Biuletyn Informacji Serwisowej 3m 88761

Biuletyn Informacji Serwisowej 3m 88761 (zwany dalej BIS) to narzędzie, które ułatwia firmie 3M monitorowanie i zarządzanie swoim asortymentem produktów. Umożliwia firmie wyświetlanie aktualnych informacji dotyczących produktów, dzięki czemu może ona wybrać odpowiednie produkty do wykonania określonej pracy. BIS zawiera informacje o produktach, takie jak instrukcje, części zamienne i aktualizacje zgodności z różnymi regulacjami prawnymi. Kiedy klienci wybierają produkty i części zamienne firmy 3M, BIS informuje ich o wszelkich aktualizacjach i usługach serwisowych. Dzięki temu klienci mogą mieć pewność, że otrzymane produkty i części zamienne są zgodne z aktualnymi standardami bezpieczeństwa i jakości.

Ostatnia aktualizacja: Biuletyn Informacji Serwisowej 3m 88761

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiskoGłówny Inspektor Sanitarny:w trybie art. 53 ww. ustawy uzgadnia zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko,w trybie w art. 54 opiniuje projekt programu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

01. 08. 2022 09:53 Paweł Słonecki15. 02. 2022 14:49 Paweł Słonecki10. 2022 09:34 Paweł Słonecki28. 07. 2021 09:11 Paweł Słonecki21. 04. 2021 12:58 Paweł Słonecki29. 09. 2020 12:23 Paweł Słonecki
TytułWersjaDane zmiany / publikacji
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie7. 013. 01. 2023 11:51 Paweł Słonecki6. 05. 04. 03. 02. 01. 0

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Strony dostępne w domenie www. gov. pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.Szczegóły przetwarzania danych przez każdą z jednostek znajdują się w ich politykach przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 3. 0 Polska (CC BY-NC-ND 3. 0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.

Strony dostępne w domenie www. gov. pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.Szczegóły przetwarzania danych przez każdą z jednostek znajdują się w ich politykach przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 3. 0 Polska (CC BY-NC-ND 3. 0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.

Biuletyn Informacji Serwisowej 3m 88761

Bezpośredni link do pobrania Biuletyn Informacji Serwisowej 3m 88761

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Biuletyn Informacji Serwisowej 3m 88761