Książeczka z instrukcjami bezpieczeństwa Canon Imagebrowser 6 2

Książeczka z instrukcjami bezpieczeństwa Canon Imagebrowser 6 2 to podręcznik użytkownika, który zawiera szczegółowe informacje na temat bezpiecznego używania programu ImageBrowser 6 2 Canon. Książka zawiera szczegółowe informacje na temat bezpiecznych praktyk pracy z programem, w tym informacje dotyczące tworzenia i zarządzania kopiami zapasowymi, zabezpieczenia danych i zarządzania kontami użytkowników. Książka zawiera również informacje na temat wielu narzędzi i funkcji programu, w tym narzędzia do przeglądania obrazów i tworzenia albumów. Książka z instrukcjami bezpieczeństwa Canon ImageBrowser 6 2 zawiera również wskazówki dotyczące bezpiecznego korzystania z programu, w tym informacje dotyczące wygodnego i bezpiecznego dostępu do programu.

Ostatnia aktualizacja: Książeczka z instrukcjami bezpieczeństwa Canon Imagebrowser 6 2

RbGM1KspYVI4X1

ILUSTRACJA: Instrukcja_intro

Clement127, licencja: CC BY-NC-ND 2. 0

W życiu codziennym bardzo często spotykamy się z tekstami użytkowymi. Jednym z nich jest instrukcja, która spokrewniona jest z takimi gatunkami, jak wskazówka, zalecenie, polecenie. Wszystkie te formy mają w bardzo prosty i jednoznaczny sposób opisać zasady postępowania i działania w konkretnych sytuacjach. Nie zawsze instrukcje są łatwe w odbiorze – są jednak bardzo przydatne, zwłaszcza wtedy, gdy chcemy coś sprawnie wykonać lub załatwić.

j0000007VBB1v50_0000000C

Instrukcja to gatunek, w którym najważniejszy jest odbiorca. To także tekst użytkowy. Trzeba w nim w prostych słowach komunikować, kto i jak ma postępować, jak należy coś właściwie używać. Bardzo ważna w instrukcji jest zwięzła, ale przemyślana kompozycja. Jak więc pisać instrukcję?

1) Po pierwsze, wyróżniamy dwie odmiany:

 • instrukcja obsługi, użytkowania, np. jakiegoś przedmiotu, urządzenia;

 • instrukcja działania, czynności, np. szybkiego, doraźnego postępowania w sprawach zagrażających naszemu bezpieczeństwu („instrukcja przeciwpożarowa”), a także dłuższego działania, złożonego nawet z wieloetapowych czynności („instrukcja wypełniania dokumentu”).

2) Po drugie, ważne jest, by treść instrukcji była ułożona chronologicznie (czyli każda opisana czynność powinna poprzedzać następną). Trzeba przede wszystkim przewidzieć, jak będzie odczytywał instrukcję odbiorca i co zrobi (to warunek, który musi być spełniony nawet przy redagowaniu takich gatunków spokrewnionych z instrukcją, jak „przepis kulinarny”).

Jakich form używać?

 • Czasowników w 2. osobie trybu rozkazującego („przygotuj”, „przejdź”, „zamień”, „użyj”).

 • Zwrotów komunikujących, że coś jest ‘dozwolone – zakazane’ („uważaj”, „pamiętaj”, „nie rób czegoś”) – są one ważne w opisie urządzeń, np. elektronicznych. Ostrzegają przed niebezpieczeństwem.

 • Zwrotów, które mówią o kolejnych etapach czynności (np. „najpierw”, „następnie”, „potem”, „teraz”, „zaraz po tym”) – warto je skojarzyć ze stylistyką przepisu kulinarnego.

Przed napisaniem instrukcji należy przemyśleć jej etapy – powinny być one graficznie wyróżnione. Coraz częściej pojawiają się instrukcje, w których słowom towarzyszą obrazki, np. instrukcje sprawnej ewakuacji w środkach transportu. Każdy, kto kiedykolwiek leciał samolotem, mógł (i musiał! ) przed startem wysłuchać takiej instrukcji.

Poniższa tabela przedstawia ogólny wzór instrukcji.

INSTRUKCJA

PRZED UŻYCIEM

OPIS

PRZYGOTOWANIE

OBSŁUGA

Krok 1
Krok 2
Krok 3

KONSERWACJA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

j0000007VBB1v50_0000001R
Ra5ku3Pus6OIp1

ILUSTRACJA: Biblioteka

www. com, fotografia barwna, domena publiczna

Instrukcje spotykane są również w zwykłych sytuacjach życia codziennego. Przykładem jest poniższa instrukcja, opisująca, jak zamawiać i wypożyczyć książki w bibliotece, której zbiory są skatalogowane w systemie komputerowym.

INSTRUKCJA ZAMAWIANIA I WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ

Nagłówek

I. KONTO CZYTELNIKA

Nagłówek do części I

I. Ze zbiorów bibliotecznych mogą korzystać wyłącznie czytelnicy, którzy mają konto elektroniczne i kartę czytelnika.
II. Aby uzyskać kartę czytelnika i aktywne konto, wypełnij formularz i przekaż go bibliotekarzowi.
III. Bibliotekarz sprawdzi Twoje dane, a następnie założy Ci konto czytelnika i wyda ważną kartę.

Szczegółowe zasady postępowania – wyliczenie

II. WYSZUKIWANIE I ZAMAWIANIE KSIĄŻEK W KATALOGU

Nagłówek do części II

I. Aby znaleźć odpowiednią książkę lub odpowiednie czasopismo, skorzystaj z katalogu bibliotecznego.
II. Musisz się do niego zalogować:
- Wpisz numer karty („login”) i hasło, które przekazuje Ci pracownik biblioteki.
- Kliknij ikonkę DALEJ.
III. Następnie wpisz do wyszukiwarki właściwe informacje o książce:
- Podaj słowa kluczowe („autor, tytuł, typ publikacji”).
- Naciśnij ikonkę OK.
IV. Gdy wyświetli się właściwy tytuł oraz numer biblioteczny (sygnatura), wybierz polecenie ZAMAWIAM.
V. Jeśli publikacja jest niedostępna, otrzymasz komunikat WYPOŻYCZONE.
VI. Jeśli publikacja jest dostępna, po półgodzinie możesz ją odebrać ze stolika z zamawianymi książkami.

Szczegółowe zasady do części II
Wyliczenia główne i podpunkty

III. WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK

Nagłówek do części III

I. Możesz wypożyczyć nie więcej niż 4 książki na 3 tygodnie. Możesz wypożyczyć książki tylko wtedy, gdy oddasz wcześniej wypożyczone. Czytelnicy wybierają książki i zgłaszają je bibliotekarzowi. Bibliotekarz wprowadza dane do komputera. Następnie można książkę wypożyczyć.

Szczegółowe zasady do części III

IV. DODATKOWE WSKAZÓWKI

I. Biblioteka nie wypożycza: czasopism, wydawnictw encyklopedycznych i słownikowych. Można z nich korzystać jedynie w czytelni. Książki należy oddać w terminie. Z wypożyczalni mogą korzystać czytelnicy, którzy w terminie oddali wcześniej wypożyczone wydawnictwa.

Nagłówek do części IV – dodatkowe UWAGI, OSTRZEŻENIA, ZASADY itp.

j0000007VBB1v50_00000031

Ćwiczenie 1

Wybierzcie jedną osobę, która będzie robiła figurki przestrzenne z papieru (np. modele samolotu, statku lub czapki malarskiej). Obserwując jej czynności, wpiszcie je do tabeli z zeszycie lub na planszy. Na koniec w grupie zredagujcie instrukcję. Przedstawcie ją innej grupie. Jeśli instrukcja została dobrze przygotowana, reprezentanci drugiej grupy na pewno nie będą mieli trudności w zrobieniu tej samej figurki.

uzupełnij treść

Ćwiczenie 2

Skorzystaj z poniższego szablonu gatunkowego i przygotuj własną instrukcję. Może to być np. instrukcja zatytułowana: Jak opowiedzieć śmieszny dowcip?

uzupełnij treść

Co to będzie?

Opis zadania

Dla kogo?

Obraz odbiorcy

Co trzeba przygotować?

Wyliczenie potrzebnych rzeczy

Jak to zrobić?

Wyliczenie kolejnych czynności/etapów postępowania

Na co uważać?

Ostrzeżenia

Ćwiczenie 3

W instrukcjach ważny jest precyzyjny opis. Istotne jest również, aby język, którym jest napisana był czytelny i zrozumiały. Spróbuj więc przeredagować poniższe instrukcje według podanego wzoru. Zamień formy na prostsze – typowe dla instrukcji.

Wzór: Przed przejściem przez ulicę należy zwrócić uwagę, czy z prawej lub z lewej strony nie nadjeżdża samochód. → Zanim przejdziesz przez ulicę…

1) Można przejść przez ulicę wyłącznie wtedy, gdy zapali się zielone światło. Przechodzenie na czerwonym świetle jest niedozwolone.

2) W razie zauważenia niebezpiecznej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić straż miejską.

3) Każdy, kto dostrzeże wypadek, powinien jak najszybciej powiadomić o tym policję. Należy wybrać numer 112 i przekazać informację o wypadku.

4) Wypożyczanie książek w naszej bibliotece nie nastręcza trudności.

5) Przed wypożyczeniem kolejnych książek należy oddać poprzednie.

6) W razie nieoddania książek w terminie nie będzie można wypożyczyć kolejnych.

uzupełnij treść
RAmoqXsSlBKjJ1
zadanie interaktywne

Źródło: Contentplus. pl sp. z o. o., licencja: CC BY 3.

Windows

Przed zainstalowaniem oprogramowania
Aby korzystać z drukarki za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN, należy skonfigurować ustawienia drukarki pod kątem połączenia z bezprzewodową siecią LAN przed instalacją oprogramowania.
Zapoznaj się z częścią [Połączenie drukarki z punktem dostępu w ramach bezprzewodowej sieci LAN] i skonfiguruj drukarkę.

WAŻNE

 • Przed rozpoczęciem instalacji należy zamknąć wszystkie aplikacje.
 • Zaloguj się do konta administratora.

INFORMACJE POMOCNICZE
Jeśli komputer jest wyposażony w napęd CD-ROM, można użyć płyty CD-ROM do instalacji.

 • Kliknij polecenie [Uruchom plik Msetup4. exe] na ekranie autoodtwarzania, a następnie kliknij przycisk [Tak] lub [Kontynuuj] w oknie dialogowym Kontrola konta użytkownika.

Jeśli płyta CD-ROM nie została uruchomiona automatycznie: kliknij dwukrotnie pozycje:
[(Mój) komputer] > ikona płyty CDROM > [MSETUP4. EXE]. ]
Przejdź do kroku 5 i postępuj zgodnie z instrukcjami.

1. Odwiedź stronę internetową http://canon. com/ijsetup/.

2. Wybierz swój region, nazwę drukarki i system operacyjny.

3. W sekcji instalacji produktu kliknij przycisk Download (Pobierz). Zostanie pobrany plik instalacyjny. pl/media/G0160790_tcm125-1183276. png" data-aspect="0" width="100%"/>

4. Kliknij dwukrotnie pobrany plik. exe.
Program instalacyjny zostanie uruchomiony automatycznie. Aby dokończyć instalację, wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

5. Kliknij przycisk [Next] (Dalej). pl/media/G0133099_tcm125-1183278. png" data-aspect="0" width="100%"/>

INFORMACJE POMOCNICZE
Gdy zostanie wyświetlony ekran środowiska. NET Framework, kliknij przycisk [Yes] (Tak). pl/media/G0133020_tcm125-1183279. png" data-aspect="0" width="100%"/>

6. Wybierz drukarkę, a następnie kliknij [Next] (Dalej). pl/media/G0183041_tcm125-1192690. png" data-aspect="0" width="100%"/>

7. pl/media/G0160791_tcm125-1183280. png" data-aspect="0" width="100%"/>

INFORMACJE POMOCNICZE

 • Easy-WebPrint EX

Easy-WebPrint EX to program do drukowania stron internetowych, instalowany na komputerze podczas instalacji dostarczonego oprogramowania. Do użytkowania tego programu wymagana jest przeglądarka Internet Explorer 7 lub nowsza (Windows). Podczas instalacji wymagane jest połączenie internetowe.

Postępuj zgodnie z instrukcjami kontynuowania instalacji oprogramowania wyświetlanymi na ekranie.

8. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Setup Completion (Zakończenie instalacji). Kliknij przycisk Next (Dalej) lub Complete (Zakończ). pl/media/G0133040_tcm125-1192691. png" data-aspect="0" width="100%"/>

INFORMACJE POMOCNICZE

 • Jeśli drukarka nie zostanie wykryta, pojawi się okno dialogowe Check Printer Settings (Sprawdź ustawienia drukarki). W takim przypadku zapoznaj się z treścią sekcji [ Nie wykryto drukarki (został wyświetlony komunikat, że drukarka nie została znaleziona w sieci)].

9. pl/media/G0133328_tcm125-1192693. png" data-aspect="0" width="100%"/>

- Ważne informacje dotyczące instalacji

 • Jeśli pojawia się ekran Extended Survey Program (Program rozszerzonej ankiety)


Aby wyrazić zgodę na program Extended Survey Program (Program rozszerzonej ankiety), kliknij przycisk [Agree] (Zgadzam się).
Jeśli klikniesz przycisk [Do not agree] (Nie zgadzam się), program Extended Survey Program (Program rozszerzonej ankiety) nie zostanie zainstalowany.
(Nie ma to wpływu na funkcjonalność urządzenia).

 • Jeśli zostało wyświetlone okno Test Print (Wydruk testowy)


Zostanie wykonane drukowanie testowe w celu sprawdzenia pracy drukarki.
Umieść zwykły papier w drukarce i kliknij [Execute] (Wykonaj).
Po zakończeniu drukowania testowego kliknij przycisk [Next] (Dalej).
Aby pominąć drukowanie testowe, kliknij polecenie [Next] (Dalej) zamiast [Execute] (Wykonaj).

10. Kliknij przycisk [Exit] (Zakończ), aby dokończyć instalację.
Wyjmij instalacyjną płytę CD-ROM z napędu i schowaj ją w bezpiecznym miejscu. pl/media/G0105813_tcm125-1183285. png" data-aspect="0" width="100%"/>

11. Zostanie uruchomiony program Quick Menu. pl/media/G0147352_tcm125-1183286. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Oprogramowanie zostanie zainstalowane w komputerze z systemem Windows.

Mac OS X

Zapoznaj się z częścią [

3. W sekcji instalacji produktu kliknij przycisk [Download] (Pobierz). pl/media/G0160792_tcm125-1183287. dmg. Kliknij dwukrotnie ikonę [Setup] (Instalacja). pl/media/G0121155_tcm125-1183288. png" data-aspect="0" width="100%"/>

6. pl/media/G0149149_tcm125-1183289. Na kolejnym ekranie wprowadź nazwę użytkownika i hasło administratora. Następnie kliknij opcję [Install Helper] (Asystent instalacji). pl/media/G0149150_tcm125-1183290. png" data-aspect="0" width="100%"/>

8. pl/media/G0149204_tcm125-1183291. png" data-aspect="0" width="100%"/>

9. pl/media/G0183042_tcm125-1192694. png" data-aspect="0" width="100%"/>

10. pl/media/G0160896_tcm125-1183292. Kliknij opcję [Add a printer] (Dodaj drukarkę). pl/media/G0149207_tcm125-1192695. png" data-aspect="0" width="100%"/>

INFORMACJE POMOCNICZE

 • Znaki alfanumeryczne występujące po nazwie „Canon xxx series” to nazwa usługi Bonjour urządzenia lub jego adres MAC.
 • Jeśli urządzenie nie zostało wykryte, należy się upewnić, że są spełnione poniższe warunki.

- Urządzenie jest włączone.
- We wszystkich programach zabezpieczających funkcje zapory są wyłączone.
- Komputer jest podłączony do punktu dostępu.

12. Wybierz pozycję [ Canon xxx series Canon IJ Network], a następnie kliknij przycisk [ Add] (Dodaj). pl/media/G0119056_tcm125-1192696. png" data-aspect="0" width="100%"/>

UWAGA
W przypadku instalacji sterownika drukarki Canon w systemie Mac OS X i korzystania z drukarki za pośrednictwem połączenia sieciowego można wybrać opcję [Bonjour] lub [Canon IJ Network] w oknie dialogowym [Add Printer] (Dodaj drukarkę).
Jeśli wybrano opcję [Bonjour], komunikaty o pozostałej ilości atramentu mogą różnić się od wskazań w opcji [Canon IJ Network].
Canon zaleca używanie opcji [Canon IJ Network] do obsługi drukowania.

13. pl/media/G0149208_tcm125-1192697. pl/media/G0105856_tcm125-1192698.

14. pl/media/G0149209_tcm125-1192699. pl/media/G0149213_tcm125-1183295. png" data-aspect="0" width="100%"/>
(Nie ma to wpływu na funkcjonalność urządzenia). pl/media/G0149211_tcm125-1183296. png" data-aspect="0" width="100%"/>
15. pl/media/G0149212_tcm125-1183297. png" data-aspect="0" width="100%"/>

16. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Oprogramowanie zostanie zainstalowane w komputerze z systemem Mac OS X.

iOS / Android

Zapoznaj się z częścią [Drukowanie lub skanowanie ze smartfona lub tabletu] i skonfiguruj drukarkę.

Oprogramowanie zostanie zainstalowane w urządzeniu z systemem iOS / Android.

Więcej

NVIDIA Graphics Driver 516. 94

NVIDIA Corporation- 720MB-Freeware

Lista obsługiwanych produktów:Seria GeForce 500:GTX 590, GTX 580, GTX 570, GTX 560 Ti, GTX 560, GTX 550 Ti, GT 545, GT 530, GT 520, 510GeForce 400 series:GTX 480, GTX 470, GTX 465, GTX 460 v2, GTX 460 SE v2, GTX 460 SE, GTX 460, GTS …więcej informacji...

Książeczka z instrukcjami bezpieczeństwa Canon Imagebrowser 6 2

Bezpośredni link do pobrania Książeczka z instrukcjami bezpieczeństwa Canon Imagebrowser 6 2

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Książeczka z instrukcjami bezpieczeństwa Canon Imagebrowser 6 2