Instrukcja ładowania Cal Flame G2900l R

Instrukcja ładowania Cal Flame G2900L R jest prosta i łatwa do wykonania. Przed ładowaniem należy upewnić się, że wszystkie bezpieczniki są włączone i że napięcie jest na poziomie 110V. Pamiętaj, aby podłączyć urządzenie do wyłączonego gniazda. Następnie należy podłączyć kabel zasilający do gniazda zasilającego i włączyć zasilanie. Po włączeniu zasilania należy upewnić się, że urządzenie jest włączone i wyłączyć zasilanie. Uruchom urządzenie i upewnij się, że wszystko działa poprawnie. Po zakończeniu ładowania zaleca się odłączenie urządzenia od zasilania i przestrzeganie wszystkich instrukcji obsługi dotyczących bezpieczeństwa.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja ładowania Cal Flame G2900l R

Akumulatory w wózkach widłowych

Najpopularniejszym rodzajem akumulatorów spotykanych obecnie w wózkach elektrycznych są akumulatory kwasowo-ołowiowe. Niektórzy producenci oferują również urządzenia wyposażone w nowoczesne akumulatory litowo-jonowe, które stosuje się obecnie w telefonach komórkowych, laptopach, powerbankach czy samochodach elektrycznych.

Zasady ładowania akumulatorów

Dobrze przygotowane stacje ładowania

Akumulatory kwasowo-ołowiowe do wózków elektrycznych powinny mieć wydzielone stanowisko ładowania, tzw. strefę ładowania.. Strefa przeznaczona do tego celu musi być wyposażona w wentylację w wykonaniu przeciwwybuchowym zintegrowaną z systemem detekcji wodoru oraz instalacją elektryczną. Nie jest wymagane oddzielne pomieszczenie. W pobliżu prostowników i akumulatorów nie mogą znajdować się żadne łatwopalne substancje czy przedmioty. Należy też zadbać o ty, by stanowisko ładowania akumulatorów było obsługiwane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolone osoby.

Sprawdź stanowiska do ładowania wózków i podnośników elektrycznych

Zachowanie środków ostrożności

W strefie przeznaczonej do ładowania nie można wykonywać czynności mogących powodować iskrzenie, podwyższenie temperatury czy pojawienie się otwartego ognia, dlatego zabronione jest na przykład lutowanie, spawanie, palenie tytoniu i e-papierosów czy korzystanie z narzędzi elektrycznych. Przed odłączeniem akumulatora należy wyłączyć prostownik. Trzeba też pamiętać, by podczas ładowania nie kłaść niczego na akumulatorach ani prostowniku (w szczególności dotyczy to przedmiotów metalowych, które mogą stać się źródłem zwarcia). Jeżeli ładowane są akumulatory kwasowe

powinno się zapewnić dostęp do odzieży ochronnej i środków neutralizujących kwas. W przypadku każdego rodzaju akumulatorów na stanowisku do ładowania musi znajdować się odpowiednio przystosowana gaśnica. Wszystkie elementy pomieszczenia i urządzenia bezpieczeństwa muszą też zostać właściwie oznaczone.

Zagrożenia w trakcie ładowania

Niektóre zagrożenia (wyciek kwasu, wydzielanie wodoru podczas ładowania) występują wyłącznie w przypadku akumulatorów kwasowych, natomiast ryzyko zapłonu na skutek wysokiej temperatury lub wytworzenia iskry dotyczy każdego rodzaju akumulatorów. Zapewnione na stanowisku ładowania akumulatorów środki bezpieczeństwa powinny być dopasowane do typu baterii, jaki jest wykorzystywany w danym przedsiębiorstwie.

Odpowiedni prostownik

Wózki widłowe mogą posiadać wbudowany prostownik, wtedy aby rozpocząć proces ładowania wystarczy podpiąć odpowiednią wtyczkę do gniazda sieciowego. Prostowniki są wyposażone w zabezpieczenia chroniące przed przeładowaniem akumulatora. Najlepiej korzystać z urządzenia zalecanego przez producenta wózków widłowych.

Właściwy czas ładowania

Nowoczesne prostowniki posiadają funkcję sygnalizowania naładowania do pełna. Jeśli wykorzystywane urządzenie nie posiada takiej opcji, można zazwyczaj przyjąć, że standardowy akumulator będzie ładował się przez około 8 do 12 godzin. Jeżeli temperatura baterii znacząco wzrośnie, należy niezwłocznie odpiąć ją od źródła zasilania – bez względu na to, ile czasu upłynęło!

Jak zadbać o żywotność akumulatora?

Poniższe zasady pomagają wydłużyć żywotność akumulatorów wózków i dbać o ich dobry stan.

Ładowanie do pełna

Akumulatory kwasowe działają dłużej i bardziej efektywnie, gdy są regularnie ładowane do pełna (to znaczy do swojej nominalnej pojemności, która stanowi zwykle jakieś 80% pojemności całkowitej), bez doładowywania w czasie przerwy czy przerywania procesu ładowania. Wiąże się to między innymi z liczbą cykli ładowania, którą można wykonać przed spadkiem wydajności urządzenia. Wyjątek stanowią akumulatory litowo-jonowe i litowo-polimerowe, które można ładować dowolnie często i w krótkich cyklach.

Ochrona przed rozładowaniem

Akumulatorów nie powinno rozładowywać się do końca – skraca to ich żywotność. Najwygodniejszym rozwiązaniem jest ładowanie baterii kwasowych codziennie po zakończonej pracy (lub zmianie), jednak z zastrzeżeniem, by nie rozładowywać ich poniżej 20% pojemności. Zaś w przypadku akumulatorów li-ion – doładowywanie ich w trakcie przerw w pracy.

Odpowiednie przechowywanie

Przechowywanie akumulatorów w odpowiedni sposób to także dobra metoda na przedłużenie żywotności baterii. Należy trzymać je w suchym, chłodnym miejscu o stałej temperaturze i wilgotności, bez ekspozycji na promieniowanie słoneczne. Warto zadbać też o właściwy poziom naładowania – absolutnie nie wolno przechowywać przez dłuższy czas rozładowanych akumulatorów!

***

Dbałość o ładowanie akumulatorów wózków elektrycznych w odpowiedni sposób pozwala zapewnić bezpieczeństwo oraz sprawić, że baterie będą bardziej wydajne i trwałe. Dzięki temu zasilane nimi pojazdy mogą pracować bezproblemowo i są mniej narażone na usterki instalacji elektrycznej.

← Ładowanie

Instrukcje dotyczące bezpiecznego ładowania akumulatora

 • Po rozładowaniu należy możliwie szybko ponownie naładować akumulator.
 • Zawsze upewnij się, że ładowarka jest przystosowana do typu danego akumulatora.
 • Nigdy nie należy korzystać z ładowarek bez automatycznego wyłącznika.
 • Zalecane jest użycie ładowarki z elektroniczną kontrolą napięcia, wykorzystującej profil ładowania IUoU.
 • Ładowanie w celu uniknięcia stratyfikacji (niewymagane w przypadku akumulatorów AGM)
 • Użyj ładowarki o charakterystyce IU oraz wyższym napięciu ładowania (2, 6 V/ogniwo).
 • Ładowanie z podwyższonymi parametrami nie powinno być prowadzone przez dłuższy czas, ponieważ spowoduje utratę wody.
 • Napięcie otwartego obwodu po naładowaniu powinno wynosić 2, 12–2, 13 V/ogniwo.
 • Na każde 0, 1 V różnicy względem wartości 12, 7/12, 8 V przypada 1 godzina ładowania.
 • Nigdy nie ładuj zamarzniętego akumulatora ani takiego, którego temperatura przekroczyła 45°C.
 • Połącz biegun dodatni (+) akumulatora z dodatnim przewodem ładowarki i biegun ujemny akumulatora z ujemnym przewodem ładowarki.
 • Nie włączaj ładowarki, jeśli nie jest podłączona do akumulatora.
 • Po zakończeniu ładowania wyłącz ładowarkę.
 • Zatrzymaj ładowanie, jeżeli akumulator się nagrzeje lub dojdzie do wycieku elektrolitu!
 • W czasie ładowania zadbaj o odpowiednią wentylację.

Test akumulatora

Najlepszym i najprostszym sposobem na sprawdzenie stanu akumulatora, jest zmierzenie napięcia przy użyciu woltomierza lub multimetru. Znając wartość napięcia, skorzystaj z poniższej tabeli, aby ustalić stan naładowania.

Upewnij się, że akumulator jest naładowany.

Aby akumulator mógł dostarczyć znamionową moc rozruchową, musi być w pełni naładowany. Zalecana wartość prądu ładowania wynosi 10% pojemności znamionowej wyrażonej w amperogodzinach (np. akumulator o pojemności 4 Ah ładowany jest prądem o natężeniu 0, 4 A [ampera]). Przed zamontowaniem akumulatora należy upewnić się, że jest on w pełni naładowany, co stanowi gwarancję jego dłuższej żywotności.

 • Nowy akumulator po aktywacji jest naładowany w około 80%.
 • Zalecane jest jego doładowanie. Nigdy nie należy przeprowadzać szybkiego ładowania.
 • Szczegółowe informacje na temat procedury ładowania można znaleźć w dołączonej do akumulatora instrukcji obsługi.

Ładowanie do pełna? Niepotrzebne!

Według ostatniego badania InsightOut Lab i marki Volkswagen, które przeprowadzonego na początku kwietnia 2020 r. na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1101 osób, średni dzienny dystans pokonywany samochodem przez respondentów wyniósł 51, 3 km. Natomiast z badania GUS[1] z 2018 r. wynika, że średni dzienny przebieg samochodów w Polsce wynosi 37 km (13 426 km/rok).

Czy zatem użytkownik EV musi codziennie ładować baterie do „pełna”?

Zdecydowanie nie. Nie tylko nie musi, ale wręcz nie powinien. Ładowanie do 100% pojemności skraca bowiem czas życia baterii!

Dlaczego? Częste ładowanie baterii do pełna, tak jak w przypadku telefonu komórkowego zdecydowanie skraca czas jej życia. Wiele aut elektrycznych posiada obecnie tzw. tryby long battery life, dzięki którym ładowanie kończy się automatycznie po osiągnięciu poziomu 80% naładowania baterii.

Kiedy zatem należy ładować baterie do 100% pojemności? W zasadzie jedynie wówczas gdy planujemy dłuższą podróż i maksymalny zasięg jest nam potrzebny albo, zgodnie z zaleceniami np. Tesli, co najmniej raz na trzy miesiące w celu zbalansowania ogniw (tj. wyrównania ich napięć).

Pamiętaj - Nie rozładowuj baterii do zera!

Ważna zasada w codziennym użytkowaniu pojazdu elektrycznego - nigdy nie należy wykorzystywać 100% pojemności baterii.

Czemu nie należy w pełni wyładowywać baterii?

W sytuacji gdy baterii litowo-jonowej jej pełne rozładowanie mogłoby doprowadzić do jej uszkodzenia i skrócenia liczby cykli jej życia. Na szczęście producenci aut wyposażyli auta w systemy, które mają zapobiegać tego typu zdarzeniom, ale mimo wszystko użytkownik przy niewłaściwym planowaniu trasy może mieć nieplanowany postój.

Lepiej ładować częściej, a mniej

Twórcy baterii litowo-jonowych nie mają w tej kwestii wątpliwości. Biorąc pod uwagę cykle życia baterii, optymalny poziom naładowania dla większości obecnie stosowanych technologii mieści się w przedziale 50 – 80%.

Ale jak to osiągnąć?

Po prostu – stosować się do pierwszej zasady opisanej powyżej – tj. nie ładować baterii w zakresie większym niż do 80% i w miarę możliwości w momencie gdy ilość energii w zasobniku spadnie poniżej 50%, doładować akumulator m. in. podczas postoju w mieście.

Kiedy najlepiej ładować baterie – czas ma znaczenie!

Kiedy ładować samochód elektryczny?

Najlepiej podłączyć samochód do stacji ładowania w nocy – wtedy czas ładowania nie ma większego znaczenia, a kierowca może skorzystać m. z tańszej taryfy nocnej, ponadto nie obciążamy wówczas sieci, większość pozostałych odbiorników energii, jest wówczas wyłączona. Doskonale wiedzą o tym producenci ładowarek i pojazdów EV, właśnie dlatego pozwalają na programowanie czasu pracy ładowarki.

[1] GUS: Raport „Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2018 roku, 29. 11. 2019 r.

Instrukcja ładowania Cal Flame G2900l R

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja ładowania Cal Flame G2900l R

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja ładowania Cal Flame G2900l R