Instrukcja instalacji systemu Cisco App Lmm

Instalacja systemu Cisco App Lmm jest łatwa i szybka. Pierwszym krokiem jest zapoznanie się z instrukcją instalacji, która zawiera niezbędne informacje dotyczące tworzenia i konfigurowania środowiska. Następnie należy ściągnąć i zainstalować aplikację, a także wszystkie wymagane pluginy, narzędzia i komponenty. Kolejnym krokiem jest skonfigurowanie systemu, aby mógł działać zgodnie z wymaganiami. Ostatnim etapem jest weryfikacja poprawności instalacji i przetestowanie aplikacji. Po zakończeniu instalacji aplikacja jest gotowa do użycia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji systemu Cisco App Lmm

 • Cisco dostosowało daty cyklu życia oprogramowania dla oprogramowania wbudowanego i aplikacji. Zobacz ogłoszenie dotyczące aktualizacji polityki dotyczącej wycofywania >

Znajdź produkty i pliki do pobrania

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select

 • Możesz teraz zapisywać dokumenty i inne treści do wykorzystania w przyszłości. Zaloguj się, aby zobaczyć swoje zapisane treści.

  Produkty według kategorii

  Więcej opcji pomocy technicznej

  Licencje

  Tradycyjne licencjonowanie

  Generuj licencje PAK oraz licencje na inne urządzenia, w tym licencje demo, i zarządzaj nimi.

  Licencje Smart Software Licensing

  Śledź licencje Smart Software License i zarządzaj nimi.

   Umowy dla przedsiębiorstw

   Generuj licencje i zarządzaj nimi na podstawie umów Enterprise Agreement.

   Wsparcie licencjonowania

   Samodzielne rozwiązuj typowe problemy licencyjne.

   Oprogramowanie i pliki do pobrania

   Narzędzie do wyszukiwania błędów

   Znajdź błędy oprogramowania na podstawie wersji produktu i słowa kluczowego. com/research/home" data-config-metrics-item="Badania dotyczące oprogramowania">Badania dotyczące oprogramowania

   Poznaj propozycje Cisco dotyczące obsługiwanych produktów.

   Cisco Software Checker

   Użyj narzędzia Cisco Software Checker, aby wyszukać porady dotyczące bezpieczeństwa, które odnoszą się do określonych wydań oprogramowania Cisco IOS, IOS XE, NX-OS oraz NX-OS w trybie ACI. com/download/home" data-config-metrics-item="Pobierz oprogramowanie Cisco">Pobierz oprogramowanie Cisco

   Uzyskaj najnowsze aktualizacje, poprawki i wydania oprogramowania Cisco.

   Aby przygotować Cisco 7940/7960 do pracy z SIP, musisz wykonać kilka kroków.

   Po pierwsze, pobierz najnowszą wersję oprogramowania wbudowanego dla telefonu (znajdziesz je tu: http://www. pl/sip-ip-phone7960) i utwórz plik konfiguracyjny w oparciu o poniższą instrukcję. Gdy telefon pobierze informacje z serwera TFTP i będzie włączony, będzie gotowy do działania. Poniżej opiszemy wszystko krok po kroku.

   Gdy telefon jest włączony, wymaga on od serwera TFTP:

   • Najświeższej wersji oprogramowania
   • Pliku Dual-boot (OS79XX. TXT)
   • Specjalnie utworzonego dla danego telefonu pliku konfiguracyjnego (adres MAC zawarty w nazwie)
   • Domyślnego pliku konfiguracyjnego
   • Pliku ring-list
   • Pliku dial-plan

   Serwer DHCP powinien mieć ustawione poniższe opcje (albo należy skonfigurować je samodzielnie):

   • dhcp option #1 (maska podsieci)
   • dhcp option #3 (domyślna brama sieciowa)
   • dhcp option #6 (adres serwera DNS)
   • dhcp option #15 (nazwa domeny)
   • dhcp option #50 (adres IP)
   • dhcp option #66 (adres serwera TFTP)
   • Proces instalacji telefonu IP Cisco

    1. Telefon pobiera najświeższą wersję pliku instalacyjnego.

    2. Telefon otrzymuje numer swojego VLAN – aby otrzymać parametry z serwera DHCP, telefon (w przypadku podłączenia do bramy sieciowej Cisco Catalyst) powinien otrzymać numer Voice-VLAN, który został ustawiony w danej bramie sieciowej.

    3. Telefon otrzymuje adres IP - z serwera DHCP lub własnych ustawień.

    4. Telefon pobiera z serwera TFTP lub pamięci następujące pliki:

   • SEP. cnf. xml – Utworzony na serwerze TFTP-server który SEP. xml który zawiera następujące dane (wersja aktualizacji oprogramowania): <device><loadInformation>P0S3-08-2-00</loadInformation></device> Telefon sprawdza wersję swojego oprogramowania. Jeżeli trzeba, aktualizuje ją.
   • <Software update version>. loads – jeżeli wersja jest odpowiednia, telefon wykorzystuje już istniejące w pamięci pliki, które zostały określone w pliku SEP. xml.
   • OS79XX. TXT – ten plik odpowiada za bezproblemowe przełączanie się telefonu między SIP, MGCP lub SCCP, wykorzystując ten sam serwer TFTP.
   • SIPDefault. cnf – domyśle parametry dla wszystkich telefonów. Ustawienia omówimy później.
   • SIP<MAC-address>. cnf – ustawienia dla jednego telefonu. Ich strukturę omówimy później.
   • RINGLIST. DAT – zawiera pliki z dzwonkami i ich lokalizacją.
   • dialplan. xml - zawiera przykładowy plan wybierania. Może zostać wysłany do telefonu przy pomocy Notify (NTFY) przez nagłówek Event.
   • 5. Telefon sprawdza wersję oprogramowania.

    Nazwa pliku powinna być następująca: SIPXXXXYYYYZZZZ. cnf, gdzie XXXXYYYYZZZZ to adres MAC telefonu napisany wielkimi literami.

    Przykładowa nazwa pliku: SIP00503EFFD842.

    Każda linijka pliku powinna prezentować się następująco:

    nazwa_zmienna: definition; dodatkowy komentarz

    W poniższym przykładzie należy zmienić następujące parametry:

   • 111111: Twój numer SIP z Panelu Klienta.
   • Password: Twoje hasło numeru SIP z zakładki "Konfiguracji konta SIP" ‎‎w Panelu Klienta.
   • 1234-100: Twój numer wewnętrzny centrali telefonicznej z Panelu Klienta.
   • Password: Twoje hasło numeru SIP ‎

   W przypadku konieczności zmienia się też inne parametry. Przykład pliku konfiguracyjnego SIPDefault. cnf:

   # SIP Default Configuration File

   # Image Version

   image_version: P0S3-08-3-00

   # Proxy Server

  • proxy1_address:: sip. com
  • proxy1_address:: pbx. com
  • proxy2_address: ""; Can be dotted IP or FQDN

   proxy3_address: ""; Can be dotted IP or FQDN

   proxy4_address: ""; Can be dotted IP or FQDN

   proxy5_address: ""; Can be dotted IP or FQDN

   proxy6_address: ""; Can be dotted IP or FQDN

   # Proxy Server Port (default - 5060)

   proxy1_port: 5060

   proxy2_port: 5060

   proxy3_port: 5060

   proxy4_port: 5060

   proxy5_port: 5060

   proxy6_port: 5060

   # Proxy Registration (0-disable (default), 1-enable)

   proxy_register: 1

   # Phone Registration Expiration [1-3932100 sec] (Default - 3600)

   timer_register_expires: 3600

   # Codec for media stream (g711ulaw (default), g711alaw, g729a)

   preferred_codec: g711ulaw

   # TOS bits in media stream [0-5] (Default - 5)

   tos_media: 5

   # Inband DTMF Settings (0-disable, 1-enable (default))

   dtmf_inband: 1

   # Out of band DTMF Settings

   #(none-disable, avt-avt enable (default), avt_always-always avt)

   dtmf_outofband: avt

   # DTMF dB Level Settings

   #(1-6dB down, 2-3db down, 3-nominal (default), 4-3db up, 5-6dB up)

   dtmf_db_level: 3

   # SIP Timers

   timer_t1: 500; Default 500 msec

   timer_t2: 4000; Default 4 sec

   sip_retx: 10; Default 10

   sip_invite_retx: 6; Default 6

   timer_invite_expires: 180; Default 180 sec

   ####### New Parameters added in Release 2. 0 #######

   # Dialplan template (. xml format file relative to the TFTP root directory)

   dial_template: dialplan

   # TFTP Phone Specific Configuration File Directory

   tftp_cfg_dir: ""; Example:. /sip_phone/

   # Time Server

   #(There are multiple values and configurations refer to Admin Guide for Specifics)

   sntp_server: ""; SNTP Server IP Address

   sntp_mode: anycast (default); unicast, multicast, or directedbroadcast

   time_zone: EST; Time Zone Phone is in

   dst_offset: 1; Offset from Phone's time when DST is in effect

   dst_start_month: April; Month in which DST starts

   dst_start_day: ""; Day of month in which DST starts

   dst_start_day_of_week: Sun; Day of week in which DST starts

   dst_start_week_of_month: 1; Week of month in which DST starts

   dst_start_time: 02; Time of day in which DST starts

   dst_stop_month: Oct; Month in which DST stops

   dst_stop_day: ""; Day of month in which DST stops

   dst_stop_day_of_week: Sunday; Day of week in which DST stops

   dst_stop_week_of_month: 8; Week of month in which DST stops 8=last week of month

   dst_stop_time: 2; Time of day in which DST stops

   dst_auto_adjust: 1; Enable(1-Default)/Disable(0) DST automatic adjustment

   time_format_24hr: 1; Enable(1 - 24Hr Default)/Disable(0 - 12Hr)

   # Do Not Disturb Control

   #(0-off (default), 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)

   dnd_control: 0;

   # Caller ID Blocking

   #(0-disabled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)

   callerid_blocking: 0; (Default is 0 - disabled and sending all calls as anonymous)

   # Anonymous Call Blocking

   anonymous_call_block: 0; (Default is 0 - disabled and blocking of anonymous calls)

   # DTMF AVT Payload (Dynamic payload range for AVT tones - 96-127)

   dtmf_avt_payload: 101; Default 101

   # Sync value of the phone used for remote reset

   sync: 1; Default 1

   ####### New Parameters added in Release 2. 1 #######

   # Backup Proxy Support

   proxy_backup: ""; Dotted IP of Backup Proxy

   proxy_backup_port: 5060; Backup Proxy port (default is 5060)

   # Emergency Proxy Support

   proxy_emergency: ""; Dotted IP of Emergency Proxy

   proxy_emergency_port: 5060; Emergency Proxy port (default is 5060)

   # Configurable VAD option

   enable_vad: 0; VAD setting 0-disable (Default), 1-enable

   ####### New Parameters added in Release 2. 2 #####

   # NAT/Firewall Traversal

   nat_enable: 1; 0-Disabled (default), 1-Enabled

   nat_address: ""; WAN IP address of NAT box (dotted IP or DNS A record only)

   voip_control_port: 5060; UDP port used for SIP messages (default - 5060)

   start_media_port: 16384; Start RTP range for media (default - 16384)

   end_media_port: 32766; End RTP range for media (default - 32766)

   nat_received_processing: 1; 0-Disabled (default), 1-Enabled

   # Outbound Proxy Support

   outbound_proxy: ""; restricted to dotted IP or DNS A record only

   outbound_proxy_port: 5060; default is 5060

   ####### New Parameter added in Release 3. 0 #######

   # Allow for the bridge on a 3way call to join remaining parties upon hangup

   cnf_join_enable: 1; 0-Disabled, 1-Enabled (default)

   ####### New Parameters added in Release 3. 1 #######

   # Allow Transfer to be completed while target phone is still ringing

   semi_attended_transfer: 1; 0-Disabled, 1-Enabled (default)

   # Telnet Level (enable or disable the ability to Telnet into the phone)

   telnet_level: 1; 0-Disabled (default), 1-Enabled, 2-Privileged

   ####### New Parameters added in Release 4. 0 #######

   # XML URLs

   services_url: ""; URL for external Phone Services

   directory_url: ""; URL for external Directory location

   logo_url: ""; URL for branding logo to be used on phone display

   # HTTP Proxy Support

   http_proxy_addr: ""; Address of HTTP Proxy server

   http_proxy_port: 80; Port of HTTP Proxy Server (80-default)

   # Dynamic DNS/TFTP Support

   dyn_dns_addr_1: ""; restricted to dotted IP

   dyn_dns_addr_2: ""; restricted to dotted IP

   dyn_tftp_addr: ""; restricted to dotted IP

   # Remote Party ID

   remote_party_id: 0; 0-Disabled (default), 1-Enabled

   Ustawienia pliku konfiguracyjnego dla oddzielnego telefonu IP

   W pliku mogą być zmienione następujące parametry: anonymous_call_block, autocomplete, callerid_blocking, call_hold_ringback, call_waiting, dnd_control – oraz inne w razie konieczności. Plik powinien nazywać się SIP. Poniżej znajduje się przykład pliku konfiguracyjnego dla oddzielnego telefonu:

   # SIP Configuration Generic File

   # Line 1 appearance

  • line1_name: 111111
  • line1_name: 1234-100
  • # Line 1 Registration Authentication

  • line1_authname: 111111
  • line1_authname: 1234-100
  • # Line 1 Registration Password

   # Line 2 appearance

   line2_name: football

   # Line 2 Registration Authentication

   line2_authname: "UNPROVISIONED"

   # Line 2 Registration Password

   line2_password: "UNPROVISIONED"

   ####### New Parameters added in Release 2. 0 #######

   # Phone Label (Text desired to be displayed in upper right corner)

   phone_label: ""; Has no effect on SIP messaging

   # Line 1 Display Name (Display name to use for SIP messaging)

   line1_displayname: "User ID"

   # Line 2 Display Name (Display name to use for SIP messaging)

   line2_displayname: ""

   ####### New Parameters added in Release 3. 0 ######

   # Phone Prompt (The prompt that will be displayed on console and Telnet)

   phone_prompt: "SIP Phone"; Limited to 15 characters (Default - SIP Phone)

   # Phone Password (Password to be used for console or Telnet login)

   phone_password: "cisco"; Limited to 31 characters (Default - cisco)

   # User classification used when Registering [ none (default), phone, ip]

   user_info: none

   Ustawienia parametrów z menu telefonu IP Cisco

   Niektóre parametry mogą być skonfigurowane ręcznie przez menu telefonu IP Cisco. Domyślnie ustawienia telefonów IP Cisco 7940/7960 są zablokowane. Aby je odblokować, musisz wprowadzić hasło podane w pliku konfiguracyjnym. Zrobisz to, klikając w Settings > Unlock Config. Aby zablokować ustawienia, kliknij Lock Config lub Exit. Zapisz wszystkie zmiany parametrów, aby telefon mógł ponownie się uruchomić.

   time_zone: BT

   dst_offset: 01/00

   dst_start_month: April

   dst_start_day: 1

   dst_start_time: 02/00

   dst_stop_month: October

   dst_stop_day: 1

   dst_stop_time: 02/00

   dst_stop_autoadjust: 1

   DST – daty przejścia na czas letni i zimowy.

  Instrukcja instalacji systemu Cisco App Lmm

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji systemu Cisco App Lmm

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji systemu Cisco App Lmm