Instrukcja konfiguracji Asus Pundit R350

Instrukcja konfiguracji Asus Pundit R350 jest niezbędna do prawidłowej konfiguracji i działania tego komputera. Instrukcja zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące procesu instalacji i konfiguracji systemu operacyjnego, konfiguracji sieci, sterowników i innych ważnych funkcji, które będą potrzebne do optymalnego działania komputera. Instrukcja ta jest szczególnie ważna dla tych, którzy nie mają doświadczenia w konfigurowaniu komputerów, ponieważ pomaga ona w łatwy sposób zainstalować i skonfigurować system operacyjny oraz inne ważne komponenty systemu.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja konfiguracji Asus Pundit R350

1267 Asus podręcznik (-y) są dostępne do pobrania za darmo w formacie PDF

Kliknij poniższą literę, aby zobaczyć pełną listę marek zaczynających się od tej litery.

 • #
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

A

Asus Cell Phone A50

Marka: Asus

Produkt: Cell Phone

Rozmiar: 3. 64 MB

Strony: ~

Pliki do pobrania: 0

Asus Cell Phone G60

Marka: Asus

Rozmiar: 1. 40 MB

Asus Cell Phone M10

Marka: Asus

Rozmiar: 3. 66 MB

Asus Cell Phone V55

Marka: Asus

Rozmiar: 994. 20 KB

Asus Cell Phone V66

Marka: Asus

Rozmiar: 2. 94 MB

Asus Cell Phone V75

Marka: Asus

Rozmiar: 1. 33 MB

Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje, możesz również kliknąć poniższy odnośnik do filmu ASUS Youtube, aby dowiedzieć się więcej na temat: Jak skonfigurować tryb repeatera na routerze ASUS?

https://www. com/watch? v=2710aIdX2tI

Jakie tryby pracy obsługuje router ASUS?

Router ASUS obsługuje kilka trybów pracy, aby spełnić różne wymagania.

Tryb operacyjny

Tryb routera bezprzewodowego / tryb routera AiMesh
Tryb repeateraTryb punktu dostępowego (AP) / router AiMesh w trybie APMostek multimedialnyWęzeł AiMesh

Adnotacja: Routery bezprzewodowe ASUS mają różne funkcje w zależności od modelu; sprawdź na stronie specyfikacji produktu, czy twój router obsługuje powyższe funkcje.

Czym jest tryb repeatera?

W trybie repeatera router ASUS może bezprzewodowo połączyć się z istniejącą siecią bezprzewodową wejściowego modemu/routera, aby zwiększyć zasięg sieci bezprzewodowej i zapewnić użytkownikom lepszą siłę sygnału.

Adnotacja: W tym trybie firewall udostępnianie adresu IP i funkcje NAT są wyłączone.

Jak skonfigurować tryb repeatera?

Konfiguracja routera wejściowego [RT-AC68U], routera [RT-AC66U B1] i systemu operacyjnego Windows 10 jako przykład:

Windows 10

Adnotacja: IP routera zostanie zmienione automatycznie po skonfigurowaniu go jako repeatera. Aby odnaleźć adres IP routera, pobierz i zainstaluj najpierw narzędzie Device Discovery do wykrywania urządzeń.

Zapoznaj się z tematem [ASUS Device Discovery] Jak odnaleźć adres IP routera bezprzewodowego lub punkt dostępowy z poziomu systemu Windows? , aby dowiedzieć się więcej o aplikacji do wykrywania urządzeń ASUS Device Discovery.

Krok 1: Sprawdź, czy urządzenie wejściowe (modem/router) może połączyć się z Internetem i włącz Wi-Fi.

Podłącz laptopa do routera [RT-AC66U B1], który chcesz skonfigurować w trybie repeatera, używający w tym celu kabla Ethernet.

Uruchom przeglądarkę internetową i wprowadź adres http://router. com lub http://www. asusrouter. com.

Krok 2: Jeśli logujesz się do sieciowego interfejsu graficznego po raz pierwszy lub router zostanie przez Ciebie zresetowany, nastąpi automatyczne przekierowanie do strony QIS (Quick Internet Setup — szybka konfiguracja Internetu).

Następnie kliknij przycisk [Advanced Settings] (ustawienia zaawansowane).

Jeśli konfiguracja routera została zakończona, zapoznaj się z poniższą sekcją często zadawanych pytań (FAQ), aby skonfigurować tryb repeatera. com/images/2020/04/08/c849e42d-3acd-41c4-92ce-6003eca53ac9. jpg"/>

Aby dowiedzieć się, jak przywrócić router do stanu fabrycznego, zapoznaj się z tematem: [Router bezprzewodowy] Jak zresetować router do ustawień fabrycznych? .

Krok 3: Kliknij [Choose operation mode] (wybierz tryb pracy). com/images/2020/04/08/14f90cb4-96e0-436d-85a1-fba7c328fe5b. jpg"/>

Krok 4: Kliknij [Repeater mode] (tryb repeatera). com/images/2020/04/08/3ddc0520-235f-4bac-8c96-e166783ca857. jpg"/>

Krok 5: Wyszukaj sygnały Wi-Fi. com/images/2020/04/08/1afc38a0-9bd6-4d56-b3c6-0eb36e14f452. jpg"/>

Krok 6: Wybierz nazwę istniejącej sieci Wi-Fi i kliknij ją. W tym przypadku, jako przykład: 2. 4GHz WiFi z RT-AC68U.

Jeśli router ASUS obsługuje nazwy sieci Wi-Fi (SSID) 2, 4 GHz i 5 GHz, możesz je znaleźć tutaj. com/images/2020/04/08/7a43e166-2694-478b-9884-c07825b7effc. jpg"/>

Krok 7: Wprowadź klucz sieci 2. 4GHz Wi-Fi z RT-AC68U i kliknij [Next] (dalej).

Adnotacja: To hasło jest kluczem sieci WiFi urządzenia wejściowego. com/images/2020/04/08/ef62130f-033b-4c3b-a416-6ae3e4b62b61. jpg"/>

Krok 8: Kliknij [Automatic IP] (automatyczny adres IP)

Krok 9: Nazwa sieci Wi-Fi (SSID) i zabezpieczenia sieci bezprzewodowej są ustawione dla RT-AC66U B1.

Możesz je ustawić samodzielnie lub użyć domyślnych, a następnie kliknij [Apply] (zastosuj).

Adnotacja: Domyślnym zabezpieczeniem sieci bezprzewodowej jest klucz sieciowy routera wejściowego RT-AC68U. com/images/2020/04/08/acc761a1-565b-4c7d-b9f3-9f5df36e4c4e. jpg"/>

Krok 10: Ustaw nazwę użytkownika i hasło dla routera [RT-AC66U B1] w trybie repeatera i kliknij [Next] (dalej). com/images/2020/04/08/1c070c4a-b98c-4d89-af13-afbcb44037e3. jpg"/>

Krok 11: Jak widać na zrzucie, ustawianie trybu repeatera zostało zakończone. com/images/2020/04/08/a4fcbb6f-c259-45ec-8516-f4936c7b9aba. jpg"/>

Jak wejść do sieciowego interfejsu graficznego w trybie repeatera i sprawdzić status Internetu?

IP routera zostanie zmienione automatycznie po skonfigurowaniu go jako repeatera.

Zapoznaj się z tematem

Krok 1: Otwórz narzędzie ASUS Device Discovery do wyszukiwania urządzeń, a następnie podłącz laptopy do routera za pośrednictwem Wi-Fi lub za pomocą kabla Ethernet.

Następnie kliknij przycisk Search (szukaj), aby znaleźć adres IP routera w trybie repeatera, a potem kliknij adres IP. com/images/2020/04/08/d05643bf-62c1-4425-8faa-1b0726cf3d75. jpg"/>

Krok 2: Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło na stronie logowania routera, a następnie kliknij [Sign In] (logowanie). com/images/2020/04/08/36be5678-dda1-4903-972b-32e4f9d835e0. jpg"/>

Adnotacja: Zarówno domyślna nazwa użytkownika, jak i hasło to „admin”. Jeśli zapomniałeś nazwy użytkownika i/lub hasła, przywróć router do domyślnego stanu fabrycznego. com/pl/support/FAQ/1005263">[Router bezprzewodowy] Jak uzyskać dostęp do strony ustawień routera? , aby dowiedzieć się więcej.

Krok 3: Możesz zobaczyć, że tryb pracy w sieciowym interfejsie graficznym to [Repeater mode] (tryb repeatera), a status nadrzędnego punktu dostępowego to [Connected] (podłączony).

Ustawianie trybu repeatera zostało zakończone. com/images/2020/04/08/95923302-a4c3-425b-8942-5096b4b012ad. jpg"/>

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Jeśli po wykonaniu powyższych kroków w sieciowym interfejsie graficznym nie pojawi się informacja o połączeniu, zapoznaj się z poniższymi sposobami rozwiązania problemu:

A. Sprawdź, czy Wi-Fi urządzenia wejściowego może nawiązać połączenie z Internetem.

B. Sprawdź, czy klucz Wi-Fi urządzenia wejściowego jest prawidłowy.

C. Najpierw zaktualizuj oprogramowanie układowe routera do najnowszej wersji, przywróć stan fabryczny i wykonaj powyższe kroki ponownie.

Powiązana sekcja często zadawanych pytań (FAQ):

[Łączność bezprzewodowa] Jak zaktualizować oprogramowanie układowe routera do najnowszej wersji?

[Router bezprzewodowy] Jak zresetować router do ustawień fabrycznych?

2. Jak zmienić tryb pracy w sieciowym interfejsie graficznym?

Krok 1: Podłącz laptopa do routera kablem Ethernet i wprowadź w przeglądarce adres http://router. com/images/2022/09/27/579e67fa-2500-4bc0-8d6d-9b5fbb007b76. jpg"/>

Wprowadź nazwę użytkownika i hasło routera. com/images/2022/09/27/9c1e2077-38fd-4c76-8e26-4c1d01d06706. png"/>

Adnotacja: Jeśli zapomniałeś nazwy użytkownika i/lub hasła, przywróć router do domyślnego stanu fabrycznego.

Zapoznaj się z tematem: [Router bezprzewodowy] Jak zresetować router do ustawień fabrycznych? , aby dowiedzieć się, jak przywrócić router do domyślnego stanu fabrycznego.

Krok 2: Przejdź do Administration (administracja) > Operation mode (tryb pracy). Wybierz Repeater mode i kliknij [Save] (zapisz), aby zastosować ustawienia. com/images/2020/04/08/d9ddbcd9-643b-4a07-b571-a891430591e7. jpg"/>

Następnie możesz wykonać Krok 5 powyżej, aby zakończyć konfigurowanie ustawień.

Jak pobrać (program narzędziowy / oprogramowanie układowe)?

Najnowsze sterowniki, oprogramowanie, oprogramowanie układowe i instrukcje obsługi można pobrać z Centrum Pobierania ASUS.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Centrum Pobierania ASUS, zapoznaj zasobami zamieszczonymi pod tym odnośnikiem.

Więcej informacji na temat AiMesh dostępnych jest tutaj: https://www. html

Krok 1: Przed rozpoczęciem konfiguracji ASUS AiMesh musisz przygotować:

(1) Dwa routery ASUS wspierające funkcję AiMesh. Listę wspieranych modeli znajdziesz pod adresem https://www. com/pl/Networking/Wi-Fi-System-Products/

(2) Przydziel jedno z urządzeń jako router AiMesh, natomiast drugie jako węzeł AiMesh.

Adnotacja:

 • Router o najlepszej specyfikacji powinien zostać użyty jako router AiMesh.
 • Najlepsze wyniki daje stworzenie systemu AiMesh z 5 routerów. (1 router AiMesh + 4 węzły AiMesh).

(3) Podczas konfiguracji umieść router i węzeł AiMesh w odległości 1–3 metrów od siebie.

Krok 2: Zaktualizuj oprogramowanie we wszystkich routerach na oprogramowanie wspierające funkcję AiMesh

(1) Podłącz zasilacz, a następnie wciśnij przycisk zasilania znajdujący się z tyłu routera.

Sprawdź diody LED WAN, 2, 4 GHz i 5 GHz, aby upewnić się, że połączenie sprzętowe jest gotowe. com/images/2017/12/27/319e7e76-197f-46b6-be71-680a85a236a2. png"/>

(2) Podłącz komputer do routera za pomocą kabla sieciowego.

Uruchom sieciowy interfejs graficzny. Nastąpi przekierowanie do kreatora konfiguracji ASUS. W przeciwnym wypadku przejdź na stronę http://router. com.

Przejdź do Administration (administracja) > Firmware Upgrade (aktualizacja oprogramowania układowego).

Adnotacja: Najnowszą wersję oprogramowania układowego możesz pobrać z Centrum Pobierania ASUS. com/images/2017/12/28/7fd761b7-ace5-4f47-8bea-a74221fcdd0b. png"/>

(3) Załaduj pobrane oprogramowanie do routera i węzła AiMesh.

Po dokonaniu aktualizacji, przejdź do strony Network Map (mapa sieci), aby potwierdzić, że ikona AiMesh została do niej dodana. com/images/2017/12/28/40020a96-c29e-4e6e-832a-1e0d5dfef783. jpg"/>

Krok 3: Zresetuj węzeł AiMesh do ustawień fabrycznych

 (1) Wciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania węzła AiMesh przez co najmniej 5 sekund; następnie zwolnij przycisk resetowania, gdy dioda LED zacznie powoli migać. com/images/2017/12/28/6e138ba1-6382-47a1-93ae-579263312a1c. jpg"/>

(2) Gdy proces resetowania zostanie zakończony, węzeł AiMesh pozostaw włączony w trybie czuwania dla dalszej konfiguracji funkcji AiMesh. com/images/2017/12/28/f1565796-7307-4efa-8409-8ac671ba49f7. png"/>

Krok 4: Konfiguracja routera AiMesh

(1) Odłącz modem kablowy/DSL. Jeżeli wyposażony jest w zapasowe źródło zasilania (akumulator/baterię), wyjmij je.

(2) Podłącz modem do routera AiMesh Router za pomocą kabla sieciowego, a następnie włącz modem. Sprawdź diody LED na modemie, aby upewnić się, że połączenie jest aktywne. com/images/2018/01/10/ebb73c54-7c15-4b60-ae53-d063a22fa0f5. jpg"/>

(3) Podłącz zasilacz, a następnie wciśnij przycisk zasilania znajdujący się z tyłu routera. Sprawdź diody LED WAN, 2, 4G i 5G, aby upewnić się, że połączenie sprzętowe jest gotowe. com/images/2017/12/28/3fd06cf0-4eac-4763-85b7-311566749e03. png"/>

(4) Podłącz komputer do routera AiMesh za pomocą kabla sieciowego.

a). Użyj kabla Ethernet, aby połączyć port LAN swojego routera AiMesh i komputera.

b). W przypadku połączenia Wi-Fi, na komputerze odnajdź nazwę sieci (SSID) routera AiMesh i połącz się z nią. Zawsze upewnij się, że komputer jest połączony z tą samą nazwą sieci, jaką reprezentuje twój AiMesh router.

(5) Uruchom sieciowy interfejs graficzny.

(6) Przejdź do strony Network Map (mapa sieci), kliknij ikonę AiMesh, a następnie wybierz Search (wyszukaj), aby odnaleźć istniejący węzeł AiMesh. com/images/2017/12/28/059a1982-3568-4363-b5fe-b1f8997845cc. jpg"/>

(7) Po kliknięciu Search (wyszukaj) węzeł AiMesh zostanie wyszukany automatycznie. Kiedy węzeł AiMesh zostanie wyświetlony na stronie, naciśnij go, aby dodać do systemu AiMesh. Podczas pierwszej konfiguracji, najlepiej jest, aby routery znajdowały się w bliskiej odległości od siebie. com/images/2017/12/28/c1978272-a7a7-471d-aaef-fceee2f1b9f8. jpg"/>

Jeżeli w pobliżu nie zostaną odnalezione żadne węzły AiMesh lub ich synchronizacja nie powiedzie się, sprawdź poniższe kroki a następnie spróbuj ponownie wykonać konfigurację.

 1. Sprawdź, czy węzeł AiMesh jest włączony.
 2. Sprawdź, czy węzeł AiMesh jest zaktualizowany do wersji oprogramowania układowego wspierającej funkcję AiMesh.
 3. Sprawdź, czy węzeł AiMesh został przywrócony do ustawień fabrycznych.
 4. Przenieś węzeł AiMesh bliżej routera AiMesh (odległość 1–3 metry).

Po zakończonej synchronizacji wyświetlone zostanie powiadomienie. com/images/2017/12/28/bd772450-3645-40da-bd4a-dd33c2bda607. jpg"/>

Gratulujemy! Na wyświetlonej stronie możesz sprawdzić, że węzeł AiMesh został pomyślnie dodany do sieci AiMesh. com/images/2017/12/28/ff604966-fb45-4dc9-b9cb-bf4b48b037d0. jpg"/>

Krok 5: Umieść router i węzeł AiMesh w najlepszym miejscu

Nadszedł czas przenieść węzeł AiMesh do preferowanej lokalizacji. Możesz monitorować, jak wiele urządzeń zostało podłączonych do danego węzła AiMesh, oraz jak dobry jest jego sygnał odbierany z routera AiMesh. Dostęp do tych informacji możesz uzyskać z poziomu aplikacji ASUS Router lub sieciowego interfejsu graficznego.

Rekomendujemy umieszczenie węzła AiMesh pomiędzy routerem AiMesh i istniejącą strefą bez dostępu do sieci (tzw. martwą strefą).

Umieść router i węzeł AiMesh wysoko i na otwartej przestrzeni. com/images/2017/12/28/42347859-7d2b-49d0-bcfe-8f379e903ffe. jpg"/>

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Dlaczego sieci gościnnej nie można zsynchronizować i użytkować w węźle AiMesh?

 • Sygnał sieci gościnnej jest obecnie obsługiwany tylko przez router AiMesh. Nie jest on dostępny dla węzła AiMesh.
 • Pośród opcji dostępnych dla węzła (węzłów) AiMesh nie będzie sieci gościnnej.
 • 2. Dlaczego nie mogę skonfigurować sieci gościnnej / harmonogramu sieci bezprzewodowej w węźle AiMesh?

 • Wszystkie ustawienia routera można wprowadzać tylko z poziomu routera AiMesh, a nie węzłów AiMesh.
 • Jak pobrać (program narzędziowy / oprogramowanie układowe)?

  Najnowsze sterowniki, oprogramowanie, oprogramowanie układowe i instrukcje obsługi można pobrać z Centrum Pobierania ASUS (ODNOŚNIK)

  Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Centrum Pobierania ASUS, zapoznaj zasobami zamieszczonymi pod tym odnośnikiem.

  Instrukcja konfiguracji Asus Pundit R350

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja konfiguracji Asus Pundit R350

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja konfiguracji Asus Pundit R350