Instrukcje i przepisy Cadac 8910 110

Instrukcje i przepisy CADAC 8910/110 to jedna z najbardziej zaawansowanych i użytecznych technologii z zakresu automatyzacji produkcji. Umożliwia stworzenie zaawansowanego systemu produkcji, w którym przepisy są wdrażane przez sztuczną inteligencję. Zastosowanie CADAC 8910/110 pozwala na stworzenie jednolitego i bezpiecznego środowiska, w którym roboty i maszyny współpracują ze sobą w celu wykonania zadań produkcyjnych z zachowaniem wyśrubowanych wymagań. Instrukcje i przepisy CADAC 8910/110 są elastyczne i intuicyjne, dzięki czemu mogą być z łatwością dostosowane do specyficznych wymagań klienta. Są one również wysoce skalowalne, umożliwiając łatwe i szybkie dostosowanie do zmieniających się wymagań produkcyjnych.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje i przepisy Cadac 8910 110

Zobacz poniższy poradnik dla Cadac Grillo Chef 2. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Cadac Grillo Chef 2, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Cadac Grillo Chef 2. Upewnij się, że opisujesz trudności z Cadac Grillo Chef 2 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Cadac Grillo Chef 2

Strona: 1

5858UWAGANaležy zapewni☺ dostateczną wentylację. To urządzenie na gaz zużywa powietrze (tlen). Nie należy korzystać z tego urządzeniaw miejscach pozbawionych wentylacji, gdyż mogłoby to stanowić zagrożenie dla życia. Jeżeli w pomieszczeniu znajduje się więcejurządzeń i/lub osób korzystających z gazu, wówczas należy zapewnić dodatkową wentylację.WAŻNEProszę uważnie przeczytać niniejsze instrukcje, aby zapoznać się z urządzeniem przed podłączeniem go do butli gazowej.Zachowaj te instrukcje do późniejszego wykorzystania.PL1. Informacje ogólne• Urządzenie jest zgodne z normą EN 498:2012, EN 484:2019 i SANS 1539:2017.• Urządzenie może być używane tylko z zatwierdzonym wężem i regulatorem.• Kartusz na gaz / wielokrotnie napełniany cylinder może być używany tylko w pozycji pionowej.• Uwaga: Aby działanie przy użyciu kartusza było prawidłowe, zawsze należy uruchamiać z pełnym kartuszem i wyłącznie wtedy, gdyprzewidywany okres pracy ciągłej nie przekracza 45 minut.• Urządzenia na gaz wymagają wentylacji dla wydajnej pracy oraz bezpieczeństwa użytkowników i innych osób znajdujących się wbezpośrednim sąsiedztwie, ponieważ urządzenie zużywa tlen.• Należy stosować wyłącznie wraz z butlą gazową o maksymalnej wysokości 500 mm (w zestawie znajduje się regulator) i maksymalnejszerokości 400 mm.• Zaleca się, aby używać misy o rozmiarze od 150 mm do 300 mm.• Wyłącznie do użytku na zewnątrz!2. Informacje dotyczące bezpieczeństwaWąż• Wąż należy sprawdzić pod kątem zużycia lub uszkodzenia przed każdym jego użyciem, a także przed podłączeniem do zbiornika nagaz.• Nie należy używać urządzenia, jeśli wąż jest uszkodzony lub zużyty. Wymienić wąż.• Nie należy używać urządzenia, które ma nieszczelności, jest uszkodzone lub pracuje nieprawidłowo.• Minimalna długość węża to 1 m i równocześnie zaleca się, aby maksymalna długość węża nie przekraczała 1, 5 m.Zbiornik na gaz• Dopilnuj, aby montaż lub wymiana zbiornika na gaz odbywały się w dobrze wentylowanym miejscu, najlepiej na świeżym powietrzu,z dala od wszelkich źródeł zapłonu, takich jak odkryty płomień lub piecyki elektryczne, a także z dala od innych ludzi.• Przechowywać zbiornik na gaz z dala od źródeł ciepła i ognia. Nie umieszczać go na palenisku ani innej gorącej powierzchni.• Wielokrotnie napełniane butle należy używać tylko w pozycji pionowej, tak aby zapewnić prawidłowe uwalnianie paliwa.Niestosowanie się do tego może spowodować niebezpieczny wypływ cieczy ze zbiornika na gaz.5650Kraj użytkowania DK, FI, NO, NL, SE, AT,DE, SIBE, ES, FR, IE, IT, PT,GB, CHPL AT, DEKategorie urządzeń I3B/P (30) I3+ (28-30/37) I3B/P (37) I3B/P (50)Dopuszczalne gazy iciśnienie roboczeG30-Butan @28-30 mbarG31-Propan @Mieszaniny G30-butan/G31-propan @ 28-30mbar (Rep. PołudniowejAfryki − LPG @ 2, 8 kPa)G31-Propan @ 37 mbarG30-Butan @ 37 mbarG31-propan @ 37 mbarG30-Butan @ 50 mbarG31-Propan @ 50 mbarG31-propan @ 50 mbarZużycie nominalne Butan - 218 gram/godzinęButan - 218 gram/Nominalny dopływciepła brutto3 kW 3 kW 3 kW 3 kWNr dyszy 85 81 74Źródła dostawy gazu:a) Wielokrotnie napełniany zbiornik na gaz nieprzekraczający 11 kg, zgodny z lokalnie obowiązującymi prz-episamib) Cadac CA 445 / CA 500 lub równoważny jednorazowy kartusz zgodny z normą EN417Country name abbreviationsAT=Austria DK=Denmark GB=UnitedKingdom NO=NorwayBE=Belgium ES=Spain IE=Ireland PL=PolandCH=Switzerland FI=Finland IT=Italy PT=PortugalDE=Germany FR=France NL=Netherlands SE=SwedenSI=Slovenia

Strona: 2

5959• Nie usuwaj butli w czasie pracy urządzenia.• Butla gazowa musi być odłączona od urządzenia po użyciu oraz w czasie przechowywania.• Brak możliwości pracy wraz ze zdalnym zasilaniem gazem.Montaż i użytkowanie• Stosować wyłącznie na równej powierzchni.• Podczas korzystania z urządzenia nie należy go przesuwać ani przenosić.• Upewnij się, że urządzenie jest używane z dala od materiałów palnych. Minimalne bezpieczneodległości to: nad urządzeniem 1, 2 m, z tyłu i po bokach: 600 mm.• UWAGA: Łatwo dostępne części mogą być bardzo gorące, dlatego zaleca się stosowanierękawic ochronnych. Należy dopilnować, aby małe dzieci nie zbliżały się do urządzenia.Płomień wsteczny• W przypadku płomienia wstecznego (skierowanego do tyłu w kierunku wnętrza palnikalub osłony Venturiego) należy w pierwszej kolejności natychmiast wyłączyć dopływ gazu,zamykając zawór sterujący na butli gazowej, a następnie zawór urządzenia. Po zgaszeniupłomienia należy usunąć regulator oraz sprawdzić stan uszczelki. W razie wątpliwościwymienić uszczelkę. Ponownie uruchomić urządzenie.• Jeśli płomień wsteczny utrzymuje się, oddaj produkt do autoryzowanego punktu naprawczegoCADAC.Nieszczelności• Jeśli w urządzeniu wystąpi nieszczelność (zapach gazu), należy wyłączyć zawór butli inatychmiast przenieść urządzenie w dobrze wentylowane miejsce z dala od płomienia, anastępnie znaleźć nieszczelność i ją naprawić. Wszelkie kontrole urządzenia pod kątemnieszczelności wykonuj na zewnątrz. Nie próbuj szukać nieszczelności przy użyciu płomienia.Wykorzystaj do tego celu wodę z mydłem.• Należy smarować łączenia wodą z mydłem. Pojawienie się baniek lub pęcherzyków wskazujena wyciek gazu. Należy wówczas w pierwszej kolejności natychmiast wyłączyć dopływ gazupoprzez zamknięcie zaworu na zbiorniku na gaz, a następnie zaworu urządzenia. Upewnij się,że wszystkie połączenia są prawidłowo zamocowane. Sprawdź ponownie przy użyciu wody zmydłem.• Jeśli wyciek gazu utrzymuje się, należy oddać produkt do sprzedawcy CADAC, celemprzeprowadzenia inspekcji/naprawy.3. Zapalanie urządzeniaŚrodki ostrożności przez zapaleniem• Po dłuższym okresie braku użytkowania sprawdzić stan otworów doprowadzających powietrze wpokrywie zaworów pod kątem obecności insektów, które mogą utrudnić przepływ gazu. Sprawdzić wlotzwężki Venturiego pod kątem obecności insektów. Po przeprowadzeniu kontroli zamontować wszystkieelementy we właściwych pozycjach.• Urządzenie może być użytkowane wyłącznie na stabilnym, równym podłożu.Korzystanie z zaworu regulacyjnegoIstnieją dwa ustawienia zatrzymania zaworu regulacyjnego: niski płomień i zapłon/płomień wysoki.Ustawienia te stanowią ograniczenia regulacji płomienia.Zapalanie za pomocą zapalnika piezoelektrycznego• W celu zapalenia urządzenia za pomocą zapalnika piezoelektrycznego należy wcisnąć i obrócićpokrętło regulacyjne w lewo aż do usłyszenia kliknięcia. Jeżeli pierwsza iskra nie powoduje zapłonu,należy wcisnąć i obrócić pokrętło regulacyjne całkowicie w prawo. Podjąć ponowną próbę, wciskająci obracając pokrętło regulacyjne w lewo aż do usłyszenia kliknięcia. W przypadku braku zapłonu przezpierwsze dwie lub trzy sekundy należy zakręcić zawór regulacyjny, wciskając pokrętło i obracając jecałkowicie w prawo. Odczekać około trzy sekundy, aby umożliwić ujście gazu nagromadzonego w misiepalnika. W razie konieczności powtórzyć powyższy proces aż do wystąpienia zapłonu. Zapłon powinienwystąpić w ciągu jednej lub dwóch początkowych sekund.Zapalanie za pomocą zapalarki do grilla• Jeżeli urządzenie jest zimne, palnik można zapalić od góry przed umieszczeniem odpowiedniejpowierzchni użytkowej na płycie na tłuszcz. Podczas zapalania gorącego urządzenia zaleca się jednakwprowadzenie zapalarki do grilla przez jeden z otworów wentylacyjnych pod palnikiem i ustawienie gona poziomie palnika (NIE wkładać zapalarki do grilla przez duży otwór znajdujący się bezpośrednio podpalnikiem). Uruchomić zapalarkę do grilla. Po uruchomieniu zapalarki do grilla w celu zapalenia palnika wcisnąć i obrócić pokrętło w lewo.Informacje ogólne• Po uruchomieniu urządzenia intensywność płomienia można regulować za pomocą pokrętła zaworu: w lewo, aby zmniejszyć płomień, lub wprawo, aby go zwiększyć.• Pozycja całkowitego zamknięcia znajduje się w skrajnej prawej pozycji. Aby obrócić zawór z pozycji całkowitego zamknięcia, należy najpierwnacisnąć pokrętło, tak aby możliwe było jego odblokowanie. Po wciśnięciu przekręcić pokrętło w lewo. Po odblokowaniu trzpienia wciskaniepokrętła nie jest już konieczne. Możliwe jest swobodne obracanie pokrętłem i ustawienie właściwej wielkości płomienia.• Do obserwacji płomienia służy otwór rewizyjny w bocznej części płyty na tłuszcz.• Zbyt wysoki płomień podczas przyrządzania potraw o dużej zawartości tłuszczu może spowodować wybuchy ognia. W takim przypadku należyzmniejszyć płomień aż do momentu ustania wybuchów.• Podczas użytkowania nie przenosić urządzenia. Oprócz zagrożenia czynność ta może także powodować wybuchy ognia.• Po zakończeniu użytkowania w pierwszej kolejności zamknąć zawór butli z gazem (tam, gdzie to konieczne). Po zgaśnięciu płomienia zamknąćzawór na urządzeniu, wciskając i całkowicie przekręcając pokrętło regulacyjne w prawo.

Strona: 3

60604. Mocowanie i doładowywanie butli gazowej• Po użyciu przekręć pokrętło regulacyjne do pozycji “off” (wyłączona) (“•” - przekręć do końca w kierunku zgodnym z ruchemwskazówek zegara), a następnie zamknij zawór butli gazowej.• Upewnij się, że montaż lub wymiana butli gazowej odbywają się w dobrze wentylowanym miejscu z dala od wszelkich źródełzapłonu, takich jak odkryty płomień, a także z dala od innych osób.• Nie pal podczas wymiany butli.• W razie konieczności wymiany pustej butli upewnij się, że zawór dopływu gazu na butli został zamknięty.• Usuń regulator z pustej butli.• Staraj się nie wykręcać węża podczas podłączania regulatora do nowej butli.• Wydmuchaj ewentualny kurz z otworu butli, aby zapobiec powstaniu ewentualnego zatoru w dyszy.• Umieść pełną butlę w miejscu do tego przeznaczonym i podłącz złącze regulatora do butli.• Upewnij się, że występują żadne nieszczelności przy uszczelce (sprawdź pod kątem zapachu gazu wokół złączki). W poszukiwaniuwycieków nie stosuj otwartego płomienia. Stosuj tylko ciepłą wodę z mydłem, mocząc nią przeguby i połączenia w urządzeniu.Wszelkie ewentualne wycieki będą objawiać się w postaci bąbelków pojawiających się wokół nieszczelności. W razie wątpliwościnależy skontaktować się z najbliższym sprzedawcą.5. Czyszczenie• Urządzenie powinno ostygnąć przed przystąpieniem do czyszczenia go.• Do wyczyszczenia zewnętrznej części oraz miejsca składowania butli należy użyć wilgotnej ściereczki, nasączonej w roztworze wodyz mydłem i wyciśniętej.• Płyta grilla jest pokryta twardą, trwałą powłoką nieprzywierającą, która jest z powodzeniem stosowana w niektórych spośródnajlepszych naczyń kuchennych na świecie. Niemniej jednak dbałość o nią może przedłużyć okres jej funkcjonalności i pozwolićdłużej gotować zdrowo i łatwo na nieprzywierającej powierzchni.• Powłoka nieprzywierająca jest bardzo trwała, jednak może łatwo ulec uszkodzeniu w przypadku użycia metalowych naczyńkuchennych. W związku z tym zaleca się korzystanie podczas gotowania wyłącznie z plastikowych lub drewnianych naczyń.• Płyta grilla powinna zawsze ostygnąć przed zanurzeniem jej w wodzie.• Upewnij się, że woda nie przedostaje się na palniki ani obszar otworu/prądu pilotowego. Starannie wytrzyj całe urządzenie przedprzystąpieniem do jego użytkowania.• Nie stosuj szorujących środków czyszczących, gdyż mogą uszkodzić powierzchnie.• Po każdym użyciu urządzenia wyczyść je. Po oczyszczeniu polej powierzchnię małą ilością oleju.• Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żadnych urządzeń na parę pod wysokim ciśnieniem ani strumienia wody.• Zbierz tłuszcz zgromadzony w szczelinie misy na tłuszcz.• Uwaga: w przypadku trudnych do usunięcia przebarwień można użyć środka do czyszczenia piekarników.6. Modele ComboA B C D E F G5650-105650-115650-205650-215650-405650-415650-605650-705650-805650-815650-90** *

Strona: 4

626211. Spares and Accessories10. Części zamienne i elementy wyposażeniaZawsze należy stosować oryginalne części zamienne CADAC, gdyż zostały one zaprojektowane tak, aby zapewniać optymalnąwydajność.9. Oddanie urządzenia do naprawy lub serwisowania oraz gwarancja• Nie należy modyfikować urządzenia. Zmodyfikowane urządzenie mogłoby stać się niebezpieczne. Każda modyfikacja sprawi, żegwarancja CADAC straci ważność.• Jeżeli nie jesteś w stanie usunąć usterki, postępując zgodnie z niniejszymi instrukcjami, skontaktuj się z lokalnym dystrybutoremCADAC, aby uzyskać poradę lub instrukcje dotyczące czynności kontrolnych bądź naprawy.• Prosimy zatrzymać wszystkie potwierdzenia dokonanych płatności oraz świadectwo montażu na potrzeby gwarancji. W przypadkubraku tych dokumentów gwarancja będzie uważana za nieważną.• CADAC udziela gwarancji, która obejmuje usterki fabryczne w urządzeniu CADAC przez okres 2 lat.8. Składowanie• Przed spakowaniem urządzenia lub jego części należy sprawdzić, czy ostygły one po użyciu.• Zawsze przechowuj urządzenie CADAC w torbach zawartych w zestawie w miejscach o niskiej wilgotności, najlepiej w taki sposób,aby nie przylegały do podłoża. Stosowanie się do tej zasady jest szczególnie ważne w przypadku misy palnika, gdyż zapobiegaprzedostawaniu się do środka zanieczyszczeń oraz owadów, które mogą być źródłem problemów z przepływem gazu.• Jeżeli zdejmujesz butlę gazową, wówczas najpierw wyłącz zawór butli, odcinając dopływ gazu do urządzenia, a następnie odłączbutlę.• Przechowuj butlę w miejscu dobrze wentylowanym, znajdującym się z dala od materiałów palnych. Butle najlepiej przechowywać nazewnątrz budynku. NIEDOPUSZCZALNE jest przechowywanie ich w piwnicy.7. Konserwacja• Regularne czyszczenie i konserwacja urządzenia wydłużą jego cykl życia oraz zmniejszą prawdopodobieństwo wystąpieniaproblemów.W przypadku rozprysków płomienia lub blokady dyszy:• Wyczyść otwory palnika w razie nadmiernego rozprysku/rozlania.• CADAC zaleca, aby przeczyścić lub wymienić dyszę co 6 (sześć) miesięcy w celu zapewnienia nieprzerwanego, wydajnego działaniaurządzenia.• Można to zrobić, usuwając dyszę przy pomocy standardowych narzędzi i wydmuchując z niej wszelki brud. Można również zakupićnowe dysze w najbliższym sklepie CADAC. Nie próbuj czyścić dyszy w sposób mechaniczny.Okresy serwisowe i serwisowanie:• CADAC zaleca, aby urządzenie było serwisowane co 12 (dwanaście) miesięcy przez serwisanta w celu zapewnienianieprzerwanego, wydajnego działania urządzenia.• Uwaga: Wszelkie czynności techniczne odnoszące się do urządzenia powinien wykonywać wyłącznie wykwalifikowany technik.• Regularnie sprawdzaj przewód doprowadzający gaz i połączenia pod kątem oznak wycieków. Czynność tę wykonuj również przykażdym napełnianiu butli gazowej.• Jeśli po okresie przechowywania urządzenie działa nieprawidłowo, a kontrole nie wyjaśniły przyczyny problemu, wówczas mogłodojść do zablokowania zwężki Venturiego. Zablokowana zwężka Venturiego sygnalizowana jest przez słabszy, żółtawy płomień lub wskrajnych przypadkach brak płomienia. W takiej sytuacji konieczne zdejmij palnik i starannie usuń wszystkie ciała obce zgromadzonew zwężce Venturiego.ItemCzęści zamienneNo.5650-SP0015650-SP0045650-SP0135650-SP0025650-SP0065650-SP0145650-SP0035650-SP0085650-SP015

Strona: 5

6363Elementy wyposażenia8600-2008600-1008600-2108610-300983688600-2205610-2008910-SP0285600-SP004740-SP008-V2740-SP01320162-SP022(Jet 0. 85 28mbar)HM6-074(Jet 0. 74 50mbar)HM6-081(Jet 0. 81 37mbar)5600-SP0015600-SP007740-SP010740-SP0165600-SP0035600-SP008740-SP011(28mbar)740-SP012(50mbar)740-SP027(37mbar)740-SP017(28/30mbar)740-SP018740-SP029

Strona: 6

646411. GwarancjaCADAC (Pty) Ltd. niniejszym oświadcza wobec PIERWOTNEGO NABYWCY niniejszego urządzania CADAC na gaz, że urządzeniejest wolne od wad materiałowych i wykonawczych w następujących okresach od dnia 2 latGwarancja będzie obowiązywać tylko w przypadku montażu i obsługi urządzenia zgodnie z drukowaną instrukcją obsługi.CADAC może wymagać dokumentu potwierdzającego datę zakupu. Z TEGO POWODU NALEŻY ZACHOWAĆ PARAGON LUBFAKTURĘ.Niniejsza ograniczona gwarancja jest ograniczona do naprawy lub wymiany części, w odniesieniu do których zostanie wykazanawadliwość powstała w warunkach normalnej eksploatacji i konserwacji oraz potwierdzona w toku ekspertyzy wykonanej przezCADAC. Przed dokonaniem zwrotu jakichkolwiek części należy skontaktować się z przedstawicielem ds. obsługi klienta w swoimregionie, korzystając z danych kontaktowych podanych w instrukcji obsługi lub dzwoniąc pod nr tel. 0860 223 220 (dotyczytylko RPA). Jeżeli CADAC potwierdzi usterkę i uzna roszczenie, wówczas wymiana wadliwych części zostanie przeprowadzonanieodpłatnie. CADAC zwróci części nabywcy, opłacając z góry koszty przesyłki.Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje usterek ani trudności w obsłudze wynikających z wypadku, nadmiernegozużycia, niewłaściwego użycia, wprowadzenia zmiany, błędnego zastosowania, aktów wandalizmu, niewłaściwego montażulub nieprawidłowej konserwacji bądź serwisowania, a także niewykonania normalnych i rutynowych prac konserwacyjnych, wszczególności uszkodzenia w rurach palników spowodowanego przez owady zgodnie z informacjami podanymi w niniejszej instrukcjiużytkowania.Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje zniszczeń ani uszkodzeń spowodowanych ciężkimi warunkami pogodowymi,np. gradem, huraganem, trzęsieniem ziemi lub tornadem, przebarwień spowodowanych bezpośrednim działaniem substancjichemicznych ani działaniem substancji chemicznych znajdujących się w atmosferze.Nie obowiązują żadne inne wyraźne gwarancje z wyjątkiem wymienionych w niniejszym dokumencie, a wszelkie mającezastosowanie dorozumiane gwarancje odnoszące się do przydatności handlowej i użytkowej obowiązują wyłącznie przez okresobjęty niniejszą wyraźną pisemną ograniczoną gwarancją. W niektórych regionach nie jest dopuszczalne ograniczenie czasoweodnoszące się do okresu obowiązywania gwarancji dorozumianej, w związku z czym rzeczone ograniczenia czasowe mogą Państwanie dotyczyć.CADAC nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód szczególnych, pośrednich lub wynikowych. W niektórychregionach nie jest dopuszczalne wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu szkód przypadkowych lub wynikowych, wzwiązku z czym rzeczone ograniczenia lub wyłączenia mogą Państwa nie dotyczyć.CADAC nie udziela żadnej osobie ani firmie upoważnienia do przyjmowania na siebie za CADAC jakichkolwiek zobowiązań lubodpowiedzialności w odniesieniu do sprzedaży, montażu, użytkowania, usuwania, dokonywania zwrotu ani wymiany elementówwyposażenia CADAC. Żadne z takich oświadczeń nie jest wiążące dla CADAC.Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie produktów znajdujących się w sprzedaży detalicznej.Aby móc cieszyć się trwałością produktu CADAC, należy stosować się do zapisów punktu dotyczącego czyszczenia i konserwacji winstrukcji użytkowania, zwracając szczególną uwagę na kwestie dotyczące obchodzenia się ze stalą nierdzewną.

Marka:
Cadac
Produkt:
Grille
Model/nazwa:
Grillo Chef 2
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Duński, Polski, Norweski, Finlandia, Słoweński

Powiązane produkty Cadac Grillo Chef 2

Zobacz poniższy poradnik dla Cadac Skottelbraai Paella. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Cadac Skottelbraai Paella, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Cadac Skottelbraai Paella. Upewnij się, że opisujesz trudności z Cadac Skottelbraai Paella tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Cadac Skottelbraai Paella

Strona: 1

6666UWAGAWyłącznie do użytku na zewnątrz! Tego urządzenia nie można używać na zewnętrznychobudowanych balkonach, werandach ani w obszarach rozrywki.WAZNEPrzeczytaj uważnie niniejszą instrukcję, aby zapoznać się z urządzeniem przed jego użyciem.Zachowaj te instrukcje do późniejszego wykorzystania.PL1. Informacje ogólne• Urządzenie jest zgodne z normą BS EN 498: 2012 i BS EN 484:2019.• Urządzenie może być używane tylko z zatwierdzonym wężem i regulatorem.• Kartusz na gaz / wielokrotnie napełniany cylinder może być używany tylko w pozycji pionowej.• Uwaga: Aby działanie przy użyciu kartusza było prawidłowe, zawsze należy uruchamiać z pełnym kartuszem i wyłącznie wtedy, gdyprzewidywany okres pracy ciągłej nie przekracza 45 minut.• Urządzenia na gaz wymagają wentylacji dla wydajnej pracy oraz bezpieczeństwa użytkowników i innych osób znajdujących się wbezpośrednim sąsiedztwie, ponieważ urządzenie zużywa tlen.• Wyłącznie do użytku na zewnątrzRys. 1Country name abbreviationsAT=Austria DK=Denmark GB=UnitedKingdom NO=NorwayBE=Belgium ES=Spain IE=Ireland PL=PolandCH=Switzerland FI=Finland IT=Italy PT=PortugalDE=Germany FR=France NL=Netherlands SE=SwedenSI=Slovenia2. Informacje dotyczące bezpieczeństwaWąż• Wąż należy sprawdzić pod kątem zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem, a takżeprzed podłączeniem do zbiornika na gaz.• Nie należy używać urządzenia, jeśli wąż jest uszkodzony lub zużyty. Wymienić wąż.• Nie należy używać urządzenia, które ma nieszczelności, jest uszkodzone lub pracujenieprawidłowo.Zbiornik na gaz• Upewnij się, że zbiornik na gaz jest zamocowany lub wymieniany w dobrze wentylowanymmiejscu, najlepiej na świeżym powietrzu, z dala od wszelkich źródeł zapłonu, takich jakodkryty płomień lub piecyki elektryczne, a także z dala od innych ludzi.• Przechowywać zbiornik na gaz z dala od źródeł ciepła i ognia. Nie umieszczać go napalenisku ani innej gorącej powierzchni.• Kartusze na gaz / wielokrotnie napełniane cylindry należy używać tylko w pozycji pionowej,tak aby zapewnić prawidłowe wydostawanie się paliwa. Niestosowanie się do tego możespowodować niebezpieczny wypływ cieczy ze zbiornika na gaz.• Nie usuwaj cylindra w czasie pracy urządzenia.• Cylinder na gaz musi być odłączony od urządzenia po użyciu oraz w czasie przechowywania.• Brak możliwości pracy wraz ze zdalnym zasilaniem gazem.Montaż i użytkowanie• Stosować wyłącznie na równej powierzchni.• Nie przenoś urządzenia podczas jego pracy.PRODUCT No. 8309Kraj użytkowania DK, FI, NO, NL, SE, AT,DE, SIBE, ES, FR, IE, IT, PT,GB, CHPL AT, DEKategorie urządzeń I3B/P (30) I3+ (28-30/37) I3B/P (37) I3B/P (50)Dopuszczalne gazy iciśnienie roboczeButan @ 28-30 mbarPropan @ 28-30 mbarMieszaniny butan/propan@ 28-30 mbarPropan @ 37 mbarButan @ 37 mbar@ 37 mbarButan @ 50 mbarPropan @ 50 mbar@ 50 mbarZużycie nominalne Butan - 218 gram/godzinęButan - 218 gram/Nominalny dopływciepła brutto3. 0 kW 3. 0 kWNr dyszy 84 79 74Źródła dostawy gazu:a) Wielokrotnie napełniany zbiornik na gaz nieprzekraczający 11 kg, zgodny z lokalnie obowiązującymi prz-episamib) Cadac CA 445 / CA 500 lub równoważny jednorazowy kartusz zgodny z normą EN417

Strona: 2

6767• Nie wolno zakrywać ani wymieniać otworów wentylacyjnych Misy palnika (F) na płycie bazowej, ponieważ spowodowałoby toprzepływ powietrza do Wentylatorów trzpienia znajdujących się wewnątrz Osłony trójnogu (J). To z kolei wpływa obniżyłobywydajność produktu i mogłoby doprowadzić do niestabilnego płomienia. Upewnij się, że urządzenie jest używane z dala odmateriałów palnych. Minimalne bezpieczne odległości to:• Nad urządzeniem: 1, 2m. Z tyłu i po bokach: 600mm. (Patrz rys. 1)• Uwaga: Łatwo dostępne części mogą być bardzo gorące, dlatego zaleca się stosowanie rękawic ochronnych.• Małe dzieci nie mogą znajdować się w pobliżu urządzenia.Płomień wsteczny• W przypadku płomienia wstecznego (skierowanego do tyłu w kierunku wnętrza palnika lub osłony Venturiego), należy w pierwszejkolejności natychmiast wyłączyć dopływ gazu, zamykając zawór sterujący na zbiorniku na gaz, a następnie zawór urządzenia (M).Po zgaszeniu płomienia, należy usunąć regulator oraz sprawdzić stan uszczelki. W razie wątpliwości wymienić uszczelkę. Ponownieuruchomić urządzenie zgodnie z opisem w pkt 7 (poniżej). Jeśli płomień wsteczny utrzymuje się, oddaj produkt do autoryzowanegopunktu naprawczego CADAC.Nieszczelności• Jeśli w urządzeniu znajduje się nieszczelność (zapach gazu), natychmiast przenieś je na zewnątrz w dobrze wentylowane miejsce zdala od płomienia, a następnie znajdź nieszczelność i ją napraw. Wszelkie kontrole urządzenia pod kątem nieszczelności wykonuj nazewnątrz. Wykorzystaj do tego celu wodę z mydłem.• Należy smarować łączenia wodą z mydłem. Pojawienie się baniek lub pęcherzyków wskazuje na wyciek gazu. Należy wówczasw pierwszej kolejności natychmiast wyłączyć dopływ gazu, poprzez zamkniecie zaworu na zbiorniku na gaz, a następnie zawórurządzenia. Upewnij się, że wszystkie połączenia są prawidłowo zamocowane Sprawdź ponownie przy użyciu wody z mydłem.• Jeśli wyciek gazu utrzymuje się, należy oddać produkt do sprzedawcy CADAC, celem przeprowadzenia inspekcji / naprawy.3. Podgląd szczegółowyAFCGHJKLNaczynie SkottelPodpórka na misęMisa palnikaPalnikTrzpieńOsłona trójnoguPokrętło regulacyjneNóżkaRuszt Grill2BraaiBPaellaQRys. 2a

Strona: 3

69694. Instrukcje montażu• Uwaga: Wąż i reduktor nie są zawarte w zestawie. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się ze sprzedawcą.Kategorie urządzeń: I 3B/P (30), I 3+ (28-30/37) and I 3B/P (37), (DK,FI, NO, NL, SE, AT, DE, BE, ES, FR, IE, IT, PT, GB, CH)• Na drugim końcu, podłącz odpowiedni regulator niskiego ciśnienia30mbar (konfiguracja butanu: I 3B/P (30), I 3 + (28-30/37)) lub regulatorniskiego ciśnienia 37mBar (konfiguracja propanu: I 3+ (28-30/37)),ponownie sprawdzające, czy wąż jest dobrze osadzony. Używanywąż musi być zgodny z normą BS 3212: 1991/SABS 1156-2 lubrównoważną. W Republice Południowej Afryki, używany regulator musibyć zgodny z normą SANS 1237.Kategoria urządzenia: I 3B/P (50) (AT, DE)• Przykręcić wąż, z odpowiednio gwintowanymi łącznikami znajdującymisię na każdym końcu, do lewego gwintu ¼” BSP Zaworu (O) (rys. 4).Podłącz odpowiedni regulator niskiego ciśnienia 50mbar do drugiegokońca węża. Wąż musi być zgodny z normą DIN 4815 część 2 lubrównoważną.• Wąż powinien mieć długość z przedziału od 800 mm do 1, 5 m. Sprawdźdatę ważności umieszczona na wężu i wymień w razie potrzeby lub gdywymagają tego warunki w danym kraju.• Węża nie należy przekręcać ani uciskać. Prowadzić przewód w takisposób, aby nie dochodziło do jego kontaktu z żadnymi powierzchniami,które nagrzewają się podczas użytkowania.• Przed zamocowaniem cylindra na gaz (pkt 5) należy sprawić, aby Zawór(M) znalazł się w pozycji OFF, obracając Pokrętło regulacyjne (K) dokońca w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 8 a,b)• Przymocować Misę palnika (F) do Trzpienia (H) i upewnić się jestprawidłowo zamknięta (rys. 5).Rys. 3DyszaOZawórMKońcówka zaworuPRys. 4Rys. 5

Strona: 4

70705. Mocowanie i doładowywanie butli gazowej• Po użyciu przekręć pokrętło regulacyjne do pozycji “off” (wyłączona) (“•” - przekręć do końca w kierunku zgodnym z ruchemwskazówek zegara), a następnie zamknij zawór butli gazowej.• Upewnij się, że montaż lub wymiana butli gazowej odbywają się w dobrze wentylowanym miejscu z dala od wszelkich źródeł zapłonu,takich jak odkryty płomień, a także z dala od innych osób.• Nie pal podczas wymiany butli.• W razie konieczności wymiany pustej butli upewnij się, że zawór dopływu gazu na butli został zamknięty.• Usuń regulator z pustej butli.• Staraj się nie wykręcać węża podczas podłączania regulatora do nowej butli.• Wydmuchaj ewentualny kurz z otworu butli, aby zapobiec powstaniu ewentualnego zatoru w dyszy.• Umieść pełną butlę w miejscu do tego przeznaczonym i podłącz złącze regulatora do butli.• Upewnij się, że występują żadne nieszczelności przy uszczelce (sprawdź pod kątem zapachu gazu wokół złączki). W poszukiwaniuwycieków nie stosuj otwartego płomienia. Stosuj tylko ciepłą wodę z mydłem, mocząc nią przeguby i połączenia w urządzeniu.Wszelkie ewentualne wycieki będą objawiać się w postaci bąbelków pojawiających się wokół nieszczelności. W razie wątpliwościnależy skontaktować się z najbliższym sprzedawcą.6. Korzystanie z urządzeniaUwaga: Ponieważ łatwo dostępne części mocno nagrzewają się, zaleca się stosowanie rękawic ochronnych. Małe dzieci nie mogąznajdować się w pobliżu urządzenia.• Zamontuj trójnóg zgodnie z opisem w pkt 4.• Umieść Misę palnika (F) na trzpieniu i trójnogu.• Uruchom urządzenie zgodnie z opisem w pkt 7.Dla Skottel Braai• Aby przygotować Skottel Braai do użytku, umieść go na Misie palnika (F) w taki sposób, aby wszystkie trzy zaczepy (V) (rys. 7a)odpowiednio współpracował z krawędzią na obwodzie Misy palnika (F), w ten sposób nadając mu stabilność.• Temperatury gotowania łatwo dostosować do własnych potrzeb, przekręcając Pokrętło regulacyjne (K) i ustawiając w ten sposóbilość ciepła. Grill Skottel charakteryzuje się możliwością zastosowania różnych stref ciepła (patrz rys. 7b). Jest to bardzo przydatnafunkcja, ponieważ niektóre pokarmy gotują się szybciej niż inne, a ugotowana żywność może zostać przeniesiona do chłodniejszychobszarów naczynia, tak aby nie stygła, podczas gdy reszta posiłku jest nadal podgrzewana.Grill2Braai• Aby przygotować do użytku aluminiową płytę grilla, należy ją umieścić na górnej krawędzi misy na tłuszcz, upewniwszy się, żewszystkie zaczepy są zabezpieczone.Paella PanAby skorzystać z patelni paella, czego potrzeba, aby umieścić go na szczycie stojaka pot. Nie podgrzewać patelni paella na pełnympłomieniem bez jedzenia wewnątrz.• Ustawić ciepło na odpowiedni poziom, regulując przepływ gazu pokrętłem regulacyjnym, a następnie rozpocząć gotowanie.• Po zakończeniu gotowania zamknąć zawór, a po ostygnięciu powierzchni do gotowania, zdjąć ją.• Po gotowaniu i wyczyszczeniu urządzenia należy je odpowiednio zabezpieczyć.7. Uruchomienie urządzeniaŚrodki ostrożności, do których należy się stosować przed uruchomieniem urządzenia.• Po dłuższym przechowywaniu należy sprawdzić, czy w otworach wentylacyjnych Misy palnika nie znajdują się owady, takie jakpająki, które mogą mieć wpływ na przepływ gazu. Jeśli zauważysz ślady występowania owadów lub gniazd, należy zdjąć Płytębazową i oczyścić ją z ciał obcych. Po sprawdzeniu, ponownie zamocuj wszystkie komponenty na swoje miejsce.• Korzystaj z urządzenia wyłącznie na równej powierzchni.Informacje ogólne• Zawór regulacyjny można zamknąć, przekręcając go do końca w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a otworzyć,przekręcając w przeciwnym kierunku.• Ustaw pożądaną intensywność płomienia za pomocą pokrętła regulacyjnego (K) - zgodnie z ruchem wskazówek zegara, abyzmniejszyć płomień, lub w kierunku przeciwnym aby go zwiększyć (patrz rys. 8a & b).• Podczas gotowania pożywienia o wysokiej zawartości tłuszczu mogą się pojawić błyski, jeśli ustawiono zbyt duży poziom ciepła. Wtakiej sytuacji należy zmniejszać ciepło do momentu ustania błysków.• Nie wolno przesuwać pracującego urządzenia, gdyż jest to niebezpieczne i może to doprowadzić do błysków.• Po użyciu najpierw należy zamknąć zawór zbiornika na gaz (jeśli występuje). Po zgaśnięciu płomienia należy zamknąć zawór (K)urządzenia, przekręcając Pokrętło regulacyjne (K) do końca zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.Medium Hot CoolRys. 7bRys. 7aLocators

Strona: 5

71719. Czyszczenie• Uwaga: Odnośnik do części (rys. 2)• Po zakończeniu gotowania, zostawić palnik nastawiony na mały płomień, z wodą z mydłemw naczyniu do gotowania, tak aby zmiękczyć osad, będący pozostałością po gotowaniu. Pousunięciu nadmiaru tłuszczu, umyj grill Skottel (A) ciepłą wodą przy użyciu odpowiedniegodetergentu nie powodującego zadrapań. W odniesieniu do powierzchni emaliowanych nienależy używać ostrych przedmiotów metalowych ani detergentów mogących powodowaćzadrapania.• Po oczyszczeniu polać powierzchnię małą ilością oleju.• Usunąć tłuszcz ze szczeliny Misy palnika (F), przemyć ją ciepłą wodą przy użyciuodpowiedniego detergentu nie powodującego zadrapań. Nie należy używać ostrychmetalowych przedmiotów ani detergentów mogących powodować zadrapania.Dla Grill2Braai & Paella Pan• Płyta grilla jest pokryta twardą, trwałą powłoką nieprzywierającą, która jest z powodzeniemstosowana w niektórych spośród najlepszych naczyń kuchennych na świecie. Niemniejjednak, dbałość o nią może przedłużyć jej funkcjonalność i pozwolić dłużej gotować zdrowo,łatwo, na nieprzywierającej powierzchni.• Ciepło nastawiaj tylko na niskie lub średnie, aby pożywienie nie straciło wartościowychskładników i aby nie przyklejało się do powierzchni.• Powłoka nieprzywierająca jest bardzo trwała, jednak może łatwo ulec uszkodzeniu wprzypadku użycia metalowych naczyń kuchennych. W związku z tym zaleca się korzystaniepodczas gotowania wyłącznie z plastikowych lub drewnianych naczyń.• Nie należy przegrzewać płyty grilla. Przed każdym użyciem dodaj trochę oleju spożywczego na powierzchnię.• Płyta grilla powinna zawsze ostygnąć przed zanurzeniem jej w wodzie.• Nie zaleca się stosowania detergentów mogących powodować zadrapania, gdyż powierzchnia nieprzywierająca zostanienieodwracalnie uszkodzona.• Należy zebrać tłuszcz zgromadzony w szczelinie Misy na tłuszcz.• Uwaga: W przypadku trudnych do usunięcia przebarwień, można użyć środka do czyszczenia piekarników.8. Informacje ogólne o konserwacji urządzenia• Urządzenie nie wymaga regularnej konserwacji.Wymiana zablokowanej dyszy:• Urządzenie zostało wyposażone w dyszę o specjalnych wymiarach (O), pozwalającej naregulacje poziomu gazu.• Jeżeli otwór w dyszy (O) zostanie zablokowany, może to spowodować mały płomień lubbrak płomienia. Nie należy czyścić dyszy (O) szpilką ani podobnymi przedmiotami, gdyżmoże to uszkodzić otwór, a urządzenie stanie się niebezpieczne.• Aby wymienić dyszę (O): Należy odkręcić 3 śruby na dolnej pokrywie osłony i ją zdjąć.• Zdejmij płytę bazową Zaworu, odkręcając sześć wkrętów samogwintującychprzytwierdzających ją do osłony trójnoga (J), a następnie wyjmij zawór (M) z osłony,zsuwając go.• Teraz Dysza (O) będzie łatwo dostępna w górnej części zaworu (M).• Odkręć Dyszę (O) od Zaworu (M) za pomocą odpowiedniego klucza.• Nie należy używać szczypiec, gdyż może to spowodować uszkodzenie dyszy, przez cobędzie się ona bezużyteczna lub jej zdjęcie stanie się niemożliwe. Wkręć nową dyszę dozaworu. Nie należy dokręcać zbyt mocno, gdyż może to uszkodzić dyszę.• Ponownie zamocuj zawór i płyty bazową w kolejności odwrotnej niż przy ich zdejmowaniu.Montując ponownie zawór, należy upewnić się, że oś zaworu wpasowuje się w otwórznajdujący się w osłonie trójnoga.• Podłącz dopływ gazu zgodnie z opisem w Instrukcjach montażu.Wymiana węża:• Montaż węża jest opisany w pkt 4 - Montaż urządzenia.Rys. 8aRys. 8bRys. 9NRozpalanie za pomocą zapałki lub zapalniczki do grilla (patrz rys. 8a i 8b)• Aby uruchomić urządzenie, użyj zapałki lub zapalniczki do grilla. Nieznacznie otwórz Zawórregulacyjny (K) zgodnie z opisem w części “Informacje ogólne”, a następnie zapal Palnikurządzenia (G). Podczas rozruchu na zimno, urządzenie może być zapalone od góry (patrzrys. 8b) przed zamocowaniem wymaganej powierzchni do gotowania na Misie palnika (F).

Strona: 6

7272ItemCzęści zamienneNo.8309-1008910-1008309-SP0028309-SP00612. Lementy wyposażeniaCzęści zamienne i eZawsze należy stosować oryginalne części zamienne CADAC, gdyż zostały one zaprojektowane tak, aby zapewnić optymalnąwydajność.740-SP030(Strumień 8528mbar)740-SP028(Strumień 8137mbar)740-SP015(Strumień 7450mbar)8309-SP0038309-SP0018309-SP005370-EU984335758Elementy wyposażenia10. Przechowywanie i przenoszenie• Przed spakowaniem urządzenia lub jego części, należy sprawdzić czy ostygły po użyciu.• Zawsze przechowuj CADAC Braai w torbach zawartych w zestawie, w miejscach o niskiej wilgotności, najlepiej w taki sposób,aby nie przylegały do podłoża. Stosowanie się do tej zasady jest szczególnie ważne w przypadku Misy palnika przechowywanej wGłównej torbie, gdyż zapobiega przedostawaniu się do środka zanieczyszczeń oraz owadów, które mogą być źródłem problemów zprzepływem gazu.• Jeśli po okresie przechowywania urządzenie działa nieprawidłowo, a kontrole opisane w pkt 5 i 7 nie wyjaśniły przyczyny problemu,mogło dojść do zablokowania Venturiego. Zablokowanie Venturiego sygnalizuje słabszy żółtawym płomień lub, w skrajnychprzypadkach, brak płomienia. W takiej sytuacji konieczne usuń Palnik (G) zgodnie z opisem w pkt 8 - Informacje ogólne okonserwacji urządzenia - i starannie usunąć w11. Oddanie urządzenia do naprawy lub serwisowania• Nie należy modyfikować urządzenia, gdyż może to być niebezpieczne.• Jeśli nie jesteś w stanie naprawić usterki, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami, skontaktuj się z najbliższym dystrybutoremCADAC i dowiedz się, w jakim trybie przekazać produkt do naprawy.• CADAC udziela gwarancji, która obejmuje usterki fabryczne w Twoim urządzeniu CADAC, na okres 2 lat.

Strona: 7

737313. GwarancjaCADAC (Pty) Ltd. niniejszym oświadcza wobec PIERWOTNEGO NABYWCY niniejszego urządzania CADAC na gaz, że urządzeniejest wolne od wad materiałowych i wykonawczych w następujących okresach od dnia zakupu:Zawory: 5 latCzęści plastikowe: Brak gwarancjiCzęści z porcelany: 5 latPalniki: 1 rokGwarancja będzie obowiązywać tylko w przypadku montażu i obsługi urządzenia zgodnie z drukowaną instrukcją obsługi.CADAC może wymagać dokumentu potwierdzającego datę zakupu. Z TEGO POWODU NALEŻY ZACHOWAĆ PARAGON LUBFAKTURĘ.Niniejsza ograniczona gwarancja jest ograniczona do naprawy lub wymiany części, w odniesieniu do których zostanie wykazanawadliwość powstała w warunkach normalnej eksploatacji i konserwacji oraz potwierdzona w toku ekspertyzy wykonanej przezCADAC. Przed dokonaniem zwrotu jakichkolwiek części należy skontaktować się z przedstawicielem ds. obsługi klienta w swoimregionie, korzystając z danych kontaktowych podanych w instrukcji obsługi lub dzwoniąc pod nr tel. 0860 223 22. Jeżeli CADACpotwierdzi usterkę i uzna roszczenie, wówczas wymiana wadliwych części zostanie przeprowadzona nieodpłatnie. CADAC zwróciczęści nabywcy, opłacając z góry koszty przesyłki.Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje usterek ani trudności w obsłudze wynikających z wypadku, nadmiernegozużycia, niewłaściwego użycia, wprowadzenia zmiany, błędnego zastosowania, aktów wandalizmu, niewłaściwego montażulub nieprawidłowej konserwacji bądź serwisowania, a także niewykonania normalnych i rutynowych prac konserwacyjnych, wszczególności uszkodzenia w rurach palników spowodowanego przez owady zgodnie z informacjami podanymi w niniejszej instrukcjiużytkowania.Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje zniszczeń ani uszkodzeń spowodowanych ciężkimi warunkami pogodowymi,np. gradem, huraganem, trzęsieniem ziemi lub tornadem, przebarwień spowodowanych bezpośrednim działaniem substancjichemicznych ani działaniem substancji chemicznych znajdujących się w atmosferze.Nie obowiązują żadne inne wyraźne gwarancje z wyjątkiem wymienionych w niniejszym dokumencie, a wszelkie mającezastosowanie dorozumiane gwarancje odnoszące się do przydatności handlowej i użytkowej obowiązują wyłącznie przez okresobjęty niniejszą wyraźną pisemną ograniczoną gwarancją. W niektórych regionach nie jest dopuszczalne ograniczenie czasoweodnoszące się do okresu obowiązywania gwarancji dorozumianej, w związku z czym rzeczone ograniczenia czasowe mogą Państwanie dotyczyć.CADAC nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód szczególnych, pośrednich lub wynikowych. W niektórychregionach nie jest dopuszczalne wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu szkód przypadkowych lub wynikowych, wzwiązku z czym rzeczone ograniczenia lub wyłączenia mogą Państwa nie dotyczyć.CADAC nie udziela żadnej osobie ani firmie upoważnienia do przyjmowania na siebie za CADAC jakichkolwiek zobowiązań lubodpowiedzialności w odniesieniu do sprzedaży, montażu, użytkowania, usuwania, dokonywania zwrotu ani wymiany elementówwyposażenia CADAC. Żadne z takich oświadczeń nie jest wiążące dla CADAC.Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie produktów znajdujących się w sprzedaży detalicznej.Aby móc cieszyć się trwałością produktu CADAC, należy stosować się do zapisów punktu dotyczącego czyszczenia i konserwacji winstrukcji użytkowania, zwracając szczególną uwagę na kwestie dotyczące obchodzenia się ze stalą nierdzewną.

Zobacz poniższy poradnik dla Cadac Citi Chef 50. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Cadac Citi Chef 50, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Cadac Citi Chef 50. Upewnij się, że opisujesz trudności z Cadac Citi Chef 50 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Cadac Citi Chef 50

Strona: 1

6767OSTROŻNIEWyłącznie do użytku na zewnątrz!Zabrania się korzystania z urządzenia na zamkniętych balkonach, gankach i w altanach!WAŻNEPrzed podłączeniem do butli gazowej należy dokładnie przeczytać instrukcję celem zapoznania się z urządzeniem.Zachować niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości.PL2. Informacje ogólne•Urządzenie jest zgodne z normami EN 498:2012, EN484:1997 i SANS 1539:2012.• Urządzenie może być wykorzystywane tylko w połączeniu z zatwierdzonym wężem i reduktorem (stanowiącymi elementy stałego wyposażenia wRPA)• Ostrzeżenie: Elementy urządzenia mogą nagrzewać się do wysokich temperatur. Urządzenie powinno znajdować się w miejscu niedostępnym dladzieci.• Stosować wyłącznie butle gazowe o wysokości maksymalnej 500 mm.• Do prawidłowej pracy urządzeń gazowych oraz bezpieczeństwa użytkowników i innych osób znajdujących się w pobliżu urządzenia wymagana jestwentylacja, dlatego zabronione jest korzystanie z urządzenia na niewentylowanym obszarze. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytkuzewnętrznego.• Przed rozpoczęciem używania urządzenia uważnie przeczytaj poniższą instrukcję.• Wyłącznie do użytku na zewnątrz!Gas Supply Sources Elementydoprowadzające gaz:Zatwierdzone wąż i reduktor podłączone do butli gazowej do napełniania o masie maks. 9 kg, zgodnej zobowiązującymi w danym kraju przepisami.Kraj, w którym urządzenie jestużywaneBE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT,LU, LV, PT, SK & SIBE, CY, DK, EE, FR,FI, HU, IT, LT, NL,NO, SE, SI, SK, RO,HR, TR, BG, IS, LU,MT, & ZAAT, CH, DE & SKKategorie urządzeń I3+(28-30/37) I3B/P (37) I3B/P (30) I3B/P (50)Dopuszczalne gazy Butan-G30 Propan-G31 Butanu-G30, propanu-G31 lub ich mieszaninyCiśnienie robocze 28~30 mbar 37 mbar 37 mbar28~30 mbar(RPA: 2, 8 kPa)50 mbarŚrednica dyszy palnika (mm) 0. 95 0. 91 0. 85Nominalne zużycie gazu 270 g/hNominalne obciążenie cieplnebrutto3. 7 kWInformacje z zakresu bezpieczeństwaAE = United Arab Emirates AL = Albania AT = Austria BE = Belgium CH = SwitzerlandCZ = Czech Republic DE = Germany DK = Denmark ES = Spain FI = FinlandFR = France GB = United Kingdom GR = Greece HR = Croatia IT = ItalyJP = Japan KR = Korea NL = Netherlands NO = Norway PL = PolandPT = Portugal RO = Romania RU = Russia RS = Serbia SI = SloveniaSK = Slovakia SE = Sweden TR = Turkey ZA = South Africa1. WprowadzenieTo urządzenie jest przeznaczone do gotowania na świeżym powietrzu, szczególnie na patio• Na tym urządzeniu można przygotowywać różne rodzaje potraw. Urban Chef 50 jest zaprojektowany w taki sposób aby przygotowywać potrawyna różnych powierzchniach gotowania• Gaz dostarczany jest do urządzenia za pomocą węża i regulatora. Wąż i regulator mogą być podłączone do cylindra gazowego (cylinder gazowynie jest dostarczany z urządzeniem)• Uruchamianie i obsługa jednostki są łatwe (opis zawiera rozdział 6), a specjalny zawór umożliwia użytkownikowi sterowanie ilościąwprowadzanego ciepła.

Strona: 2

68683. Informacje z zakresu bezpieczeństwaWąż• Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do wykorzystywania na zewnątrz.• Wąż i reduktor dostarczane są z tym urządzeniem (tylko RPA)• Wąż należy sprawdzać pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem oraz przedpodłączeniem do butli gazowej.• Nie używać urządzenia, jeżeli wąż jest uszkodzony lub zużyty. Wymienić wąż.• Nie używać urządzenia, jeśli jest nieszczelne, uszkodzone lub nie działa prawidłowo.Butla gazowa• Korzystać wyłącznie z butli gazowych zatwierdzonych w danym kraju.• Butlę z gazem należy zawsze podłączać/wymieniać w dobrze wentylowanych miejscach,najlepiej na zewnątrz, z dala od jakichkolwiek źródeł zapłonu takich jak otwarty płomień,płomień podtrzymujący, grzejnik elektryczny oraz z dala od innych osób.• Butle gazowe przechowywać z dala od źródeł ciepła i płomieni. Nie umieszczać urządzenia napiecu ani żadnych innych gorących powierzchniach.• Używane naboje gazowe/butle gazowe muszą być ustawione w pozycji pionowej. Pozwala tozapewnić właściwy sposób uwalniania paliwa. Brak stosowania się do tych wytycznych możepowodować uwalnianie się płynu z butli i stworzenie zagrożenia.• Nie podejmować prób odłączenia butli, kiedy urządzenie jest uruchomione.• Po użyciu lub w trakcie przechowywania butla gazowa musi być odłączona od urządzenia.Montaż i użytkowanie• Używać wyłącznie na stabilnym, równym podłożu.• Nie podejmować prób przenoszenia uruchomionego urządzenia.• Nie korzystać z urządzenia w przypadku uszkodzenia osłony cieplnej, tacki na tłuszcz lub misypalnika prowadzącego do stykania się osłony cieplnej i płyty na tłuszcz podczas użytkowania.Produkt zwrócić dystrybutorowi Cadac w celu naprawy.• Upewnić się, że w pobliżu urządzenia nie znajdują się żadne materiały łatwopalne. Minimalnybezpieczny odstęp: 1, 2 m nad urządzeniem. 600 mm z tyłu i z boku. (zob. rys. 2)• Ostrożnie: Podczas zdejmowania i zakładania pokrywy, ze względu na wysoką temperaturę jejuchwytu, zaleca się korzystanie z rękawic ochronnych.• Ostrożnie: Elementy urządzenia mogą nagrzewać się do wysokich temperatur. Zalecane jestkorzystanie z rękawic ochronnych.• Nie dopuszczać dzieci w pobliże urządzenia.• UWAGA! W przypadku korzystania z urządzenia w przypadku wiatru pokrywa musi pełnićfunkcję osłony od wiatru i należy ją ustawić w sposób wskazany na rys. 4.Płomień wsteczny• W przypadku wystąpienia płomienia wstecznego (kiedy płomień cofa się, zapalając sięwewnątrz palnika lub obudowy zwężek Venturiego), natychmiast odciąć dopływ gazu,zamykając najpierw zawór butli, a następnie zawór urządzenia. Po wygaszeniu płomieniazdemontować reduktor i sprawdzić stan uszczelki. W razie wątpliwości wymienić uszczelkę.Ponownie zapalić palnik w sposób opisany w części 6 poniżej. Jeśli zjawisko płomieniawstecznego powtarza się, zwrócić produkt do autoryzowanego punktu serwisowego CADAC.Wycieki• W przypadku wycieku (którego objawem jest zapach gazu) natychmiast zakręcić pokrętło nabutli gazowej. Sprawdzenie urządzenia pod kątem wycieków musi odbywać się na zewnątrz.Nie podejmować prób wykrywania wycieków za pomocą płomienia; użyć wody z mydłem.• Właściwą metodą kontroli wycieków jest posmarowanie złączy wodą z mydłem. Wytworzeniesię baniek mydlanych oznacza wyciek gazu. Natychmiast odłączyć dopływ gazu, najpierwzamykając zawór regulacyjny na butli gazowej, a następnie zawór urządzenia. Sprawdzićprawidłowość wykonania połączeń. Skontrolować je jeszcze raz, używając wody z mydłem.Jeżeli wyciek gazu występuje nadal, zwrócić produkt dystrybutorowi CADAC celemprzeprowadzenia jego inspekcji/naprawy.• Sprawdzić, czy wycieki nie występują na końcówce zaworu oraz reduktorze butli, uruchamiającprzepływ gazu na butli, ale nie na zaworze regulacyjnym urządzenia.Rys. 1Rys. 2Rys. 3Rys. 4WIATR

Strona: 3

69694. Modele ComboBBQ Combo Citi Chef 50 (Kod produktu: 20162-20)Rys. 6aUchwyt pokrywyTermometrPokrywaRuszt do grillowaniaElement ustalającyPłyta na tłuszczPokrętło regulacyjneMisa palnikaKoloPodstawka pod garnek

Strona: 4

70705. Montaż i wymiana węża i butli z gazem• UWAGA! Podczas dokręcania nakrętki końcówki należy trzymać ją prosto, aby zapobiec możliwemuwyciekowi gazu. Dokręcić za pomocą odpowiedniego klucza. (rys. 10)• Kategorie urządzeń I 3B/P (30), I 3B/P (37) oraz I 3+ (28-30/37): Przykręcić końcówkę do zaworu,obracając ją w lewo. Odpowiedni wąż prawidłowo osadzić w końcówce zaworu. Na drugim końcu,założyć odpowiednią niską reduktor (I3B / P (30): 30mbar butan / propan regulator konfiguracje; I3+ (28-30/37): 30mbar regulator butan lub propan 37mbar regulator) I3B / P (37): butan 37mbar /regulatory konfiguracje propan). Typ węża stosowane są zgodne z odpowiednią normą EN i zlokalizowaćwymóg. W RPA wykorzystywany wąż musi być zgodny z normą SANS 1537.• Kategoria urządzenia I 3B/P (50): Przykręcić wąż, używając odpowiednich gwintowanych końcówek, dolewego gwintu BSP ¼” zaworu. Z drugiej strony węża zamocować reduktor niskiego ciśnienia 50 mbar.Montaż używany Wąż musi być zgodna z normą DIN 4815 część 2 lub równoważną.• Długość węża powinna wynosić od 800 mm do 1, 5 m. Sprawdzić termin przydatności węża i wymienićgo w razie potrzeby lub kiedy wymagane jest to przez krajowe przepisy.• Uważać, aby nie zgiąć ani nie ścisnąć węża. Upewnić się, że wąż nie styka się z powierzchniami, którepodczas użytkowania mogą stać się gorące.• Przed podłączeniem reduktora do butli z gazem należy upewnić się, że uszczelka reduktora znajduje się na swoim miejscu i jest w dobrym stanie.Czynność tę należy powtarzać podczas każdego podłączania i przed każdym użyciem.• Przed zamocowaniem butli gazowej upewnić się, że zawory zamknięte, obracając zawór regulacyjny w prawo aż do zatrzymania.• Butlę z gazem należy zawsze podłączać/wymieniać w dobrze wentylowanych miejscach, najlepiej na zewnątrz, z dala od jakiegokolwiek źródłazapłonu, jak otwarty płomień lub grzejnik elektryczny, oraz z dala od innych osób.• Po sprawdzeniu, że butla z gazem skierowana jest do góry, całkowicie dokręcić reduktor do butli. Dokręcać wyłącznie ręcznie.• W przypadku wycieku (wyczuwalna woń gazu) natychmiast zakręcić zawór butli i wykonać czynności zmierzające do wykrycia i zatrzymania wycieku(rozdział 3). Do sprawdzania szczelności urządzenia na złączach używać wody z mydłem. Czynności wykonać na zewnątrz. Wytworzenie się baniekmydlanych wskazuje na wyciek gazu.• Sprawdzić, czy wszystkie połączenia są prawidłowo wykonane, i przeprowadzić kontrolę za pomocą wody z mydłem. Jeśli wykrycie wycieku nie jestmożliwe, zaprzestać użytkowaniaurządzenia. Skontaktować się z lokalnym dystrybutorem CADAC w celu uzyskania pomocy technicznej.• Przed napełnieniem butli z gazem najpierw zakręcić zawór butli (jeśli jest zamocowany), a następnie obrócić zawór regulacyjny w prawo do pozycjizatrzymania.• Upewniając się, że płomień został zgaszony, odkręcić reduktor. Zamocować pełną butlę, stosując się do środków ostrożności opisanych powyżej.6. Zapalanie urządzeniaŚrodki ostrożności przez zapaleniem• Po dłuższym okresie braku użytkowania sprawdzić stan otworów doprowadzających powietrze w pokrywie zaworów pod kątem obecnościinsektów, które mogą utrudnić przepływ gazu. Sprawdzić wlot zwężki Venturiego pod kątem obecności insektów. Po przeprowadzeniu kontrolizamontować wszystkie elementy we właściwych pozycjach.• Urządzenie może być użytkowane wyłącznie na stabilnym, równym podłożu.Korzystanie z zaworu regulacyjnegoIstnieją dwa ustawienia zatrzymania zaworu regulacyjnego: niski płomień i zapłon/płomień wysoki. Ustawienia te stanowią ograniczenia regulacjipłomienia.Zapalanie za pomocą zapalnika piezoelektrycznego• W celu zapalenia urządzenia za pomocą zapalnika piezoelektrycznego należy wcisnąć i obrócić pokrętło regulacyjne w lewo aż do usłyszeniakliknięcia. Jeżeli pierwsza iskra nie powoduje zapłonu, należy wcisnąć i obrócić pokrętło regulacyjne całkowicie w prawo. Podjąć ponowną próbę,wciskając i obracając pokrętło regulacyjne w lewo aż do usłyszenia kliknięcia. W przypadku braku zapłonu przez pierwsze dwie lub trzy sekundynależy zakręcić zawór regulacyjny, wciskając pokrętło i obracając je całkowicie w prawo. Odczekać około trzy sekundy, aby umożliwić ujście gazunagromadzonego w misie palnika. W razie konieczności powtórzyć powyższy proces aż do wystąpienia zapłonu. Zapłon powinien wystąpić wciągu jednej lub dwóch początkowych sekund.Zapalanie za pomocą zapalarki do grilla• Jeżeli urządzenie jest zimne, palnik można zapalić od góry przed umieszczeniem odpowiedniej powierzchni użytkowej na płycie na tłuszcz.Podczas zapalania gorącego urządzenia zaleca się jednak wprowadzenie zapalarki do grilla przez jeden z otworów wentylacyjnych pod palnikiemi ustawienie go na poziomie palnika (NIE wkładać zapalarki do grilla przez duży otwór znajdujący się bezpośrednio pod palnikiem). Uruchomićzapalarkę do grilla. Po uruchomieniu zapalarki do grilla w celu zapalenia palnika wcisnąć i obrócić pokrętło w lewo.Informacje ogólne• Po uruchomieniu urządzenia intensywność płomienia można regulować za pomocą pokrętła zaworu: w lewo, aby zmniejszyć płomień, lub wprawo, aby go zwiększyć.• Pozycja całkowitego zamknięcia znajduje się w skrajnej prawej pozycji. Aby obrócić zawór z pozycji całkowitego zamknięcia, należy najpierwnacisnąć pokrętło, tak aby możliwe było jego odblokowanie. Po wciśnięciu przekręcić pokrętło w lewo. Po odblokowaniu trzpienia wciskaniepokrętła nie jest już konieczne. Możliwe jest swobodne obracanie pokrętłem i ustawienie właściwej wielkości płomienia.• Do obserwacji płomienia służy otwór rewizyjny w bocznej części płyty na tłuszcz.• Zbyt wysoki płomień podczas przyrządzania potraw o dużej zawartości tłuszczu może spowodować wybuchy ognia. W takim przypadku należyzmniejszyć płomień aż do momentu ustania wybuchów.• Podczas użytkowania nie przenosić urządzenia. Oprócz zagrożenia czynność ta może także powodować wybuchy ognia.• Po zakończeniu użytkowania w pierwszej kolejności zamknąć zawór butli z gazem (tam, gdzie to konieczne). Po zgaśnięciu płomienia zamknąćzawór na urządzeniu, wciskając i całkowicie przekręcając pokrętło regulacyjne w prawo.Rys. 10

Strona: 5

71717. Korzystanie z urządzenia i powierzchni użytkowychRuszt do grillowania (Rys. 13)• Ruszt do grillowania umieszczany jest na trzech odlanych ciśnieniowoelementach ustalających na płycie na tłuszcz (rys. 11).• Dostępny jako element dodatkowy i część zamienna• Powierzchnia użytkowa pokryta nieprzywierającą warstwą• Nie używać metalowych przyborów kuchennych, które mogą spowodowaćuszkodzenie warstwy nieprzywierającej.• Idealny do grillowania mięsa, ryb, kurczaka i warzyw• W zestawie wygodna torba do transportu.• OSTRZEŻENIE: Podczas obsługiwania rusztu do grillowania zaleca sięstosowanie rękawic.Płyta nieprzywierająca (Rys. 15)• Płyta do grillowania umieszczana jest na trzech odlanych ciśnieniowo• Dostępny jako element dodatkowy i część zamienna (niedołączony do żadnegomodelu)• Powierzchnia użytkowa pokryta nieprzywierającą warstwą.• OSTRZEŻENIE: Podczas nagrzewania wstępnego płyty do grillowania niestosować silnego płomienia i pokrywy przez dłużej niż 15 minut, może tobowiem spowodować uszkodzenie nieprzywierającej powłoki i płyty.• OSTRZEŻENIE: Podczas obsługiwania płyty do grillowania zaleca sięBrytfanna do pieczenia (Rys. 17)• Powierzchnia użytkowa pokryta warstwą porcelanowo-emaliowaną• Idealna do przygotowywania pieczonego kurczaka, jagnięciny, warzyw itp.• OSTRZEŻENIE: Podczas obsługiwania brytfanny do pieczenia zaleca sięstosowanie rękawicLocatorsRys. 11Rys. 18Rys. 17Rys. 15Rys. 13Rys. 168910-1018910-1028910-1088910-1058910-110Podstawka pod garnek (Rys. 19)• Niklowania podstawka do większości standardowych garnków.• Dostępny jako element dodatkowy i część zamienna.• OSTRZEŻENIE: Podczas obsługiwania podstawki pod garnek zaleca sięKamień do przygotowywania pizzy (Rys. 18)• Kamień do pieczenia o grubości 10 mm jest odporny na temperatury do 500ºC• Do płyty dołączony jest niklowany uchwyt.• OSTRZEŻENIE: Podczas korzystania z kamienia do pieczenia zaleca się stosowanierękawic.BBQ 2 Plancha (Rys. 16)• BBQ Plancha daje maksymalną wszechstronność z otwartym grill grill na jednejstronie i płaski grill pan na drugim.• Ceramiczna powlekany top jest łatwy w obsłudze i czyste.• Dogodnym torba jest wliczone.• UWAGA: Zaleca się stosowanie rękawic przy pracy z BBQ Plancha.Rys. 198910-SP003

Strona: 6

72728. Konserwacja ogólnaObowiązek konserwacji urządzenia od momentu zakupu spoczywa wyłącznie na kliencie.Urządzenie nie wymaga wykonywania regularnych czynności konserwacyjnych.Wymiana zablokowanej dyszy:• Urządzenie Citi Chef wyposażone jest w odpowiednich rozmiarów dyszę służącą do regulacji ilości gazu.• Zablokowanie otworu dyszy może być przyczyną zbyt małego płomienia lub jego braku. Nie należy czyścić dyszy za pomocą szpilki lub innegopodobnego przedmiotu, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia otworu, przez co użytkowanie urządzenia może stwarzać zagrożenie.• Aby wymienić dyszę: Pociągnij tylny panel za pomocą uchwytu (Rys. 20) Zdejmij pokrywę, siatkę grillową, stojak do naczyń i inne luźneprzedmioty z urządzenia. Odkręć 3 wkręty od spodu urządzenia, jak pokazano na rysunku 21, spowoduje to poluzowanie palnika. Następniewyjąć palnik delikatnie, podnosząc go (rys. 22), UWAGA, palnik jest przymocowany do przewodu zapłonu piezoelektrycznego. NIE wyjmuj palnikaw przeciwnym razie istnieje ryzyko urwania przewodu zapłonu piezoelektrycznego z urządzenia. Delikatnie odłóż palnik na bok co spowodujeodsłonięcie i dostęp dyszy (rys. 23). Dyszę można teraz zdemontować za pomocą odpowiedniego klucza. Nie używaj szczypiec do odkręceniadyszy, gdyż może to spowodować uszkodzenie dyszy lub urządzenia w taki sposób, że nie będzie możliwe usunięcie dyszy. Wkręcić nową dyszę dozaworu. Nie dokręcaj zbyt mocno, gdyż może to spowodować uszkodzenie dyszy.• W celu ponownego zmontowania urządzenia powtórzyć powyższe czynności w odwrotnej kolejności.Wymiana węża:• Opis montażu węża zawiera rozdział 5 – Montaż i wymiana węża i butli z gazem.Rys. 20 Rys. 21• WAŻNE! Aby zachować ważność gwarancji, należy stosować wyłącznie specjalne powierzchnie użytkowe CADAC.• UWAGA! W przypadku wiatru zawsze korzystać z osłony od wiatru.Rys. 19. 18910-100Ruszt Grill 2 Braai (Rys. 1)• Ruszt Grill 2 Braai umieszczany jest na trzech odlanych ciśnieniowo elementachustalających na płycie na tłuszcz (rys. 11).• Gładka połowa idealnie nadaje się do przygotowywania ryb, potraw śniadaniowych inaleśników, a połowa żebrowana jest doskonała do grillowania mięsa, ryb, kurczakai warzyw.• OSTRZEŻENIE: Podczas obsługiwania rusztu Grill 2 Braai zaleca się stosowanie

Strona: 7

7373Rys. 23Rys. 2220162-SP011Strumień20162-SP00510. Przechowywanie i transport• Pokrywę można przymocować do tylnej części torby za pomocą specjalnych pasów.• Nieprawidłowe działanie urządzenia po przechowywaniu i wykonaniu czynności kontrolnych podanych w rozdziałach 5 i 8 może oznaczaćzablokowanie zwężki Venturiego. Skutkiem zablokowania zwężki Venturiego może być słabszy żółtawy płomień lub, w przypadkach skrajnych,jego całkowity brak. W takim przypadku konieczne jest zdemontowanie palnika w sposób opisany w rozdziale 8 – Konserwacja ogólna orazgruntowne sprawdzenie i usunięcie obcych ciał, które mogły zgromadzić się w zwężce Venturiego.9. Czyszczenie• Uwaga: Nazwy elementów podano w rozdziale 7.• Płyta do grillowania: Usunąć tłuszcz z rynienki na dnie płyty na tłuszcz i przeprowadzić czyszczenie ten sam sposób co w przypadku płyty dogrillowania typu. Po wytarciu tłuszczu pozostałego po gotowaniu umyć ruszt i płytę w ciepłej wodzie, używając detergentu nieposiadającegowłaściwości ściernych.• Pokrywa: Umyć pokrywę w ciepłej wodzie, używając odpowiedniego detergentu nieposiadającego właściwości ściernych. Nie używać ostrychprzedmiotów metalowych ani detergentów o właściwościach ściernych, może to bowiem spowodować uszkodzenie powierzchni.• Uwaga: W przypadku uporczywych plam konieczne może być użycie środka do czyszczenia piekarników.Pielęgnacja nieprzywierających powierzchni użytkowych:• Nieprzywierające powierzchnie użytkowe pokryte są warstwą Non-Sticku, który sprawdza się w przypadku najlepszych naczyń do gotowaniana świecie. Zachowanie zasad pielęgnacji może przyczynić się do przedłużenia okresu bezproblemowego gotowania zdrowych potraw nanieprzywierających powierzchniach.• W celu zachowania właściwości odżywczych potraw i utrzymania nieprzywierających właściwości powierzchni użytkowej zaleca się korzystanie zpłomienia niskiego lub średniego.• Metalowe przybory kuchenne mogą spowodować uszkodzenie nieprzywierającej powłoki.• UWAGA! Podczas gotowania zaleca się wykorzystywanie wyłącznie przyborów z tworzywa sztucznego lub drewnianych.• Nie przegrzewać nieprzywierających powierzchni użytkowych. Zawsze przed użyciem pokrywać je niewielką ilość oleju.• Przed zanurzeniem w wodzie odczekać, aż nieprzywierające powierzchnie ostygną.• Mycie powierzchni nieprzywierającej w zmywarce jest całkowicie bezpieczne, jednak łatwość jej czyszczenia sprawia, że wystarcza szybkie mycieręczne. Nie zaleca się korzystania z detergentów posiadających właściwości ścierne, może to bowiem uszkodzić nieprzywierającą powierzchnię.• Po wyczyszczeniu odświeżyć powierzchnię, używając niewielkiej ilości oleju roślinnego.• Po każdym użyciu usunąć tłuszcz z płyty na tłuszcz i wyczyścić ją w sposób właściwy dla płyty do grillowania.11. Zwrot urządzenia w celu naprawy lub wykonania czynności serwisowych• Do not modify the appliance, as this could be dangerous.• If you cannot rectify a fault by following these instructions, contact your local CADAC distributor for details on how to return the product forattention.• Your CADAC Citi Chef is guaranteed by CADAC for a period of 5 years against factory fault.

Strona: 8

747412. Części zamienne i akcesoria• Zawsze stosować oryginalne części zamienne CADAC, ponieważ zostały one zaprojektowane tak, by zagwarantować optymalną sprawność.*Sprzedawane tylko w niektórych regionach20162-SP00120162-SP0028910-SP02820162-SP00320162-SP00720162-SP00620162-SP00820162-SP01020162-SP011 (28 mbar)20162-SP022 (50 mbar)20162-SP00920162-SP01720162-SP01820162-SP01920162-SP02020162-SP012 (28 mbar)20162-SP013 (50 mbar)20162-SP01420162-SP01520162-SP016

Marka:
Cadac
Produkt:
Grille
Model/nazwa:
Citi Chef 50
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Duński, Polski, Norweski, Słoweński

Powiązane produkty Cadac Citi Chef 50

Instrukcje i przepisy Cadac 8910 110

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje i przepisy Cadac 8910 110

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje i przepisy Cadac 8910 110