyniki potwierdzałyby, że długotrwałe przyjmowanie leku nie ma negatywnych konsekwencji dla dziecka.

Budezonid – instrukcja obsługi inhalatora

Inhalator znajdujący się w opakowaniu leku Budezonid przeznaczony jest do podania proszku z takiej liczby kapsułek, jaka znajduje się w danym opakowaniu. Nie należy używać tego samego inhalatora do innego opakowania leku. Oto instrukcja, jak posługiwać się inhalatorem:

  Zdejmij nasadkę inhalatora, Otwórz inhalator. W tym celu mocno przytrzymaj podstawę inhalatora i przekręć ustnik zgodnie z kierunkiem wskazanym strzałką, Wyjmij 1 kapsułkę z blistra i umieść ją w komorze podstawy inhalatora. Kapsułkę należy wyjąć z blistra foliowego bezpośrednio przed użyciem. Nie należy umieszczać kapsułki w ustniku, Zamknij komorę inhalatora, przekręcając ustnik w kierunku wskazanym strzałką (do momentu usłyszenia odgłosu kliknięcia), Trzymając inhalator w pozycji pionowej z ustnikiem skierowanym w górę, jednokrotnie, do oporu naciśnij równocześnie przyciski inhalatora, Zwolnij przyciski inhalatora. W tym momencie kapsułka może się rozpaść, a drobne kawałki osłonki kapsułki mogą przedostać się do jamy ustnej lub gardła. Spożycie kawałka tej osłonki nie jest szkodliwe. Prawdopodobieństwo wystąpienia takiego przypadku jest minimalne, gdy kapsułka nie będzie przekłuta więcej niż jeden raz, zachowane zostaną warunki przechowywania oraz jeżeli kapsułka zostanie wyjęta z blistra bezpośrednio przed użyciem, Wykonaj spokojnie głęboki wydech. Nie należy wykonywać wydechu do inhalatora, Przechyl lekko głowę do tyłu, włóż ustnik inhalatora do ust i obejmij go szczelnie wargami, Wykonaj szybki, głęboki, równomierny wdech. W czasie wdechu powinien być słyszalny charakterystyczny dźwięk. Jeżeli dźwięk ten nie pojawi się, może to oznaczać, że kapsułka utknęła w komorze podstawy inhalatora. Należy wtedy otworzyć inhalator i podważając kapsułkę, usunąć ją z komory. Nie należy podważać kapsułki poprzez wielokrotne naciskanie przycisków, Po wykonaniu wdechu, należy wstrzymać oddech tak długo, jak to możliwe, bez uczucia dyskomfortu. Następnie wyjmij inhalator z ust i wykonaj wydech przez nos, Otwórz inhalator i sprawdź, czy w kapsułce nie pozostał jeszcze proszek. Jeśli proszek pozostał w kapsułce, należy powtórzyć postępowanie od punktu 7 do punktu 10, Po użyciu, otworzyć inhalator i usuń pustą kapsułkę. W celu usunięcia pozostałego proszku należy przetrzeć ustnik i komorę inhalatora (w której umieszcza się kapsułkę) suchą ściereczką. Można również użyć w tym celu miękkiej szczoteczki. Do czyszczenia inhalatora nie należy stosować wody, Zamknij komorę inhalatora i nałóż nasadkę.
 • Kortykosteroidystan zapalnyastmaprzewlekła obturacyjna choroba płucAstma oskrzelowa

   Revival - działanie, wskazania, dawkowanie, skutki uboczne, interakcje

   Revival to lek należący do antagonistów receptora angiotensyny II. Leki z tej grupy obniżają ciśnienie tętnicze poprzez rozluźnienie naczyń krwionośnych. Revival...

   Adrian JurewiczKelp - działanie, właściwości, skutki uboczne. Jak jeść kelp?

   Kelp to rodzaj wodorostów, będący składnikiem diety wschodnioazjatyckiej. Kelp jest pełen składników odżywczych i przeciwutleniaczy, a potencjalne korzyści...

   Mysimba - działanie, wskazania, dawkowanie, skutki uboczne

   Mysimba to lek dostępny w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Jest stosowany w leczeniu otyłości. Za działanie leku odpowiadają dwie substancje czynne,... pl/leki-od-a-do-z/zdrowie-intymne-i-seks, menero---dzialanie--wskazania--dawkowanie--skutki-uboczne--interakcje, artykul, 46480489. eu/pulscms-transforms/1/wFJk9kpTURBXy8wYTZlYzkzYjNiODUzM2ViMjA0ZGY3NzEwZjVmNzE2NC5qcGeRkwXNAQTMkd4AAaEwAQ" data-original-webp="//ocdn. eu/pulscms-transforms/1/1n4k9kpTURBXy8wYTZlYzkzYjNiODUzM2ViMjA0ZGY3NzEwZjVmNzE2NC5qcGeRkwXNAQTMkd4AAaEwBQ" alt="Menero - działanie, wskazania, dawkowanie, skutki uboczne, interakcje"/>Menero - działanie, wskazania, dawkowanie, skutki uboczne, interakcje

   Menero to lek na zaburzenia erekcji. Po wcześniejszej stymulacji seksualnej lek Menero, pomaga w rozszerzeniu naczyń krwionośnych członka, co działa pozytywnie na... pl/leki-od-a-do-z/inne-leki, trulicity---dzialanie--wskazania--dawkowanie--skutki-uboczne--interakcje, artykul, 74119276. eu/pulscms-transforms/1/8uBk9kpTURBXy81MGJlY2ZiOWY4Njc5NDgxOWQ3ZDg0M2ZhODNhNWY0OC5qcGeRkwXNAQTMkd4AAaEwAQ" data-original-webp="//ocdn. eu/pulscms-transforms/1/WjWk9kpTURBXy81MGJlY2ZiOWY4Njc5NDgxOWQ3ZDg0M2ZhODNhNWY0OC5qcGeRkwXNAQTMkd4AAaEwBQ" alt="Trulicity - działanie, wskazania, dawkowanie, skutki uboczne, interakcje"/>Trulicity - działanie, wskazania, dawkowanie, skutki uboczne, interakcje

   Trulicity to lek zawierjący substancję czynną dulaglutyd, która jest stosowana u osób dorosłych w celu obniżenia poziomu cukru we krwi w cukrzycy typu 2 oraz... pl/leki-od-a-do-z/inne-leki, forxiga---dzialanie--wskazania--dawkowanie--przeciwwskazania--skutki-uboczne, artykul, 10008575. eu/pulscms-transforms/1/kKDk9kpTURBXy9lNjIxYWRiNWExMGQyYTRjMjU2NmJmYWY2NzYyZTRmNi5qcGeRkwXNAQTMkd4AAaEwAQ" data-original-webp="//ocdn. eu/pulscms-transforms/1/0WTk9kpTURBXy9lNjIxYWRiNWExMGQyYTRjMjU2NmJmYWY2NzYyZTRmNi5qcGeRkwXNAQTMkd4AAaEwBQ" alt="Forxiga - działanie, wskazania, dawkowanie, przeciwwskazania, skutki uboczne"/>Forxiga - działanie, wskazania, dawkowanie, przeciwwskazania, skutki uboczne

   Forxiga to lek doustny zawiera substancję czynną, dapagliflozynę. Jest stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2, niewydolności serca i przewlekłej choroby nerek. Lek... pl/leki-od-a-do-z/inne-leki, efedryna---dzialanie--wskazania--dawkowanie--skutki-uboczne--interakcje, artykul, 66214664. eu/pulscms-transforms/1/Nalk9kpTURBXy83MTZmNDVjOGM0ZTYyNzg0ZWYyYzdjN2VjZDg2MGYwOC5qcGeRkwXNAQTMkd4AAaEwAQ" data-original-webp="//ocdn. eu/pulscms-transforms/1/Cpzk9kpTURBXy83MTZmNDVjOGM0ZTYyNzg0ZWYyYzdjN2VjZDg2MGYwOC5qcGeRkwXNAQTMkd4AAaEwBQ" alt="Efedryna - działanie, wskazania, dawkowanie, skutki uboczne, interakcje"/>Efedryna - działanie, wskazania, dawkowanie, skutki uboczne, interakcje

   Efedryna jest jednym aktywnych składników rośli z rodzaju przęśl (np. Ephedra equisetina). Efedryna jest stosowana do tymczasowego złagodzenia duszności, ucisku w... pl/psyche, ciemna-strona-empatii--zaskakujace-skutki-uboczne-wczuwania-sie-w-sytuacje-innych, artykul, 95397167. eu/pulscms-transforms/1/c4Wk9kpTURBXy80ZWM4M2I4ZjY3NjBhYTk2MGQxMjhkODMyNTkyYWE2MS5qcGeRkwXNAQTMkd4AAaEwAQ" data-original-webp="//ocdn. eu/pulscms-transforms/1/XWEk9kpTURBXy80ZWM4M2I4ZjY3NjBhYTk2MGQxMjhkODMyNTkyYWE2MS5qcGeRkwXNAQTMkd4AAaEwBQ" alt="Ciemna strona empatii. Zaskakujące skutki uboczne wczuwania się w sytuację innych"/>Ciemna strona empatii. Zaskakujące skutki uboczne wczuwania się w sytuację innych

   Empatia to zdolność do rozumienia i podzielania uczuć innych osób poprzez postawienie się na ich miejscu. Choć w dzisiejszym świecie taka cecha wydaje się...

   Małgorzata KrajewskaSól fizjologiczna do inhalacji - jak stosować? Skuteczność i skutki uboczne

   Sól fizjologiczna to roztwór chlorku sodu (NaCl) i wody. Ma wiele zastosowań w medycynie, ponieważ stosuje się ją do oczyszczania ran, wyjmowania i przechowywania... pl/lepsze-zdrowie-dluzsze-zycie/zdrowa-dieta, dieta-low-carb-bije-rekordy-popularnosci--o-tych-skutkach-ubocznych-sie-nie-mowi, artykul, 07738922. eu/pulscms-transforms/1/ENmk9kpTURBXy81Y2VjNzVhZjc4NmY2NGI1YWRjYWU3NWJjNDllMTBkMy5qcGeRkwXNAQTMkd4AAaEwAQ" data-original-webp="//ocdn. eu/pulscms-transforms/1/wFjk9kpTURBXy81Y2VjNzVhZjc4NmY2NGI1YWRjYWU3NWJjNDllMTBkMy5qcGeRkwXNAQTMkd4AAaEwBQ" alt="Dieta low carb bije rekordy popularności. O tych skutkach ubocznych się nie mówi"/>Dieta low carb bije rekordy popularności. O tych skutkach ubocznych się nie mówi

   Dieta keto to hit ostatnich czasów. Dużą popularnością cieszy się również dieta low carb. Platformy społecznościowe pękają od liczby przepisów, cateringi...

   mgr Zuzanna Cybulska, dietetyk kliniczny

Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.

Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Sugestie

Dodatkowe środki ostrożności dotyczące stosowania, patrz punkt 4. 4. Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego podczas ciąży i laktacji.

Précautions particulières d'emploi chez les animaux La sécurité du médicament vétérinaire n'a pas été établie pendant la période de gestation et de lactation. Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt W przypadku wystąpienia działań niepożądanych leczenie należy przerwać i zasięgnąć porady lekarza weterynarii. Précautions particulières d'emploi chez les animaux Si des effets indésirables apparaissent, le traitement devra être interrompu et l'avis d'un vétérinaire demandé. Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy przerwać leczenie i zasięgnąć porady lekarza weterynarii. 4. 5Précautions particulières d'emploi Précautions particulières d'emploi chez l'animal Si des effets indésirables apparaissent, interrompre le traitement et demander l'avis d'un vétérinaire. Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt: Szczepić tylko zdrowe zwierzęta. net/t%C5%82umaczenie/francuski-polski/Pr%C3%A9cautions" rel="nofollow">Précautions particulières pour chaque espèce cible: Seuls les animaux en bonne santé devront être vaccinés. FR-PL_287771">Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt Z uwagi na duże prawdopodobieństwo zmienności (czasowej, geograficznej) występowania oporności bakterii na trimetoprim/ sulfametoksazol zalecane jest pobieranie próbek bakteriologicznych i badanie wrażliwości. net/t%C5%82umaczenie/francuski-polski/Pr%C3%A9cautions+particuli%C3%A8res+d%27emploi" rel="nofollow">Précautions particulières d'emploi chez les animaux Étant donné la variabilité probable (temps, lieu géographique) dans la résistance de la bactérie au triméthoprime/ sulfaméthoxazole, il est recommandé de prélever un échantillon bactériologique et de tester sa sensibilité. FR-PL_303596">Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt Przed podaniem spironolaktonu razem z ACE inhibitorami należy sprawdzić funkcję nerek oraz poziom potasu w surowicy krwi. net/t%C5%82umaczenie/francuski-polski/Pr%C3%A9cautions+particuli%C3%A8res+d%27emploi" rel="nofollow">Précautions particulières d'emploi chez les animaux La fonction rénale et le taux de potassium sérique doivent être évalués avant le début d'un traitement associant la spironolactone à un IECA. FR-PL_290327">Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwięrząt. FR-PL_356095">Główne środki ostrożności dotyczące stosowania: Jak zapobiegać głównym zagrożeniom (przyjmować lek zgodnie ze wskazaniami, utrzymywać leczenie podtrzymujące opioidami, przechowywać lek EFFENTORA w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci; zapobiegać kradzieży i nieprawidłowemu stosowaniu)Principales précautions d'utilisation: Comment prévenir les principaux risques (prendre ce médicament comme il a été prescrit; maintenir le traitement de fond morphinique; tenir EFFENTORA hors de la portée et de la vue des enfants; prévenir le vol et le mésusage)12/ 64 4. 5 Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowaniaszczególne środki ostrożności dotyczące stosowania, w tym zwłaszcza szczególne środki ostrożności w celu bezpiecznego stosowania u gatunków docelowych, szczególne środki ostrożności stosowane przez osobę podającą weterynaryjny produkt leczniczy zwierzętom oraz szczególne środki ostrożności dotyczące ochrony środowiskales précautions particulières d'emploi, incluant les précautions particulières pour une utilisation sûre chez les espèces cibles, les précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux et les précautions particulières concernant la protection de l'environnementSpecjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt U kotów produkt leczniczy weterynaryjny może wywołać drgawki, prowadzące nawet do śmierci. Przyczyną jest wyjątkowa fizjologia kotów, niezdolnych do metabolizowania niektórych związków, w tym permetryny. net/t%C5%82umaczenie/francuski-polski/Pr%C3%A9cautions+particuli%C3%A8res+d%27emploi" rel="nofollow">Précautions particulières d'emploi chez l'animal Chez les chats, ce médicament vétérinaire peut provoquer des convulsions qui pourraient être fatales, en raison de la physiologie particulière de cette espèce et son incapacité à métaboliser certains5 Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowaniaŚrodki ostrożności dotyczące stosowania detekto... FR-PL_297113">Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt Unikać zanieczyszczenia szczepionki podczas szczepienia. FR-PL_296846">Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt W przypadku wystąpienia objawów estrogenizacji, należy obniżyć dawkę. En cas d'effets oestrogéniques, réduire la dose. FR-PL_307983">Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt Nie podawać równocześnie z innymi lekami. Ne pas administrer en association avec d'autres médicaments.

Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 18. Pasujących: 18. Czas odpowiedzi: 135 ms.

DocumentsRozwiązania dla firmKoniugacjaSynonimyKorektorInformacje o nas i pomoc

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200

Wykaz wyrażeń: 801-1200

Przestawiając drukarkę w inne miejsce, pamiętaj o poniższych kwestiach.

Ważne

 • Zapakuj drukarkę w wytrzymałe pudło, które jest zawsze ustawiane w pozycji horyzontalnej, dnem do dołu. Zastosuj odpowiednią ilość materiału ochronnego, aby zapewnić bezpieczny transport.
 • Pozostaw kasetę FINE w drukarce i wyłącz jej zasilanie, naciskając przycisk WŁ. /WZNÓW (ON/RESUME). Pozwoli to drukarce na automatyczne zakrycie głowicy drukującej, zapobiegające jej wysychaniu.
 • Po zapakowaniu drukarki nie przechylaj pudła z nią ani też nie ustawiaj go na boku lub do góry nogami. Mogłoby to spowodować wyciekanie atramentu w czasie transportu i uszkodzenie drukarki.
 • Jeśli transportem drukarki zajmuje się firma spedycyjna, należy poprosić o oznaczenie pudła napisem „TĄ STRONĄ DO GÓRY”, aby drukarka znajdowała się cały czas w pozycji spodem do dołu. Opakowanie należy również oznaczyć napisem „OSTROŻNIE”. canon/ij/webmanual/Manual/S/iP2800%20series/PL/BG/screens/t_tips030. jpg" alt=""/>

  Wyłącz drukarkę.

  Upewnij się, że kontrolka ZASILANIE (POWER) jest zgaszona, a następnie odłącz kabel zasilania.

 1. Jeśli kontrolka ZASILANIE (POWER) świeci się lub miga na zielono, nie należy odłączać drukarki. Odłączenie mogłoby spowodować uszkodzenie drukarki i uniemożliwić drukowanie za pomocą drukarki.
 2. Schowaj tacę wyprowadzania papieru i przedłużenie tacy wyjściowej, a następnie zamknij podpórkę papieru.

  Odłącz kabel drukarki od komputera i drukarki, a następnie odłącz od drukarki kabel zasilania.

  Aby zabezpieczyć pokrywy drukarki przed otwarciem się w trakcie transportu, przyklej je za pomocą taśmy. Następnie włóż drukarkę do plastikowej torby.

  Przy pakowaniu drukarki przymocuj do drukarki materiał ochronny.

Środki ostrożności dotyczące stosowania Epson Al C300 Series

Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności dotyczące stosowania Epson Al C300 Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności dotyczące stosowania Epson Al C300 Series