Podręcznik operatora i programowania Asus Ts100e8pi4

Podręcznik operatora i programowania Asus Ts100e8pi4 jest oficjalnym podręcznikiem do obsługi i programowania serwerów Asus TS100E8PI4. Zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące funkcji i konfiguracji serwerów, a także instrukcje dotyczące instalacji, konfiguracji i zarządzania nimi. Podręcznik zawiera również informacje na temat działania oprogramowania wbudowanego w serwer, w tym szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji połączeń sieciowych, konfiguracji systemu operacyjnego oraz tworzenia i zarządzania użytkownikami. Jest to niezbędny element wyposażenia każdego użytkownika serwerów Asus TS100E8PI4.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik operatora i programowania Asus Ts100e8pi4

  • Autor: W. Habrat,
  • ISBN: 978-83-62760-62-6
  • Wydawnictwo: KaBe Krosno Wydawnictwo
  • Ilość stron: 391
  • Wydanie: 2015
  • Format: A5
  • Oprawa: miękka, lakierowana, kolorowa

W książce w sposób zwięzły i przystępny zebrano wiadomości dotyczące budowy obrabiarek sterowanych numerycznie, ich obsługi oraz programowania. Zawarto również niezbędne wiadomości dotyczące technologii obróbki oraz diagnostyki procesu skrawania. Przedstawione podstawy programowania obejmują zakres niezbędny dla operatora obrabiarki CNC.

Książka przewidziana jest zarówno jako podręcznik dla operatorów obrabiarek CNC, jak również osób pragnących zdobyć taki zawód. Ponadto może być ona wykorzystana jako literatura podstawowa i uzupełniająca dla uczniów szkół średnich i wyższych o kierunku technicznym.

Układ podręcznika umożliwia również wykorzystanie go na kursach z zakresu obsługi i programowania obrabiarek CNC (kurs: operator obrabiarek CNC) oraz wszelkiego rodzaju szkoleniach z zakresu obróbki skrawaniem.

Wprowadzenie

1. Budowa obrabiarek sterowanych numerycznie

1. 1. Charakterystyka obrabiarek sterowanych numerycznie

1. 2. Struktura sterowania numerycznego obrabiarek

1. 3. Osie sterowane numerycznie

1. 4. Odmiany konstrukcyjne obrabiarek sterowanych numerycznie

1. Tokarki NC

1. Frezarki NC

1. Centra obróbkowe

1. Szlifierki NC

1. 5. Rekonfigurowalność obrabiarek

1. 6. Inne obrabiarki sterowane numerycznie

1. Punkty charakterystyczne obrabiarki

1. Układy sterowania numerycznego CNC

1. 7. Korpusy i prowadnice

1. 8. Zespoły napędowe

1. 9. Układy pomiaru położenia i przemieszczenia

1. 10. Urządzenia do wymiany narzędzi

1. 11. Elementy oceny jakości obrabiarki

1. Elementy bezpośrednio związane z konstrukcją obrabiarki

1. Zintegrowane systemy wspomagające wytwarzania

2. Podstawy technologii obróbki

2. Podstawy rysunku technicznego

2. Rzutowanie

2. Zasady wymiarowania

2. Tolerancje wymiarów

2. Oznaczanie chropowatości

2. Oznaczenia tolerancji kształtu i położenia

2. Matematyczne podstawy opisu geometrycznego

2. Dokumentacja techniczna

2. Ustalanie baz obróbkowych

2. Podstawowe metody obróbki skrawaniem

2. Toczenie

2. Frezowanie

2. Wiercenie, rozwiercanie, pogłębianie

2. Narzędzia skrawające

2. Budowa narzędzi skrawających

2. Fizykalne podstawy skrawania

2. Geometria ostrza i jej wpływ na obróbkę

2. Materiały narzędziowe

2. Oznaczenia kodowe narzędzi skrawających wg ISO

2. Dobór narzędzi obróbkowych i parametrów skrawania z wykorzystaniem programu CoroGuide 2. 0

2. Inne programy do doboru narzędzi obróbkowych i parametrów skrawania

3. Podstawy programowania obrabiarek CNC

3. Komputerowe sterowanie numeryczne

3. Czynności składające się na tworzenie programu sterującego

3. Metody programowania obrabiarek CNC

3. Programowanie ręczne (bezpośrednie)

3. Programowanie automatyczne

3. Programowanie dialogowe

3. Podstawy programowania ręcznego układów CNC Sinumerik na bazie kodu ISO

3. Struktura programu sterującego

3. Podprogramy

3. Deklaracja sposobu wymiarowania

3. Programowanie funkcji ruchu

3. Programowanie obróbki gwintów

3. Programowanie funkcji związanych z układami współrzędnych i ich transformacjami

3. Inne funkcje przygotowawcze

3. Programowanie funkcji związanych z narzędziem i jego wymiarami

3. Programowanie parametryczne

3. Programowanie funkcji technologicznych

3. Programowanie funkcji pomocniczych

3. 12. Programowanie cykli obróbkowych

3. 13. Cykle obróbki wiertarskiej

3. 14. Cykle obróbki frezarskiej

3. 15. Cykle obróbki tokarskiej

3. 16. Skrócony opis podstawowych funkcji programowania układów CNC FANUC (seria 16i/18i/160i/180i-MB)

3. 17. Skrócony opis podstawowych funkcji programowania układów CNC HEIDENHAIN (iTNC 530)

3. 18. Skrócony opis podstawowych funkcji programowania układów CNC PRONUM (630T, 640FC)

4. Przygotowanie do obróbki oraz diagnostyka procesu skrawania

4. Podstawowe czynności obsługowe układu sterowania

4. Charakterystyka pulpitu układu sterowania

4. Wprowadzanie i wyprowadzanie danych w układach CNC

4. Symulacja obróbki

4. Uzbrojenie obrabiarki

4. Uchwyty narzędziowe

4. Uchwyty przedmiotowe

4. Stoły obrotowe i urządzenia podziałowe sterowane numerycznie

4. Przykład określania punktu zerowego przedmiotu obrabianego

4. Metody określania wymiarów narzędzia

4. Zużycie i uszkodzenie narzędzi

4. Diagnostyka obrabiarki

4. Metody pomiaru przedmiotu obrabianego

4. Pomiary w trakcie obróbki

4. Pomiary z wykorzystaniem sondy pomiarowej

4. Pomiary z wykorzystaniem czujnika krawędziowego

4. Podstawowe przyrządy miernictwa warsztatowego

SYMBOLE STOSOWANE W STEROWANIU NUMERYCZNYM OBRABIAREK

TŁUMACZENIA PODSTAWOWYCH ZWROTÓW I POJĘĆ

Szybkie wyszukiwanie funkcji dla układów CNC SINUMERIK

Funkcje przygotowawcze

Funkcje technologiczne

Funkcje pomocnicze

Centrum pobierania | Oficjalne Wsparcie | ASUS Polska

Instrukcje w kategorii: ASUS

Podręcznik operatora i programowania Asus Ts100e8pi4

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik operatora i programowania Asus Ts100e8pi4

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik operatora i programowania Asus Ts100e8pi4