Cechy produktu Frigidaire Fpkt58d7ns

Frigidaire Fpkt58d7ns to wielofunkcyjny produkt, który zaspokoi potrzeby wszystkich gospodarstw domowych. Przede wszystkim posiada sześć różnych poziomów temperatury, dzięki czemu można dopasować właściwą temperaturę do różnych rodzajów żywności i napojów. Jest także wyposażony w system chłodzenia turbo, który szybko chłodzi produkty w krótkim czasie. Ponadto posiada przestrzeń łatwo dostępną dla użytkownika, która pozwala na łatwe i szybkie przechowywanie produktów. Urządzenie jest także wyposażone w system oświetlenia LED, który ułatwia skorzystanie z niego w nocy. Więcej informacji o tym produkcie można znaleźć na stronie internetowej Frigidaire.

Ostatnia aktualizacja: Cechy produktu Frigidaire Fpkt58d7ns

W ramach każdego produktu możemy wyróżnić kilka kluczowych cech, które decydują o jego unikalności. W przypadku kabanosów na pewno są to: opakowanie, smak czy gatunek stosowanego mięsa. Dodatkowo niezmiernie istotne jest zrozumienie potrzeb i akceptacja proponowanych walorów przez poszczególne grupy docelowe konsumentów. Zatem nie łatwa jest odpowiedź na pytanie o inwestycje w nowe produkty lub modyfikowanie bieżących z oferty.

Połączenie tradycyjności z nowoczesnością to nie lada wyzwanie dla każdej branży. Dylemat, czy inwestować w całkowicie nowe produkty, czy poprawiać dotychczasowe dotyka niemal każdego producenta. Zatem zanim podejmiemy się inwestycji w zupełnie nowy produkt może warto zastanowić się, co można poprawić w dotychczasowym asortymencie? Warto pogłębić również wiedzę o tym czy podobne pomysły odniosły sukces lub porażkę u innych producentów.

1. Opakowanie

Opakowanie to na ogół pierwszy impuls do zakupu, najpierw kupują oczy a następnie usta. Opakowanie przyciąga uwagę konsumenta, buduje specyficzny przekaz emocjonalny, komunikuje jakość. Projektowanie opakowania i treści na nim uwidocznionych, tak aby osiągnąć sukces jest już prawdziwą sztuką i wyzwaniem, łączącym elementy marketingowe, prawne i technologiczne. To na opakowaniu znajdują się wszystkie informacje dotyczące produktu, począwszy od tych najważniejszych jak skład, wartość odżywcza, aż po teksty i informacje marketingowe. Rodzaj stosowanego opakowania oraz forma opakowania (w tym gramatura) ma coraz większe znaczenie na rynku. Konsument poszukuje produktu wygodnego, trwałego oraz dostosowanego do jego potrzeb.

Wraz z opakowaniem zmienia się ekspozycja produktu. Kabanos ze względu na coraz szerszą możliwość przechowywania go poza strefą chłodniczą, pozwala na zastosowanie różnych materiałów reklamowych jak POS (Point of Sales, in. POSM - Point of Sales Materials). Wspomniane materiały mogą przyjmować różną formę na terenie sklepu. Różnorodność stosowanych opakowań jest duża, pojawiają się coraz to nowe rozwiązania, jedną z najefektywniejszych metod wyboru kierunków rozwoju tego obszaru jest podglądanie konkurencji.

2. Cechy fizyczne produktu

Cechy fizyczne zależą od specyfiki produktu, spośród wielu cech w przypadku kategorii kabanos warto przyjrzeć się ich wymiarom, długości oraz grubości pojedynczej wiązki. Konsumenci oczekują różnych wymiarów produktów w obrębie asortymentu ze względu na zmienne okoliczności konsumpcji. Może to być ważny sygnał dla producentów przy tworzeniu nowego produktu.

Dlatego też warto śledzić w okresach długofalowych czy występują na rynku trendy lub wydzielają się pewne segmentacje w odniesieniu do konkretnej grupy konsumenckiej, metody dystrybucji itp.

3. Smak

Smak jest cechą, która oprócz opakowania najczęściej jest poddawana zmianom w produktach. Przy ogromnej populacji produktów tradycyjnych o czysto mięsnym charakterze, pojawiają się coraz częściej na rynku również kabanosy smakowe. Jest to jedna z form urozmaicenia produktu, ale czy dla producenta jest to stabilny biznesowo produkt weryfikuje rynek. Najlepszym narzędziem do zrozumienia i kształtowania walorów smakowych jest dziedzina zwana sensoryką i wszystkie metody, które proponuje. Raporty ProFILTM dają ogromną dawkę wiedzy o wyróżnikach sensorycznych dla wybranych, kluczowych produktów z rynku.

4. Posiłek czy przekąska?

Produkt mięsny przestaje być wyrobem traktowanym wyłącznie jako element głównego posiłku. Jednym ze znaczących możliwości dla producentów kabanosów jest wykorzystanie tego produktu w formie mięsnej przekąski. Element, który może urozmaicać codzienną dietę. Podkreślenie wysokiej zawartości białka może być dodatkowym atutem produktu. Zmiana nawyków spożywania produktów mięsnych (np. popularność grillowania, mięsne przekąski) powoduje, że producenci ciągle szukają nowych możliwości, również tych w obszarze pozytywnych dla zdrowia wartości odżywczych.

5. Co z tym mięsem?

W ramach omówienia produktu mięsnego (kabanos) nie można pominąć tak istotnego faktu, jakim jest gatunek zastosowanego mięsa do produkcji oraz jego zawartość. Kształtujący się trend „wysokiej jakości mięsa” (definicja ta dla każdego producenta może być specyficzna i wynikać z warunków prowadzenia produkcji) zwiększa czujność konsumentów. Na rynku kabanosów zauważalny jest trend wzmocnienia przekazu komunikacji o informacje dotyczące zawartości mięsa wykorzystanego w procesie produkcji. W ten sposób producenci starają się wyróżnić na tle konkurencji.

Mówiąc więcej...

Wymienione cechy to oczywiście nie wszystko. Im większy oczekiwany sukces, tym więcej obszarów do analizy i monitorowania. Rynek jest już ogromnie konkurencyjny, w ofercie łącznej 12 największych sieci znajduje się ponad 230 pozycji asortymentowych kabanosów, być może jest to zbyt dużo, aby osiągnąć oczekiwany efekt procesów marketingowych.

Zapraszamy do współpracy!

Zespół Prokonsument

Słowa kluczowe:

Z Encyklopedia Zarządzania

Produkt
Polecane artykuły
 • Produkt gotowy
 • Dobro konsumpcyjne
 • Towar
 • Rodzaje produktów
 • Klasyfikacja pozycji asortymentowych
 • Dobro prywatne
 • Wartość użytkowa
 • Asortyment produktów
 • Dobro luksusowe

Produkt można zdefiniować jako dobro fizyczne (przedmiot), usługę (świadczenie), osobę, organizację, ideę lub miejsce zawierające w sobie cechy, które jednostki lub organizację jako niezbędne.

Produkt według koncepcji marketingowej to zespół cech i właściwości które mogą służyć do zaspokojenia konkretnych potrzeb przez potencjalnego nabywcę, użytkownika, właściciela produktu lub osobę doświadczającą możliwośći korzystania z produktu.

Produktem może być wszystko to, co można zaoferować na rynku nabywcom i co jest w stanie zaspokoić ich określoną potrzebę lub pragnienie (T. Smoleń, 2012 s. 80).

Rodzaje produktów

Produkty można sklasyfikować ze względu na różne kryteria.Najczęściej występuje podział ze względu na przeznaczenie:

 • produkty konsumpcyjne zaspokajające potrzeby jednostek, grup nabywców, gospodarstw domowych
 • produkty zaopatrzeniowe nabywane przez przedsiębiorstwa przemysłowe w celu wytworzenia innych dóbr i usług

Klasyfikacja produktów konsumpcyjnych

Podział ze względu na materialność i sposób konsumpcji

 • Dobra nietrwałe - produktami kupowanymi zwykle, na krótko przed konsumpcją. Mają krótki okres ważności, gdyż ich wartości konsumpcyjne- użytkowe, czy smakowe - szybko ulegają pogorszeniu wraz z upływem czasu. Mogą to być artykuły żywnościowe lub artykuły nieżywnościowe szybko zużywalne.
 • Dobra trwałe - są to produkty zużywane stopniowo, wielokrotnie wykorzystywane. Cechuje je wyższa cena.
 • Usługi - produkty które nie maja charakteru materialnego, lecz dostarczają nabywcom korzyści. Do wytwarzania usług mogą ale nie muszą być wykorzystywane dobra materialne. Usługi są klasyfikowane na:
  • usługi w czystej postaci,
  • usługi wspierające sprzedaż dóbr.

Podział ze względu na zachowania konsumentów

 • Dobra wygodnego zakupy - dobra, które często są zakupywane, bez większego zastanowienia. Przeważnie wynikają z przyzwyczajeń klientów. Ich cechy i cena są klientowi znane wcześniej ze względu na wcześniejsze użytkowanie tego dobra. Istnieje podział tych produktów na podkategorie:
  • dobra podstawowe inaczej dobra stałego popytu - które kupujemy rutynowo.
  • dobra nabywane pod wpływem impulsu kupowane najczęściej bez wcześniejszego planowania.
  • dobra nabywane pod wpływem nagłej potrzeby kupowane w wyniku zajścia nieprzewidzianego zdarzenia.
 • Dobra wybieralne ich zakup podejmowany jest na podstawie przemyśleń i kalkulacji. Ważne są satysfakcjonujące cechy produktu. Możemy podzielić na:
  • dobra homogeniczne - mające podobne funkcje i jakość, ale różnią się ceną nabycia.
  • dobra heterogeniczne - różniące się np. wyglądem, sposobem wykonania.
 • Dobra specjalne-najrzadziej kupowane, cechują się niepowtarzalnymi cechami. Najczęściej są to dobra luksusowe
 • Dobra niespostrzegane - konsument interesuje się nimi, gdy zajdzie odpowiednie zdarzenie, lub zaistnieje potrzeba.

Klasyfikacja produktów zaopatrzeniowych

Głównym sposobem klasyfikacji produktów zaopatrzeniowych jest ich przeznaczenie. Wyróżniamy:

 • surowce i materiały,
 • wyposażenie,
 • materiały pomocnicze,
 • usługi.

Zadania produktów

Aby produkt osiągnął sukces na rynku musi zaspokajać określone potrzeby konsumentów oraz zapewnić dla nich określone korzyści. Ponieważ produkt może posiadać wiele zalet i przynosić różnorakie korzyści może być różnie postrzegany przez różnych nabywców. Podobnie z kupującymi którzy mają zróżnicowane preferencje i motywy zakupu danych produktów i kierują się jedną ale również kilkoma cechami produktu.

Korzyści dla konsumenta

Możemy wyróżnić tzw. rdzeń korzyści, który jest wiodącą korzyścią przy zakupie określonego dobra, np. zakup czajnika dyktowany jest przez chęć zagotowania wody. Niemal każdy produkt poza cechami wiodącymi posiada również korzyści wtórne, więc przywołany wcześniej czajnik powinien mieć określoną pojemność gdy potrzebujemy więcej bądź mniej wody, moc aby szybciej zagotować wodę, oraz wygląd żeby ładnie się komponował w kuchni. Im więcej produkt zaspokaja potrzeb tym staje się bardziej atrakcyjny dla nabywcy i chętniej przez niego kupowany.

Bibliografia

 • J. Altkorn (2004). Podstawy marketingu, Instytut marketingu, Kraków,
 • A. Czubała, T. Smoleń (2012). Podstawy marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa,
 • T. Dryl (2014). Zaufanie konsumenta do marki produktu na rynku konsumpcyjnym. , "Marketing i Rynek", nr 8,
 • K. Grzybczyk (2012). Lokowanie produktu. Zagadnienia prawne, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa
 • P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, W. Wong (2002). Marketing, podręcznik europejski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa,
 • T. Taranko, (2013). Zmiany w zachowaniach konsumentów i ich wpływ na kształtowanie produktów. , "Marketing i Rynek", nr 12. 20.

Autor: Michał Szczypiński, Katarzyna Kuleta

Ten artykuł od 2009-02 wymaga zweryfikowania podanych informacji.

Należy podać wiarygodne źródła, najlepiej w formie przypisów bibliograficznych.
Część lub nawet wszystkie informacje w artykule mogą być nieprawdziwe. Jako pozbawione źródeł mogą zostać zakwestionowane i usunięte.
Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tego artykułu.
Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tego artykułu.

Produkt – każdy obiekt rynkowej wymiany oraz wszystko, co może być oferowane na rynku. Produktem może być dobro materialne, usługa (profesjonalna), miejsce, organizacja bądź idea.

Podział produktów[edytuj | edytuj kod]

Ze względu na sposób wykorzystania i przeznaczenia, produkty dzielimy na:

 • konsumpcyjne:
  • powszednie:
   • podstawowe,
   • impulsywne,
   • nagłej potrzeby;
  • wybieralne:
   • homogeniczne (jednolite),
   • heterogeniczne;
  • luksusowe,
  • sporadyczne (epizodyczne),
  • niepostrzegalne;
 • przemysłowe:
  • dobra inwestycyjne,
  • produkty wyposażenia dodatkowego,
  • surowce,
  • materiały,
  • półprodukty,
  • produkty zaopatrzeniowe,
  • usługi profesjonalne.

Ze względu na stopień materialności (bo usługa to też produkt, zgodnie z przytoczoną wyżej definicją), produkty dzielimy na:

 • czyste produkty materialne,
 • produkty materialne z towarzyszącymi usługami,
 • hybrydy (pół na pół),
 • usługi z towarzyszącymi produktami materialnymi,
 • czyste usługi.

Usługi uznawane są za produkty jedynie w odniesieniu do usług profesjonalnych oraz komplementarnych (np. konto bankowe).

Struktura produktu[edytuj | edytuj kod]

W każdym produkcie można wyróżnić pewne poziomy, składające się na cały produkt. W literaturze można spotkać się z dwiema głównymi koncepcjami budowy produktu:

 • pierwsza, zaproponowana przez T. Levitta w latach 80. XX w., mówi o trzech poziomach[1]:
  • rdzeń (jądro) to, czyli fizyczny wymiar produktu, jego cechy funkcjonalne oraz zastosowane rozwiązania techniczne,
  • produkt rzeczywisty to wszystko co ma wpływ na postrzeganie towaru (usługi) przez konsumenta. Składają się na to takie czynniki jak: marka, znak handlowy, model, materiał, cena, jakość, opakowanie, styl, a także wygląd,
  • produkt poszerzony to korzyści dodatkowe, takie jak: dostawa, gwarancja, reklamacje, części zapasowe, dostępność punktów usługowych, instrukcja, łatwość instalacji i konserwacji, warunki płatności itp. ;
 • druga, opisana przez Ph. Kotlera obejmuje pięć poziomów:
  • podstawowy pożytek – jest to podstawowa potrzeba zaspakajana przez dany produkt (a więc rozrywka w przypadku telewizora),
  • produkt podstawowy – ta część produktu, która jest niezbędna do zaspokojenia potrzeby (np. telewizor),
  • produkt oczekiwany – oczekiwania klienta wobec produktu (panoramiczny obraz),
  • produkt rozszerzony – wszystko co przewyższa oczekiwania klienta (dźwięk stereo, podłączenie konsoli do gier),
  • produkt potencjalny – wszystkie modernizacje jakim może zostać poddany produkt w przyszłości (możliwość przeglądania stron WWW na telewizorze, przegląd zdjęć).

Funkcje produktu[edytuj | edytuj kod]

Podstawową funkcją każdego produktu jest zaspokojenie potrzeby nabywcy. Najczęściej jest to więc użyteczność produktu. Oprócz tej podstawowej każdy produkt pełnić powinien dwie dodatkowe funkcje. Pierwsza z nich wiąże się z łatwością użytkowania produktów, druga zaś z ich kształtem i kolorystyką.

Łatwość użytkowania produktu jest szczególnie widoczna w wypadku nowoczesnych produktów przemysłu elektronicznego (np. nowoczesne telewizory, aparaty fotograficzne, komputery czy magnetowidy).

Kształt i kolorystyka produktów mają w warunkach gospodarki rynkowej duże znaczenie. Klientom oferuje się wiele różnych produktów zaspokajających tę samą potrzebę (np. samochody, odzież). Na wybór wpływać może kształt, kolor i inne elementy kształtujące pierwsze wrażenie. Ogromne znaczenie ma także opakowanie.

Cykl życia produktu[edytuj | edytuj kod]

Produkt tak jak każde dobro ma swoje cykle od wprowadzenia go na rynek poprzez działanie na rynku lub jego wycofanie. Cykl życia produktu składa się z 4 faz:

 • wprowadzenia produktu na rynek, sprzedaż niska,
 • wzrostu,
 • dojrzałości, czyli nasycenie produktem,
 • spadku (schyłku).

Strategie produktu[edytuj | edytuj kod]

Elementami strategii produktu są:

 • kształtowanie funkcji produktu,
 • kształtowanie struktury asortymentowej firmy,
 • planowanie cyklu życia produktu,
 • kreowanie nowych potrzeb i produktów ich zaspokajających.

Na strategię produktu składają się również elementy takie jak:

 • jakość,
 • reklama,
 • wzór,
 • cechy,
 • marka i znak firmowy,
 • opakowanie,
 • rozmiary,
 • serwis,
 • gwarancja.

Przykładowe strategie produktu:

 • strategia utrzymywania konkurencyjności oferty,
 • strategia pełnego asortymentu produktu,
 • strategia ograniczonego asortymentu produktu,
 • strategia rozszerzania linii produktów,
 • strategia uzupełniania linii produktów,
 • strategia oczyszczania linii produktów

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Włodzimierz Gogołek, Wiesław Cetera: Leksykon tematyczny. Zarządzanie, IT. Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, 2014, s. 166–169. ISBN 978-83-63183-58-5.

Cechy produktu Frigidaire Fpkt58d7ns

Bezpośredni link do pobrania Cechy produktu Frigidaire Fpkt58d7ns

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Cechy produktu Frigidaire Fpkt58d7ns