Podręcznik ogólny Haier Dwl3225sdss

Podręcznik ogólny Haier DWL3225sdss to skrócona instrukcja obsługi urządzenia Haier DWL3225sdss. Zawiera wyczerpujące informacje dotyczące wszelkich funkcji i ustawień urządzenia, a także szczegółowe instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji. Podręcznik zawiera również wszelkie informacje potrzebne do optymalnego wykorzystania urządzenia, w tym informacje o przechowywaniu danych i zarządzaniu energią. Podręcznik oferuje również techniczną pomoc i wsparcie, jeśli masz jakieś problemy lub pytania dotyczące urządzenia. Dzięki Podręcznikowi ogólnemu Haier DWL3225sdss możesz w pełni wykorzystać swoje urządzenie i cieszyć się jego funkcjami.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik ogólny Haier Dwl3225sdss

Amidy to pochodne kwasów karboksylowych i amin. Wyróżniamy amidy pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe.

RLL8QC8a1aHmU

Ogólne wzory półstrukturalne amidów pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowych, gdzie R, R1 i R2 oznacza resztę alkilową.

Źródło: GroMar Sp.

R19P77yBcXOwm
Amidy I-rzędowe.Formamid (amid kwasu mrówkowego). Wzór: atom węgla łączy się wiązaniem podwójnym z atomem tlenu i wiązaniem pojedynczym z grupą en ha dwa i z atomem wodoru.Acetamid (amid kwasu octowego). Wzór: atom węgla łączy się wiązaniem podwójnym z atomem tlenu i wiązaniem pojedynczym z grupą en ha dwa i z grupą ce ha trzy.Benzamid (amid kwasu benzoesowego). Wzór: sześcioczłonowy pierścień z trzema wiązaniami podwójnymi łączy się u góry po prawej stronie z atomem węgla, który łączy się wiązaniem podwójnym z atomem tlenu i wiązaniem pojedynczym z grupą en ha dwa.Amid II-rzędowy.N-metyloacetamid. Wzór: atom węgla łączy się wiązaniem podwójnym z atomem tlenu oraz wiązaniami pojedynczymi: po lewej stronie z grupą ce ha trzy, a w dół z atomem azotu. Atom azotu po prawej stronie łączy się z grupą ce ha trzy, a na dole z atomem wodoru.Amid III-rzędowy.N, N-dimetyloacetamid. Atom azotu po prawej stronie i na dole łączy się z grupą ce ha trzy.

Nazwy i wzory przykładowych amidów

Źródło: Gromar Sp.

bg‑azure

Otrzymywanie amidów z kwasów karboksylowych

Amidy pierwszorzędowe można otrzymać, ogrzewając kwasy karboksylowe z amoniakiem. Produktem pośrednim jest sól amonowa kwasu karboksylowego, z której, w wyniku reakcji pirolizyreakcji pirolizy, powstaje amid i woda.

Ogólny schemat otrzymywania amidów pierwszorzędowych z kwasów karboksylowych:

  • etap I:

R-COOHkwas karboksylowy + NH3amoniak  R-COONH4sól amonowa kwasu karboksylowego

  • etap II:

R-COONH4sól amonowa kwasu karboksylowego T R-CONH2amid I-rzędowy + H2Owoda

Równania reakcji otrzymywania metanoamidu (formamidu):

  • etap I:

HCOOHkwas mrówkowy+NH3amoniak  HCOONH4mrówczan amonu

  • etap II:

HCOONH4mrówczan amonu T HCONH2formamid + H2Owoda

Równania reakcji otrzymywania etanoamidu (acetamidu):

  • etap I:

CH3-COOHkwas octowy + NH3amoniak  CH3-COONH4octan amonu

  • etap II:

 CH3-COONH4octan amonu T CH3-CONH2acetamid + H2Owoda

Amidy drugorzędowe można otrzymać w wyniku ogrzewania kwasu karboksylowego z aminą pierwszorzędowąaminą pierwszorzędową.

RuxgnrSXXV1Dz1

Ogólne równanie reakcji kwasu karboksylowego z aminą pierwszorzędową, prowadzące do powstania amidu drugorzędowego

Źródło: Gromar Sp.

R7kJpiCQh8xKN1

Reakcja otrzymywania amidów drugorzędowych

Źródło: GroMar Sp.

Z kolei amidy trzeciorzędowe można otrzymać w wyniku ogrzewania kwasu karboksylowego z aminą drugorzędowąaminą drugorzędową.

R1Pk1WgdkaCa31

Ogólne równanie reakcji kwasu karboksylowego z aminą drugorzędową, prowadzące do powstania amidu trzeciorzędowego

Źródło: GroMar Sp.

R1QSAEmQP5zIA1

Reakcja otrzymywania amidów trzeciorzędowych

Źródło: GroMar Sp.

Ciekawostka

Mocznik jest amidem, naturalną substancją chemiczną, która powstaje w organizmach jako produkt przemiany metabolicznej białek oraz innych związków azotowych.

R1ahhAmWrL5iq

Wzór półstrukturalny mocznika

Źródło: domena publiczna.

R1JttGEcJ22OR

Model cząsteczkowy mocznika

Źródło: licencja: CC 0.

Mocznik znalazł zastosowanie m. in. w kosmetykach oraz preparatach dermatologicznych. W mniejszych stężeniach (około 2 - 10%) działa nawilżająco na skórę oraz zapobiega przed utratą wody. W większych stężeniach (około 10 - 30%) jest wykorzystywany w preparatach przeznaczonych dla pacjentów z łuszczycą czy przebarwieniami skórnymi. Stosuje się go także w preparatach do pielęgnacji stóp w stężeniu około 2 - 10%.

  • Reakcja kwasów karboksylowych z amoniakiem, prowadzona w wysokiej temperaturze, prowadzi do otrzymywania amidów pierwszorzędowych.

  • Reakcja kwasów karboksylowych z aminami pierwszorzędowymi, prowadzona w wysokiej temperaturze, prowadzi do otrzymywania amidów drugorzędowych.

  • Reakcja kwasów karboksylowych z aminami drugorzędowymi, prowadzona w wysokiej temperaturze, prowadzi do otrzymywania amidów trzeciorzędowych.

R1E0EcgOmw7E11

Otrzymywanie amidów o różnej rzędowości

Źródło: GroMar Sp.

Słownik

reakcja pirolizy

reakcja pirolizy

(gr. lytikόs „mogący się rozwiązać”, gr. lỳsis „rozpuszczenie”, „rozluźnienie”) reakcja rozkładu polegająca na rozpadzie związków chemicznych, która zachodzi pod wpływem wysokiej temperatury

amina pierwszorzędowa

amina pierwszorzędowa

amina, w której cząsteczce jedna grupa alkilowa jest powiązana z atomem azotu. Wzór ogólny aminy alifatycznej I‑rzędowej: R – NHIndeks dolny 2, gdzie: R – oznacza grupę alkilową; NHIndeks dolny 2 – oznacza grupę aminową

amina drugorzędowa

amina drugorzędowa

amina, w której cząsteczce dwie grupy alkilowe są powiązane z atomem azotu. Wzór ogólny aminy alifatycznej II‑rzędowej, gdzie: RIndeks dolny 1 i RIndeks dolny 2 – oznaczają grupy alkilowe

R1CgZOej8MKiQ

Ogólny wzór aminy drugorzędowej

Źródło: domena publiczna, dostępny w internecie: wikimedia.

łuszczyca

łuszczyca

(łac. psoriasis „łuszczyca”) przewlekła choroba skóry, która objawia się występowaniem czerwonych ognisk pokrytych drobną, białawą, złuszczającą się łuską

Bibliografia

Buczek I., Chrzanowski M., Dymara J., Persona A., Kowalik E., Kuśmierczyk K., Odrowąż E., Sobczak M., Sygniewicz J., Chemia. Rozszerzenie. Repetytorium matura. , Warszawa 2014.

Czerwiński A., Czerwińska A., Jelińska‑Kazimierczuk M., Kuśmierczyk K., Chemia 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum. , Warszawa 2003.

Danikiewicz W., Chemia. Związki organiczne. Podręcznik do liceów i techników. Zakres rozszerzony, Warszawa 2016.

Kapuścińska A., Nowak I., Wykorzystanie mocznika i jego pochodnych w przemyśle kosmetycznym, „Chemik” 2014, 2, 68, s. 91‑96.

Litwin M., Styka–Wlazło Sz., Szymońska J., To jest chemia 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Majewski W., Mechanizmy reakcji organicznych, Lublin 2012.

McMurry J., Chemia organiczna 4, Warszawa 2004.

Loading...

Zaloguj się/Zarejestruj w OPEN AGH e-podręczniki

Wprowadzone hasło jest nieprawidłowe. Spróbuj ponownie

Czy masz już hasło?

Przypomnij hasło

Hasło powinno mieć przynajmniej 8 znaków, litery i cyfry oraz co najmniej jeden znak specjalny.

BibliotekaPodręczniki i powołania

Podręcznik ogólny Haier Dwl3225sdss

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik ogólny Haier Dwl3225sdss

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik ogólny Haier Dwl3225sdss