Arkusz montażowy Cadac 343

Arkusz montażowy Cadac 343 jest profesjonalnym narzędziem do projektowania i tworzenia wysoce wydajnych systemów elektrycznych. Jest on kompatybilny z różnymi platformami CAD / CAM, a jego wygodny interfejs pozwala użytkownikom tworzyć projekty zarówno konwencjonalne, jak i niestandardowe. Dzięki temu narzędziu możliwe jest tworzenie szczegółowych projektów, takich jak skomplikowane schematy, rozmieszczenia, opracowanie rysunku technicznego i wiele innych. Ponadto arkusz montażowy Cadac 343 wyposażony jest w narzędzie do automatycznego wykrywania błędów, dzięki któremu możliwe jest wykrywanie i naprawianie błędów w projektowanych systemach. Narzędzie to jest bardzo przydatne dla inżynierów, projektantów i instalatorów, ponieważ umożliwia im tworzenie wydajnych i niezawodnych systemów elektrycznych.

Ostatnia aktualizacja: Arkusz montażowy Cadac 343

Blacha trapezowa to materiał często wybierany do pokrycia dachu budynków jednorodzinnych, garaży czy hal przemysłowych. Łatwość montażu sprawia, że część osób postanawia samodzielnie wykonać pokrycie dachowe. Przedstawiamy, jakich błędów unikać i jak przeprowadzić prace w bezpieczny sposób.

Przygotowanie blachy trapezowej do montażu

Przed montażem blachy trapezowej należy wykonać prace przygotowawcze, które obejmują rozładunek i transport towaru. Właściwe przeprowadzenie tych czynności jest niezwykle ważne, bowiem użytkownik, postępując zgodnie z zaleceniami, uniknie ryzyka uszkodzenia produktu.

Odbiór blachy trapezowej. Przy odbiorze towaru należy upewnić się, czy został on dostarczony zgodnie ze specyfikacją. Wszelkie braki, pomyłki lub uszkodzenia powstałe w trakcie transportu należy odnotować na liście przewozowym i niezwłocznie zgłosić sprzedawcy.

Rozładunek blachy trapezowej. Do rozładunku zaleca się użycie wózka widłowego, ręcznego wózka paletowego lub innego urządzenia wyposażonego w widły paletowe o rozstawie minimum 1500 mm. Dozwolony jest również rozładunek HDS przy użyciu trawersu i specjalnych zawiesi pasowych.

Do rozładunku blachy trapezowej należy zaangażować odpowiednia ilość osób fot. Hanbud

Transport blachy trapezowej. W przypadku braku możliwości rozładunku mechanicznego możliwy jest rozładunek ręczny. W tym wypadku należy szczególnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Arkuszy nie wolno przesuwać po sobie, aby nie uszkodzić powłoki lakierniczej. Do takiego załadunku należy zaangażować odpowiednią liczbę osób według zasady: na każdy metr bieżący arkusza przypada 1 osoba. Oznacza to, że arkusz o długości 4 metrów bieżących powinien być rozładowany przez 4 osoby - po 2 na każdą stronę.

Montaż blachy trapezowej

Obliczenie pochylenia i geometrii dachu. Konstrukcja dachu powinna być wykonana zgodnie ze sztuką ciesielską oraz w oparciu o projekt budowalny. Przed przystąpieniem do pokrycia dachu należy zmierzyć kąt jego pochylenia oraz geometrię. Dla blach trapezowych minimalny spadek dachu to 7 stopni. Rozciągając żyłkę między pierwszą a ostatnią krokwią sprawdzamy, czy dach ma równą płaszczyznę. Tę samą czynność trzeba powtórzyć przy stronie okapu, kalenicy oraz połowie dachu. Następnie należy zmierzyć przekątne dachu, które przy połaci w kształcie prostokąta czy kwadratu powinny być równe. Niewielkie odchyłki rzędu 2-3 cm będziemy mogli wyrównać w kolejnych etapach pokrycia dachu. Większe należy niwelować, prostując krokwie.

Sprawdzanie, czy dach ma równą płaszczyznę za pomocą żyłki fot. Hanbud

Montaż deski okapowej. Montaż zaczynamy od przykręcenia do krokwi deski okapowej, do której mocujemy obróbki blacharskie i haki rynnowe. Następnie za pomocą wkrętów montażowych lub gwoździ mocujemy pas nadrynnowy. pl/i/images/6/1/6/dz02MDAmaD0zNTE=_src_199616-hanbud-blacha-trapezowa-montaz-3-budownictwob2b. jpg">

Montaż deski okapowej fot. Hanbud

Montaż membrany dachowej. Kolejnym krokiem przygotowującym dach do pokrycia blachą jest przybicie membrany dachowej bądź papy. Montaż należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta danego produktu. Następnie wzdłuż krokwi przykręcamy listwy drewniane (kontrłaty) o wymiarach minimum 25 mm x 50 mm. Mają one na celu zapewnienie swobodnej wentylacji dachu. pl/i/images/6/1/9/dz02MDAmaD0zNTE=_src_199619-hanbud-blacha-trapezowa-montaz-4-budownictwob2b. jpg">

Montaż membrany dachowej fot. Hanbud

Montaż drewnianych łat. Elementem, do którego przytwierdzone będą arkusze, są łaty drewniane. Najczęściej spotykany wymiar to 40 mm x 50 mm. Mocowanie łaty rozpoczynamy od łaty okapowej, przesuwając się w stronę kalenicy. Zalecana przez Hanbud odległość osiowa pomiędzy łatami powinna mieścić się w zakresie 250 – 350 mm. Zwiększenie odległości osiowej musi być poparte projektem budowlanym oraz potwierdzone przez konstruktora. Należy ponownie sprawdzić połać dachową pod względem geometrii, a nierówności zniwelować. pl/i/images/6/2/0/dz02MDAmaD0zNTE=_src_199620-hanbud-blacha-trapezowa-montaz-5-budownictwob2b. jpg">

Montaż drewnianych łat fot. Hanbud

Kierunek montażu blach trapezowych jest dowolny i niczym nieograniczony. Można je układać od lewej, jak i od prawej strony dachu. Zalecamy jednak montaż w kierunku przeciwnym do najczęstszych podmuchów wiatru. W zależności od obranego kierunku montażu przykrywamy ją bądź wsuwamy pod arkusz nakrywkowy. pl/i/images/6/2/1/dz02MDAmaD0zNTE=_src_199621-hanbud-blacha-trapezowa-montaz-6-budownictwob2b. jpg">

Kierunek montażu blachy trapezowej fot. Hanbud

Pierwszy arkusz mocujemy do połaci jednym wkrętem przy okapie i ustawiamy go pod kątem prostym względem okapu. Następnie kontynuujemy krycie dachu. pl/i/images/6/2/2/dz05MDAmaD0zNTE=_src_199622-hanbud-blacha-trapezowa-montaz-7-budownictwob2b. jpg">

Mocowanie arkusza blachy trapezowej do okapu fot. Hanbud

Wzdłużne łączenie arkuszy. Gdy zachodzi konieczność wzdłużnego łączenia arkuszy na połaci, należy pamiętać, aby zakład blachy mieścił się w zakresie 150-300 mm. Podczas montażu należy zachować kolejność zgodnie z rysunkiem poniżej. pl/i/images/6/2/3/dz02MDAmaD0zNTE=_src_199623-hanbud-blacha-trapezowa-montaz-8-budownictwob2b. jpg">

Kolejność wzdłużnego łączenia arkuszy blachy trapezowej fot. Hanbud

Wybór wkrętów i cięcie blachy trapezowej

Do montażu blach należy stosować ocynkowane i powlekane wkręty farmerskie 4, 8 x 35 mm. W części okapowej, przykalenicowej oraz na zakładach blacha powinna być przykręcona w każdej dolnej fali trapezu, natomiast w części wiatrówkowej do każdej łaty. W strefie krawędziowej rozmieszczenie wkrętów powinno wynosić 8 szt. /m2, natomiast w środkowej części połaci 5 szt. /m2 .

Blachę należy ciąć za pomocą specjalistycznych narzędzi dekarskich, takich jak nibbler lub nożyce ręczne. Do cięcia blach zabrania się używania szlifierki elektrycznej oraz innych urządzeń wytwarzających wysoką temperaturę. Nie należy docinać blachy na połaci dachu. Opiłki powstałe podczas cięcia lub montażu blach muszą zostać natychmiast usunięte. W przeciwnym wypadku mogą spowodować powstawanie zewnętrznych ognisk korozji. Spowoduje to skrócenie trwałości blachy oraz utratę gwarancji. 

Wszelkie niezbędne do wykończenia dachu obróbki blacharskie dostępne są w katalogu produktowym Hanbud. Należy jednak przy ich montażu pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej wentylacji dachu, aby zapobiec nadmiernemu gromadzeniu się wilgoci.

źródło i zdjęcia: Hanbud

CENA JUŻ od 6299 zł netto (dotyczy modelu 8HP)

CENA JUŻ od 8299 zł netto (dotyczy modelu 12HP)

CENA JUŻ od 9069 zł netto (dotyczy modelu 15HP)

Klimatyzator monoblokowy wewnętrzny INNOVA „2. 0” stanowi nową jakość w tego typu klimatyzatorach:

  • prawie niezauważalny, zarówno na na zewnątrz i wewnątrz ( doskonały design),
  • bardzo płaski, tylko 16 cm. głębokości, jest prawdopodobnie najcieńszy w swojej kategorii,
  • najcichszy na rynku – natężenie dźwięku od 27 dB(A) ( model DC INV),
  • klasa energetyczna „A+” ( dla DC INV) i „A” w pozostałych,
  • opatentowana samozamykająca się przysłona kanałów powietrznych,
  • mała średnica kanałów powietrznych – tylko 16 cm,
  • 2 niezależne elementy sterownia – pilot i dotykowy panel na urządzeniu,

„2. 0” pozwala na schładzanie i dogrzewanie pomieszczeń – pracuje w trybie pompy ciepła do temperatury zewnętrznej -10 oC i pozwala na utrzymywanie temp. „dyżurnej” +6 oC. W funkcji chłodzenia nie jest potrzebne odprowadzenie skroplin (w odpowiednich warunkach), kondensat jest odprowadzany wraz z powietrzem wylotowym.
Monoklima Innova „2. 0” może być zamontowana zarówno wysoko jak i przy podłodze.

Strony dostępne w domenie www. gov. pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.Szczegóły przetwarzania danych przez każdą z jednostek znajdują się w ich politykach przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 3. 0 Polska (CC BY-NC-ND 3. 0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.

Arkusz montażowy Cadac 343

Bezpośredni link do pobrania Arkusz montażowy Cadac 343

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Arkusz montażowy Cadac 343