Opcje instalacyjne Frigidaire Cfeb30s5dc2

Instalacja lodówki Frigidaire CFEB30S5DC2 może być łatwa i prosta, jeśli wybierzesz odpowiednie opcje instalacyjne. Lodówka ta ma wbudowany system chłodzenia, który można ustawić za pomocą przycisku, aby zapewnić wysoką wydajność chłodzenia. Posiada również wbudowany system filtrowania wody, który zapewnia czystą i smaczną wodę. Lodówka CFEB30S5DC2 posiada również funkcję automatycznego wyłączania, która wyłącza lodówkę, gdy nie jest używana. Lodówka posiada również wyświetlacz w języku angielskim, co umożliwia łatwe odczytanie wszystkich informacji i ustawień. Możesz również wybrać opcję instalacji bezpośredniej, w której lodówka jest podłączona do źródła zasilania i wody, aby jak najszybciej rozpocząć korzystanie z niej.

Ostatnia aktualizacja: Opcje instalacyjne Frigidaire Cfeb30s5dc2

Windows 7 Enterprise Windows 7 Home Basic Windows 7 Home Premium Windows 7 Professional Windows 7 Starter Windows 7 Ultimate Windows Vista Business Windows Vista Enterprise Windows Vista Home Basic Windows Vista Home Premium Windows Vista Starter Windows Vista Ultimate Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Starter Edition Windows Server 2008 Datacenter Windows Server 2008 Enterprise Windows Server 2008 Standard Więcej... Mniej

Objawy

Podczas instalowania, odinstalowywania lub aktualizowania programu na komputerze z systemem Windows może zostać zwrócony jeden z poniższych komunikatów o błędach.

Komunikat o błędzie 1

Nie można uzyskać dostępu do usługi Instalator Windows.

Komunikat o błędzie 2

Nie można uruchomić usługi Instalator Windows.

Komunikat o błędzie 3

Nie można uruchomić usługi Instalator Windows na komputerze lokalnym. Błąd 5: Odmowa dostępu.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem automatycznie, uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów „Rozwiązywanie problemów uniemożliwiających instalowanie lub usuwanie programów”, aby naprawić błędy uniemożliwiające instalowanie lub usuwanie programów z powodu uszkodzonych kluczy rejestru.

Ważne Wiele metod i czynności podanych w tym artykule wymaga zalogowania się na komputerze jako administrator.

W celu określenia, czy korzystasz z konta z uprawnieniami administratora

W celu określenia, czy korzystasz z konta z uprawnieniami administratora użyj jednej z następujących metod w zależności od uruchomionego systemu operacyjnego.

Windows 7 i Windows Vista

 1. Otwórz okno dialogowe Data i godzina.

   Kliknij przycisk Start.

   Wpisz następujące polecenie w polu Rozpocznij wyszukiwanie lub w polu Wyszukaj programy i pliki, a następnie naciśnij klawisz Enter:

   timedate. cpl
   Wyświetlone zostanie okno dialogowe Data i godzina.
    

  Kliknij pozycję Zmień datę i godzinę. Gdy pojawi się okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Kontynuuj. net/pl-pl/media/0384f554-c784-eb97-9fce-49731850c653. png" alt="Date and Time - User Account Control dialog box" loading="lazy"/> 

  Wykonaj jedną z następujących czynności, zależnie od tego, co się stanie po kliknięciu przycisku Kontynuuj:

   Jeśli nie zostanie wyświetlony monit o podanie hasła, oznacza to, że użytkownik jest już zalogowany za pomocą konta administratora. Kliknij dwukrotnie przycisk Anuluj, aby zamknąć okno dialogowe Data i godzina. Teraz możesz zacząć rozwiązywanie problemów z Instalatorem Windows.

   Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie hasła, oznacza to, że użytkownik nie jest zalogowany za pomocą konta administratora.

  Windows XP i Windows Server 2003

  Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

  Wpisz następujące polecenie w polu Uruchom, a następnie naciśnij przycisk OK:

  timedate. cpl
   

  Wykonaj jedną z następujących czynności, zależnie od wyniku:

  Jeśli zostało wyświetlone okno dialogowe Właściwości daty i godziny, oznacza to, że użytkownik jest zalogowany jako administrator. Kliknij przycisk Anuluj, aby zamknąć okno dialogowe. net/pl-pl/media/078b2228-5b44-a568-685c-3395346c3b32. png" alt="Date and Time Properties dialog box" loading="lazy"/> 

  Jeśli został zwrócony następujący komunikat, oznacza to, że użytkownik nie jest zalogowany jako administrator:
   

  Po zweryfikowaniu, że zalogowano się na komputerze jako administrator, można zacząć rozwiązywanie problemów z Instalatorem Windows.

  Jeśli aparat Instalatora Windows jest uszkodzony, wyłączony lub zainstalowany niepoprawnie, może to powodować problemy z instalacją programów.

  Poniższe metody umożliwiają zidentyfikowanie wszelkich problemów z Instalatorem Windows, które mogą utrudniać zainstalowanie, odinstalowanie lub zaktualizowanie programów.

  Metoda 1: Ustalenie, czy aparat Instalatora Windows działa

  Kliknij przycisk Start  , w polu Wyszukaj wpisz ciąg cmd (w systemie Windows XP lub Windows Server 2003 kliknij polecenie Uruchom i wpisz ciąg cmd w oknie dialogowym), a następnie naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć okno wiersza polecenia.

  W wierszu polecenia wpisz MSIExec, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Jeśli aparat Instalatora systemu Microsoft Windows działa, nie powinny zostać zwrócone żadne komunikaty o błędach. Jeśli zostanie zwrócony komunikat o błędzie, wpisz jego tekst w wyszukiwarce, takiej jak Bing lub Google, aby odszukać informacje dotyczące rozwiązywania tego problemu.

  Ponownie spróbuj zainstalować lub odinstalować oprogramowanie.

  Metoda 2: Upewnienie się, że usługi Instalator Windows nie skonfigurowano jako wyłączonej

  Kliknij przycisk Start  , w polu Wyszukaj wpisz ciąg services. msc (w systemie Windows XP lub Windows Server 2003 kliknij polecenie Uruchom i wpisz ciąg services. msc w oknie dialogowym), a następnie naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć okno Usługi.

  Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Instalator Windows, a następnie kliknij opcję Właściwości.

  Jeśli dla pola Typ uruchomienia ustawiono wartość Wyłączony, zmień ją na Ręczny.

  Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Właściwości.

  Kliknij prawym przyciskiem myszy usługę Instalator Windows, a następnie kliknij polecenie Uruchom. Usługa powinna zostać uruchomiona bez błędów.

  Metoda 3: Sprawdzenie wersji Instalatora Windows i w razie potrzeby uaktualnienie go do najnowszej wersjiWażne Tę metodę można zastosować tylko w systemach Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2 i Windows Server 2008.

  Kliknij przycisk Start  , w polu Wyszukaj wpisz ciąg cmd (w systemie Windows XP lub Windows Server 2003 kliknij polecenie Uruchom i wpisz ciąg services. msc w oknie dialogowym), a następnie naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć okno wiersza polecenia.

  W wierszu polecenia wpisz MSIExec, a następnie naciśnij przycisk Enter. Jeśli aparat Instalatora systemu Microsoft Windows działa, nie powinny zostać zwrócone żadne komunikaty o błędach. Powinno też zostać otwarte osobne okno dialogowe. W tym oknie podana będzie wersja Instalatora systemu Microsoft Windows.

  W przypadku wersji instalatora innej niż 4. 5 pobierz i zainstaluj Instalator Windows 4. 5.

  Metoda 4. Ponowne zarejestrowanie aparatu InstalatoraWażne Tę metodę można zastosować tylko w systemach Windows XP i Windows Server 2000.

  Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg cmd, a następnie kliknij pozycję Wiersz polecenia.

  W wierszu polecenia wpisz następujące polecenia, naciskając po każdym z nich klawisz Enter:

  MSIExec /unregister

  MSIExec /regserver

  Metoda instalacji lub aktualizacji nie została ukończona

  Program można zainstalować, odinstalować lub zaktualizować kilkoma metodami. Ponadto stosowane metody mogły nie zostać uruchomione lub ukończone pomyślnie. W takiej sytuacji wypróbuj innych metod instalacji lub aktualizacji programu.

  Typowe metody instalowania oprogramowania:

  Włożenie nośnika CD lub DVD do stacji dysków i zezwolenie na autostart instalacji.

  Przejście na dysk CD bądź DVD, nośnik wymienny lub do innej lokalizacji zawierającej pliki instalacyjne programów i kliknięcie dwukrotne programu instalatora. Plik instalatora to zwykle jeden z następujących:

  Autorun lub Autorun. exe

  Setup lub Setup. exe

  Install lub Install. exe

  Kliknięcie przycisku Uruchom podczas pobierania programu z witryny sieci Web.

  Nie można odczytać nośnika instalacyjnego

  Nośnik instalacyjny, taki jak dysk CD lub DVD, może być zabrudzony lub porysowany, co uniemożliwia odczytanie go przez stację dysków CD bądź DVD. Aby rozwiązać ten problem, użyj następujących metod:

  Metoda 1: Oczyszczenie dysku CD lub DVD z zabrudzeńW tym celu należy skorzystać z zestawu do czyszczenia dysków CD lub DVD. Możesz też użyć miękkiej, niestrzępiącej się bawełnianej ściereczki, aby delikatnie wytrzeć srebrną stronę dysku. Nie należy używać papieru, ponieważ może to zarysować plastik lub pozostawić smugi. Dysk należy czyścić, wycierając go w kierunku od środka na zewnątrz. Nie należy wycierać dysku ruchami kolistymi. Jeśli problem będzie nadal występować, należy oczyścić dysk zwilżoną ściereczką albo za pomocą specjalnego produktu do czyszczenia dysków CD lub DVD. Przed włożeniem dysku do stacji dysków należy go starannie osuszyć.

  Metoda 2: Skopiowanie plików instalacyjnych na komputer lub na inny nośnik wymiennyStosując tę metodę, należy zapamiętać użytą lokalizację, a następnie uruchomić instalatora z tej lokalizacji. Plik instalacyjny ma zazwyczaj nazwę Autorun. exe lub Setup. exe, ale może ona być inna. W przypadku braku pewności należy zapoznać się z umieszczonym w tym samym folderze plikiem Readme, który powinien zawierać instrukcje dotyczące uruchamiania procesu instalacji. Jeśli jest dostępny plik wykonywalny (exe), nie zaleca się bezpośredniego uruchamiania plików msi, o ile nie zalecił tego dostawca programu.

  Uwaga Jeśli jest wymagany więcej niż jeden dysk CD lub DVD, zaleca się skopiowanie całej zawartości tych dysków do tego samego folderu w odwrotnej kolejności, czyli rozpoczynając od dysków o wyższych numerach. Jeśli pojawi się monit o zastąpienie istniejących plików, należy na to zezwolić. Następnie należy zainstalować oprogramowanie z tej lokalizacji.

  Metoda 3: Uzyskanie świeżej wersji pakietu instalacyjnegoJeśli bezskutecznie próbujesz zainstalować oprogramowanie z dysku CD lub DVD, wykonaj następujące czynności:

  Sprawdź, czy w witrynie producenta oprogramowania w sieci Web jest dostępna nowsza wersja pakietu oprogramowania. Pobierz i zainstaluj nową wersję.

  Jeśli masz już najnowszą wersję, pobierz program z witryny producenta w sieci Web i spróbuj uruchomić instalację.

  Pobrane lub skopiowane pliki instalacyjne są uszkodzone

  Metoda 1. Skopiowanie plików instalacyjnych na komputerPliki instalacyjne należy skopiować na lokalny dysk twardy w komputerze lub na inny nośnik wymienny. Należy zapamiętać tę lokalizację, a następnie uruchomić instalację z jej poziomu. W przypadku braku pewności należy zapoznać się z umieszczonym w tym samym folderze plikiem Readme, który powinien zawierać instrukcje dotyczące uruchamiania instalacji.

  Jeśli instalujesz program z Internetu, ponownie pobierz plik (w oknie dialogowym pobierania wybierz pozycję Zapisz zamiast pozycji Uruchom) i zapisz plik w folderze na lokalnym dysku twardym komputera lub na innym nośniku wymiennym. Następnie uruchom instalację z tej lokalizacji.

  Jeśli pliki instalacyjne są dostępne w sieci (na przykład w środowisku firmy lub korporacji), skopiuj je wszystkie do folderu na lokalnym dysku twardym komputera i uruchom instalację z tej lokalizacji.

  Metoda 2: Uzyskanie świeżej wersji pakietu instalacyjnegoJeśli od czasu pobrania pakietu i próby zainstalowania go upłynęło nieco czasu, wykonaj następujące czynności:

  Jeśli masz już najnowszą wersję, ponownie pobierz program i uruchom instalację.

  Programy uruchomione obecnie na komputerze zakłócają proces instalacji

  Należy wyłączyć programy, które mogą zakłócać proces instalacji. W tym celu wykonaj następujące czynności:

  Kliknij przycisk Start  , w polu Wyszukaj wpisz ciąg msconfig, a następnie kliknij pozycję msconfig. exe.

  Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź operację.

  Na karcie Ogólne kliknij pozycję Uruchamianie selektywne, a następnie wyczyść pole wyboru Załaduj elementy startowe.

  Kliknij pozycję Usługi, kliknij przycisk Ukryj wszystkie usługi Microsoft, a następnie kliknij polecenie Wyłącz wszystkie.

  Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Uruchom ponownie.

  Spróbuj uruchomić program instalacyjny oprogramowania.

  Po ukończeniu rozwiązywania tego problemu ponownie uruchom komputer w trybie Uruchamianie normalne. W tym celu wykonaj następujące czynności:

  Na karcie Ogólne kliknij pozycję Uruchamianie normalne, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Uruchom ponownie.

  Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z programu MSConfig, zobacz Jak rozwiązać problem przez wykonanie czystego rozruchu w systemie Windows 8, Windows 7 lub Windows Vista.

  Zazwyczaj program można usunąć kilkoma metodami. W takiej sytuacji wypróbuj innych metod usunięcia programu.

  Typowe metody instalowania oprogramowania:

  Metoda 1: Skorzystanie z opcji odinstalowania (jeśli jest dostępna)

  Kliknij przycisk Start  , a następnie kliknij polecenie Wszystkie programy.

  Wybierz folder programu, który próbujesz odinstalować, a następnie otwórz ten folder.

  Jeśli jest dostępna opcja odinstalowania, spróbuj z niej skorzystać.

  Metoda 2: Skorzystanie z opcji Panelu sterowania

  Kliknij przycisk Start  , kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij pozycję Dodaj lub usuń programy lub pozycję Programy i funkcje, a następnie kliknij pozycję Odinstaluj program.

  Wybierz program, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

  Uwaga Poniższe procedury są odpowiednie tylko dla zaawansowanych użytkowników komputerów.

  Należy upewnić się, że długość używanych nazw plików lub folderów nie przekracza 260 znaków.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ograniczeń długości ścieżek, zobacz Nazwy plików, ścieżki i przestrzenie nazw.

  Większość programów tworzy dzienniki instalacji. Jeśli nie można odszukać takiego dziennika, można włączyć rejestrowanie instalacji MSI w trybie informacji pełnej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak włączyć rejestrowanie Instalatora Windows.

  Uwaga W przypadku uruchamiania pliku dziennika msi bez aplikacji ładowania początkowego (exe) można dodać parametry na potrzeby rejestrowania w trybie informacji pełnej. Na przykład można uruchomić następujące polecenie:

  Msiexec ścieżka\używany_plik_msi. msi /L*v ścieżka\używany_dziennik_msi. txtAby uzyskać listę parametrów wiersza polecenia narzędzia msiexec, zobacz Opcje wiersza polecenia.

  Instalacja zakończona niepowodzeniem zwykle powoduje zarejestrowanie wartości 3 (Return Value 3) w miejscu wystąpienia problemu i rozpoczęcia wycofywania instalacji. Opis niepowodzenia znajduje się bezpośrednio przed wpisem zwracanej wartości 3 (Return Value 3) w dzienniku.

  Pliki dziennika instalacji tworzone przez Instalatora Windows można analizować za pomocą narzędzia Wilogutl. exe. To narzędzie może zasugerować rozwiązania pozwalające usunąć błędy znalezione w pliku dziennika. Jest ono dostępne w najnowszym zestawie Windows Software Development Kit.

  Oto przykład zastosowania narzędzia Wilogutl. exe w wierszu polecenia:

  wilogutl /q /l c:\używany_dziennik_msi. log /o c\katalog_danych_wyjściowych\

  Za pośrednictwem interfejsu systemu Windows można ręcznie odinstalować część składników programu. Na przykład niekiedy można usunąć pliki i foldery programu. Konkretne czynności w dużym stopniu zależą od używanej wersji systemu Windows i odinstalowywanego programu, dlatego w tym artykule nie podano szczegółowej procedury. Jeśli użytkownik nie zna odinstalowywanego programu na tyle dobrze, aby precyzyjnie ustalić, które pliki i foldery do niego należą, nie zaleca się stosowania tej metody. Na ogół próba usunięcia plików i folderów programu wiąże się z ryzykiem uszkodzenia systemu operacyjnego. Użytkownik stosuje tę metodę na własną odpowiedzialność.

  W przypadku rozważania ręcznego odinstalowania programu należy pamiętać o następujących kwestiach:

  Przed użyciem tej metody należy utworzyć punkt przywracania systemu.

  Przed rozpoczęciem należy przenieść wszelkie dane i dokumenty osobiste znajdujące się w folderze instalacji programu, który będzie odinstalowywany. Można je na przykład przenieść do folderu Dokumenty.

  Jeśli nie można ręcznie usunąć pliku programu, może to oznaczać, że jest on używany lub że inny program korzysta z tego pliku i nie pozwala na jego usunięcie. Dostęp do pliku może na przykład uzyskiwać oprogramowanie antywirusowe. Jeśli oprogramowanie antywirusowe korzysta z pliku programu i uniemożliwia jego usunięcie, prawdopodobnie to oprogramowanie antywirusowe nie pozwalało odinstalować programu metodami tradycyjnymi.

  Więcej informacji

  Aby uzyskać ogólne informacje o tym, jak zainstalować lub odinstalować program, zobacz następujące artykuły:

  Instalowanie programuOdinstalowywanie lub zmienianie programuInstalowanie programów: często zadawane pytania

Jak zainstalować z minimalnymi wymaganymi uprawnieniami - Dynamics 365 Sales | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 14 min

W tym artykule opisano minimalne uprawnienia wymagane przez użytkownika do zainstalowania Microsoft Dynamics CRM.

Dotyczy: Microsoft Dynamics 365, Microsoft Dynamics CRM
Oryginalny numer KB: 946677

Uwaga

 • W tym artykule przyjęto założenie, że wszystkie role serwera Microsoft Dynamics CRM są instalowane na tym samym komputerze.
 • Aby uzyskać więcej informacji na temat ról serwera, zobacz przewodnik implementacji.
 • Podczas instalacji kreator diagnostyki środowiska sprawdza, czy użytkownik instalujący Microsoft Dynamics CRM ma minimalne wymagane uprawnienia. Jeśli minimalne wymagane uprawnienia nie zostaną spełnione, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.
 • Opcje instalacji

  Masz dwie opcje podczas instalacji Microsoft Dynamics CRM z minimalnymi wymaganymi uprawnieniami. Program instalacyjny serwera Microsoft Dynamics CRM może utworzyć grupy zabezpieczeń podczas instalacji. Możesz też użyć wstępnie utworzonych grup zabezpieczeń usługi Active Directory.

  Możesz również wybrać opcję włączenia funkcji automatycznego zarządzania grupami lub wyłączenia funkcji automatycznego zarządzania grupami. Domyślnie funkcja automatycznego zarządzania grupami jest włączona. Microsoft Dynamics CRM automatycznie dodaje odpowiednie konta użytkowników i odpowiednie konta komputerów do wymaganych Microsoft Dynamics CRM grup zabezpieczeń. Jeśli wyłączysz automatyczne zarządzanie grupami, Microsoft Dynamics CRM nie doda automatycznie tych kont. W takim przypadku administrator domeny lub użytkownik mający wystarczające uprawnienia musi dodać odpowiednie konta użytkowników i odpowiednie konta komputerów do wymaganych grup. Te dodatki należy dodać po instalacji i po dodaniu dowolnego użytkownika do Microsoft Dynamics CRM.

  Opcja instalacji 1 — program instalacyjny tworzy grupy zabezpieczeń usługi Active Directory podczas instalowania Microsoft Dynamics CRM

  1. Dodaj konto użytkownika, który instaluje Microsoft Dynamics CRM jako członek lokalnej grupy administratorów. W tym celu wykonaj następujące kroki na serwerze Microsoft Dynamics CRM i na komputerze z uruchomioną usługą Microsoft SQL Server:

  2. Zaloguj się na serwerze jako użytkownik, który ma uprawnienia administratora lokalnego.
  3. Wybierz pozycję Start, wskaż pozycję Narzędzia administracyjne, a następnie wybierz pozycję Zarządzanie komputerem.
  4. Rozwiń węzeł Narzędzia systemowe.
  5. Rozwiń węzeł Użytkownicy lokalni i grupy.
  6. Wybierz pozycję Grupy.
  7. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Administratorzy, a następnie wybierz pozycję Właściwości.
  8. Aby dodać konto użytkownika, który instaluje Microsoft Dynamics CRM, wybierz pozycję Dodaj.
 • Jeśli SQL Server Reporting Services (SSRS) jest zainstalowany na serwerze innym niż serwer, na którym dodano uprawnienia w kroku 1, należy dodać rolę Menedżera zawartości na poziomie głównym dla konta użytkownika instalacyjnego. Należy również dodać rolę administratora systemu na poziomie całej lokacji na potrzeby instalowania konta użytkownika. W tym celu wykonaj następujące kroki na serwerze usług Reporting Services:

 • Uruchom program Windows Internet Explorer, a następnie znajdź następującą witrynę:

  https://srsserver/reports

 • Na karcie Właściwości wybierz pozycję Nowe przypisanie roli.

 • W polu Grupa lub nazwa użytkownika wpisz nazwę użytkownika, który instaluje Microsoft Dynamics CRM, zaznacz pole wyboru Menedżer zawartości, a następnie wybierz przycisk OK.

  Podczas wpisywania nazwy użytkownika użyj następującego formatu:
  Nazwa_domeny\Nazwę użytkownika

 • Wybierz pozycję Ustawienia witryny.

 • W obszarze Zabezpieczenia wybierz pozycję Konfiguruj zabezpieczenia dla całej lokacji, a następnie wybierz pozycję Nowe przypisanie roli.

 • W polu tekstowym Grupa lub nazwa użytkownika wpisz nazwę użytkownika, który instaluje Microsoft Dynamics CRM, zaznacz pole wyboru Administrator systemu, a następnie wybierz przycisk OK.

 • W przypadku konta użytkownika, który instaluje Microsoft Dynamics CRM, dodaj następujące uprawnienia do jednostki organizacyjnej (OU) w usłudze katalogowej Active Directory.

  Uprawnienia:

 • Odczyt
 • Tworzenie wszystkich obiektów podrzędnych
 • Uprawnienia zaawansowane:

 • Uprawnienia do odczytu
 • Modyfikowanie uprawnień
 • Odczytywanie elementów członkowskich
 • Zapisywanie elementów członkowskich
 • Aby dodać uprawnienia, wykonaj następujące kroki:

 • Zaloguj się na serwerze kontrolera domeny jako użytkownik, który ma uprawnienia administratora domeny.

 • Wybierz pozycję Start, wybierz pozycję Narzędzia administracyjne, a następnie wybierz pozycję Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.

 • W menu Widok wybierz pozycję Funkcje zaawansowane.

 • W okienku nawigacji znajdź jednostkę organizacyjną, która ma być używana do instalacji Microsoft Dynamics CRM. W tym celu rozwiń drzewo do węzła zawierającego grupę zabezpieczeń.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy grupę zabezpieczeń, wybierz pozycję Właściwości, a następnie wybierz kartę Zabezpieczenia.

 • Na liście Grupy lub nazwy użytkowników wybierz konto użytkownika, który instaluje Microsoft Dynamics CRM, jeśli konto znajduje się na liście. Jeśli konta nie ma na liście, wybierz pozycję Dodaj, aby dodać konto użytkownika.

 • W kolumnie Zezwalaj zaznacz pole wyboru dla uprawnienia Utwórz wszystkie obiekty podrzędne.

  Domyślnie pole wyboru Zezwalaj jest zaznaczone dla uprawnienia Odczyt.

 • Wybierz pozycję Zaawansowane.

 • Na liście Wpisy uprawnień wybierz pozycję Dodaj, wybierz konto użytkownika, który instaluje Microsoft Dynamics CRM, a następnie wybierz przycisk OK.

 • Na liście Zastosuj do wybierz pozycję Grupuj obiekty.

 • W kolumnie Zezwalaj zaznacz następujące pola wyboru:

 • Wybierz kartę Właściwości.

 • Wybierz trzy razy przycisk OK.

 • Zainstaluj Microsoft Dynamics CRM.

  Opcja instalacji 2 — użyj wstępnie utworzonych grup zabezpieczeń usługi Active Directory podczas instalowania Microsoft Dynamics CRM

 • Utwórz następujące grupy zabezpieczeń w usłudze Active Directory:

 • PrivUserGroup
 • PrivReportingGroup
 • ReportingGroup
 • SQLAccessGroup
 • Grupa użytkowników
 • Aby utworzyć grupy zabezpieczeń w usłudze Active Directory, wykonaj następujące kroki:

 • Zaloguj się na serwerze kontrolera domeny jako użytkownik, który ma uprawnienia administratora domeny.
 • Wybierz pozycję Start, wybierz pozycję Narzędzia administracyjne, a następnie wybierz pozycję Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 • Rozwiń drzewo Użytkownicy i komputery usługi Active Directory do katalogu głównego domeny lub do określonej jednostki organizacyjnej, która ma być używana do instalowania Microsoft Dynamics CRM.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy katalog główny domeny lub jednostkę organizacyjną, która ma być używana, wybierz pozycję Nowy, a następnie wybierz pozycję Grupuj.
 • W polu Nazwa grupy wpisz nazwę grupy. Na przykład wpisz PrivUserGroup.
 • Jeśli poziom funkcjonalności domeny to Windows Server 2003 lub Microsoft Windows 2000 native, wybierz pozycję Domena lokalna na liście Zakres grupy. Jeśli poziom funkcjonalności domeny jest mieszany z systemem Windows 2000, wybierz pozycję Globalny na liście Zakres grupy.
 • Wybierz przycisk OK.
 • Powtórz kroki od 1d do 1g wcześniej w tej sekcji, aby utworzyć każdą grupę zabezpieczeń.
 • Dodaj konto użytkownika, który instaluje Microsoft Dynamics CRM jako członka grupy Administrator lokalny. Ten krok należy wykonać na komputerze z uruchomionym serwerem Microsoft Dynamics CRM i na komputerze z systemem SQL Server.

 • Wybierz pozycję Start, wybierz pozycję Narzędzia administracyjne, a następnie wybierz pozycję Zarządzanie komputerem.
 • Rozwiń węzeł Narzędzia systemowe, rozwiń węzeł Użytkownicy lokalni i grupy, a następnie rozwiń węzeł Grupy.
 • Aby dodać konto użytkownika, który instaluje Microsoft Dynamics CRM, wybierz pozycję Dodaj, a następnie wybierz przycisk OK.
 • Jeśli SQL Server Reporting Services (SSRS) jest zainstalowany na serwerze innym niż serwer, na którym dodano uprawnienia w kroku 1, dodaj rolę Menedżera zawartości na poziomie głównym dla instalowania konta użytkownika. Następnie dodaj rolę administratora systemu na poziomie całej lokacji dla instalowania konta użytkownika. W tym celu wykonaj następujące kroki na serwerze z uruchomionymi usługami Reporting Services:

 • Uruchom program Internet Explorer, a następnie znajdź następującą witrynę:

 • Wybierz kartę Właściwości, a następnie wybierz pozycję Nowe przypisanie roli.

 • W polu Grupa lub nazwa użytkownika wpisz nazwę użytkownika, który instaluje Microsoft Dynamics CRM, zaznacz pole wyboru Administrator systemu, a następnie wybierz przycisk OK.

 • Jeśli chcesz Microsoft Dynamics CRM zarządzać Microsoft Dynamics CRM grupami zabezpieczeń utworzonymi podczas instalacji, dodaj następujące uprawnienia do grup zabezpieczeń utworzonych w kroku 1 wcześniej w tej sekcji:

 • Zapis
 • Dodawanie/usuwanie siebie jako elementu członkowskiego
 • Zawartość listy
 • Odczyt wszystkich właściwości
 • Zapisywanie wszystkich właściwości
 • Wszystkie zweryfikowane zapisy
 • Aby dodać uprawnienia, wykonaj następujące kroki dla każdej grupy zabezpieczeń utworzonej w kroku 1 wcześniej w tej sekcji:

 • W okienku nawigacji rozwiń drzewo do grupy zabezpieczeń, kliknij prawym przyciskiem myszy grupę zabezpieczeń, wybierz pozycję Właściwości, a następnie wybierz kartę Zabezpieczenia.

 • W kolumnie Zezwalaj zaznacz pole wyboru dla uprawnienia Do zapisu. Ta akcja powoduje, że system automatycznie zaznacza pole wyboru dla uprawnienia Dodaj/Usuń siebie jako członka.

 • Na liście Wpisy uprawnień wybierz konto użytkownika, który instaluje Microsoft Dynamics CRM, a następnie wybierz pozycję Edytuj.

 • Zaznacz pole wyboru Modyfikuj uprawnienia w kolumnie Zezwalaj.

 • Domyślnie następujące uprawnienia są ustawione na wartość Zezwalaj:

 • Jeśli wyłączysz automatyczne zarządzanie grupami dla instalacji, nie musisz wykonywać kroku 4.

 • Aby uzyskać więcej informacji na temat automatycznego zarządzania grupami, zobacz sekcję Opcje automatycznego zarządzania grupami.

 • Po pierwszym zalogowaniu się do Microsoft Dynamics CRM i za każdym razem, gdy użytkownik jest dodawany do Microsoft Dynamics CRM, musisz wykonać następujące czynności:

 • Aby się zalogować, użyj konta użytkownika, które ma niezbędne prawa.
 • Ręcznie dodaj użytkowników i komputery do odpowiednich grup zabezpieczeń.
 • Aby użyć wstępnie utworzonych grup zabezpieczeń usługi Active Directory, utwórz plik konfiguracji, aby wskazać Microsoft Dynamics CRM. W tym celu utwórz plik konfiguracji XML, który używa składni w poniższym przykładzie. Odpowiednio zmodyfikuj zmienne. Lista, która jest zgodna z przykładowym kodem, opisuje sposób modyfikowania zmiennych znajdujących się w tym przykładzie.

  W poniższym przykładowym kodzie plik XML ma nazwę Config_precreate. xml. Nazwa domeny to microsoft. com. Te nazwy reprezentują rzeczywiste nazwy, których używasz. Hierarchia usługi Active Directory jest następująca:

 • domena główna
  • Nazwa firmy jednostki organizacyjnej
   • Nazwa firmy jednostki organizacyjnej
   • Przykładowy kod

    <CRMSetup> <Server> <Groups AutoGroupManagementOff="true"> <PrivUserGroup>CN=PrivUserGroup, OU=Company Name, OU=Company Name, DC=<domain>, DC=<domain_extension></PrivUserGroup> <SQLAccessGroup>CN=SQLAccessGroup, OU=Company Name, OU=Company Name, DC=<domain>, DC=<domain_extension></SQLAccessGroup> <UserGroup>CN=UserGroup, OU=Company Name, OU=Company Name, DC=<domain>, DC=<domain_extension></UserGroup> <ReportingGroup>CN=ReportingGroup, OU=Company Name, OU=Company Name, DC=<domain>, DC=<domain_extension></ReportingGroup> <PrivReportingGroup>CN=PrivReportingGroup, OU=Company Name, OU=Company Name, DC=<domain>, DC=<domain_extension></PrivReportingGroup> </Groups> </Server> </CRMSetup>

    Zmodyfikuj parametry w przykładzie przy użyciu następujących wartości zastępczych:

   • PrivUserGroup: nazwa grupy zabezpieczeń PrivUserGroup
   • SQLAccessGroup: nazwa grupy zabezpieczeń SQLAccessGroup
   • UserGroup: nazwa grupy zabezpieczeń UserGroup
   • ReportingGroup: nazwa grupy zabezpieczeń ReportingGroup
   • PrivReportingGroup: nazwa grupy zabezpieczeń ReportingGroup
   • domena: nazwa domeny
   • domain_extension: rozszerzenie domeny
   • Aby uzyskać więcej informacji na temat wszystkich parametrów pliku konfiguracji i przykładów, zobacz przewodnik implementacji.

   • Uruchom instalację serwera Microsoft Dynamics CRM. W tym celu wybierz pozycję Start, wybierz pozycję Uruchom, wpisz C:\ServerSetup. exe /config C:\configprecreate. xml w polu Otwórz, a następnie wybierz przycisk OK.

   • C:\ServerSetup. exe odwołuje się do ścieżki pliku ServerSetup. exe na nośniku instalacyjnym.
   • C:\configprecreate. xml odwołuje się do nazwy i ścieżki utworzonego pliku konfiguracji.
   • Opcje automatycznego zarządzania grupami

    Opcja Automatycznego zarządzania grupami służy do określania sposobu dodawania odpowiednich użytkowników i odpowiednich komputerów do grup zabezpieczeń. Microsoft Dynamics CRM mogą dodawać użytkowników i komputery. Użytkownik, który ma odpowiednie uprawnienia w grupach zabezpieczeń Microsoft Dynamics CRM, może ręcznie dodać użytkowników i komputery.

    W przypadku opcji Automatycznego zarządzania grupami użyj jednej z następujących metod. Użyj metody 1, aby ustawić opcję AutoGroupManagementOff na wartość false i włączyć automatyczne zarządzanie grupami. Użyj metody 2, aby ustawić wartość true opcji AutoGroupManagementOff i wyłączyć automatyczne zarządzanie grupami.

    Opcji Automatycznego zarządzania grupami można używać tylko wtedy, gdy instalujesz Microsoft Dynamics CRM przy użyciu wstępnie utworzonych grup zabezpieczeń usługi Active Directory.
    Po uruchomieniu kreatora importowania organizacji w celu zaimportowania organizacji uznaje wartość rejestru AutoGroupManagementOff za przypisanie niezbędnych uprawnień SQL do zaimportowanych baz danych. Jeśli jest on ustawiony na 1 kreatora importu organizacji, nie przypisze uprawnień SQL do bazy danych, więc po pomyślnym zakończeniu pracy kreatora importu może być konieczne przypisanie uprawnień SQL za pośrednictwem programu SQL Management Studio. Jeśli zostanie ustawiona wartość 0 kreatora importu organizacji, przypisze uprawnienia SQL do bazy danych. Domyślnie wartość reg AutoGroupManagementOff jest ustawiona na 0.

    Metoda 1. Ustawianie opcji AutoGroupManagementOff na wartość false

    Ponieważ to ustawienie jest ustawieniem domyślnym, nie trzeba dodawać żadnych elementów do pliku konfiguracji. Jednak poniższa procedura jest przykładem, który opisuje sposób ustawiania opcji AutoGroupManagementOff na wartość false.

    Utwórz plik konfiguracji XML, który używa składni w poniższym przykładzie. Aby zmodyfikować zmienne, które znajdują się w tym przykładzie, zapoznaj się z krokiem 6 w opcji Instalacja 2 — użyj wstępnie utworzonych grup zabezpieczeń usługi Active Directory podczas instalowania Microsoft Dynamics CRM sekcji jako wskazówki.

    W tym przykładzie plik XML ma nazwę Config_precreate. Hierarchia usługi Active Directory jest następująca:

   • Przykładowy kod jednostki organizacyjnej nazwy firmy
   • <CRMSetup> <Server> <Groups> <Groups autogroupmanagementoff="false"> <PrivUserGroup>CN=PrivUserGroup, OU=Company Name, OU=Company Name, DC=microsoft, DC=com</PrivUserGroup> <SQLAccessGroup>CN=SQLAccessGroup, OU=Company Name, OU=Company Name, DC=microsoft, DC=com</SQLAccessGroup> <UserGroup>CN=UserGroup, OU=Company Name, OU=Company Name, DC=microsoft, DC=com</UserGroup> <ReportingGroup>CN=ReportingGroup, OU=Company Name, OU=Company Name, DC=microsoft, DC=com</ReportingGroup> <PrivReportingGroup>CN=PrivReportingGroup, OU=Company Name, OU=Company Name, DC=microsoft, DC=com</PrivReportingGroup> </Groups> </CRMSetup>

    Metoda 2. Ustawianie opcji AutoGroupManagementOff na wartość true

   • Utwórz plik konfiguracji XML, który używa składni w poniższym przykładzie.

    W tym przykładzie plik XML ma nazwę Config_manageoff. Hierarchia usługi Active Directory jest następująca:

    <CRMSetup> <Server> <Groups AutoGroupManagementOff="true"> <PrivUserGroup>CN=PrivUserGroup, OU=Company Name, OU=Company Name, DC=microsoft, DC=com</PrivUserGroup> <SQLAccessGroup>CN=SQLAccessGroup, OU=Company Name, OU=Company Name, DC=microsoft, DC=com</SQLAccessGroup> <UserGroup>CN=UserGroup, OU=Company Name, OU=Company Name, DC=microsoft, DC=com</UserGroup> <ReportingGroup>CN=ReportingGroup, OU=Company Name, OU=Company Name, DC=microsoft, DC=com</ReportingGroup> <PrivReportingGroup>CN=PrivReportingGroup, OU=Company Name, OU=Company Name, DC=microsoft, DC=com</PrivReportingGroup> </Groups> </Server> </CRMSetup>
   • Dodaj odpowiednie konta użytkowników i odpowiednie konta komputerów jako członków następujących grup.

    Ten krok należy wykonać tylko wtedy, gdy opcja AutoGroupManagementOff ma wartość true.

    PrivUserGroup

   • Konto używane przez pulę aplikacji CRMAppPool.
   • Konto używane przez model przetwarzania ASP. NET.
   • Konto użytkownika, które uruchamia instalację Microsoft Dynamics CRM.
   • Zostanie zainstalowane konto komputera, na którym zostanie zainstalowany program Microsoft Dynamics CRM-Exchange Router poczty e-mail.
   • ReportingGroup

   • Wszystkie Microsoft Dynamics CRM konta użytkowników (w tym użytkownik, który instaluje Microsoft Dynamics CRM).
   • SQLAccessGroup

    Grupa użytkowników

    PrivReportingGroup

   • Konto komputera, na którym zostanie zainstalowany łącznik danych Microsoft Dynamics CRM dla Microsoft SQL Server Reporting Services.
   • Aby dodać konta, wykonaj następujące kroki dla każdej grupy na liście:

   • W okienku nawigacji rozwiń drzewo do węzła zawierającego grupę zabezpieczeń, kliknij prawym przyciskiem myszy grupę zabezpieczeń, wybierz pozycję Właściwości, a następnie wybierz kartę Członkowie.
   • Aby dodać konto użytkownika, wybierz pozycję Dodaj, a następnie wybierz przycisk OK. Aby dodać konto komputera, wybierz pozycję Typy obiektów, zaznacz pole wyboru Komputery, a następnie wybierz przycisk OK.
   • Aby sprawdzić, którego konta używa pula aplikacji CRMAppPool, wykonaj następujące kroki na komputerze z uruchomionym serwerem Microsoft Dynamics CRM:

   • Wybierz pozycję Start, wybierz pozycję Narzędzia administracyjne, a następnie wybierz pozycję Menedżer usług Internet Information Services (IIS).
   • Rozwiń nazwę komputera.
   • Rozwiń węzeł Pule aplikacji.
   • Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję CRMAppPool, wybierz pozycję Właściwości, a następnie wybierz kartę Tożsamość.
   • Zarówno konto usługi sieciowej, jak i konto LocalSystem są reprezentowane przez konto domainname\computername $. W związku z tym, jeśli musisz dodać konto usługi sieciowej lub konto LocalSystem do grupy zabezpieczeń, musisz dodać konto domainname\computername $.

    Jeśli wybrano opcję Konfigurowalne, musisz dodać określone konto użytkownika do grupy zabezpieczeń. Określone konto użytkownika zostanie wyświetlone w polu tekstowym.

   • Aby zweryfikować konto używane przez model procesu ASP. NET, wykonaj następujące kroki na serwerze Microsoft Dynamics CRM:

   • W Eksploratorze Windows otwórz następujący folder:

    C:\WINNT\Microsoft. NET\Framework\v1. 1. 4322\CONFIG

   • Kliknij prawym przyciskiem myszy Machine. config, wybierz pozycję Otwórz za pomocą, a następnie wybierz pozycję Notatnik.

   • Wyszukaj nazwę użytkownika słowa w tekście. Plik zawiera wiele wystąpień wyrazu. Znajdź piąte wystąpienie nazwy użytkownika, które znajduje się w tekście. Wartość piątego wystąpienia nazwy użytkownika to konto używane przez model przetwarzania ASP.

    Konto SYSTEM i konto komputera są reprezentowane przez konto domainname\computername $. W związku z tym, jeśli musisz dodać konto SYSTEM lub konto komputera do grupy zabezpieczeń, musisz dodać konto domainname\computername $.

    Jeśli nazwa użytkownika jest określona w pliku Machine. config, należy dodać określone konto użytkownika do grupy zabezpieczeń.

    Konto usługi

    Podczas instalacji Microsoft Dynamics CRM zostanie wyświetlona strona Określanie konta zabezpieczeń. Na tej stronie możesz użyć konta użytkownika domeny jako konta zabezpieczeń. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

   • Dodaj konto użytkownika domeny do grupy lokalnej Użytkownicy dziennika wydajności.

   • Na komputerze z uruchomionym serwerem Microsoft Dynamics CRM wybierz pozycję Start, wybierz pozycję Wszystkie programy, wybierz pozycję Narzędzia administracyjne, a następnie wybierz pozycję Zarządzanie komputerem.
   • Rozwiń węzeł Użytkownicy lokalni i grupy, a następnie rozwiń węzeł Grupy.
   • Kliknij prawym przyciskiem myszy grupę Użytkownicy dziennika wydajności, a następnie wybierz pozycję Dodaj do grupy.
   • Wybierz pozycję Dodaj, wpisz konto użytkownika domeny, a następnie dwukrotnie wybierz przycisk OK.
   • Utwórz konto nazw głównych usługi HTTP w ramach konta użytkownika domeny.

   • Zainstaluj narzędzia obsługi systemu Windows Server, jeśli nie są zainstalowane.

    Ten krok nie musi być wykonywany na komputerze z uruchomionym serwerem Microsoft Dynamics CRM. Ten krok można wykonać na innym serwerze w domenie. Użytkownik musi być zalogowany przy użyciu konta z uprawnieniami do dodawania nazw głównych usług (SPN) do kont użytkowników.

   • W wierszu polecenia wpisz następujące polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER po każdym poleceniu:

    SETSPN -a http/crmservername. domain. comuseraccount
    SETSPN -a http/crmservernameuseraccount

    Symbol zastępczy crmservername to nazwa serwera, na którym zostanie zainstalowany Microsoft Dynamics CRM. Symbol zastępczy domain. com reprezentuje nazwę domeny. Symbol zastępczy useraccount reprezentuje konto, którego używasz jako konta usługi podczas instalacji Microsoft Dynamics CRM.

    Informacje

    Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z nazw SPN, zobacz Jak używać nazw SPN podczas konfigurowania aplikacji internetowych hostowanych w internetowych usługach informacyjnych.

Dodatkowe zasoby

Opcje instalacyjne Frigidaire Cfeb30s5dc2

Bezpośredni link do pobrania Opcje instalacyjne Frigidaire Cfeb30s5dc2

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Opcje instalacyjne Frigidaire Cfeb30s5dc2