Instrukcja bezpieczeństwa i instalacji Honeywell Galaxy 500

Instrukcja bezpieczeństwa i instalacji Honeywell Galaxy 500 to szczegółowa instrukcja, która zapewnia informacje na temat bezpiecznego używania i instalacji systemu alarmowego Galaxy 500 od Honeywell. Instrukcja zawiera informacje na temat instalacji systemu, nastawiania czujników i ustawiania systemu w trybie testowym. Instrukcja zawiera również wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania systemu i jest dostępna zarówno w wersji drukowanej, jak i online. Instrukcja bezpieczeństwa i instalacji Honeywell Galaxy 500 zapewnia użytkownikom informacje potrzebne do zabezpieczenia domu i zmniejszenia ryzyka wystąpienia niebezpieczeństw.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja bezpieczeństwa i instalacji Honeywell Galaxy 500

Wracamy do pracy. Wracamy do podróżowania. Wracamy do gry. Wspólnie zmierzymy się z nowymi wyzwaniami, przed którymi staje świat.

Play/Pause

OFERTY PRACY

Wyobraź sobie przyszłość.

Zmieniaj zasady, na których opiera się świat, jako nasz #futureshaper.

Aktualności

NASZA GŁÓWNA SIEDZIBA

Warszawa

Honeywell Sp. z o. o.
Ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa
+48 22 60 60 900

POMOC & WSPARCIE

Aby uzyskać pomoc w zakresie produktu lub usługi, które już masz, lub w odniesieniu do innych pytań dotyczących firmy.

SPRZEDAŻ

Aby uzyskać informacje o tym, jak Honeywell może pomóc Twojej firmie.

Wszystkie aplikacje Galaxy są skanowane przed ich pobraniem, dlatego możliwość zainfekowania telefonu jakimkolwiek złośliwym oprogramowaniem jest znikoma. Niemniej jednak złośliwie ukierunkowane reklamowe wiadomości tekstowe lub e-mail mogą nieść ze sobą zagrożenie pobraniem szkodliwego lub złośliwego oprogramowania na telefon. Istnieje kilka działań, które możesz podjąć celem zabezpieczenia telefonu Galaxy przed atakami smishingowymi, pharmingiem urządzeń mobilnych, aplikacjami szpiegującymi i wirusami. Zapoznaj się z poniższym przewodnikiem.

Przed zastosowaniem się do poniższych zaleceń upewnij się, że oprogramowanie urządzenia i powiązane z nim aplikacje są zaktualizowane do najnowszych wersji. Aby zaktualizować oprogramowanie urządzenia mobilnego, wykonaj poniższe działania:

Krok 1.  Przejdź do Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania.

Krok 2. Stuknij Pobierz i zainstaluj.

Krok 3.  Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Środki ostrożności dotyczące smishingu

Smishing to metoda na elektroniczne oszustwo finansowe, która sprowadza się do przesłania odbiorcy wiadomości tekstowej z adresem witryny internetowej i instalacji złośliwego kodu po tym, jak użytkownik uzyska dostęp do witryny internetowej, a w konsekwencji kradzieży danych osobowych użytkownika. W rezultacie użytkownicy mogą być narażeni na utratę środków pieniężnych poprzez mikropłatności. Aby zapobiec szkodom, których przyczyną jest smishing, stosuj środki ostrożności opisane poniżej.

 • Zachowaj ostrożność w przypadku odnośników do witryn internetowych zamieszczonych w wiadomościach tekstowych z nieznanych powodów. (Jeżeli wiadomość tekstowa wysłana przez osobę znajomą zawiera odnośnik do witryny internetowej, sprawdź go przed uzyskaniem dostępu do witryny).
 • Zainstaluj na produkcie co najmniej dwa programy antywirusowe, zaktualizuj je do najnowszej wersji i utrzymuj monitoring w czasie rzeczywistym.
 • Zastosuj blokowanie i ograniczenia mikropłatności.
 • Zwiększ ustawienia bezpieczeństwa produktów poprzez zapobieganie instalacji na produkcie aplikacji z nieznanych źródeł.

Środki ostrożności dotyczące pharmingu urządzeń mobilnych

Pharming urządzeń mobilnych to metoda na elektroniczne oszustwo finansowe, w której fałszywa aplikacja bankowości elektronicznej jest instalowana na produkcie zainfekowanym złośliwym oprogramowaniem celem skłonienia użytkowników do wprowadzenia poufnych danych pozwalających uzyskać dostęp do środków pieniężnych celem kradzieży takich danych. Aby zapobiec szkodom, których przyczyną jest pharming urządzeń mobilnych, stosuj środki ostrożności opisane poniżej.

 • Korzystaj z haseł jednorazowych (OTP), tokenów bezpieczeństwa (zabezpieczenie przed kopiowaniem hasła) itp. oraz korzystaj z usługi zapobiegania elektronicznym oszustwom finansowym.
 • Nigdy nie podawaj w bankowości elektronicznej pełnego numeru zabezpieczającego karty.
 • Nie przechowuj na urządzeniu zdjęć numeru zabezpieczającego karty.
 • Jeżeli podejrzewasz atak pharmingowy, natychmiast wnioskuj o zawieszenie płatności, zwracając się do policji lub banku.
 • Środki ostrożności dotyczące aplikacji szpiegujących

  Aplikacja szpiegująca jest aplikacją na smartfony, która w czasie rzeczywistym może gromadzić informacje o połączeniach telefonicznych, wiadomościach tekstowych oraz dane o lokalizacji użytkowników danego produktu poprzez dostęp do funkcji nagrywania głosu, usuwanie danych, a nawet ograniczanie dostępu. Aby zapobiec szkodom, których przyczyną są aplikacje szpiegujące, stosuj środki ostrożności opisane poniżej.

 • Korzystaj z ustawień blokady bezpieczeństwa, takich jak wzory, hasła i odciski palców oraz często je zmieniaj.
 • Nie zezwalaj na arbitralne modyfikowanie ustawień rejestru lub oprogramowania systemu operacyjnego.
 • Zapobiegaj automatycznej instalacji złośliwych aplikacji szpiegujących konfigurując urządzenie tak, aby nie instalowało aplikacji z nieznanych źródeł.
 • Środki ostrożności dotyczące wirusów

  Aby zapobiec szkodom, których przyczyną jest infekcja wirusem, stosuj środki ostrożności opisane poniżej. Niezastosowanie się do poniższych zaleceń może skutkować utratą gwarancji na produkt.

 • Unikaj pobierania podejrzanych aplikacji.
 • Unikaj odwiedzania podejrzanych stron.
 • Usuwaj wiadomości tekstowe i e-mail od nieznanych lub podejrzanych nadawców.
 • Korzystaj z funkcji ustawień hasła i zmieniaj hasło regularnie.
 • Włączaj interfejsy bezprzewodowe, takie jak Bluetooth, tylko wtedy, gdy ich używasz.
 • Jeżeli odbiegające od normy symptomy się utrzymują, sprawdź urządzenie pod kątem infekcji złośliwym kodem.
 • Sprawdzaj pobrane pliki pod kątem wirusów przed ich otwarciem.
 • Zainstaluj program antywirusowy na komputerze i regularnie wykonuj skanowanie pod kątem wirusów.
 • Nie zmieniaj arbitralnie struktury platformy produktu.
 • Zawsze aktualizuj system operacyjny i program antywirusowy do najnowszych wersji.
 • Pamiętaj: Prezentowany na zrzutach ekranowych widok ekranu oraz menu mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia i wersji oprogramowania.

  Naciśnij „WYŚLIJ” aby przesłać nam swoją opinię. Dziękujemy za udział w ankiecie.

  Dziękujemy za twoją opinię

  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

  Galaxy 2 Series
  User Guide
  Honeywell Security

  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
  Table of Contents Table of Contents.............................................................. iii Introduction......................................................................................... 1 Controlling Your Alarm System.......................................................... 2 Users.................................................................................................................................... 2 Groups.......................................................
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
  iv
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
  Introduction The Galaxy 2 Series is a programmable alarm control panel that will allow you to protect your home or business by providing secure and reliable intruder detection. The system can be fully tailored by your installer to operate in the most convenient way for your lifestyle or working practice. If there are any changes in your requirements, your installer will be able to make any necessary changes to the system configuration in order to continue to provide the best protection whilst ma
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
  Controlling Your Alarm System Users Each person who uses the system is described as a ‘User’ and can have their own unique identity, in the form of a PIN code, prox tag or wireless keyfob, or a combination of all three. Different users can have a different level of access to the alarm system functions. All this can be set up in the user programming section described later. The control panel can be controlled in one of three ways: 1. By entering a PIN code at a keypad and pressing function butto
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
  Keypads There are two types of keypad available as shown below but both work in a similar manner. The number buttons are for entering PIN codes and for changes options. The function keys down the side have the following use: A>: This scrolls forward in a list or menu and activates a FULL set. B<: This scrolls backwards in a list or menu and activates a PART or NIGHT set. ent: This saves a current setting or activates the currently displayed command. esc: This aborts an operation or escapes back
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
  Wireless Keyfobs Keyfobs are portable controllers that can be attached to a key ring. They will allow you to Set and Unset the system by a single press of a button and can sometimes be programmed with additional functions. Because they operate by radio, they can be used anywhere around the premises provided that they are within range of the installed radio receiver. NOTE: Labels are provided to place over the buttons to indicate the function. Begin Full SOS Set Procedure (Button 1) Unset/Cancel
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
  If you hear a rapid beeping sound, the system cannot set as there are open zones. The keypad will show which zones are open. NOTE: Display not shown when Open Zone Open Zone 1044 1044 Open Zone Open Zone Open Zone 1044 1044 1044 using wireless keyfobs to set the system. The setting procedure can be cancelled at any time during the exit time by pressing the esc key on the keypad, the [OFF] button on the keyfob or placing the tag back in front of the prox symbol. Setting the System — Part or
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
  Setting with Faults Normally, if there is a fault of any kind on the system, setting will not be permitted until the fault is rectified. However, depending on the set-up of your system and the level of your user access, it may be possible override a fault and proceed with the setting procedure. If there are faults present when you try to set via the keypad, the following typical display will be shown: Fault Override Fault Override Fault Override Fault Override Fault Override 03 Event(s)> 03 Even
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
  Cancelling an Alarm The process for cancelling an alarm is similar to unsetting the system. However, if a wireless keyfob or prox tag has been used, the alarms must be viewed on a keypad by typing in a user code and following the on-screen instructions. Only certain users are able to reset the system following an alarm condition. You installer will inform you which users have this ability. How to Restore an Alarm Alarms, faults and tampers will be restored provided: 1. The cause has cleared. 2.
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
  Setting and Unsetting Groups It is possible to split the alarm system into separate areas or ‘Groups’ that can be set and unset independently. Different users can be given access to only certain groups, or to all groups. Also, individual users can be given the option of simply setting and unsetting all groups assigned to their code or choosing which groups to set or unset each time. Setting and Unsetting Without Group Choice When a user with access to multiple Groups, but no group choice, wants
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
  Menu Access To access the other functions of the system, users can enter the menu mode by typing their PIN code and pressing the ent button. This will display the first menu item after showing system status for five seconds. 10 = Setting 10 = Setting 10 = Setting 10 = Setting 10 = Setting [ent] to Select [ent] to Select [ent] to Select [ent] to Select [ent] to Select Users can then navigate around the menu using the scroll keys, ent key and esc key, or they can jump to any specific menu item dir
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
  Menu 11 - Omit Zones This function allows a user to temporarily disable a detection zone from the system (for example, to disable a movement detector when a dog is left in the house). Zone omits last for one set period only and automatically switch off when the system is unset. On entering the menu option, the first omittable zone is displayed. The A> and B< scroll keys can be used to select the different zones in turn. To omit a particular zone, scroll to the zone so that it is displayed on scr
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
  Menu 22 - View Log This option displays the system event log. The log records all events that occur in the system and is vital for tracing the chain of events during a break-in or when trying to trace a fault. On entering the option, the most recent event is displayed on screen in the following format: Event Time Date 09:51 09:51 09:51 01/08/04 01/08/04 01/08/04 09:51 09:51 01/08/04 01/08/04 1021+ 1021+ 1021+ 1021+ 1021+ Intruder Intruder Intruder Intruder Intruder Event Source Event Type Pressi
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
  Menu 31 - Walk Test This menu allows the zones to be manually tested. There are two sub-options to this function as follows: 1 = Test all Zones This puts all omittable zones into walk test immediately. 2 = Test Selected Zones This allows the user to select specific zones to be put into test. On selecting the option, the first zone is displayed with the zone number and description on the top row. On the bottom row, the test status is displayed. If the # key is pressed that zone is selected for te
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
  01 01 01 01 01 User 1 User 1 User 1 User 1 User 1 *1234 *1234 *1234 *1234 *1234 User(L2) User(L2) User(L2) User(L2) User(L2) The A> and B< keys are used to select the user to be edited. Pressing ent will show the options for that user, starting with the PIN option. Again, the A> and B< keys can be used to move between the options. Pressing the ent key allows the displayed option to be modified. Most users can only access the PIN option. Only Master users can access the other functions. The pro
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
  7 = Duress The duress function, when enabled, forces a panic signal to be sent to the monitoring station each time the user PIN, fob or tag is used. Duress codes should only be used in emergency situations when there is a threat to life. Menu 44 - Mobile Numbers This option allows the SMS text messaging feature to be altered. The system can send event messages to up to three mobile phones by text messaging. The type of events that are sent can be individually selected for each of the three mobil
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
  Zone Reference Table RIO 00 ZONE FUNCTION DESCRIPTION CHIME OMIT PART 1001 1002 1003 1004 RIO 01 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 Installer Details NAME ADDRESS TELEPHONE OFFICEHOURS OTHER TIMES ACCOUNTNO. 15
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
  © Copyright Honeywell Security IU1-0032 Rev 1. 1 16

  Instrukcja bezpieczeństwa i instalacji Honeywell Galaxy 500

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja bezpieczeństwa i instalacji Honeywell Galaxy 500

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja bezpieczeństwa i instalacji Honeywell Galaxy 500