Podręcznik How-To Bosch Dinion Ip 5000 Mp

The Bosch Dinion IP 5000 MP is an advanced security camera that is designed to provide superior image quality and resolution. It features an integrated imaging processor, which allows it to capture images at up to 1080p resolution. The camera also has a wide dynamic range, which ensures that the images are always clear and accurate. Additionally, the camera includes a built-in analytics system, allowing it to detect and track objects within its field of view. This system can also be used to generate alarms if certain events occur. The Bosch Dinion IP 5000 MP is an ideal camera for businesses and organizations that require superior image quality and reliable security.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik How-To Bosch Dinion Ip 5000 Mp

Kategoria: Kamery IP FlexiDome FullHD/MP serii 7000


BOSCH NIN-832-V03IPS, Kamera FlexiDOme HD 1080p30 VR, D/N. Obiektyw 3-9mm, monta� powierzchniowy, Analiza IVA. 1/2. 7" CMOS. 4 strefy prywatno�ci, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802. 1x, 2x H. 264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczo�ci 1080p, 720p. NIN-832-V03IPS, Kamery IP FlexiDome FullHD/MP serii 7000 BOSCH

* Zdjęcia produktów to wyłącznie ilustracje poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu.


  • NIN-832-V03P

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch DINION IP starlight 8000 MP. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Bosch DINION IP starlight 8000 MP, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bosch DINION IP starlight 8000 MP. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bosch DINION IP starlight 8000 MP tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Bosch DINION IP starlight 8000 MP

Marka:
Bosch
Produkt:
Kamery bezpieczeństwa
Model/nazwa:
DINION IP starlight 8000 MP
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Angielski

Powiązane produkty Bosch DINION IP starlight 8000 MP

Nowy g�o�nik LC5-WC06E4 firmy Bosch jest prawie niewidoczny po zainstalowaniu w suficie. Wymiarami zbli�onymi oprawie halogenowej. Charakteryzuje si� du�ym k�tem zasi�gu do 180 stopni. Przeznaczony do odtwarzania mowy i muzyki. Idealny dla obiekt�w o zr�nicowanych powierzchniach. Spe�niaj�cy wymagania IP44, umo�liwia zastosowanie zar�wno wewn�trz jak i na zewn�trz pomieszcze�.

Nowa seria kamer IP Bosch serii 2000, 4000, 5000 i 7000 w po��czeniu z rodzin� rejestrator�w sieciowych DIVAR IP, oferuje natychmiastowy dost�p z dowolnego miejsca na �wiecie. Po��czenie inteligentnej redukcji szum�w iDNR oraz kodowania H. 264, daje najbardziej wydaje rozwi�zanie na rynku, pozwalaj�ce na oszcz�dno�� do 30% koszt�w zwi�zanych z zapisem bez utraty jako�ci obrazu. Idealne rozwi�zanie dla ma�ych, �rednich i zaawansowanych aplikacji monitoringu wideo IP. Kompletna integracja z rodzin� oprogramowania Bosch, Milestone i Genetec.

Bosch Security Systems wprowadza na rynek najnowsz� wersj� aplikacji na urz�dzenia mobilne LSP Select, b�d�cej intuicyjnym narz�dziem do wybor�w g�o�nik�w (dost�pna r�wnie� w polskiej wersji j�zykowej). Aplikacja LSP Select jest darmowa i mo�na j� bezp�atnie pobra� ze strony internetowej producenta.

Oferta g�o�nik�w firmy Bosch Security Systems obejmuje ponad 80 produkt�w i jest stale rozbudowywana. Wyb�r odpowiednich g�o�nik�w nie jest wi�c zadaniem prostym, zw�aszcza �e projektant musi zawsze uwzgl�dni� wymagania akustyczne oraz czynniki, takie jak parametry wydajno�ci, rodzaj monta�u, zgodno�� z normami ochrony �rodowiska i certyfikatami, a tak�e dost�pno�� akcesori�w dodatkowych. Aby u�atwi� wyb�r g�o�nik�w oraz pom�c w doborze najodpowiedniejszego rozwi�zania, firma Bosch stworzy�a aplikacj� LSP Select. Aplikacja jest bardzo prosta w obs�udze. Dzia�a na urz�dzeniach wykorzystuj�cych system operacyjny Android oraz na iPhonach i iPadach.

Podręcznik How-To Bosch Dinion Ip 5000 Mp

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik How-To Bosch Dinion Ip 5000 Mp

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik How-To Bosch Dinion Ip 5000 Mp