Instrukcja montażu i uruchomienia Brother Mfc 9320cw

Brother MFC-9320CW to wielofunkcyjny drukarka laserowa przeznaczona do użytku domowego lub biurowego. Instalacja tej drukarki jest łatwa i nie wymaga dużej wiedzy technicznej. Proces montażu i uruchomienia składa się z trzech etapów: wybór miejsca, podłączenie i konfiguracja. Aby zainstalować drukarkę, należy wybrać miejsce, które będzie odpowiednie dla jej wielkości i wagi. Następnie należy podłączyć drukarkę do zasilania, komputera oraz innych urządzeń peryferyjnych. Na koniec należy skonfigurować drukarkę poprzez zainstalowanie oprogramowania oraz ustawienia języka, jakości druku i innych parametrów. Po prawidłowym zainstalowaniu i skonfigurowaniu drukarka Brother MFC-9320CW jest gotowa do użytku.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu i uruchomienia Brother Mfc 9320cw

Brother drukarka wielofunkcyjna

Podręczniki użytkownika i gdzie je znaleźć

Który przewodnik? Co w tym jest? Gdzie to jest?
Przewodnik Bezpieczeństwa ProduktuPrzeczytaj najpierw ten przewodnik. Prosimy o zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa przed skonfigurowaniem urządzenia. W tym przewodniku znajdziesz znaki towarowe i ograniczenia prawne. Drukowane/w pudełku
Przewodnik szybkiej instalacjiPostępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi konfiguracji urządzenia i instalacji installing Pełny pakiet sterowników i oprogramowania dla używanego systemu operacyjnego i typu połączenia. Drukowane/w pudełku
Przewodnik referencyjnyPoznaj podstawowe operacje faksowania, kopiowania i skanowania oraz podstawową konserwację urządzenia. Zobacz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów. Wydrukowano lub na płycie instalacyjnej Brother / w pudełku
Podręcznik użytkownika onlineTen przewodnik zawiera dodatkową zawartość Przewodnik referencyjny.

Oprócz informacji na temat funkcji drukowania, skanowania, kopiowania, faksowania, funkcji urządzenia mobilnego, operacji Brother ControlCenter i rozwiązywania problemów dostępne są inne przydatne informacje dotyczące korzystania z urządzenia w sieci.

Centrum rozwiązań Brother 1
Przewodnik mobilnego drukowania/skanowania dla Brother iPrint&ScanTen podręcznik zawiera przydatne informacje na temat drukowania z urządzenia mobilnego i skanowania z urządzenia Brother do urządzenia mobilnego po podłączeniu do sieci Wi-Fi®. Centrum rozwiązań Brother 1

Panel sterowania nadview

Panel sterowania może się różnić w zależności od modelu.

MFC-L2710DW
 1. Przyciski jednodotykowe
  Przechowuj i przywołaj do ośmiu numerów faksów i telefonów.
  Aby uzyskać dostęp do zapisanych numerów One Touch faksu i telefonów 1-4, naciśnij przycisk One Touch przypisany do tego numeru. Aby uzyskać dostęp do zapisanych numerów faksów i telefonów wybierania jednodotykowego 5-8, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift podczas naciskania przycisku.
 2. Przyciski funkcyjne
  Ponowne wybieranie/pauza: Naciśnij, aby wybrać ostatnio wybrany numer. Ten przycisk wstawia również pauzę podczas programowania numerów szybkiego wybierania lub podczas ręcznego wybierania numeru.
  Hook: Przed wybraniem numeru naciśnij przycisk Hook, aby upewnić się, że faks odpowie, a następnie naciśnij przycisk Start.
  Jeśli urządzenie znajduje się w trybie Faks/Tel (F/T) i podniesiesz słuchawkę telefonu zewnętrznego podczas dzwonka F/T (pseudo podwójnych dzwonków), naciśnij Odłóż słuchawkę, aby rozmawiać.
  WiFi (dla modeli bezprzewodowych):  Naciśnij przycisk WiFi i uruchom instalator sieci bezprzewodowej na swoim komputerze. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować połączenie bezprzewodowe między urządzeniem a siecią.
  Gdy kontrolka WiFi świeci, urządzenie Brother jest połączone z bezprzewodowym punktem dostępowym. Gdy kontrolka Wi-Fi miga, połączenie bezprzewodowe nie działa lub urządzenie jest w trakcie łączenia się z bezprzewodowym punktem dostępowym.
 3. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD)
  Wyświetla komunikaty pomocne w konfiguracji i korzystaniu z urządzenia. Jeśli urządzenie znajduje się w trybie faksu, na wyświetlaczu LCD pojawi się:
  • za. Data i czas
  • b. Tryb odbioru
   Po naciśnięciu COPY na wyświetlaczu LCD pojawi się:
  • do. Rodzaj kopii
  • re. Liczba kopii
  • mi. Jakość
  • F. Kontrast
  • g. Współczynnik kopiowania
 4. Przyciski trybu
  • FAKS: Naciśnij, aby przełączyć urządzenie w tryb FAKSU.
  • SCAN: Naciśnij, aby przełączyć urządzenie w tryb SCAN.
  • COPY: Naciśnij, aby przełączyć urządzenie w tryb kopiowania.
 5. Przyciski menu
  • Jasny: Naciśnij, aby usunąć wprowadzone dane lub anulować bieżące ustawienie.
  • Menu: Naciśnij, aby uzyskać dostęp do menu programowania ustawień urządzenia
 6. Klawiatura numeryczna
  • Służy do wybierania numerów faksów i telefonów.
  • Użyj jako klawiatury do wprowadzania tekstu lub znaków.
 7. Włączanie / wyłączanie zasilania
  • Włącz urządzenie, naciskając przycisk
  • Wyłącz maszynę, naciskając i przytrzymując przycisk
  • Wyświetlacz LCD wyświetla [Wyłączanie] i pozostaje włączony przez kilka sekund przed wyłączeniem. Jeśli masz podłączony telefon zewnętrzny lub TAD, jest on zawsze dostępny.
 8. Zatrzymaj/Wyjdź
  1. Naciśnij, aby zatrzymać operację.
  2. Naciśnij, aby wyjść z menu.
 9. Start
  • Naciśnij, aby rozpocząć wysyłanie faksów.
  • Naciśnij, aby rozpocząć kopiowanie.
  • Naciśnij, aby rozpocząć skanowanie dokumentów.
HL-L2390DW/DCP-L2550DW
 1. Włączanie / wyłączanie zasilania
  • Włącz urządzenie, naciskając przycisk button
  • Wyłącz maszynę, naciskając i przytrzymując przycisk
 2. Przyciski funkcyjne
  • Opcje kopiowania/skanowania: Naciśnij, aby uzyskać dostęp do tymczasowych ustawień skanowania lub kopiowania.
  • WiFi (dla modeli bezprzewodowych): Naciśnij przycisk WiFi i uruchom instalator sieci bezprzewodowej na swoim komputerze.
  • Skanowanie: Naciśnij, aby przełączyć urządzenie w tryb skanowania.
 3. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD)
  Wyświetla komunikaty pomocne w konfiguracji i korzystaniu z urządzenia.
  Jeśli urządzenie znajduje się w trybie gotowości lub w trybie kopiowania, na wyświetlaczu LCD pojawi się:
  • za. Rodzaj kopii
  • b. Liczba kopii
  • C. Jakość
  • re. Kontrast
  • mi. Współczynnik kopiowania
 4. Przyciski menu
  • Menu: Naciśnij, aby uzyskać dostęp do menu programowania ustawień urządzenia.
  • Jasny
   • Naciśnij, aby usunąć wprowadzone dane.
   • Naciśnij, aby anulować bieżące ustawienie.
  • OK: Naciśnij, aby zapisać ustawienia urządzenia lub Naciśnij, aby przewijać menu i opcje w górę lub w dół.
 5. Zatrzymaj/Wyjdź
  • Naciśnij, aby zatrzymać operację.
 6. Start
  • Naciśnij, aby rozpocząć kopiowanie.

Panel sterowania nadview

Panel sterowania może się różnić w zależności od modelu. plus/wp-content/uploads/2021/07/image-6-58. png" alt="obraz 6" width="1071" height="314" data-ezsrcset="https://manuals. png 1071w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/07/image-6-58-300x88. plus/wp-content/uploads/2021/07/image-6-58-1024x300. plus/wp-content/uploads/2021/07/image-6-58-768x225. png 768w" sizes="(max-width: 1071px) 100vw, 1071px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 768w"/>

 1. Komunikacja bliskiego zasięgu (NFC) (HL-L2395DW/MFC-L2750DW/MFC-L2750DWXL)
  Jeśli Twoje urządzenie z systemem Android™ obsługuje funkcję NFC, możesz drukować z urządzenia lub skanować dokumenty do urządzenia, dotykając nim symbolu NFC na panelu sterowania.
 2. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny z ekranem dotykowym (LCD)
  Uzyskaj dostęp do menu i opcji, naciskając je na ekranie dotykowym.
 3.  Przyciski menu
  • (Wstecz) Naciśnij, aby wrócić do poprzedniego menu.
  • (Home) Naciśnij, aby powrócić do ekranu głównego.
  • (Anuluj) Naciśnij, aby anulować operację.
 4. Klawiatura numeryczna (przyciski numeryczne)
  Naciśnij cyfry na panelu dotykowym, aby wybrać numer telefonu lub faksu i wprowadzić liczbę kopii.
 5. Wskaźnik zasilania LED
  Dioda LED zapala się w zależności od stanu zasilania urządzenia.
 6. Włączanie / wyłączanie zasilania
  • Włącz urządzenie, naciskając przycisk
  • Wyłącz maszynę, naciskając i przytrzymując przycisk. Ekran dotykowy LCD wyświetla komunikat [Wyłączanie] i pozostaje włączony przez kilka sekund przed wyłączeniem.

Ekran dotykowy LCD ponadview

Powiązane modele:
HL-L2395DW
MFC-L2730DW
MFC-L2750DW
MFC-L2750DWXL

Gdy wyświetlany jest ekran główny, naciśnij d lub c, aby wyświetlić inne ekrany główne.
Ekran główny wyświetla stan urządzenia, gdy urządzenie jest bezczynne. Po wyświetleniu ten ekran wskazuje, że urządzenie jest gotowe na następne polecenie.
Dostępne funkcje będą się różnić w zależności od modelu. plus/wp-content/uploads/2021/07/image-7-51. png" alt="obraz 7" width="488" height="443" data-ezsrcset="https://manuals. png 488w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/07/image-7-51-300x272. png 300w" sizes="(max-width: 488px) 100vw, 488px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 300w"/>

 1. Data i czas
  Wyświetla datę i godzinę ustawione w urządzeniu.
 2. Tryby pracy
  • [Faks] Naciśnij, aby uzyskać dostęp do trybu faksu.
  • [Kopiuj] Naciśnij, aby uzyskać dostęp do trybu kopiowania.
  • [Skanuj] Naciśnij, aby uzyskać dostęp do trybu skanowania.
  • [Bezpieczne drukowanie] Naciśnij, aby uzyskać dostęp do opcji [Bezpieczne drukowanie].
  • [Web] Naciśnij, aby połączyć urządzenie Brother z usługą internetową.
  • [Aplikacje] Naciśnij, aby połączyć urządzenie Brother z usługą Brother Apps.
 3. Toner:
  Wyświetla pozostałą żywotność tonera. Naciśnij, aby uzyskać dostęp do menu [Toner].
  Gdy kaseta z tonerem zbliża się do końca lub ma problem, na ikonie Toner pojawia się ikona błędu.
 4. [ustawienia]
  Naciśnij, aby uzyskać dostęp do menu [Ustawienia]. Jeśli włączono funkcję Secure Function Lock lub Setting Lock, na wyświetlaczu LCD pojawi się ikona blokady. Aby skorzystać z Ustawień, musisz odblokować urządzenie.
 5. [Skróty]
  Naciśnij, aby utworzyć skróty do często używanych operacji, takich jak wysyłanie faksu, wykonywanie kopii, skanowanie i używanie Web Połącz.
  • Dostępne są trzy ekrany skrótów z maksymalnie czterema skrótami na każdym ekranie skrótów. Dostępnych jest łącznie 12 skrótów.
  • Aby wyświetlić inne ekrany skrótów, naciśnij d lub c.
Zapisane faksy

U góry ekranu wyświetlana jest liczba odebranych faksów w pamięci.

Ikona ostrzeżenia

Ikona ostrzeżenia pojawia się, gdy pojawi się komunikat o błędzie lub konserwacji; naciśnij obszar wiadomości, aby view go, a następnie naciśnij, aby powrócić do trybu gotowości.

Jak poruszać się po ekranie dotykowym LCD

Powiązane modele:
HL-L2395DW
MFC-L2730DW
MFC-L2750DW
MFC-L2750DWXL

Naciśnij palcem wyświetlacz LCD, aby go obsługiwać. Aby wyświetlić i uzyskać dostęp do wszystkich opcji, naciśnij dc lub ab na wyświetlaczu LCD, aby je przewijać.
Poniższe kroki wyjaśniają, jak poruszać się po zmianie ustawień urządzenia. W tym example ustawienie podświetlenia LCD zostanie zmienione z [Jasny] na [Średni].

Rozwiązywanie problemów

Skorzystaj z tej sekcji, aby rozwiązać problemy, które możesz napotkać podczas korzystania z urządzenia Brother.
Zidentyfikować problem
Nawet jeśli wydaje się, że masz problem z komputerem, większość problemów możesz rozwiązać samodzielnie. Najpierw sprawdź następujące elementy:

 • Przewód zasilający urządzenia jest prawidłowo podłączony, a zasilanie urządzenia jest włączone.
 • Wszystkie pomarańczowe części ochronne maszyny zostały usunięte.
 • (Dla modeli sieciowych) Punkt dostępowy (dla sieci bezprzewodowej), router lub koncentrator jest włączony, a jego wskaźnik połączenia miga.
 • Papier jest prawidłowo włożony do tacy papieru.
 • Kable interfejsu są bezpiecznie podłączone do urządzenia i komputera.
 • Sprawdź stan urządzenia na swoim urządzeniu lub w Brother Status Monitor na swoim komputerze.

Znajdź błądZnaleźć rozwiązanie

 • Zielona ikona wskazuje normalny stan czuwania.
 • Żółta ikona oznacza ostrzeżenie.
 • Czerwona ikona wskazuje, że wystąpił błąd.
 • Szara ikona wskazuje, że urządzenie jest w trybie offline.
 • Kliknij przycisk Rozwiązywanie problemów, aby uzyskać dostęp do rozwiązywania problemów firmy Brother webstrona.

Znajdź błąd

Korzystanie z wyświetlacza LCD

Znaleźć rozwiązanie

 1. Postępuj zgodnie z komunikatami na wyświetlaczu LCD.
 2. Jeśli nie możesz rozwiązać problemu, zapoznaj się z Podręcznikiem Użytkownika Online: Komunikaty o błędach i konserwacji lub przejdź na stronę z często zadawanymi pytaniami i rozwiązywaniem problemów swojego modelu w witrynie Brother Solutions Center pod adresem support. com.
Komunikaty o błędach i konserwacji

Informacje na temat najczęstszych komunikatów o błędach i konserwacji można znaleźć w Podręczniku użytkownika online.
Do view Przewodnik Użytkownika Online i inne dostępne przewodniki, odwiedź support. com/manuals.

Zacięcia dokumentów i papieru

Komunikat o błędzie wskazuje, gdzie papier utknął w urządzeniu. plus/wp-content/uploads/2021/07/image-12-23. png" alt="obraz 12" width="460" height="297" data-ezsrcset="https://manuals. png 460w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/07/image-12-23-300x194. png 300w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 300w"/>

Komunikaty o błędach:

 1. Zacięcie dokumentu
 2. Zacięcie z tyłu
 3. Dżem dwustronny
 4. Taca dżemu
 5. Dżem w środku
  Zobacz komunikaty w Brother Status Monitor na swoim komputerze.

Rozwiązania dla połączeń bezprzewodowych

Jeśli nie możesz połączyć urządzenia Brother z siecią bezprzewodową, zapoznaj się z poniższymi informacjami:

 • Podręcznik użytkownika online: Wydrukuj raport WLAN
 • Podręcznik szybkiej obsługi: Alternatywna konfiguracja bezprzewodowa
  Do view Przewodnik Użytkownika Online i inne dostępne przewodniki, odwiedź

dodatek

Kieszonkowe dzieci
Gdy nadejdzie czas wymiany materiałów eksploatacyjnych, takich jak toner lub bęben, na panelu sterowania urządzenia lub w Monitorze stanu zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów eksploatacyjnych do urządzenia, odwiedź www. html lub skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą firmy Brother.

Numer zamówienia dostaw będzie się różnić w zależności od kraju i regionu.

Kaseta z tonerem

Toner standardowy:
Nr zamówienia dostawyPrzybliżona żywotność (wydajność strony)Odpowiednie modele
TN-730Około 1, 200 stron 1 2HL-L2390DW/DCP-L2550DW/ HL-L2395DW/MFC-L2710DW/ MFC-L2730DW/

MFC-L2750DW/ MFC-L2750DWXL

 1. Przybliżona wydajność wkładu jest deklarowana zgodnie z normą ISO/IEC 19752.
 2. Jednostronne strony A4/Letter
Toner o wysokiej wydajności:
Nr zamówienia dostawyPrzybliżona żywotność (wydajność strony)Odpowiednie modele
TN-760Około 3, 000 stron 1 2HL-L2390DW/DCP-L2550DW/ HL-L2395DW/MFC-L2710DW/ MFC-L2730DW/

MFC-L2750DW/ MFC-L2750DWXL

 1. Przybliżona wydajność wkładu jest deklarowana zgodnie z normą ISO/IEC 19752.
 2. Jednostronne strony A4/Letter
Toner o bardzo wysokiej wydajności:
Nr zamówienia dostawyPrzybliżona żywotność (wydajność strony)Odpowiednie modele
TN-770 (tylko USA)Około 4, 500 stron 1 2MFC-L2750DW/ MFC-L2750DWXL
 1. Przybliżona wydajność wkładu jest deklarowana zgodnie z normą ISO/IEC 19752.
 2. Jednostronne strony A4/Letter
Zespół bębna
Nr zamówienia dostawyPrzybliżona żywotność (wydajność strony)Odpowiednie modele
DR-730Około 12, 000 1 stron XNUMXHL-L2390DW/DCP-L2550DW/ HL-L2395DW/MFC-L2710DW/ MFC-L2730DW/MFC-L2750DW/ MFC-L2750DWXL

Około 12, 000 1 stron przy założeniu 4 strony na zadanie [strony AXNUMX/Letter simplex]. Na liczbę stron może mieć wpływ wiele czynników, w tym między innymi rodzaj i rozmiar nośnika.

Brother International Corporation
200 Przekraczania Bulwaru
Box 6911
Bridgewater, NJ 08807-0911 Stany Zjednoczone
Brother International Corporation (Kanada) Ltd. 1 rue Hôtel de Ville,
Dollard-des-Ormeaux, QC, Kanada H9B 3H6

Odwiedź nas na całym świecie Web www. brat. com

Dokumenty / Zasoby

Brother drukarka wielofunkcyjna [pdf] Podręcznik użytkownika
Drukarka wielofunkcyjna, HL-L2390DW, DCP-L2550DW, HL-L2395DW, MFC-L2710DW, MFC-L2730DW, MFC-L2750DW, MFC-L2750DWXL

Referencje

Podręcznik użytkownika

TytułOpisData wydania
(Wersja)Plik
(Rozmiar)

Podstawowy Podręcznik Użytkownika

04/03/2013
(0)
Pobierz
(5. 04MB)

Rozszerzony Podręcznik Użytkownika

Pobierz
(1. 50MB)

Instrukcja oprogramowania

27/08/2015
(A)
Widok
(-)

UWAGA - informacja o bezpieczeństwie sieci: domyślna zmiana hasła logowania

20/02/2018
(0)
Pobierz
(0. 45MB)

Podręcznik Instalacji

Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu

28/07/2015
(B)

Podręcznik szybkiej obsługi

15/04/2013
(0)
Pobierz
(4. 82MB)

Przewodnik wymiany jednostki bębna

22/08/2022
(C)

Podręcznik Wymiany Jednostki Pasa Transmisyjnego

23/07/2015
(B)
Pobierz
(7. 30MB)

Instrukcja obsługi dla sieci

Instrukcja obsługi dla sieci

21/07/2015
(A)

Przewodnik funkcji dodatkowych

Przewodnik Przenośnego Drukowania/Skanowania dla Brother iPrint&Scan - Urządzenia Apple
(Angielski)

29/09/2016
(B)
Pobierz
(2. 15MB)

Przewodnik Przenośnego Drukowania/Skanowania dla Brother iPrint&Scan - Android™
(Angielski)

23/06/2015
(A)

Przewodnik Przenośnego Drukowania/Skanowania dla Brother iPrint&Scan - Android™ (HTML)
(Angielski)

Przewodnik AirPrint

26/08/2015
(A)

Brother Image Viewer Guide for Android™
(Angielski)

10/05/2012
(0)

Przewodnik Usług Internetowych

Podręcznik Wi-Fi Direct™

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

02/09/2014
(B)

Mass Deployment Tool User's Guide

25/10/2022
(G)

Załącznik

Informacja o komunikacie Koniec Tonera

07/03/2013
(0)

Informacje o licencji Open Source
(Angielski)

20/03/2015
(05)

Dokumenty prawne

Deklaracja zgodności

13/06/2017
(10)

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 801/2013
(Angielski)

01/11/2016
(a)

Pobierz i zobacz dokument w formacie PDF. Dokumenty w formacie PDF wymagają instalacji programu Adobe ® Acrobat Reader DC®. Jeśli nie masz programu Adobe ® Acrobat ®, kliknij przycisk "Adobe ® Acrobat Reader DC®", aby pobrać oprogramowanie.

Powiązane łącza

 • Brother MFC-8860DN - Zaginione menu 0 po zmianie języka Brother MFC-8860dn

  Koledze po zmianie personalizacji zależnej od kraju (w brother Code 74) na złą zginęły sieć i fax. Typowe po wpisaniu złego kodu. Należy zdobyć Appendix 3 do instrukcji serwisowej w której są kody na dany kraj w zależności od modelu(dostępne tylko w wersji instrukcji serwisowej dostarczanej do autoryzowanych...

  Drukarki, ksero Profesjonalne 30 Sty 2015 09:00Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 1893

 • Brother DCP T500W error 48, 44 po ręcznym czyszczeniu głowicy.

  Dzień dobry,Producent: BrotherModel: DCP-T500WWersja: CRok produkcji: 2016 (aktualnie gwarancja minęła trzy dni temu, tak wiem przespałem)Przebieg drukarki/licznik stron: 8082Drukarka przez okres wakacyjny była mało używana i tusz kolorowy niestety odmówił posłuszeństwa (brak...

  Drukarki, ksero Początkujący 16 Mar 2020 14:08Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 7386

  Brother dcp-375c - Drukuje tylko pół, 1/3 strony.

  sprawdz:-format papieru (A4),-orientacja (pozioma, pionowa),-ustawienia skalowania (zakładka zawansowane domyślnie:wył. ),jeśli nic nie znajdziesz to podaj:-połączenie po USB, ETHERNET czy wi-fi?-jak instalowałes? CD? Pakiet instalacyjny? sam sterownik?-w jakim języku jest sterownik?-czy...

  30 Mar 2015 19:11Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 5340

  Brother J6920DW - Wymiana głowicy drukującej

  Witam, a więc tak:Głowica wymieniona, drukarka śmiga jak szalona:). Faktycznie wymiana w skali od 1 do 10 dałbym może 2:). Było to dla mnie dziecinnie proste, straszna była tylko serwisowa instrukcja:), jak człowiek zaczął to robić to poszło raz dwa trzy. Całość zajęła mi pierwszym razem około godzinki...

  Drukarki, ksero FAQ 27 Lut 2019 12:44Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 7593

  BROTHER HL-6180DW - w menu brak WIFI

  CześćTutaj link do instrukcji konfiguracji Wi-Fi Direct: oraz instrukcji obsługi:Jeśli nie pomoże to w menu drukarki znajdź Menu resetu, tam wykonaj reset sieci a jeśli nic nie da to reset urządzenia i wykonaj od początku prawidłową konfigurację początkową.Dodano po 1Sprawdziłbym też tak...

  07 Sty 2021 12:22Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 924

  Brother HL-1670n (podobna do 1650) a licznik bębna

  Witam!Czy ktoś z forumowiczów wie jak skasować licznik bębna w tej drukarce (patrz topic)? W instrukcji jest napisane, że należy postąpić zgodnie z instrukcją załączoną do bębna, a instrukcja pewnie leży gdzieś w kontenerze na śmieci...A może ktoś ma taka instrukcję świeżo w koszu i da się jeszcze...

  21 Wrz 2004 14:59Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1397

  BROTHER FAX 8070P Jak zmienic język? Menu serwisowe?

  WitamMam problem z BROTHER FAX 8070P.Jest w 100% sprawny, ale menu ma po jakimś tam języku.Mam instrukcję, gdzie jest opis jak w menu to przestawić:GEMERAL OPTION - i w pozycji "0" tego podmenu przestawia się język.Problem w tym, że w instrukcji to podmenu rzeczywiście kończy sie na "0" a...

  13 Sie 2006 08:28Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1824

  "brother HL-1040" - brak wydruku po wymianie bębna

  Witam serdecznie wszystkich "zwabionych" chęcią niesienia pomocy.Wspomnianą w temacie drukarkę laserową (brother HL-1040) posiadam od kilku lat.Z uwagi na dość poważnie zapieczone tonerem wnętrze bębna i brak czasu oraz chęci na zabawę w jego regenerację, używałem jej głównie do wydruku osobistych...

  27 Lis 2010 03:38Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2436

  Service manual do Brother DCP-375CW, 795CW etc...

  Szukam takowej instrukcji.Instrukcja pasuje także do drukarek:Brother DCP-375CW, 359CN, 395CN, 594CW, DCP- J715W, J515W, J125, J315W, MFC-J220, J265W, J270W, J410, J415W, J615W, J630W255CW, 295CN, 495CW, 795CW

  Drukarki, ksero Szukam 12 Paź 2013 21:53Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 3963

  Brother MFC-260C - Kiepski druk w "niższych" jakościach, poziome białe

  Cześć.Piszę do Was z prośbą o zdiagnozowanie usterki w drukarce Brother MFC-260C.Może pomogą w tym zeskanowane i załączone tu wydruki.Przeszukałem kilka for (w tym oczywiście elektrodę), przeczytałem sporo wątków i problem wydawał mi się "standardowy".Na wydrukach pojawiają się poziome, białe...

  10 Maj 2013 21:45Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 3450

  Brother DCP j315w - pierwszy zestaw tuszy

  Witam, mam takie krótkie pytanie ale bardzo potrzebuję odpowiedzi.Czy pierwszy zestaw tuszy który się instaluje w drukarce BROTHER DCP-J315W musi być ten oryginalny, dołączony do drukarki? Kupiłem tą drukarkę i równolegle tańsze zamienniki tuszy i te oryginalne chcę zostawić na później. Próbowałem...

  30 Cze 2013 16:43Odpowiedzi: 16 Wyświetleń: 10131

  Brother mfc 260c - Brak połączenia zbyt mały wydruk

  Da się zamknąć po podłączeniu kabelka, trzeba go tylko umieścić w specjalnie do tego celu stworzonym układzie aranżacji.Coś w ten deseń dokładniejsze wskazówki w instrukcji obsługi.Jeśli chodzi o drugi problem to nie znam rozwiązania, ale podejrzewam, że znów pomocna będzie instrukcja...

  05 Paź 2014 15:53Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 780

  Brother DCP-J140W - Błąd "Nie moż. Dr. 73"

  Witam wszystkich.Dostałem do naprawy drukarkę Brother DCP-J140W.Na wyświetlaczu pojawia się "Nie moż. 73". W instrukcji pisze tylko, że może być to uszkodzenie mechaniczne, albo zacięcie papieru lub obcy przedmiot. Nic z tych rzeczy nie zauważyłem. Czy coś jeszcze może oznaczać ten kod? Konkretnie...

  08 Paź 2020 20:03Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2199

  Brother MFC-L8690CDW - wymiana zespołu pasa i pojemnika na zużyty toner

  Cześć wszystkim.Wymieniłem w urządzeniu Brother MFC-L8690CDW pojemnik na zużyty toner i zespół pasa transmisyjnego + zresetowałem wg instrukcji licznik dla pasa, bo dla pojemnika nie było.Zrobiłem to, gdyż myślałem, że robi się to po zadanym przebiegu dla danego podzespołu (50 tys. ). Chwilę potem,...

  19 Kwi 2021 19:45Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 582

  Brother DCP-135C - Brother DCP-135C Nie chce się zainstalować

  Witam,Dostałem drukarkę Brother DCP135C. Kupiłem kabel USB USB.Instaluje najnowsze sterowniki i podczas instalacji wyskakuje mi takie okno(jak na zdjęciu).Postępuje zgodnie z instrukcją, podczas instalacji drukarka nie jest podłączona do PC. Gdy wyskakuje komunikat podłączał ale nic...

  07 Mar 2015 10:19Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 5139

  Brother MFC 240C - Jak ustawić język POLSKI w Brother MFC 240C

  patrykd76Może ten sposób zadziała:Tu masz pełną instrukcję:

  26 Mar 2016 16:35Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 4944

  BROTHER - Chipy do Brother MFC-J470DW

  Witam wszystkich,Potrzebuje pomocy.O co chodzi?Kupiłem urządzenie:BROTHER MFC-J470DW z WiFiDo niego wieczne kadridże + reseter + tusz w butelkach do napełniania.W instrukcji jest by przenieść chip z oryginalnego tonera na kadridż zakupiony.Chip lekko podniosłem nożykiem > odpadł....

  23 Lis 2015 08:24Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2418

  Brother HL-L2340d - Brother HL-L2340d podłączenie z wifi

  Mam problem z podłączeniem nowej drukarki Brother HL-L2340D do sieci wifi. Robiąc zgodnie z instrukcją czyli najpierw naciskając WPS na routerze a następnie przycisk WIFI na drukarce po kilku minutach wypluwa kartkę z nieudało się nawiązać połączenia.Router to Compal od UPC (Connect BOX)

  16 Paź 2020 08:41Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 864

  Brother 1622WE Drukarka nie wykrywa routerów w moim domu

  Witam jak w temacie kupiłem drukarke Brother 1622We i w tej drukarce aby drukarka połączyłą się z routerem trzeba w samej drukarce skonfigurować połączenie robie wszystko według instrukcji na stronie brother i wyswietla się napis szukanie sieci wlan ale niestety drukarka nie wykrywa żadnego z moich...

  20 Gru 2019 12:18Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1086

  Brother DCP-J562DW - Drukarka nie wykrywa tuszy

  Próbuj wielokrotnie cierpliwie i powoli wkładać pojemniki z atramentem. W mojej DCP nie za każdym razem "zaskoczy" a później już jest ok.Zanim oddasz do serwisu warto poczytać.Instrukcja obsługi.Opis wymiany wkładów atramentowych masz od str 46.Jak długo stała?Drukarek atramentowych Brother...

  20 Lut 2020 15:05Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 882

  Drukarka Brother DCP-T425W - wychodzą białe kartki

  1. Czy na niepodłączonej drukarce da się poprawnie wydrukować stronę testową z poziomu urządzenia?2. Czy drukarka drukuje stronę testową po podłączeniu przez USB? Czy problem dotyczy wyłącznie wydruków po wifi?3. Nie piszesz z jakiego Windowsa korzystasz, ale może konieczne jest zainstalowanie "łatki"?...

  Drukarki, ksero Co kupić? 16 Sty 2022 01:28Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 1953

  brother HL P2500- reset bębna

  To po co jest blokada bębna po przekroczeniu licznika, jeśli nie dla zabezpieczenia?? Wiesz, to ja tu czegoś nie rozumiem. Użytkownik posiadający instrukcję obsługi i instrukcję dodawaną przy nowym oryginalnym bębnie nie powinien mieć żadnych kłopotów przy instalacji bębna (a z tego co wiem to instrukcja...

  Początkujący Serwisanci 15 Lut 2006 07:01Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2029

  Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-J220 + fax

  Witam ponownie,zamykam jeszcze raz temat o takiej samej nazwie jak poprzedni watek (), który został zamknięty, ale został zamknięty przedwcześnie. Instrukcja obsługi bowiem nie wyjaśnia kwestii, z którymi mam problem!Chodzi mi o to, że nie wiem jak odebrać faks kiedy ktoś dzwoni, rozmawia chwilę,...

  Telefony Stacjonarne Serwis 14 Lut 2011 12:24Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1751

  Brother HL-1210WE - 2 mrugające lampki czerwona i zielona, brak takiego kodu błę

  Witam. Drukarka nie chce drukować. Na obudowie mrugają 2 diody, czerwona i zielona. Po sprawdzeniu kodu błędów w instrukcji ze strony:Okazuje się, że taki kod błędu w ogóle nie występuje w instrukcji. Kody błędów są opisane na stronach 39-45.Czy ktoś miał podobny problem?

  02 Wrz 2021 10:39Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 669

  BROTHER HL5130/5140/5150D/5170DN PARTS REFERENCE LIST instru

  BROTHER HL5130/5140/5150D/5170DN PARTS REFERENCE LIST instrukcja obsługi ENGLISHProducent: BROTHERModel: HL5130/5140/5150D/5170DN PARTS REFERENCE LISTJezyk: ENGLISH

  Drukarki, Ksero Instrukcje obsługi 25 Sie 2009 12:03Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 794

  Problem z instalacja sterowników brother dcp150c.

  Brotherki mają to do siebie że nie można ich kilka razy instalować na tym samym komputerze.Na stronie producenta znajdziesz mały programik deinstalacyjny właśnie do tego aby prawidłowo odinstalować drukarkę.Jak już odinstalujesz..To postępuj zgodnie z instrukcją... czyli NIE...

  Software serwis 11 Maj 2010 23:29Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 7544

  Brother DCP-120C- Nie mogę zainstalować sterownika.

  Przez "ślady" miałem na myśli pliki czy też foldery, które program instalacyjny mógł umieścić w komputerze, zanim wystąpił błąd.Poniżej zamieszczam, co znalazłem na sieci o tym problemie.Po ściągnięciu sterowników z Brother i rozpakowaniu powinieneś mieć dwa foldery"Data" i "Setupxxx" ->...

  11 Maj 2012 17:10Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 3144

  Inne - Samsung SCX-3400 czy Brother DCP-7055 co kupić?

  Widzę, że bęben na 12 000 stron kosztuje na allegro 100zł z przesyłką. Powiedzmy, że starcza on na 5 tonerów, które na allegro kosztują 70zł z przesyłką (wydajność 2600 stron).To znaczy, że jeżeli HP kosztuje 1000zł a Brother 400zł, to wychodzi, że cena zrównuje się po 6 wymianach bębna, czyli...

  13 Wrz 2012 20:39Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 6885

  [Kupię] Drukarka laserowa może brother

  Witam, właśnie jestem po zakupie drukarki BROTHER HL-2240D (autoduplex).W planie był zakup DCP-7060D (autoduplex, ma też skaner, czyli jest kopiarką) ale ta w ciągu kilku ostatnich miesięcy zdrożała z 530 na 535:-), a wymieniona HL-2240D staniała z 470 na 425, więc różnica cenowa wzrosła i zdecydowałem...

  06 Wrz 2013 20:57Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2469

  Brother mfc-9320CW - błąd "nie moż. dr. 1A"

  wg instrukcji brother'a, opis błędu:"NIE MOŻ. DR. 1AWyłącz zasilanie i otwórz górną pokrywę. Odczekaj 30 minut na odparowanie wilgoci znajdującej się wewnątrz urządzenia, a następnie zamknij górną pokrywę i włącz ponownie urządzenie. Jeżeli to nie pozwala usunąć błędu, skontaktuj się ze sprzedawcą...

  26 Sie 2013 09:28Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2403

  Brother - Drukarki sieciowe brother, BRAdmin, ustawienia IP Filter

  Mam poważny problem z ograniczeniem dostępu do drukarek Brothera, które w sieci pracują samodzielnie. Dotyczy to kilku modeli obsługiwanych przez BRAdmin, np. MFC-7440, MFC-J430W i paru innych.Dajmy na to jest sieć 10. 11. 12. 0/24 i drukarki elegancko pobierają IP przez DHCP.IP mojego komputera...

  25 Paź 2013 10:17Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2703

  Brother hl-5250dn - nie widzi papieru mimo iż jest

  Tak jak w temacie,Drukarka Brother hl-5250dn nie widzi papieru (miga dioda od papieru) mimo iż on jest w podajniku, jest jakieś rozwiązanie na to? czy może jakiś czujnik w ostateczności będę musiał obejść (w takim przypadku proszę o schemat/wskazówkę gdzie)?PozdrawiamDodano po 3Ok,...

  11 Lis 2013 15:08Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2304

  Brother DCP-7055W - Drukarka sieciowa Brother DCP-7055W "znika" z siec

  No właśnie szkopuł w tym, że u mnie drukarka nie daje się pingować po pewnym czasie gdy przechodzi w tryb "uśpiony" - po prostu znika z sieci. Mój model nie ma gniazda ethernetowego - jest tylko WiFi. Instalację sterowników i konfigurację WiFi robiłem na jednym komputerze połączonym do drukarki przez...

  Sieci WiFi 28 Sty 2015 12:51Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 9777

  Brother MFC-J6510DW - Przechowywanie drukarki Brother

  Jeżeli przestanę drukować na swojej drukarce, to zaczyna co kilka dni o 12:00 przeprowadzać czyszczenie, co za każdym razem zabiera trochę tuszu. W instrukcji jest napisane, że drukarka ma pozostać cały czas wpięta do prądu, żeby mogła się czyścić, a tusze należy przechowywać w drukarce.Przez najbliższe...

  22 Lip 2014 21:39Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2991

  Brother DCP-J315W - Błąd: "Nie można wykryć" niebieski kartridż

  Witam.Jestem posiadaczem drukarki Brother DCP-J315W. Drukarka posiada dwa zestawy czujników. Jeden zestaw do wykrywania poziomu tuszu (wystarczy zakleić okienko w kartridżu) oraz drugi zestaw do wykrywania obecności kartridża.W ramach próby naprawienia błędu "Nie można wykryć" (brak kodu, wie ktoś...

  Drukarki, ksero Regeneracja 13 Paź 2014 21:03Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 5664

  Brother DCP-L2520DW - Jak zresetować toner w drukarce Brother DCP-L2520DW

  W nowej drukarce masz toner startowy i tam nie masz tego resetera.Pozostaje kupić na początek cały toner najlepiej zamiennik. Wyszukując np:zamiennik tonera T-TN2320 w wyszukiwarce.Lub tu masz link o który prosiłeś:i tan ma już reseter.W załączniku masz instrukcję resetowania.

  02 Paź 2020 14:57Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 18327

  Brother DCP-1510E - Reset tonera

  Dokładną instrukcję resetu toneru w drukarce Brother DC-1510 znajdziesz tutaj:

  29 Maj 2018 14:19Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 21024

  Brother DCP-9020 CDW - Pionowa kreska - nie czarna, nie biała, a wybrzuszona

  Dzień dobry, jako iż na elektronice kompletnie się nie znam, a analiza problemu zajęła mi już naprawdę wiele godzin, zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc. Otóż użytkuje drukarkę wielofunkcyjną Brother DCP-9020 CDW od ponad 2 lat.Więcej danych:1. licznik wydruku zaledwie 4000,2. zużycie sprzętu...

  23 Sty 2017 14:10Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2823

  Brother - Brother MFC-5860CN jak zmienić niemiecki na polski

  Czy możesz mnie kolego poinstruować jak wejść do tego menu?Czy wgranie nowego firmware jest trudne, potrzebne są jakieś specjalne zabiegi, no i w razie czego skąd je wziąć? O tej drukarce jest bardzo znikoma ilość informacji po polsku w sieci niestety.PS. Od wielu lat mam MFC-J415W w której najpierw...

  14 Lut 2018 21:43Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1083

  Brother - Sprawdzanie przebiegu drukarek Brother

  Na to bym nie liczył.Tak naprawdę większość z tego nie jest Ci potrzebna.Poszukaj na forum instrukcji serwisowej i czytaj.Tłumacz googlowy powinien Cię naprowadzić, w razie problemów pytaj:D

  26 Paź 2018 19:09Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 9819

  BROTHER MFC-J5730DW - Drukarka nie widzi zamienników

  Zakupiłem miesiąc temu drukarkę BROTHER MFC-J5730DW na allegro (DRUKARKA 4w1 BROTHER MFC-J5730DW A3 A4 WiFi SKAN)Instrukcja itp. jest w językach skandynawskich, więc zapewne drukarka sprowadzana z tego regionu. Drukarka nie posiada polskiego języka, tylko Angielski, Fiński, Norweski, Szwedzki...

  26 Mar 2019 08:56Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2466

  drukarka brother dcp-j105 łączy z routerem na laptopie nie znajduje

  Windows 10 64bit całkiem świeży same programy biuroweSterownik drukarki nie obsługuje W10:Może się udać w trybie zgodności z np W7 - ale może/nie musi się drukarka w W10 wywalać.Próbowałem konfiguracji połączenia przez kreator konfiguracji i wydrukowało raport że drukarka jest połączona, a...

  01 Mar 2020 13:44Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1017

  Brother DCP-165C - Papier zatrzymuje się przed głowicą, błąd zacięcia papieru

  Próbuję wskrzesić drukarkę Brother DCP-165C po ponad rocznym postoju. Czyściłem głowicę specjalnym płynem do tego przeznaczonym, następnie wykonałem wiele automatycznych czyszczeń głowicy, aż nagle papier przestał przechodzić przez drukarkę. Wszystkie czynności zalecane w instrukcji użytkowania...

  21 Lis 2021 14:36Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 3729

  Brother HL 1040 -brudne wydruki

  w temacie "Instrukcje regeneracji tonerów", przyklejonym na górze forum jest instrukcja regeneracji tego tonera, powinno tam tez byc jak sie do "śmietnika" dobrac:)Piotr

  26 Maj 2005 16:56Odpowiedzi: 25 Wyświetleń: 6634

  Brother DCP-110C komunikat: zacięcie papieru

  Witam, mam ten sam problem z modelem FAX-1840C jak nie zacięcie papieru to pokazuje się komunikat o błędzie drukarki i żeby sprawdzić w instrukcji. Robiłem według instrukcji. ale żadnych efektów.

  13 Mar 2008 15:09Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 13346

  Brother DCP 145 regeneracja kartdridży

  Czy ma ktoś instrukcje do napełniania kardridży lc 980 (w/w model)bo instrukcja do starszych modeli wydaje mi sie nie podchodzić

  23 Gru 2010 13:51Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 7138

  Brother HL-2030 toner jest, ale go nie ma

  Tak jak kolega napisał wyzej. W tej drukarce jest optyczny miernik proszku. Pondto jest też reseter na kasecie nie startowej. Jak włożysz niestartową to zresetujesz drukarkę i z zaklejonymi okienkami stary toner będzie działał. Jak nie zakleisz okienek to drukarka uzna, że jest mało proszku i problem...

  06 Lut 2010 10:18Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 4457

  Brother DCP-115C Unable to clean/init a wymiana/czyszczenie pampersa

  Jak to dobrze, że jest internet. Mam drukarkę DCP-115C już 7 lat bez problemów. Właśnie wyskoczył mi komunikat o niemożliwości czyszczenia głowicy. Jak zwykle zaglądam do instrukcji, robię co napisane i nic. I właśnie w necie na elektrodzie znalazłem radę jak tego dokonać. Czułem, że to jest...

  18 Wrz 2021 13:03Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 31793

  Brother dcpj315w - instalacja w sieci wifi

  Witam. Chciałbym zainstalować drukarkę by można było drukować z kilku komputerów w sieci domowej. W instrukcji pisze że należy podpiąć drukarkę kablem usb pod komputer i zainstalować (wpisać IP, SSID itd. ) Proszę mi powiedzieć czy mam drukarkę podłączyć pod każdy komputer który będzie z niej korzystał czy...

  27 Lip 2013 23:35Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 5076

  MFC-215c - drukarka Brother po zacięciu papieru

  Proszę spróbować według instrukcji kolegi zbisul:"Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zmienić język na angielski.1. Wyłącz urządzenie z zasilania.2. Hold w przycisk MENU (na niemieckiej drukarce Menu/Eing).3. Włącz urządzenie przytrzymując przycisk menu4. Konserwacja...

  18 Lip 2013 13:28Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 7260

  Brother DCP-j315w - niepełne kolory

  Pampers służy tylko i wyłącznie do odkładania się zużytego tuszu i nie wpływa to na jakość drukowania!!!! -Jeżeli się zapełni to go wymieniamy - albo nowy pochłaniacz albo podobny chłonny materiał z jakiego jest zbudowany pochłaniacz.A co do braku jakiegoś koloru to wina często leży po stronie...

  10 Lis 2013 10:28Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 15384

  BROTHER DCP J525W jak wykonac czyszczenie tylko zoltego tuszu.

  Nie da się wybrać jaki kolor (C, M czy Y) ma czyścić. Czyści BK, CMY albo wszystkie.Czyszczenie głowicy jest opisane w instrukcji drukarki w dziale rutynowa obsługa konserwacyjna. Instrukcja dostępna na stronie brothera.

  11 Paź 2016 08:57Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 12555

  BROTHER DCP-7055W - Jak zatwierdzić w drukarce druk dwustronny?

  Pewnie coś zamotałem w temacie, generalnie problem przedstawia się następująco.W ustawieniach drukowania wybieram - druk dwustronny(brak duplexu) i klikam drukuj.Następuje buforowanie i wyskakuje okno instrukcji graficznej:1. Załaduj papier do zasobnika i kliknij OK - klikam OK...

  13 Lut 2014 21:03Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3081

  Brother 5250DN - Awaria Grzałki

  Witam! Mam problem z moim 5250DN. Mianowicie, przed chwilą podczas drukowania ułamał się mały tryb w tylnej pokrywie służący do napędzania rolek do wysuwania papieru. Przykleiłem to na miejsce tak jak ma być, po czym poskładałem drukarkę (w celu zlokalizowania przyczyny usterki musiałem wyjąć moduł utrwalacza),...

  28 Paź 2014 11:34Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 780

  Brother MFC-J200 - komunikat: Nie moż. Dr 8F

  Drukarka po włączeniu przeciągnie tylko głowicą a następnie po sygnale wyświetla komunikat: Nie moż. Dr 8F. W instrukcji błędy druku oznaczane są tylko jako XX, więc wyświetlany numer nie ma interpretacji.Ogólnie instrukcja informuje, że:W urządzeniu wystąpił problem mechaniczny.—LUB—W...

  20 Sty 2016 20:00Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2220

  Router nie widzi drukarki sieciowej Brother HL-2250 DN

  Rezerwacja adresów: pustaDrukarka nie ma LCD, ani nie ma żadnych przycisków prócz "go", który na nic ie reagujePróba zmiany zakresu adresów kończy się komunikatem:"Wprowadzony adres IP nie jest adresem z tej samej podsieci co adres IP routera. "To wcześniej jeszcze trzeba w którymś z menu...

  Sieci Początkujący 14 Lut 2016 23:13Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 5982

  HL-2030 - Brother HL-2030 kropki na wydrukach po wydruku kilku kopert

  Proponuję zacząć od pobrania instrukcji serwisowej, np. wpisując w wyszukiwarkę "HL-2030 service manual".Instrukcja ma 244 stron według Adobe Reader.Na stronie 93 znajdziesz ostrzeżenia związane z rozmontowywaniem drukarki.Na stronie 94 znajdziesz "DISASSEMBLY FLOW" czyli mapę czynności, które...

  17 Mar 2016 15:23Odpowiedzi: 22 Wyświetleń: 5184

  BROTHER DCP-L8410CDW - Drukuje prawie całą kartkę na żółto

  Znalazłem instrukcje serwisową do tej drukarki i będę szukał tam rozwiązania. Dam znać jeśli uda mi się rozwiązać problem. Instrukcję po angielsku załączam, gdyby ktoś potrzebował.

  17 Mar 2022 14:26Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 354

  Brother HL-L5100DN - Zapomniany pin kod do drukarki

  Nie wiem czy do tej drukarki się to tyczy, ale przywrócić ustawienia fabryczne i w tedy próbować popularne kody. Albo przeczytać uważnie instrukcję obsługi.Szukając instrukcji do tej drukarki na przykład u producenta, lub w jego serwisie.

  28 Wrz 2022 12:03Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 189

  Brother MFC-4820C, błąd 41

  pomocy, może ktoś wie jak skasować błąd 41 w kombajnie Brother.Nie wiem czego on dotyczy. Może ktoś wie gdzie szukać jakiejś instrukcji lub tabeli kodow

  23 Sty 2007 18:50Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2865

  Brother HL-2460 - error E50

  Witam. Czy ktoś może mi powiedzieć co oznacza ten błąd: ERROR E50 w brother hl2460. Byłbym wdzięczny też za instrukcje do tej maszyny. Pozdrawiam.

  25 Maj 2006 19:28Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2991

  problem z tonerem BROTHER HL-730

  Mam problem z regeneracją toneru od drukarki BROTHER HL-730. Czy ktoś ma instrukcje jak go zregenerować? Sam go rozebrałem i wyczyściłem. Nasypałem nowy toner i troszeczke brudzi na samym początku jak pobiera papier. Może ktoś mi doradzi co moge jeszcze wyczyścić w tej drukarce. Prośiłem o pomoc...

  30 Maj 2006 14:48Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 792

  Brother HL-2030 przypadkowe zalanie wodą

  mam problem z drukarką Brother HL-2030 po przypadkowym zalaniu wodą (przy podlewaniu kwiatów), Fakt zalania drukarki został zauważony dopiero przy drukowaniu (mokra kartka z rozmazanym w jednym miejscu tonerem). Po wytarciu wody z drukarki, wydruki mają pionowy pas pozbawiony prawie tonera...

  17 Paź 2008 14:55Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1464

  Problem z wydrukiem z urządzenia wielofunk. brother dcp 7030

  Dopiero co podłączyłem urządzenie wielofunkcyjne brother dcp 7030. Cała instalacja urządzenia odbyła się zgodnie z instrukcją. Mam problem z drukowaniem, mianowicie przy wydruku drukuje się tylko prawa część strony i wydruk blaknie z prawej na lewą, przy czym mniej więcej od połowy strony już...

  15 Gru 2008 17:31Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3209

  brother mfc 5460cn nie działa

  witam mam taki problem mam drukarke brother mfc 5460cn i kiedys zgasło swiatło gdy ponownie sie właczyło to drukarka juz nie działała moze ma ona jakis bezpiecznik??? instrukcje mam w jezyku niemieckim

  26 Sty 2009 20:31Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1267

  Brother MFC-210C Problem z zainstalowaniem oprogramowania.

  WITAM kolegów. Oto odpowiedź w jaki sposób poprawnie zainstalować oprogramowanie oraz starowniki BROTHER:1) uruchamiamy dysk instalacyjny (coś tam nam śmiga, robi się niebieskie tło)2) gdy pokaze się komunikat - podłączamy USB (drukarka OFF)3) uruchamiamy Urządzenie4) TERAZ jest własnie moment...

  19 Lut 2009 12:49Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 5097

  drukarka brother dcp-145c przeinstalowanie

  Naciśnij na ten link ściągnij instrukcję obsługi tego urządzenia i przeczytaj o wymianie tuszy.

  21 Paź 2009 12:57Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 4420

  Brother DCP-135C komplikacje z instalacją pod Windows Vista

  Podobny problem wraz z rozwiązaniem jest tutaj:Generalnie problem polega na tym, że wszyscy najpierw podłączają drukarkę, włączają ją, potem instalują sterowniki a potem jest "zonk". Trzeba czytać instrukcję obsługi, która mówi wyraźnie, że urządzenie podłączamy dopiero, gdy instalator o to poprosi.Trzeba...

  20 Sty 2012 18:09Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 4861

  Brother hl 1030 zaczyna drukowac nic na papierze i ciagle w

  Brother hl 1030 zaczyna drukować nic na papierze nie ma i ciągle wyrzuca kolejne kartki papieru nawet gdy była instrukcja drukowania 1 strony, kartki ciepłe wychodzą, toner jest na 50% pełny.

  21 Sty 2010 00:09Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 777

  Service Manual do drukarki Brother DCP165C

  Witam...poszukuję instrukcji serwisowej do urzadzenia wielofunkcyjnego Brother DCP165C.Dziekuję za okazaną pomoc:)

  25 Lut 2010 08:55Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1622

  Brother MFC-9070 błąd 77 - problem z grzaniem

  Szukam instrukcji obsługi do brother mfc 9070 w języku polskim

  02 Mar 2010 15:02Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1776

  Brother DCP-165c regeneracja tuszy

  Proszę o instrukcję regeneracji tuszy drukarki Brother DCP-165c.

  02 Mar 2010 15:25Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1126

  BROTHER HL-4040CN, 4050CDN, 4070CDW

  Instrukcja obsługi i serwisowaniaBROTHER LASER PRINTERUSER'S GUIDEmodele:HL-4040CN,HL-4050CDN,HL-4070CDWjęzyk angielski, 211 stron w PDF

  02 Lis 2010 01:21Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2996

  Brother MFC-3220 nie drukuje (błąd 41)

  Kupiłem używane urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-3220 z pełnymi tuszami, ale po uruchomieniu wyświetla się błąd 41 i nie widać wydruków. Wkłady z tuszami po wyjęciu są wilgotne od spodu (czyli tusz nie wysechł) ale czyszczenie programowe głowicy nic nie pomaga. Prawdopodobnie jest to związane z...

  29 Lip 2022 17:36Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1300

  Service manual dla Brother DCP-195C

  Witam Szanownych Forumowiczów,Jak w temacie - poszukuję instrukcji serwisowej dla drukarki Brother DCP-195C, muszę ją rozłożyć, a nie chcę czegoś połamać.Rafał Dorau

  12 Wrz 2015 10:12Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 4325

  Brother DCP-7045N słabo drukuje

  Mam w firmie drukarkę wielofunkcyjną Brother DCP-7045N. Kupiłem do niej nowy toner, ale nie oryginalny tylko zamiennik. Zamontowałem go zgodnie z opisem w instrukcji. Po wydrukowaniu zobaczyłem, że bardzo słabo drukuję. Co może być przyczyną? Gdy włożyłem jeszcze stary toner to o wiele lepiej drukował...

  05 Lis 2010 16:00Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3531

  Brother 115C - pęknieta szyba skanera

  Do laptopów hp są szczegółowe instrukcje jak rozebrać sprzęt śrubka po śrubce, czy brother ma coś podobnego? Nie wiem jak rozkręcić pokrywę skanera by odłączyć tą taśmę.

  20 Lis 2010 22:53Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2930

  Brother DCP-165C. Odetkanie głowicy. Nie drukuje na czerwono

  Kilka dni temu wszedłem w posiadanie drukarki Brother DCP120C. Głowica kompletnie zaschnięta. Żadnych oznak tuszu. Postanowiłem rozebrać drukarkę i wyciągnąć głowicę. Zajęło mi to 15 minut. Następnie samą głowicę pod ciepłą wodę i przepłukałem kanały na tusz od miejsca podłączenia wężyków aż do zaworków...

  27 Sty 2019 17:55Odpowiedzi: 19 Wyświetleń: 54473

  Brother DCP-J315W + Laptop Acer + wifi -połączenie.

  Witam, próbuje i próbuje, ale mi nie wychodzi połączenie drukarki Brother DCP-J315W z laptopem, który ma wbudowane wifi. Drukarka widzi laptopa, nawet się łączy z nim, ale nie ma żadnej reakcji w komputerze, zainstalowałem sterowniki, i w oprogramowaniu także nie znajduje mi drukarki. Co muszę skonfigurować...

  11 Sty 2011 21:26Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2992

  Problem z konfiguracją bezprzewodową drukarki Brother MFC-64

  Niedawno zrobiłem format PC. Od tego czasu nie potrafię na nowo połączyć bezprzewodowo drukarki Brother MFC-6490CW. Z racji tego, że zgubiłem płytę:( wszystkie potrzebne sterowniki i programy ściągnąłem ze strony producenta, i zainstalowałem. Postępując zgodnie z instrukcją nie potrafię...

  26 Lut 2011 13:44Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3044

  Brother HL-2035 sprawdzanie stanu tonera

  Jak sprawdzic stan tonera w drukarce Brother HL-2035 oraz jej przebieg?Mam tez problem z wydrukiem strony testowej, wg. instrukcji wystarczy wcisnac przycik go zaraz po włączeniu drukarki, ale u mnie po wcisnieciu tego przycisku zapalaja sie po kolei kontrolki toner, drum, error i ready.Drukarka...

  09 Paź 2012 10:05Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 13754

  Brother 585CW nie drukuje, mimo że jest tusz.

  Strona 84 instrukcji.[url=]Link

  01 Wrz 2011 10:15Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 6938

  Brother HL-2035 - Świecenie diody "toner"

  Witam, po około roku użytkowania drukarki Brother HL-2035 zaświeciła się dioda "toner". Kupiłem buteleczkę z tonerem i postępowałem wg instrukcji ze strony Drukarka była kupiona w sklepie, zafoliowana itp. więc wykluczam wcześniejsze grzebanie w niej przez kogoś. Gdzieś wyczytałem że należy otworzyć...

  16 Sie 2011 20:13Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 8171

  Kilka pytań o brother HL-2130

  Witam, zakupiłem drukareczkę Brother HL-2130. Po kilkudziesięciu wydrukach muszę przyznać, że choć gabaryt jest duży to drukarka wydaje być się zwycięzcą między ceną a jakością. Pytanko zasadnicze czy da się wydrukować na tej drukareczce stronę testowa z której mógłbym poznać przebieg. Może jest jakiś...

  29 Lis 2011 12:38Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1059

  BROTHER DCP 8040 TN-3030 reset licznika tonera

  Witam. Poszukuję instrukcji resetu licznika tonera do BROTHER DCP 8040 (TN-3030). Co odpowiada za wyzerowanie licznika kopii??Prosiłbym o pomoc.Z góry dzięki i pozdrawiam

  30 Lis 2011 15:12Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2467

  Brother Innov-is 1500 - nie łapie dolnej nici

  Mam problem z dolną nicią maszyno-hafciarki Brother Innov-is 1500. Podczas szycia wszystko jest jak najbardziej w porządku, problem i siwe włosy pojawiają się podczas haftowania. Igła nie łapie/czasem złapie dolną nić. Nie mogę tego rozgryźć bo haftując obrzeża wzoru prostym ściegiem nie przepuszcza,...

  Elektro Maszyny i Urządzenia 03 Sty 2012 13:17Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2632

  Brother DCP-J125 jaki tusz do uruchomienia

  Brother DCP-J125 jaki tusz do uruchomienia?Jakiego użyć tuszu do pierwszego uruchomienia, jeśli chcę korzystać z tuszy ActiveJet? w instrukcji pisze żeby uruchomić drukarkę na tuszach dostarczonych z drukarką? Z tego co wiem po zmianie tuszy na inną markę, tusze mogą się nie tolerować w konsekwencji...

  06 Lut 2012 12:41Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1162

  brother DCP-7010 - komunikat o wymianę bębna

  Jeżeli chodzi o reset licznika bębna to tutaj zamieszczam instrukcję:pozdrawiamDodano po 19O kurde to już bardzo stary temat:(( sorki

  01 Kwi 2012 20:21Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 8310

  Brother hl-5250 - czarne pasy na wydruku

  To na bank wina bębna, jeżeli jeszcze na tym wałku widać smugi to już to.Dwa rozwiązania:- zakup nowegolub zakup samego OPC do tego i samodzielna wymiana wałka światłoczułego.Powyżej masz instrukcję jak zresetować licznik po wymianie.

  24 Kwi 2012 21:19Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 4874

  Brother DCP-357C - Błąd puste tusze (w rzeczywistości są sprawne i drukują)

  Jedyne co ci mogę radzić to zadzwoń na infolinię Brother opowiedz o swoim problemie i może coś ci poradzą, mi jak zatkała się głowica przysłali na mail instrukcję jak wejść w drukarce w tajne menu i wykonać czyszczenie, może na twój problem też mają jakiś swój ukryty sposób.

  27 Paź 2012 16:19Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 4029

  Brother J515W - Error A7.

  Witam. Mam drukarkę atramentową Brother DCP-J515W. Podczas uruchamiania wyświetla błąd "Rozpocz. niemoż. A7" i nie reaguje na klawisze. Wg instrukcji ta rodzina błędów (bez wyszczególnionego A7 tylko XX) wskazuje na usterkę mechaniczną lub ciało obce w skanerze. Czy ktoś mógłby mi przybliżyć gdzie miałbym...

  13 Lut 2013 21:40Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3036

  Brother HL 5380 jak skasować licznik lasera

  Jaki komunikat Ci wyskakuje? Pierwszy raz się spotykam, żeby w Brotherze był licznik lasera. Może chodzi Ci o moduł bębna?Tutaj masz instrukcje jak zresetować licznik modułu, może pomoże:)

  22 Sty 2013 11:53Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2250

  Brother DCP-J140W - Udostępnienie drukarki w sieci

  Mam problem ze skonfigurowaniem drukarki Brother DCP-J140W tak, żeby była dostępna w sieci dla kilku urządzeń.Chciałbym żeby drukarka była udostępniona w sieci za pomocą wifi.Czyli powinno to wyglądać tak:Drukarka przez wifi do routera TP-LINK TL-WR841N z routera idzie kabel lan do telewizora...

  20 Sty 2013 14:38Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2628

  Drukarka Brother HL2150n - kasowanie alarmu "drum"

  Proponuję zajrzeć do instrukcji obsługi.Pozdrawiam

  08 Lut 2013 17:20Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1944

  Brother DCP-135C - error 51

  Witam serdecznie.Może zacznę od tego, że mam nieco utrudnione zadanie, tzn. Piszę w czyimś imieniu, z kim mam kontakt tylko przez gg.Sprawa dotyczy jak w tytule pojawiającego się błędu 51. Nadomiar złego jest o tyle skomplkowana, że ja również ( tak jak osoba prosząca mnie o pomoc) mam blade...

  17 Sie 2022 11:39Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 34983

  Brother DCP-J315W - Nie przyjmuje klucza sieci

  Witaj.Z tego co piszesz wnioskuję iż powyższe czynności wykonujesz na komputerze?Jeżeli nie to warto przeczytać instrukcję na stronie producenta.W tej drukarce ustawienia sieci wpisuje się w samej drukarce potem ewentualnie w komputerze.Polecam:

  28 Kwi 2013 19:35Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 3951

  Brother DCP-J315W - Słaba jakość jednego z kolorów (magenta)

  Cześć,mam dziś do Was małe pytanie.Ostatnio zauważyłem że moja drukarka brother dcp-j315w ma problem z drukiem czerwonym (magenta).Załadowałem nowe tusze, ale problem ciągle się ponawia.Czarny oraz zółty z niebieskim drukuje jak należy, problem cały czas dotyka czerwonego tuszu.Oczywiście...

  28 Cze 2013 16:56Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 16029

  [Inne] Wielofunkcyjny Brother który kupić?

  Witam:)Ta powszechna Brotheromania, czyli przekonanie, że jeśli drukarka ma mieć tanie zamienniki to tylko Brother:PJeśli iP1500 było OK, to może Pixma MG5150 z zamiennikami za 5 zł / sztuka (z czipem) lub 2, 5 zł / sztuka (bez czipa) też będzie OK?Już myślałem, że nie ma na rynku w rozsądnej...

  Ogłoszenia Elektronika 30 Sie 2013 23:10Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 4095

  Pytanie o Brother DCP-J140W

  Polecam zapoznanie się z instrukcją użytkowania.[url=]Link TUstrona 28 informuje jak wykonać czyszczenie.Drukarka "sama z siebie" będzie się czyścić.Polecam używać oryginalnych atramentów - głowice często się zapychają:cry:

  28 Sie 2013 11:34Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3474

  Brother DCP-J140W - Brak j. polskiego w menu - czy mozna dograc polskie menu?

  Można spróbować aktualizować oprogramowanie. Na dzień dzisiejszy jest to wersja B. Wersję firmware sprawdzisz naciskając przycisk STOP/EXIT i (strałka w górę) lub (+). Wersja oprogramowania (literka) będzie na pierwszej lub drugiej pozycji od lewej.potem wchodzisz wOdnajdujesz swój OS oraz...

  26 Wrz 2013 22:53Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 7995

  [Inne] Brother J315W - Zmiana menu z ENG na PL

  [url=]LinkStrona 73 (53 instrukcji).

  Drukarki, ksero Bazar 04 Paź 2013 07:46Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 4644

  Brother DCP J125 nie widzi czarnego kartdridża po błędnym włożeniu innego koloru

  Może reset drukarki pomoże. Znalazłem opis i wkleję w z tłumacza google.Naciśnij OK. Naciśnij i wybierz nowe ustawienie. Powtórz ten krok dla każdego ustawienia, które chcesz zmienić. Po zmianie ostatniego ustawienia naciśnij a lub b, aby wybrać Nowe ustawienia. Naciśnij OK. Naciśnij 1 lub, aby...

  09 Paź 2013 19:23Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 3165

  [Sprzedam] proszki do regeneracji - drukarki Samsung ML SCX, Brother

  Mam na sprzedaż proszki do regeneracji tonerów w laserówkach.Proszki dedykowane do drukarek:- Samsung, modele: ML1610, 1640, 1660, 1665, 1670, 1675, 1860, 1865, 1910, 1915, 2010, 2160, 2165, 2240, 2520, 2580.- Samsung, modele: SCX3200, 3205, 3400, 3405, 4200, 4300- Brother (monochromatyczny)Ceny...

  17 Paź 2013 21:59Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1206

  Brother DCP J-140W - Kabel USB

  zakupiłam dzisiaj drukarkę firmy Brother i na samym początku chciałam znaleźć miejsce na wpięcie kabla USB do drukarki, bo czytałam, że jest dziwnie umiejscowione. Znalazłam i od razu podłączyłam kabel, a niestety dopiero potem zabrałam się do czytania instrukcji, gdzie jest napisane, że nie...

  21 Paź 2013 21:17Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1104

  Drukarka Brother DCP-J125 Przy uruchamianiu komunikat - "Uruchomienie niemo

  Drukarka Brother DCP-J125Przy uruchamianiu komunikat - "Uruchomienie niemożliwe, błąd A4"W instrukcji brak rozwiązania.

  08 Lis 2013 08:59Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 882

  Brother dcp j315w - nieostry druk, drukuje ale niewyraźnie

  Proszę przeprowadzić kalibrację głowicy. Powinno to być dostępne jako trzecia opcja w zarządzaniu tuszami (najczęściej jest 1-wydruk testowy, 2-czyszczenie głowicy, 3-kalibracja lub wyrównanie głowicy).W Brotherach często należy osobno wprowadzić ustawienia dla normalnej i wysokiej jakości. Szczegółowo...

  23 Wrz 2022 20:17Odpowiedzi: 16 Wyświetleń: 27789

  Brother fax2820 - kabel rj11 i rj45

  Instrukcję użytkownika masz?Cytat z [url=]Specyfikacja:Standard Interface(s)‡ USBOptional Interface(s)‡ No

  03 Lut 2014 07:52Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1635

  Brother MFC-J430W - zacięty papier i białe kartki

  Witam! Wczoraj zaciął mi się papier w czasie drukowania Brother'em MFC J430W, konieczne było wyjęcie go z tyłu, co przebiegło łatwo przy lekkim pociągnięciu kartki. Następnie zgodnie z instrukcją na wyświetlaczu uniosłem pokrywę i komunikat o zatorowanym papierze zniknął z wyświetlacza, natomiast przy...

  09 Lut 2014 13:43Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1788

  Brother DCP-7070DW - Konfiguracja WIFI na ZTE ZXV10 W300

  Zakupiłem urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-7070 DW i chciałbym aby pracowała w moim domu jako sieciowa drukarka poprzez router, który mam z neostradą ZTE ZXV10 W300. Chciałbym wykorzystać sieć bezprzewodową WIFI. Nie potrafię zrobić połączenia mimo iż postępuję zgodnie z instrukcją.Proszę...

  07 Lut 2014 21:28Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1440

  Brother J140W - Nie można wydrukować zdjęć, zacięcie papieru

  Na 99% usterka występuje z niewiedzy bądź nie czytania instrukcji.Przy drukowaniu na papierze FOTO zmień w sterowniku drukarki rodzaj papieru z "Standardowy" na "Do druku atramentowego" lub Brother FOTO 71.Na pewno pomoże.Papier też musi mieć odpowiednią gramaturę (sprawdź jakie papiery...

  09 Mar 2014 15:40Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 4137

  Brother HL2130 - Fatalne wydruki, odbicia, smugi

  Witam, mam problem z moją drukarką Brother HL2130. Przede wszystkim pojawiają się odbicia i smugi. Nie ma wydruku w którym nie było by widać odbitej kopii tekstu kawałek niżej niż faktycznie jest. Poza tym kompletnie nie radzi sobie z wydrukami większych obszarów czerni. Pech chciał, że to moja jedyna...

  12 Kwi 2014 08:09Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1665

  Brother HL-2170W - Działanie w sieci i USB

  Mam pytanie odnośnie drukarki Brother HL-2170W.Drukarka jest wyposażona w gniazdo Ethernet, Wi-Fi jak i gniazdo USB.Drukarka obecnie pracuje przez kabel USB i ma się dobrze.Ze względu na rozbudowę o dodatkowe komputery będę potrzebował użyć drukarki w sieci.W instrukcjach jest informacja...

  13 Maj 2014 16:00Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1263

  Brother DCP-715W - Błąd 4F po wymianie kondensatora

  Witam. Mam taki problem z drukarką Brother: pewnego razu pojawił się błąd 4F... stosując się do instrukcji na forum postanowiłem rozebrać i przeczyścić głowicę, jednak nic to nie dało. Doczytałem, że problem może również stwarzać kondensator, wymieniłem na 470uF/35V i tu się zaczęło.... raz po załączeniu...

  11 Cze 2014 14:49Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1581

  Brother j132w - Brak polskiego języka w menu

  Witam. Moja dziewczyna kupiła "tanią" drukarkę. Niestety nie popatrzyła że nie posiada ona polskiego języka w standardzie. Mowa tu o drukarce Brother j132w. Przeglądałem różne tematy lecz nie udało mi się ustawić polskiego języka. Po zmianie w trybie serwisowym języka na PL pojawił się napis Please DL...

  24 Cze 2014 12:09Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 4008

  [Kupię] Brother HL-4150CDN - kto ma, opinie?

  Witajcie,planuje kupić drukarkę Brother HL-4150CDN ze względu na tanie zamienniki po 60 zł za kolor na 3500 stron. Czy dobrze celuję? + łatwe napełnianie.Po ostatnich przygodach z CLP-365 mam dosyć 8-OW instrukcji jest napisane, że licznik bębna można kasować, czy po prostu mogę skasować...

  27 Cze 2014 20:07Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1251

  [Sprzedam] Drukarka laserowa Brother HL-2130

  Posiadam na sprzedaż laserową drukarkę uznanej firmy Brother model HL-2130. Drukarka jest używana, w bardzo dobrym stanie wizualnym (nosi niewielkie ślady normalnego użytkowania) oraz w idealnym stanie technicznym. W drukarce został wyczyszczony oraz napełniony toner, dzięki czemu...

  19 Lip 2014 13:32Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 765

  NetiaSpot+TpLWR340G+drukarka - Konfiguracja NetiaSpot, TpLinkWR340G, BROTHER 7820

  BROTHER MFC 7820N Ze względu na to ze urządzenia są w rożnych pomieszczeniach czy jest możliwość po WIFI? Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemuW instrukcji od drukarki powinno wszystko być.

  11 Wrz 2014 07:26Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1161

  Brother DCP135C - Kopiuje dokumenty w kolorze brązowym

  Proszę o poradę w rozwiązaniu problemu jak w temacie. Mam drukarkę Brother DCP135C, która poprawnie drukuje pliki tekstu z internetu w kolorze czarno-białym, natomiast jeżeli kopiuję na niej jakiś jakiś dokument, wydruk wychodzi w odcieniu brązu. Przeglądałem instrukcję użytkowania, ale w opisie usterek...

  25 Lut 2015 21:09Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 555

  Drukarka Brother DCP-J125 - Nie drukuje tylko zdjęć

  To poinformuj drukarkę na jakim papierze ma drukować.Instrukcja obsługi: [url=]Link, strona 14.

  15 Maj 2015 09:58Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 3903

  Brother dcp-j552DW - Wgranie starszej wersji firmware - nie czyta zamienników

  jestem pierwszy raz na tym formum ponieważ także mam identyczny problem z tonerami co Wy (drukarka DCP J552DW).Reasumując:- wypróbowałem już 6 róznych zamienników i nic. W 2 firmach mnie zapewniano, że będą ich tusze chodzić ale okazało się to nieprawdą.- sprzęt jest na rynek skandynawski...

  06 Gru 2016 13:35Odpowiedzi: 104 Wyświetleń: 56148

  Brother tc-r2b tc32bn QT - Edycja kolorów

  Pracuje na maszynach cnc firmy brother tc r2b oraz 32bn qt. Kiedyś widziałem jak były pracownik zmieniał kolor tła na wyświetlaczu... przeszukałem całe menu w maszynie i nie znalazłem nic poza zmiana kolor nr bloków oraz koloru grafiki.Prosiłbym o instrukcje jak można tego dokonać, oraz...

  Automatyka Sterowanie CNC 10 Lip 2015 17:45Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1389

  Brother DCP J4110DW - Nie pokazuje tuszu oraz brak menu Polskiego zgubiłem kody.

  Mam od pewnego czasu drukarkę Brother DCP J4110DWKilka razy wyjąłem tusz oryginalny i nie widzi tuszu. Czy problem tkwi w czipie limit jakiś jest na wyciąganie tuszu, czy można zresetować czip?Drugi problem to zresetowałem ustawienia i teraz nie mam języka Polskiego wiem że jest jakaś...

  19 Sie 2015 20:10Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 4395

  Brother DCP-135C - Absorber

  Posiadam urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-135C. Przy włączeniu drukarki na wyświetlaczu pokazał mi się taki komunikat:"Nie można czyś 46 Zajrzyj do podręcznika w dziale usuwania błędów"Przeglądałem strony i wyczytałem, że jest to problem z absorberem. Należy go wyczyścić bądź wymienić....

  30 Sie 2015 11:46Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 8769

  Brother DCP J132 - Nie drukuje, brak połączenia

  Na początek instrukcja instalacji.

  04 Sty 2016 11:55Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 2790

  Brother HL-2250DN - Brudne wydruki, paski rozmycia

  Dzień dobry.Zgodnie z instrukcją str. 74 pkt. 8 przeczyść drut ładujący.Możliwe, że Markus-76 już to napisał nazywając elektroda ładująca. Na prawdę nie zamierzam odbierać pierwszeństwa.Napisałem, ponieważ gdy zobaczyłem rysunek, uznałem, że będzie to informacja dokładniejsza.Pozdrawiam.Leszek_n

  29 Sty 2016 11:39Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1404

  BROTHER HL-1210WE - Miga pomarańczowa dioda, łączy się z komputerem, nie drukuje

  Mam problem z drukowaniem.Drukarka BROTHER HL-1210WE łączy się z komputerem (za pomocą USB, posiadam także możliwość bezprzewodowego drukowania, jednak korzystam z USB).Miga pomarańczowa dioda 4 razy z 1 sekundą przerwy. Czytałem w instrukcji, być może to błąd wkładu. Wyjąłem i włożyłem...

  29 Mar 2017 15:56Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 38136

  Brother dcp385c - jak użyć kartridży czyszczących

  Posiadam drukarkę brother dcp385C i zakupiłem do niej kartridże czyszczące:Jednak nie wiem jak ich użyć. W instrukcji obsługi jest napisane, że we właściwościach(preferencjach) drukarki należy wybrać menu programy pomocnicze i opcję czyszczenie głowic. Jednak takiej opcji nie widzę w tych preferencjach:...

  19 Kwi 2016 10:28Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1899

  Brother HL-2140 - Zasilacz EU/USA

  Posiadam drukarkę Brother HL-2140 przywiezioną z Kanady a jak wiadomo Ameryka północna używa innych napięć do zasilania (110V)Drukarka ta była także produkowana na rynek europejski więc są też wersje na 230V. I tutaj pojawia się moje pytanie: czy konieczne jest użycie transformatora czy może...

  19 Lut 2017 18:56Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1101

  Brother DCP-J562DW - Zamiana języka na polski.

  Witam, drukarkę zakupiłem jakiś czas temu w mieście w którym mieszkam. Proszę o instrukcję przestawienia jej na język polski. Jest wiele opisów zmiany języka do innych drukarek Brother niestety do tej, którą posiadam nie znalazłem.Pozdrawiam.

  24 Paź 2017 14:55Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2025

  Brother dcp-9015cdw błąd 1e nie może drukować

  mam problem z niestety nową (ma niecałe 2 tygodnie) drukarką Brother dcp-9015cdw. Wyskakuje błąd 1e. Otóż, rano jeszcze drukowała bez zastrzeżeń. Cały dzień była na czuwaniu. Niestety teraz nie da się drukować ponieważ pojawia się komunikat o błedzie 1e. Zgodnie z instrukcją na wyświetlaczu drukarkę...

  14 Mar 2018 15:25Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 831

  Brother DCP-J4120DW - poszukuję serwisówki

  Jak w temacie - poszukuję instrukcji serwisowej do Brother DCP-J4120DW. Będę wdzięczny za poratowanie w/w.

  23 Lip 2018 12:52Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 297

  Zamiennik toneru do drukarki Brother DCP-L2532DW a chip.

  I ja mam pytanko odnośnie drukarki Brother DCP-L2532DW - Jak zresetować toner w drukarce może ktoś z kolegów ma instrukcję wskazówki jak należy przeprowadzić tą procedurę toner jeszcze mam oryginalny z chip i tu pytanko czy da się coś z nim zrobić drukuje dobrze a co dziwne parę kartek wydrukowałem...

  06 Lut 2023 19:10Odpowiedzi: 21 Wyświetleń: 24561

  Nie mogę połączyć się bezprzewodowo z drukarką Brother

  Dobry wieczór,Niestety trochę nabroiłem i od wczoraj nie mogę połączyć się bezprzewodowo z drukarką Brother DCP L2520DW. Docelowo chciałem nadać stały adres IP drukarce, po kilku atakach ARP na moją sieć, jednakże po wejściu na adres IP urządzenia, zmieniłem w ustawieniach (z DHCP na RARP) zamiast...

  12 Maj 2019 16:55Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2019

  Brother DCP-1622WE - Drukarka jako sieciowa, nie drukuje

  Witam i proszę o pomoc, której nie mogę uzyskać od firmy Brother.Niedawno kupiłem drukarkę Brother DCP-1622WE. Usiłuję ją skonfigurować bezprzewodowo.Mój system: Linux Lubuntu 14. 04.Router TP-Link WR841N, port WAN jest pusty, wykorzystano pozostałe porty.Postępuje według instrukcji -Mimo,...

  03 Cze 2019 08:15Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 5787

  Kod do kasowania pampersa w Brother MFC-J3930

  Poszukuje instrukcji, bądz kodu do kasowania pampersa w drukarkce BROTHER MFC-J 3930.Całą procedure wejścia w opcje znam, jedynie kod mam zły... i nic nie rusze.

  26 Lip 2019 22:56Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 693

  Brother DCP-1510E - Błąd wkładu. Ponownie zainstaluj pojemnik z tonerem.

  Reset toneru TN-1030 w drukarkach Brother DCP-1510 / DCP-1512Aby zresetować toner w ww. urządzeniach postępuj BARDZO DOKŁADNIE i UWAŻNIE zgodnie z poniższą instrukcją:1. Naciśnij przycisk " MENU"2. Naciśnij " strzałkę w dół ", aż zobaczysz na wyświetlaczu pozycja menu "Machine. Info"3. Naciśnij...

  30 Wrz 2019 10:38Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 5136

  Brother MFC-J491DW - Zmiana języka na polski

  Witam. Czy jest możliwość zmiany języka na polski w tym modelu Brother? Jeżeli tak, proszę o instrukcję.

  21 Maj 2020 15:08Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 696

  Brother J4420DW komunikat Pochłaniacz atramentu prawie pełny- brak możliwości re

  Witam drukarka Brother J4420DW komunikat 'Pochłaniacz atramentu prawie pełny'. Brak możliwości skasowania tego błędu. Liczniki Purge oraz Sen Purge ( według instrukcji znalezionej w internecie) skasowane. Okazało się że pochłaniacz ma założony dodatkowy czujnik. Przyznam się że pochłaniacz został wyczyszczony...

  18 Cze 2020 15:46Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 828

  Brother HL-2135W - Problem z pobieraniem papieru z dolnego podajnika

  Otrzymałem niedawno używaną drukarkę Brother HL-2135W. Przebieg drukarki to 24tyś stron oraz kopert łącznie, 9 tonerów i jeden bęben. Założony był jeszcze oryginalny bęben (co jest trochę dziwne bo niby wytrzymują do 14tyś).Profilaktycznie wymieniłem komplet bęben + toner na nowy zamienniki firmy...

  22 Wrz 2020 21:41Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1014

  Brother HL-1212WE - Drukarka brudzi kartki

  Oczywiście, że możesz zrobić dużo. Zawsze trzeba szukać odpowiedzi.Na wydruku widać ewidentnie, że masz uszkodzony bęben.Od razu możesz wymienić razem z tonerem. (z lewej strony widać, że nie nakłada proszku na walkę i masz biały ślad w druku.Takich tematów było już mnóstwo z czego...

  15 Sty 2021 15:05Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 1980

  Brother DCP-J552DW - System nie widzi drukarki w sieci bezprzewodowej

  po zmianie routera (TpLink Archer C6) nie mogę zainstalować drukarki. Kto wczesniej konfigurował drukarkę do pracy w sieci wifi? Musisz wejsc w menu drukarki i wyszukać siec wifi info. masz w instrukcji drukarki Brother DCP-J552DW.Dodano po 5Jest połaczona z siecią, a jej stan połaczenia...

  02 Sty 2021 09:54Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2226

  Brother DCP-T310 - Historia drukowania

  Niedawno kupiłem drukarkę Brother DCP-T310. Przeglądałem opcje i wydaje mi się, że gdzieś była historia drukowanych dokumentów (data drukowania, chyba nazwa pliku i więcej nie pamiętam). Po jakimś czasie chciałem sprawdzić kiedy coś drukowałem, ale nie udało mi się już tego znaleźć. Szukałem wiele razy...

  16 Lut 2021 16:55Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 888

  Brother hl-1223we problem z podłączeniem do wifi

  W jaki sposób rozwiązać ten problem?Przeczytać instrukcję obsługi a nie zabawy w jakieś cuda z nigdy niedziałającym poprawnie WPS.

  16 Gru 2021 21:20Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 417

  Drukarka Brother HL-L2352DW nie widzi tonera

  Drukarka Brother HL-L2352DW nie widzi tonera. Kupiłam nowy toner ale drukarka go nie widzi. Poprzedni toner też był zamiennikiem i nie było problemu. Jedyna różnica jaka jest w tonerach to inaczej ustawione czytniki (mają z innej strony wycięcia) ale numer tonera ten sam, przeznaczony do mojej drukarki....

  31 Maj 2022 20:47Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 510

  Brother Mfc2752dw - drukarka nie widzi zamiennika tonera "wymień toner"

  Może to ta instrukcja Ci pomoże: [url=]Link lub [url=]Link

  17 Sie 2022 09:30Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 561

  Drukarka Brother 1210W - po zmianie tonera i bębna dioda miga 3 razy z 1 sekundową przerwą

  Drukarka Brother 1210W - po zmianie tonera i bębna dioda mruga 3 razy z 1 sekundowa przerwą.Próba restartu bębna nie pomaga. Dioda ciagle mrug. Już spróbowałem zainstalować 3 różne tonery i nie pomogło. Kupiłem bęben nowy i to samo. Wg instrukcji migająca dioda może dotyczyć następujących rzeczy:Drut...

  26 Sty 2023 06:07Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 210

  Kasowanie licznika stron w brother 1040hl

  Pytanie a propo HL 1040 drukarka nie nowa ale przejaechała myślę niewiele bo około 2000 stron i to na dodatek text zajmujący ledwie 50%. A po prawej części (nie z samgo brzegu) od dłuższego czasu paski około 3 cm szerokości jakby bęben się zużył w tym miejscu reszta jest jak żyleta! Opreacje...

  08 Sty 2004 12:08Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 4027

  Brother HL-1040

  Ok problem czesciowo rozwiazany.W instrukcji uzytkownika znalazlem iz taki blad to bald fusera i nalezy wlaczyc drukarke na 10 min po czym powinno ustapic. Tak tez sie stalo po 10 min zglaszania bledu weszla w tryb gotowosci. Jeszcze nie rozwiazalem problemu "brudzenia", ale pracuje nad tym.

  23 Mar 2006 22:03Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1674

  brother HL-1050

  dzieki ale w tym momencie niewiele mi to pomoglo - oczywiscie pokazuje wszystko tak jak pisze - ale dalej nie wiem.teraz w sumie zacina sie rzadziej - moze co 20 kartek +/- ale dalej to nie satysfakcjonujew momencie zaciecia obydwa sensory naraz pokazuja obecnosc na nich kartki - nie wiem czy tam...

  03 Mar 2004 08:22Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2157

  Aiwa Brother Funai GoldStar Grundig Hitachi

  Od kilku miesięcy grono osób rozpoczęło tworzenie bazy schematów w oparciu o wysokiej jakości instrukcje serwisowe. Rezultaty już można oglądać. Kolejne marki zostaną udostępnione w ciągu najbliższych dni. Podziękowania dla Robi, mimi2000, Adam (Reunion), gorgoroth za opracowanie aktualnie udostępnionych...

  Artykuły 04 Mar 2004 23:12Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3452

Instrukcja montażu i uruchomienia Brother Mfc 9320cw

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu i uruchomienia Brother Mfc 9320cw

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu i uruchomienia Brother Mfc 9320cw