Podręcznik użytkownika i instrukcja montażu Asus M32ad

Podręcznik użytkownika i instrukcja montażu Asus M32ad są przeznaczone do wykorzystania przez użytkowników, którzy chcą zainstalować i używać komputera Asus M32ad. Podręcznik zawiera kroki potrzebne do zainstalowania i skonfigurowania komputera oraz informacje na temat jego użytkowania. Instrukcja montażu zawiera kroki związane z podłączeniem i montażem poszczególnych komponentów komputera, takich jak pamięć RAM, dysk twardy lub napęd optyczny. Oba dokumenty zawierają również informacje na temat czynności, które należy wykonać, aby skutecznie i bezpiecznie uruchomić komputer i jego oprogramowanie.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika i instrukcja montażu Asus M32ad

Strona 11

  • tryb tekstowy
  • tryb oryginału

11

Rozdział 1: Poznanie routera

RX3041_B

Opcje montażu

Router ASUS może być ustawiany na wyniesionej, płaskiej powierzchni, takiej jak

szafka na kartoteki lub półka na książki. Urządzenie można także zamontować na

ścianie lub na suficie.

W celu montażu ASUS Ustawienia routera:
1. Odszukaj pod spodem dwa zaczepy montażowe.
2. Odznacz na płaskiej powierzchni dwa otwory.
3. Wkręć dwie śruby aż do pozostawienia 1/4'' długości.
4. Ustaw zaczepy ASUS Ustawienia routera na śrubach.

Pobierz

Ustawiamy pliki cookie

TechBone używa plików cookie i innych danych w celu dostarczania, zarządzania i ulepszania usług i reklam. Jeśli wyrazisz zgodę, będziemy personalizować wyświetlane Ci treści i reklamy w oparciu o Twoją aktywność. Korzystanie z naszych usług jest również analizowane przez niektórych naszych partnerów. Korzystając z opcji Zezwalaj na wybór, ustawiane będą tylko pliki cookie z wybranej grupy. Więcej informacji na temat plików cookie i Twoich danych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

ASUS RT-N10U - Instrukcja obsługi pl.

RT-N10U
Router bezprzewodowy - N150

Podręcznik użytkownika

PL7656
Wydanie poprawione
Sierpień 2012

Copyright (C) 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisem produktów i oprogramowania,
nie można powielać, przenosić, przetwarzać, przechowywać w systemie
odzyskiwania danych lub tłumaczyć na inne języki, w jakiejkolwiek formie lub w
jakikolwiek sposób, za wyjątkiem wykonywania kopii zapasowej dokumentacji
otrzymanej od dostawcy, bez wyraźnego, pisemnego pozwolenia ASUSTeK
COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE "JAKI JEST" (AS IS), BEZ UDZIELANIA
JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE,
ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI
HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA
ASUS, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ
ZA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJANE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE
SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI
KORZYSTANIA LUB UTRACENIEM DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI
ITP. ) NAWET, JEŚLI FIRMA ASUS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD,
W WYNIKU JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB
PRODUKCIE.

Gwarancja na produkt lub usługa gwarancyjna nie zostanie wydłużona, jeśli: (1)
produkt był naprawiany, modyfikowany lub zmieniany, jeśli wykonane naprawy,
modyfikacje lub zmiany zostały wykonane bez pisemnej autoryzacji ASUS; lub (2)
gdy została uszkodzona lub usunięta etykieta z numerem seryjnym.
Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą
być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich
właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią
dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.
SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE
CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ
POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE
FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI. ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I
NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI
W NIM PRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM.

Oferta dostarczenia kodu źródłowego pewnego oprogramowania
Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie chronione prawem autorskim, które
jest licencjonowane na zasadach licencji GPL (General Public License), w ramach
wersji licencji LGPL (Lesser General Public License) i/lub innych licencji bezpłatnego
oprogramowania Open Source. Oprogramowanie takie, w niniejszym produkcie,
dystrybuowane jest bez jakiejkolwiek gwarancji, w zakresie dopuszczalnym przez
obowiązujące prawo. Kopie tej licencji dołączone są do produktu.
Jeżeli mająca zastosowanie licencja upoważnia użytkownika do dostępu do kodu
źródłowego takiego oprogramowania i/lub innych dodatkowych danych, takie dane
powinny zostać przesłane wraz z produktem.
Można również pobrać je bezpłatnie pod adresem http://support. asus. com/download.
Kod źródłowy dystrybuowany jest BEZ ŻADNEJ GWARANCJI i jest licencjonowany
w ramach tej samej licencji co odpowiedni kod binarny/obiektowy.
Firma ASUSTeK jest chętna do zgodnego z przepisami zapewnienia pełnego kodu
źródłowego, zgodnie z wymaganiami różnych licencji bezpłatnego oprogramowania
Open Source. Jednak, w przypadku napotkania jakichkolwiek problemów z
uzyskanie pełnego, odpowiedniego kodu źródłowego, będziemy zobowiązani
a przekazanie nam zawiadomienia na adres gpl@asus. com, wymieniającego
produkt i opisującego problem (prosimy NIE przesyłać, na ten adres email, dużych
załączników takich jak archiwa kodu źródłowego itp).
2

Spis treści
O tym podręczniku................................................................................ 5

Poznanie routera bezprzewodowego
Zawartość opakowania......................................................................... 7
Wymagania systemowe........................................................................ 7
Przed rozpoczęciem pracy.................................................................... 8
Funkcje sprzętowe................................................................................. 9
Panel góry......................................................................................... 9
Panel tylny....................................................................................... 10
Panel dolny...................................................................................... 11
Opcje montażu..................................................................................... 12
Korzystanie z funkcji Szybka konfiguracja Internetu (QIS)............. 13
Używanie QIS z automatycznym wykrywaniem.............................. 13

Konfiguracja sieci bezprzewodowej
Ustawienia routera bezprzewodowego.............................................. 13
Dostęp do routera bezprzewodowego............................................... 17
Ustawienie adresu IP dla klienta przewodowego lub
bezprzewodowego.......................................................................... 17

Konfiguracja klientów sieciowych
Konfiguracja poprzez web GUI
Konfiguracja przez web GUI............................................................... 23
Używanie Network Map (Mapa sieci)................................................. 24
Tworzenie Guest Network (Sieć gości).............................................. 26
Używanie Traffic Manager (Menedżer ruchu).................................... 28
Zarządzanie pasmem QoS (Quality of Service).............................. 28
Używanie rozszerzenia USB.............................................................. 30
Administration - Operation Mode (Administracja - Tryb działania) 31
Tryb Router........................................................................................... 31
Repeater Mode (Tryb Repeater)..................................................... 32
Tryb AP (Punkt dostępowy)............................................................. 33

3

Używanie trybu udostępniania 3G/4G............................................... 34
Ustawienia serwera DHCP.............................................................. 36
Aktualizacja firmware...................................................................... 37
Przywracanie/zapisywanie/przesyłanie ustawień............................ 38
Używanie przedłużacza USB.............................................................. 39
Używanie AiDisk do udostępniania plików...................................... 40
Używanie usługi udostępniania miejsca sieciowego (Samba)........ 42
Używanie ustawienia Miscellaneous (Różne)................................. 47

Instalacja narzędzi
Instalacja narzędzi............................................................................... 49
Device Discovery................................................................................. 51
Odtwarzanie oprogramowania sprzętowego.................................... 52
Wykonanie ustawień drukarki sieciowej........................................... 53

Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów................................................................ 57
Usługa ASUS DDNS............................................................................. 60
Często zadawane pytania (FAQ).................................................... 60

Załączniki
Ogłoszenie............................................................................................ 63
Informacje kontaktowe producenta................................................... 71

4

O tym podręczniku
Ten podręcznik użytkownika zawiera informacje wymagane do instalacji i
konfiguracji routera bezprzewodowego ASUS.

Jak zorganizowany jest ten podręcznik
Ten podręcznik zawiera następujące części:
o

Rozdział 1: Poznanie routera bezprzewodowego
Ten rozdział zawiera informacje dotyczące zawartości opakowania,
wymagań systemowych, funkcji sprzętowych i wskaźników LED routera
bezprzewodowego ASUS.
Rozdział 2: Konfiguracja sieci bezprzewodowej
Rozdział ten zawiera instrukcje konfiguracji sieci bezprzewodowej.

Rozdział 3: Konfiguracja klientów sieciowych
Ten rozdział udostępnia instrukcje dotyczące ustawień klientów w sieci do
pracy z routerem bezprzewodowego ASUS.

Rozdział 4: Konfiguracja poprzez web GUI
Ten rozdział udostępnia instrukcje dotyczące konfiguracji routera
bezprzewodowego ASUS z wykorzystaniem jego sieciowego graficznego
interfejsu użytkownika (web GUI).

Rozdział 5: Rozwiązywanie problemów
Ten rozdział udostępnia instrukcje rozwiązywania problemów, umożliwiające
rozwiązanie popularnych problemów, które mogą wystąpić podczas używania
routera bezprzewodowego ASUS.

Rozdział 6: Rozwiązywanie problemów
Dodatki
Ten rozdział zawiera uwagi dotyczące przepisów i oświadczenia
bezpieczeństwa.

5

Konwencje stosowane w tym podręczniku
Aby zapewnić prawidłowe wykonanie określonych zadań należy zapamiętać
następujące symbole, używane w tym podręczniku.
OSTRZEŻENIE: Informacja o możliwości odniesienia obrażeń podczas
wykonywania zadania.
PRZESTROGA: Informacja o możliwości uszkodzenia komponentów
podczas wykonywania zadania.
WAŻNE: Instrukcja, która MUSI zostać wykonana w celu dokończenia
zadania.
UWAGA: Wskazówki i dodatkowe informacje pomagające w dokończeniu
zadania.

6

1

Poznanie routera
bezprzewodowego
Zawartość opakowania
Sprawdź, czy w opakowaniu z routerem bezprzewodowym ASUS znajdują się
następujące elementy.
Router bezprzewodowy RT-N10U x1
Adapter zasilania x1
Pomocniczy dysk CD x1
Kabel USB x1
Instrukcja szybkiego uruchomienia x1
Karta gwarancyjna
Uwaga: Jeśli jakiekolwiek elementy są uszkodzone lub ich brakuje należy
skontaktować się ze sprzedawcą.

Wymagania systemowe
Przed instalacją routera bezprzewodowego ASUS należy upewnić się, czy system/
sieć spełnia następujące wymagania:
o
Port Ethernet RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
Co najmniej jedno urządzenie IEEE 802. 11b/g/n z możliwością pracy bezprzewodowej
Zainstalowany protokół TCP/IP i przeglądarka Internetu

Rozdział 1: Poznanie routera bezprzewodowego

RT-N10U

7

Przed rozpoczęciem pracy
Przed instalacją routera bezprzewodowego ASUS należy zastosować się do
następujących wskazówek:
8

Długość kabla Ethernet do połączenia urządzenia z siecią (hub, modem ADSL/
sieć kablowa, router, ścienny panel przyłączeniowy) nie może przekraczać 100
metrów.
Urządzenie należy ustawić na płaskiej, stabilnej powierzchni jak najdalej od
ziemi.
Urządzenie należy zainstalować z dala od metalowych przeszkód i
bezpośredniego słońca.
Aby zapobiec utracie sygnału, urządzenie należy trzymać z dala od
transformatorów, wysokiej wydajności silników, lamp jarzeniowych, kuchenek
mikrofalowych, lodówek i innych urządzeń przemysłowych.
Urządzenie należy zainstalować w centralnym miejscu, aby umożliwić
jak najlepszy zasięg sieci WiFi dla wszystkich mobilnych urządzeń
bezprzewodowych.
Urządzenie należy zainstalować w odległości co najmniej 20cm od osoby, aby
zapewnić działanie produktu zgodnie z zaleceniami RF dotyczącymi zdrowia
ludzi, zaadoptowanymi przez Federal Communications Commission (Federalna
Komisja ds. Komunikacji).

Funkcje sprzętowe
Panel góry

Wskaźniki stanu
LED

Stan

Wskazanie

Wyłączony

Brak zasilania

Włączony

Gotowość systemu

Miganie

Tryb Rescue (Ratunek)

Brak zasilania lub fizycznego połączenia

Fizyczne połączenie z siecią Ethernet

Transmisja lub odbieranie danych (przez
kabel Ethernet)

Gotowość systemu bezprzewodowego

Transmisja lub odbieranie danych
(bezprzewodowe)

Przetwarzanie WPS

Brak zasilania lub połączenia fizycznego

Zainstalowane zewnętrzne urządzenie
USB.

9

Panel tylny

1
Panel dolny

Opis

1

Przełącznik zasilania
Naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć zasilanie.

Port zasilania (Wejście prądu stałego)
Włóż do tego portu adapter prądu zmiennego w celu połączenia
routera ze źródłem zasilania.

Port WAN
Do tego portu należy podłączyć kabel Ethernet RJ-45 w celu
nawiązania połączenia z siecią WAN.

Porty LAN 1 ~ 4
Do tych portów można podłączać kabla Ethernet RJ-45 w celu
nawiązania połączenia z siecią LAN.

Przycisk WPS
Naciśnij ten przycisk, aby nawiązać połączenie
bezprzewodowe.

10

Przycisk Reset
Naciśnij ten przycisk na dłużej niż pięć sekund, aby zresetować
system do domyślnych ustawień fabrycznych.

Port USB 2. 0
Do tego portu można podłączyć urządzenie USB.

Panel dolny
Haczyki montażowe
Użyj haczyków montażowych do montażu routera na
betonowych lub drewnianych płaskich powierzchniach używając
dwóch śrub z okrągłymi łbami.

Szczeliny wentylacyjne
Te szczeliny wentylacyjne zapewniają właściwe chłodzenie
routera. Nie należy ich zasłaniać.
Uwaga: Szczegółowe informacje dotyczące montażu routera na ścianie lub na suficie znajdują
się w części Opcje montażu na następnej stronie tego podręcznika użytkownika.

11

Opcje montażu
Po wyjęciu z opakowania router bezprzewodowy ASUS DSL-N11 należy ustawić
na płaskiej powierzchni takiej jak szafka czy półka. Urządzenie można także
zamontować na ścianie lub na suficie.
W celu montażu ASUS Ustawienia routera:
1.
2.
3.
4.

Odszukaj pod spodem dwa zaczepy montażowe.
Odznacz na płaskiej powierzchni dwa otwory.
Wkręć dwie śruby aż do pozostawienia 1/4'' długości.
Ustaw zaczepy ASUS Ustawienia routera na śrubach.

Wyreguluj ponownie śruby, jeśli nie można zaczepić routera bezprzewodowego ASUS na dwóch
śrubach lub jeśli połączenie jest zbyt luźne.

12

2

Konfiguracja sieci
bezprzewodowej
Ustawienia routera bezprzewodowego
Router bezprzewodowy ASUS wyposażony jest w sieciowy graficzny interfejs
użytkownika (Web GUI) umożliwiający konfigurowanie funkcji routera
bezprzewodowego za pomocą przeglądarki internetowej na Twoim komputerze.
Uwaga: Bardziej szczegółowe informacje dotyczące konfigurowania routera bezprzewodowego za
pomocą interfejsu Web GUI, patrz Rozdział 4: Konfiguracja za pomocą interfejsu Web GUI.

Korzystanie z funkcji Szybka konfiguracja
Internetu (QIS)
Używanie QIS z automatycznym wykrywaniem
Funkcja QIS (Quick Internet Setup (Szybkie ustawienia połączenia z Internetem))
pomaga w szybkim wykonaniu połączenia z Internetem.
Aby użyć QIS z autodetekcją:
1. Uruchom przeglądarkę sieci web, taką jak Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Safari lub Google Chrome. Wprowadź ręcznie domyślny adres IP routera
bezprzewodowego: http://192. 168. 1. 1

Rozdział 2: Konfiguracja sieci bezprzewodowej

RT-N10U13

2. Użyj domyślnej nazwy użytkownika (admin) i hasła (admin) do zalogowania do
interfejsu użytkownika.

3. Router bezprzewodowy automatycznie wykrywa typ połączenia ISP Dynamic
IP (Dynamiczny IP), PPPoE, PPTP, L2TP i Static IP (Statyczny IP). Wprowadź
niezbędne informacje dla typu połączenia ISP.

14

Rozdział 2: Konfiguracja sieci

4. Przypisz nazwę sieci (SSID) i klucz sieci dla bezpiecznej sieci
bezprzewodowej. Po zakończeniu, kliknij Apply (Zastosuj).

5. Wyświetlone zostanie podsumowanie ustawień Internetu i połączenia
bezprzewodowego. Kliknij Next (Dalej) w celu kontynuacji

RT-N10U15

6. Przeczytaj przewodnik połączenia bezprzewodowego. Kliknij Finish (Zakończ).

16

3

Konfiguracja klientów
sieciowych
Dostęp do routera bezprzewodowego
W celu uzyskania dostępu do routera bezprzewodowego należy wykonać prawidłowe
ustawienia TCP/IP klienta przewodowego i bezprzewodowego. Upewnij się, że adresy
IP klientów są w tej samej podsieci co router bezprzewodowy.
Domyślnie bezprzewodowy router ASUS integruje funkcje serwera DHCP, który
automatycznie przydziela adresy IP klientom w sieci.
Jednak w niektórych przypadkach może być wymagane ręczne przydzielenie
statycznych adresów IP niektórym klientom lub komputerom sieci, zamiast
automatycznego uzyskiwania adresów IP z routera bezprzewodowego.
Wykonaj poniższe instrukcje odpowiednie dla systemu operacyjnego zainstalowanego
w urządzeniu klienta lub komputerze.
Uwaga: Aby ręcznie przydzielić adres IP dla klienta, zaleca się użycie następujących ustawień:
o Adres IP: 192. xxx (xxx może być dowolną liczbą z zakresu 2 do 254. Upewnij się, że
adres IP nie jest wykorzystywany przez inne urządzenie)
o Maska podsieci: 255. 255. 0 (taki sam jak w routerze bezprzewodowym ASUS)
o Brama: 192. 1 (Adres IP routera bezprzewodowego ASUS)
o DNS: 192. 1 (Router bezprzewodowy ASUS) lub przydzielenie znanego w sieci adresu
serwera DNS

Rozdział 3: Konfiguracja klientów sieciowych

17

Windows(R) 2000
1. Kliknij Start & gt; Control Panel
(Panel sterowania) & gt; Network
and Dial-up Connection (Sieć
i połączenie dial-up). Kliknij
prawym przyciskiem Local Area
Connection (Połączenie lokalne),
a następnie kliknij Properties
(Właściwości).

2. Wybierz Internet Protocol
(Protokół Internetowy) (TCP/IP),
(Właściwości). Wybierz Obtain an IP address
automatically (Uzyskaj
adres IP automatycznie),
aby automatycznie przydzielić
ustawienia IP. W przeciwnym
razie, wybierz Use the following
IP address (Użyj następującego
adresu IP): wprowadź IP address
(Adres IP), Subnet mask (Maska
podsieci) i Default gateway
(Domyślna brama). Wybierz Obtain an IP address
ustawienia serwera DNS. W
przeciwnym razie, wybierz Use
the following DNS server
address (Użyj następującego
adresu serwera DNS): wprowadź
Preferred (Preferowany)
i Alternate DNS server
(Alternatywny serwer DNS).
5. Po zakończeniu kliknij OK.

18

Windows(R) XP
Connection (Połączenie
sieciowe). Kliknij prawym
przyciskiem Local Area
a następnie wybierz Properties
razie wybierz Use the following
przeciwnym razie wybierz Use
Preferred and Alternate
DNS server (Preferowany i
alternatywny serwer DNS).
19

Windows(R) 7
and Internet (Sieć i Internet) & gt;
Network and Sharing Center
(Centrum sieci i udostępniania)
& gt; Change adapter settings
(Zmień ustawienia adaptera). W oknie Network Connections
(Połączenia sieciowe), kliknij Local
Area Connection (Połączenie z
siecią lokalną
3. W oknie Local Area Connection
Network Status (Stan połączenia
lokalnej sieci komputerowej), kliknij
Properties (Właściwości).

4. Wybierz Internet Protocol Version
4 (TCP/IPv4) [Protokół internetowy
w wersji 4 (TCP/IPv4)] lub Internet
Protocol Version 6 (TCP/IPv6)
[Protokół internetowy w wersji 6 (TCP/
IPv6)], a następnie kliknij Properties
Właściwości).

20

5. Wybierz Obtain an IP address
automatically (Uzyskaj adres IP
automatycznie), aby automatycznie
przydzielić ustawienia IP. W przeciwnym
razie wybierz Use the following IP
address (Użyj następującego adresu
IP): i wprowadź IP address (Adres IP)
oraz Subnet mask (Maska podsieci).
6. Wybierz Obtain an IP address
przydzielić ustawienia serwera DNS.
W przeciwnym razie, wybierz Use the
following DNS server address (Użyj
następującego adresu serwera DNS):
wprowadź Preferred and Alternate DNS
server (Preferowany i alternatywny
serwer DNS).
7.

21

22

4

Konfiguracja
poprzez web GUI
Konfiguracja przez web GUI
Graficzny interfejs użytkownika routera (web GUI), zapewnia dostęp do
dodatkowych funkcji routera bezprzewodowego.
Aby uzyskać dostęp do sieciowego interfejsu graficznego (Web GUI):
1. Uruchom przeglądarkę sieciową, a następnie wpisz adres IP routera.
o W trybie routera adres IP routera to 192. 1
o W trybie AP, w celu znalezienia adresu IP routera zastosuj narzędzie Device
Discovery (Wykrywanie urządzeń) znajdujące sie na płycie CD z oprogramowaniem. Na stronie logowania wprowadź domyślną nazwę użytkownika (admin) i hasło
(admin). Na stronie głównej kliknij menu nawigacji lub łącza do konfiguracji różnych
funkcji routera bezprzewodowego ASUS.

Rozdział 4: Konfiguracja poprzez web GUI

23

Używanie Network Map (Mapa sieci)
Mapa sieci umożliwia przeglądanie stanu Internetu, systemu i klientów w sieci.
Umożliwia szybkie ustawienie sieci WAN (Wide Area Network [Rozległa sieć
komputerowa]) z użyciem funkcji QIS (Quick Internet Setup [Szybkie ustawienia
połączenia z Internetem]).

24

Aby obejrzeć stan lub skonfigurować ustawienia kliknij jedną z tych ikon
wyświetlonych na stronie głównej:
Ikona

Opis
Internet status (Status Internetu)
Kliknij tę ikonę, aby wyświetlić informacje dotyczące stanu
połączenia z Internetem, adresu IP WAN, DNS, typu
połączenia i adresu bramy. Na ekranie Internet status
(Status Internetu) użyj funkcji QIS (Quick Internet Setup
(Szybkie ustawienia Internetu)) w celu szybkiego wykonania
ustawień WAN.
Security level (Poziom zabezpieczenia)
Kliknij tę ikonę, aby wyświetlić informacje o SSID,
uwierzytelnianiu i metodach szyfrowania, adresie IP LAN i
adresie MAC. Kliknij Wireless (Bezprzewodowa) w panelu
nawigacji z lewej strony, aby włączyć tryb WPS.
Client status
Click this icon to display information about the clients or
computers in the network, and allows you to block/unblock
a client.
USB device status (Stan urządzenia USB)
Kliknij tę ikonę, aby wyświetlić informacje o urządzeniu USB.

25

Tworzenie Guest Network (Sieć gości)
Opcja Guest Network (Sieć gości) udostępnia możliwości połączenia z Internetem
tymczasowym użytkownikom, bez zapewniania dostępu do zasobów sieci
prywatnej.
W celu utworzenia sieci gości:
1. Kliknij na lewym panelu nawigacji opcję Guest Network (Sieć gościnna). Kliknij opcję Enable (Włącz).

26

W celu skonfigurowania dodatkowych opcji kliknij przycisk Modify
(Modyfikuj).

4.

Kliknij przycisk Yes (Tak) dla opcji Enable Guest Network? (Włączyć sieć
gościnną? ). Przypisz swojej sieci tymczasowej nazwę sieci bezprzewodowej w polu
Network Name (Nazwa sieci) (SSID). Wybierz Authentication Method (Sposób uwierzytelniania). Wybierz metodę WEP Encryption (Szyfrowanie WEP).
8. Określ Access time (Czas dostępu) lub kliknij opcję Limitless
(Nieograniczony).
9. Wybierz opcję Disable (Wyłącz) lub Enable (Włącz) dla pozycji Access
Intranet (Dostęp do Intranetu).
10. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

27

Używanie Traffic Manager (Menedżer ruchu)
Zarządzanie pasmem QoS (Quality of Service)
QoS (Quality of Service umożliwia ustawienie priorytetu pasma i zarządzanie
ruchem sieciowym.
W celu ustawienia priorytetu przepustowości:
1. Kliknij na lewym panelu nawigacji opcję Traffic Manager (Menadżer ruchu), a
następnie kliknij zakładkę QoS. Kliknij ON (Włącz) w celu włączenia QoS. Wypełnij pola przepustowości
przesyłania i pobierania. Kliknij Save (Zapisz).

Uzyskaj informacje dotyczące pasma od ISP.

28

3. Jeżeli chcesz nadać priorytet określonym aplikacjom sieciowym lub usługom
sieciowym kliknij opcję User-define QoS rules (Definiowane przez
użytkownika zasady QoS) w górnym prawym narożniku. Na ekranie zasad QoS można dodawać i określać rodzaje usług online, adresy
IP źródła, porty oraz protokoły.

29

Używanie rozszerzenia USB
Kliknij zakładkę Traffic Monitor (Monitor ruchu), aby zobaczyć historyczne lub
aktualne informacje o przepustowości Internetu, połączenia przewodowego oraz
połączeń bezprzewodowych.

30

Administration - Operation Mode
(Administracja - Tryb działania)
Strona trybu działania umożliwia ustawienie routera bezprzewodowego, na jeden z
trzech trybów: Tryb Router, tryb Repeater lub tryb Punkt dostępowy.

Tryb Router
W celu ustawienia routera bezprzewodowego w trybie Router:
1. Kliknij Administration (Administracja) w panelu nawigacji i kliknij zakładkę
Operation Mode (Tryb operacji). Wybierz Wireless router mode (Tryb routera
bezprzewodowego). Wybierz połączenie z następujących typów usług ISP: Dynamic IP
(Dynamiczny IP), PPPoE, PPTP, L2TP i Static IP (Statyczny IP)., PPTP, L2TP,
and Static IP. Wprowadź wymagane informacje wybranego typu połączenia. Kliknij Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia.

31

Repeater Mode (Tryb Repeater)
W celu ustawienia routera bezprzewodowego w trybie Repeater:
Operation Mode (Tryb operacji). Wybierz Repeater mode (Tryb Repeater).
Kliknij Save (Zapisz). Wybierz z listy sieć bezprzewodową. Kliknij Connect (Połącz). Ustawienia zostały wykonane.

32

Rozdział 5: Instalacja narzędzi

Tryb AP (Punkt dostępowy)
W celu ustawienia routera bezprzewodowego w trybie Punkt dostępowy:
Operation Mode (Tryb operacji). Wybierz Access Point (AP) mode [Tryb AP
(Punkt dostępowy)]. Wprowadź nazwę sieci i hasło. Kliknij Apply (Zastosuj).
33

Używanie trybu udostępniania 3G/4G
Interfejs użytkownika ASUSWRT nie obsługuje wprowadzania kodu PIN. Jeśli dla karty SIM
został wcześniej ustawiony kod PIN, użyj telefonu komórkowego lub kompatybilnego klucza
USB połączenia bezprzewodowego w celu wyłączenia kodu PIN.

W celu ustawienia routera bezprzewodowego w trybie udostępniania 3G/4G:
1. Kliknij aplikację USB w lewym panelu nawigacji i kliknij ikonę 3G/4G.

Na stronie konfiguracji modemu USB, kliknij Yes (Tak) w celu włączenia
modemu USB. W pozycji USB Adapter (Adapter USB), wybierz nazwę modelu adaptera USB.
Jeśli nazwy modelu nie ma na liście, wybierz AUTO (AUTOMATYCZNA).

34

4. Wybierz Location (Lokalizacja) i ISP dla usługi. W razie potrzeby wprowadź
APN, Dial Number (Numer wybierania), Username (Nazwa użytkownika) i
Password (Hasło).
Należy sprawdzić u dostawcy usługi połączenia z Internetem lub usługi telekomunikacji
niezbędne wartości dla elementów 3G/4G.

35

Ustawienia serwera DHCP
Można włączyć w routerze bezprzewodowym funkcję DHCP Server (Serwer
DHCP), aby klienci sieciowi mogli automatycznie uzyskiwać adresy IP z routera
bezprzewodowego.
Router bezprzewodowy ASUS może obsługiwać w sieci do 253 adresów IP.

W celu wykonania ustawień serwera DHCP:
1. Kliknij w lewym panelu nawigacyjnym opcję LAN. Kliknij zakładkę DHCP Server (Serwer DHCP). W polu Enable the DHCP Server? (Włączyć serwer DHCP? ), zaznacz Yes
(Tak). W polu IP Pool Starting Address (Adres początkowy zakresu IP) wprowadź
adres początkowy IP. W polu IP Pool Ending Address (Adres końcowy zakresu IP), wprowadź
adres końcowy IP. W polu Lease Time (Czas dzierżawy), wpisz w sekundach czas, po którym
przypisany adres IP wygaśnie. Po upływie tego czasu, serwer DHCP przypisuje
nowy adres IP.
o Firma ASUS zaleca, podczas określania zakresu adresów IP, stosowanie
formatu adresów IP: 192. xxx (xxx może być dowolną liczbą pomiędzy 2 a
254).
o IP Pool Starting Address (Adres początkowy zakresu IP) nie powinien być
wyższy nż IP Pool Ending Address (Adres końcowy zakresu IP).

36

Aktualizacja firmware
Uwaga: Pobierz najnowszy firmware ze strony sieci web ASUS, pod adresem
http://www. com.

Aktualizacja firmware:
1. Kliknij Advanced Setting (Ustawienia zaawansowane) z menu nawigacji w lewej
części ekranu. Kliknij zakładkę Firmware Upgrade (Aktualizacja oprogramowania
sprzętowego). W polu New Firmware File (Nowy plik firmware) kliknij Browse (Przeglądaj), aby
zlokalizować nowy firmware w komputerze. Kliknij Upload (Prześlij).

Jeśli aktualizacja nie powiedzie się, router bezprzewodowy automatycznie przejdzie
do trybu awaryjnego, zacznie wolno migać wskaźnik LED zasilania na panelu
przednim. Aby przywrócić system należy użyć programu narzędziowego Firmware
Restoration.

37

Przywracanie/zapisywanie/przesyłanie
ustawień
Aby przywrócić/zapisać/przesłać ustawienia:
1. Kliknij Advanced Setting (Ustawienia zaawansowane) z menu nawigacji w lewej części
ekranu. Kliknij Restore/Save/Upload Setting (Przywr/zapisz/prześlij ustawienia). Wybierz zadanie:

38

Aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne, kliknij Restore (Przywróć)
i kliknij OK w komunikacie potwierdzenia.
W celu zapisania aktualnych ustawień systemu kliknij przycisk Save
(Zapisz), przejdź do foldera, w którym chcesz zapisać plik i kliknij Save
(Zapisz).
Aby przywrócić poprzednie ustawienia systemu, kliknij Browse
(Przeglądaj), zlokalizuj plik systemowy do przywrócenia, a następnie kliknij
Upload (Prześlij).

Używanie przedłużacza USB
Menu USB Extension (Przedłużacz USB) udostępnia podmenu AiDisk, Servers
Center (Centrum serwerów), Network Printer Server (Serwer drukarki
sieciowej) i 3G/4G.

39

Używanie AiDisk do udostępniania plików
AiDisk umożliwia udostępnianie plików na dysku USB przez Internet.
Aby używać AiDisk:
1. Kliknij na lewym panelu nawigacji opcję USB application (Aplikacja USB) i
kliknij ikonę AiDisk. Na ekranie Welcome to AiDisk wizard (Witamy w kreatorze AiDisk), kliknij
Go (Przejdź). V

3. Przypisz prawa dostępu do urządzenia pamięci masowej USB. Zaznacz jedną
z opcji limitless access rights (nieograniczone prawa dostępu), limited
access rights (ograniczone prawa dostępu) lub admin access (dostęp
administratora), w celu określenia praw odczytu pików zapisanych na
urządzeniu pamięci masowej USB. Kliknij przycisk Next (Dalej).

40

4. Aby utworzyć własną nazwę domeny poprzez usługi DDNS ASUS, wybierz I
will use the service and accept the Terms of service (Będę korzystał z tej
usługi i akceptuję warunki korzystania z usługi) i wpisz nazwę domeny.
Nazwa domeny będzie mieć format xxx. asuscomm. com, gdzie xxx jest nazwą
hosta.

6. Kliknij przycisk Finish (Zakończ). W celu uzyskania dostępu do urządzenia pamięci masowej USB przez FTP z
klienta lub sieci, uruchom przeglądarkę sieci web lub program klienta FTP innej
firmy i wprowadź poprzednio utworzone łącze ftp (ftp:// & lt; nazwa domeny & gt;). Na
przykład, ftp://myfiles. com

41

Używanie usługi udostępniania miejsca sieciowego
(Samba)
Funkcja Network Place (Samba) Share (Udostępnianie miejsca sieciowego
(Samba)) umożliwia klientom Mac OSX, Windows i Linux uzyskanie dostępu do
plików na urządzeniu pamięci masowej USB.
To use Samba share:
kliknij ikonę Servers Center (Centrum serwerowe). Kliknij zakładkę Network place (Samba) (Share Udostępnianie miejsca
sieciowego (Samba)). Kliknij Share with account (Udostępnij konto). Kliknij OK w pomocniczym
oknie. Kliknij przycisk Add (Dodaj), w celu utworzenia konta użytkownika dla
użytkowników, którzy będą uzyskiwać dostęp do urządzenia pamięci masowej
USB za pośrednictwem usługi Samba.

42

5. Przypisz nazwę dla konta użytkownika i wpisz hasło. Kliknij przycisk Add
(Dodaj). Użyj przycisków Modify (Modyfikuj) i Delete (Usuń) do zmodyfikowania hasła
lub usunięcia konta użytkownika. Wybierz użytkownika i przypisz rodzaj praw dostępu do plików lub folderów
umieszczonych na urządzeniu pamięci masowej:
o R/W: Wybierz tą opcje, aby przypisać prawa odczytu/zapisu dla danego
pliku/foldera.
o R: Wybierz tą opcje, aby przypisać tylko prawa odczytu dla danego pliku/
foldera.
o No (Nie): Wybierz tą opcję, jeżeli nie chcesz udostępniać określonego
pliku/foldera.

8.

43

Udostępnianie plików przez serwer FTP
Router bezprzewodowy ASUS może ustanowić podłączone urządzenie pamięci
masowej jako serwer FTP.

Konfiguracja usługi Share FTP (Udostępnij FTP)
1. Skonfiguruj udostępnianie plików, wykonując czynności opisane w punkcie
Używanie AiDisk do udostępniania plików na stronie 33. Włącz usługę DDNS dla dostępu do serwera FTP.
a. Kliknij na lewym panelu nawigacji opcję WAN, a następnie kliknij zakładkę
DDNS.
b. W polu Enable the DDNS Client? (Włączyć klienta DDNS? ), zaznacz
Yes (Tak).
c. Wybierz serwer DDNS z listy.
d. Wpisz Host name (Nazwa hosta).
e.

44

3. Kliknij na lewym panelu nawigacji opcję USB application (Aplikacja USB) i
4. Kliknij zakładkę FTP Share (Udostępnianie FTP). Kliknij opcje Enable FTP (Włącz FTP) i Share with account (Udostępniaj z
kontem). Kliknij przycisk Add (Dodaj), w celu utworzenia kont użytkowników dla
USB za pośrednictwem usługi FTP.
Przypisz nazwę dla konta użytkownika i wpisz hasło. Kliknij przycisk Add
7.

45

8. Wybierz rodzaj praw dostępu dla urządzenia pamięci masowej.
o R/W: Wybierz tę opcję, aby przydzielić prawo odczytu/zapisu określonych
plików/folderów.
o W: Wybierz tę opcję, aby przydzielić prawo zapisu
wyłącznie określonych plików/folderów.
o R: Wybierz tę opcję, aby przydzielić wyłącznie prawo odczytu określonych
o No: Wybierz tę opcję, jeśli określony plik/folder ma nie być udostępniany.

9. Kliknij Apply (Zastosuj), aby zastosować zmiany. W celu dostępu do serwera FTP, wprowadź w przeglądarce sieci web lub
programie narzędziowym FTP innej firmy, łącze do ftp ftp:// & lt; nazwa hosta & gt;.
asuscomm. com i nazwę użytkownika oraz hasło. Po wyświetleniu zapytania
wpisz nazwę użytkownika konta oraz hasło określone w kroku 6.

46

Używanie ustawienia Miscellaneous (Różne)
Ustawienie Miscellaneous (Różne), umożliwia konfigurację innych ustawień
dla dysku USB, włącznie z maksymalną liczbą logowania użytkownika, nazwą
urządzenia, grupą roboczą i językiem na serwerze FTP.
Konfiguracja ustawień dodatkowego urządzenia USB
2. Kliknij zakładkę Miscellaneous setting (Ustawienia dodatkowe). Według potrzeby określ lub zmień ustawienia konfiguracji. Po zakończeniu kliknij Apply (Zastosuj).

47

48

5

Instalacja
narzędzi
Pomocniczy dysk CD zawiera narzędzia do konfiguracji routera
bezprzewodowego ASUS. W celu instalacji ASUS WLAN Utilities w Microsoft(R)
Windows włóż pomocniczy dysk CD do napędu. Po wyłączeniu Autorun
(Automatyczne uruchamianie), uruchom setup. exe z głównego katalogu
pomocniczego dysku CD.
W celu instalacji narzędzi:
1. Kliknij Install ASUS Wireless
Router Utilities (Zainstaluj
programy narzędziowe

routera bezprzewodowego ASUS).

49

2. Kliknij Next (Dalej). Kliknij Next (Dalej), aby
zaakceptować domyślny folder
przeznaczenia lub kliknij Browse

(Przeglądaj), aby określić inną
ścieżkę. Kliknij Next (Dalej), aby

programu lub wprowadź inną

50

Device Discovery
Device Discovery to narzędzie ASUS WLAN, które wykrywa wersję routera
bezprzewodowego ASUS i umożliwia konfigurację urządzenia.
Uruchamianie narzędzia Device Discovery:
Na pulpicie komputera kliknij Start & gt; All Programs (Wszystkie programy)
& gt; ASUS Utility & gt; Router bezprzewodowy RT-N10U & gt; Device Discovery.

Po ustawieniu routera na tryb Access Point (Punkt dostępowy) należy użyć opcji Device
Discovery (Wykrywanie urządzeń), aby uzyskać adres IP routera.

51

Odtwarzanie oprogramowania sprzętowego
Narzędzie Firmware Restoration (Odtwarzanie oprogramowania sprzętowego)
wykorzystywane jest w routerze bezprzewodowym ASUS w przypadku
niepowodzenia procesu aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Powoduje ono
wczytanie określonego oprogramowania sprzętowego. Proces trwa około trzech do
czterech minut.
Ważne: Przed skorzystaniem z narzędzia Firmware Restoration (Odtwarzanie
oprogramowania sprzętowego) uruchomić tryb ratunkowy.

Uruchomienie trybu ratunkowego i użycie narzędzia Firmware Restoration
(Odtwarzanie oprogramowania sprzętowego):
1. Odłącz router bezprzewodowy od źródła zasilania. Przytrzymaj wciśnięty przycisk Restore (Przywróć) na tylnym panelu i
jednocześnie podłącz router bezprzewodowy do zasilania. Kiedy dioda
zasilania na panelu czołowym powoli miga wskazując, że znajduje się on w
trybie ratunkowym, zwolnić przycisk Reset (Zeruj). Użyj następujących ustawień do ustawienia TCP/IP:
IP address (Adres IP): 192. x
Subnet mask (Maska podsieci): 255. 0
4. Na pulpicie komputera, kliknij Start & gt; All Programs (Wszystkie porgramy)
& gt; ASUS Utility RT-N10U Wireless Router (Program narzędziowy routera
bezprzewodowego RT-N10U ASUS) & gt; Firmware Restoration (Przywracanie
firmware). Wybierz plik oprogramowania sprzętowego, a następnie kliknij przycisk Upload
(Pobierz).
Program narzędziowy Firmware Restoration nie jest używany do aktualizacji firmware
działającego routera bezprzewodowego ASUS. Zwykle aktualizacje firmware należy wykonać
przez graficzny interfejs użytkownika sieci web. Dalsze, szczegółowe informacje znajdują się w
części Aktualizacja firmware na stronie 44.

52

Wykonanie ustawień drukarki sieciowej
Użyj programu narzędziowego ustawień drukarki sieciowej do wykonania ustawień
drukarki USB w routerze bezprzewodowym i zezwól na dostęp klientów sieciowych

o W celu sprawdzenia, czy drukarka USB jest kompatybilna z routerem bezprzewodowym
ASUS patrz na listę obsługiwanych urządzeń Plug-n-Share Disk pod adresem
http://event. com/2009/networks/printersupport/
o Funkcja serwera druku routera bezprzewodowego nie jest obsługiwana w systemie
Windows(R) 2000.

W celu wykonania ustawień drukarki USB:
1. Kliknij na lewym panelu nawigacji opcję USB application (Aplikacja USB), a
następnie kliknij ikonę Network Printer Server (Sieciowy serwer wydruku). Kliknij Download Now! (Pobierz teraz! ) w trybie udostępniania drukarki ASUS
EZ w celu pobrania programu narzędziowego drukarki sieciowej. Rozpakuj pobrany plik i kliknij ikonę drukarki w celu uruchomienia programu
ustawień drukarki sieciowej.

53

4. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu przeprowadzenia ustawień sprzętu, a
następnie kliknij Next (Dalej). Zaczekaj kilka minut na zakończenie początkowych ustawień. Kliknij Next
(Dalej).. Kliknij Finish (Zakończ), po zakończeniu ustawień.

54

7. Wykonaj instrukcje systemu operacyjnego Windows(R) w celu instalacji
sterownika drukarki... Po zakończeniu instalacji sterownika drukarki, klienci sieciowi będą mogli
korzystać z drukarki.

55

56

6

Rozwiązywanie
problemów
Ta instrukcja rozwiązywania problemów udostępnia rozwiązania niektórych
najczęstszych problemów, które mogą wystąpić podczas instalacji lub używania
routera bezprzewodowego ASUS. Problemy te wymagają wykonania prostych
czynności rozwiązywania problemów, które można wykonać samemu. Jeśli
pojawią się problemy nie wymienione w tym rozdziale należy skontaktować się z
pomocą techniczną ASUS.
Problem

Działanie

Nie mogę uzyskać dostępu
do interfejsu Web GUI
w celu skonfigurowania
routera bezprzewodowego.

1. Uruchom przeglądarkę sieci web, a
następnie kliknij Tools (Narzędzia) & gt;
Internet Options... (Opcje internetowe)
2. W opcji Temporary Internet files
(Tymczasowe pliki internetowe), kliknij
Delete Cookies... (Usuń pliki cookie) i
Delete Files... (Usuń pliki... )
3. Wyłącz ustawienia proxy przeglądarki
sieciowej.

Klient nie może
ustanowić połączenia
bezprzewodowego z
routerem.

Poza zakresem:
o Przesuń router bliżej klienta
o Spróbuj zmienić ustawienia kanałów.
Uwierzytelnianie:
o Użyj połączenia przewodowego do
połączenia z routerem.
o Sprawdź ustawienia zabezpieczenia
połączenia bezprzewodowego.
o Naciśnij przycisk Restore (Przywróć) na
panelu tylnym na dłużej niż pięć sekund.
Nie można znaleźć routera:
o Sprawdź ustawienie adaptera
bezprzewodowego, takie jak SSID i
ustawienia szyfrowania.

Rozdział 6: Rozwiązywanie problemów

57

Problem

Sprawdź ustawienia szyfrowania.
Sprawdź, czy prawidłowo działa połączenie
ADSL lub połączenie kablowe.
Spróbuj ponownie używając innego kabla
Ethernet.

Sprawdź wskaźniki stanu na modemie ADSL
i na routerze bezprzewodowym.
Sprawdź, czy dioda LED WAN na routerze
bezprzewodowym jest włączona. Jeśli
dioda LED nie jest włączona, zmień kabel i
spróbuj ponownie.

Uruchom ponownie komputer.

Sprawdź informacje w Instrukcji szybkiego
uruchomienia routera bezprzewodowego i
przekonfiguruj ustawienia.

Sprawdź, czy dioda LED WAN routera
bezprzewodowego jest włączona.

Sprawdź ustawienia szyfrowania połączenia
bezprzewodowego.

Sprawdź, czy komputer może uzyskać
adres IP (przez sieć przewodową i
bezprzewodową).

Sprawdź, czy używany kanał transmisji
bezprzewodowej jest zgodny z kanałami
dostępnymi w danym kraju/regionie.

58

Sprawdź, czy adapter sieci bezprzewodowej
jest podłączony do prawidłowego routera
Jeśli kontrolka ADSL "Link
(Łącze)" świeci stałym
światłem lub jest wyłączona,
dostęp do Internetu nie jest
możliwy - router nie może
nawiązać połączenia z
siecią ADSL.

Gdy kontrolka "Link
(Łącze)" modemu ADSL
jest włączona (nie miga),
oznacza to, że dostęp do
Internetu jest możliwy.

Przesuń router bliżej klienta sieci
bezprzewodowej.

Niedostępny Internet

Nie można uzyskać dostępu
do Internetu poprzez
adapter bezprzewodowej
sieci LAN

Sprawdź, czy przeglądarka sieci web jest
skonfigurowana na używanie lokalnej sieci
LAN oraz, czy nie jest skonfigurowana na
używanie serwera proxy.

Upewnij się, że wszystkie kable są
prawidłowo podłączone.

Odłącz przewód zasilający od modemu
ADSL lub modemu kablowego, zaczekaj
kilka minut, a następnie podłącz ponownie.

Jeśli kontrolka ADSL świeci stałym światłem
lub pozostaje wyłączona, skontaktuj się z
dostawcą usługi ADSL.

Działanie
Spróbuj ustawić połączenie przewodowe
i ponownie skonfigurować szyfrowanie
Naciśnij przycisk Restore (Przywróć) na
panelu tylnym routera bezprzewodowego na
dłużej niż pięć sekund.

Jak przywrócić domyślne
ustawienia systemu

Zapomniane zostały
nazwa sieciowa lub klucze
szyfrowania

Sprawdź część Firmware Restoration w
rozdziale 5 tego podręcznika użytkownika.

Następujące ustawienia są fabrycznymi
ustawieniami domyślnymi:
Nazwa użytkownika: admin
Hasło: admin
Włączenie DHCP: Tak (jeśli jest podłączony
kabel WAN)
IP address: 192. 1
Nazwa domeny: (Puste)
Maska podsieci: 255. 0
Serwer DNS 1: 192. 1
Serwer DNS 2: (Puste)
SSID: ASUS
Nie mogę użyć adresu
192. 1, aby wejść do
sieciowego graficznego
interfejsu użytkownika
(GUI).

Sprawdź tryb pracy routera.
W trybie routera, domyślnym adresem IP
routera jest 192.
W trybach i punktu dostępowego (AP), w celu
znalezienia adresu IP routera zastosuj
narzędzie Device Discovery (Wykrywanie
urządzeń).

59

Usługa ASUS DDNS
RT-N10U obsługuje usługę ASUS DDNS. Po wymianie urządzeń w punkcie
serwisowym, jeśli zarejestrowana została usługa ASUS DDNS i wymagane jest
zachowanie oryginalnej nazwy domeny, konieczny jest transfer danych. W celu
uzyskania dalszych informacji należy odwiedzić lokalny punkt serwisowy.
o Przy braku aktywności w domenie - takiej jak rekonfiguracja routera lub dostęp do
zarejestrowanej nazwy domeny - w ciągu 90 dni system automatycznie usunie zarejestrowane
informacje.
o Po wystąpieniu jakichkolwiek problemów lub trudności w używaniu urządzenia należy
skontaktować się z punktem serwisowym.

Często zadawane pytania (FAQ)
1. Czy zarejestrowane informacje zostaną utracone lub zarejestrowane
przez innych?
Jeśli w ciągu 90 dni nie zostaną zaktualizowane informacje, system
automatycznie usuwa zarejestrowane informacje i nazwa domeny może być
zarejestrowana przez innych. Nie zarejestrowałem ASUS DDNS dla routera, który został zakupiony
sześć miesięcy temu. Czy nadal mogę go zarejestrować?
Tak, nadal można zarejestrować usługę ASUS DDNS dla posiadanego routera.
Usługa DDNS jest wbudowana w router, dlatego też ASUS DDNS można
zarejestrować w dowolnym czasie. Przed rejestracją kliknij Query (Zapytanie),
aby sprawdzić, czy została zarejestrowana nazwa hosta. Jeśli nie, system
zarejestruje nazwę hosta automatycznie. Zarejestrowałem wcześniej nazwę domeny i działała dobrze, jednak moi
znajomi zgłaszają mi, że nie mogą uzyskać dostępu do domeny.
Sprawdź następujące elementy:
1. Czy działa prawidłowo Internet. Czy działa prawidłowo serwer DNS. Ostatni czas aktualizacji nazwy domeny.
Jeśli nadal utrzymują się problemy z dostępem do nazwy domeny należy
skontaktować się z punktem serwisowym. Czy można zarejestrować dwie nazwy domeny dla oddzielnego dostępu
do serwerów http i ftp?
Nie, nie można. Można zarejestrować jedną nazwę domeny dla jednego
routera. Użyj mapowania portów do wdrożenia zabezpieczenia w sieci. Dlaczego po ponownym uruchomieniu routera widoczne są inne adresy
IP WAN w systemie MS DOS i na stronie konfiguracji routera?

60

Jest to normalne. Odstęp czasu pomiędzy serwerem ISP DNS, a ASUS
DDNS powoduje, że widziane są różne IP WAN w systemie MS DOS i na
stronie konfiguracji routera. Różni dostawcy ISP mają różny odstęp czasu na
aktualizację IP. Czy usługa ASUS DDNS jest bezpłatna lub, czy jest to wersja testowa?
Usługa ASUS DDNS jest bezpłatna i wbudowana w niektóre routery ASUS.
Sprawdź, czy posiadany router ASUS obsługuje usługę ASUS DDNS.

61

62

Załączniki
Ogłoszenie
ASUS Recycling/Takeback Services
ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest
standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you
to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well
as the packaging materials. Please go to http://csr. com/english/Takeback. htm
for the detailed recycling information in different regions.

REACH
Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and
Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical
substances in our products at ASUS REACH website at
http://csr. com/english/REACH. htm

Federal Communications Commission Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:
This device may not cause harmful interference.
This device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class
B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed
to provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if
not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception, which can be determined
by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which
the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Warning: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Appendices

63

Prohibition of Co-location
This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction
with any other antenna or transmitter.

Safety Information
To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, this equipment should
be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and
your body. Use on the supplied antenna.

Declaration of Conformity for R & TTE directive 1999/5/EC
Essential requirements - Article 3
Protection requirements for health and safety - Article 3. 1a
Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These are
considered relevant and sufficient.
Protection requirements for electromagnetic compatibility - Article 3. 1b
Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN 301
489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.
Effective use of the radio spectrum - Article 3. 2
Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted.
These are considered relevant and sufficient.

CE Mark Warning
This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio
interference, in which case the user may be required to take adequate measures.
Operation Channels: Ch1~11 for N. America, Ch1~14 Japan, Ch1~13 Europe
(ETSI)

IC Warning
The Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian InterferenceCausing Equipment Regulation.
Cet appareil numerique de la class B respecte toutes les exigences du Reglement
sur le materiel brouilleur du Canada.

GNU General Public License
Licensing information
This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of
the GNU General Public License. Please see The GNU General Public License for
the exact terms and conditions of this license. We include a copy of the GPL with
every CD shipped with our product. All future firmware updates will also

64

be accompanied with their respective source code. Please visit our web site for
updated information. Note that we do not offer direct support for the distribution.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license
document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to
share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended
to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the
software is free for all its users. This General Public License applies to most of the
Free Software Foundation's software and to any other program whose authors
commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered
by the GNU Library General Public License instead. ) You can apply it to your
programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our
General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to
distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you
receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or
use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny
you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate
to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you
modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a
fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure
that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these
terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you
this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the
software.
Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone
understands that there is no warranty for this free software. If the software is
modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what
they have is not the original, so that any problems introduced by others will not
reflect on the original authors' reputations.

65

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to
avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent
licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it
clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
Terms & conditions for copying, distribution, & modification
0. This License applies to any program or other work which contains a notice
placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of
this General Public License. The "Program", below, refers to any such program
or work, and a "work based on the Program" means either the Program or
any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing
the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or
translated into another language. (Hereinafter, translation is included without
limitation in the term "modification". ) Each licensee is addressed as "you".
Activities other than copying, distribution and modification are not covered
by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is
not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents
constitute a work based on the Program (independent of having been made by
running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code
as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and
appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and
disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and
to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a
copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may
at your option offer warranty protection in exchange for a fee. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it,
thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such
modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you
also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that
you changed the files and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in
part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed
as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
c) If the modified program normally reads commands interactively when run,
you must cause it, when started running for such interactive use in the most
ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate
copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you
provide a warranty) and that users may redistribute the program under these
conditions, and telling the user how to view a copy of this License.

66

(Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an
announcement, your work based on the Program is not required to print an
announcement. )
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable
sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably
considered independent and separate works in themselves, then this License,
and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole
which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on
the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the
entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to
work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control
the distribution of derivative or collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with
the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage
or distribution medium does not bring the other work under the scope of this
License. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section
2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above
provided that you also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source
code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on
a medium customarily used for software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any
third party, for a charge no more than your cost of physically performing source
distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source
code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium
customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute
corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial
distribution and only if you received the program in object code or executable
form with such an offer, in accord with Subsection b above. )
The source code for a work means the preferred form of the work for making
modifications to it. For an executable work, complete source code means
all the source code for all modules it contains, plus any associated interface
definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of
the executable. However, as a special exception, the source code distributed
need not include anything that is normally distributed (in either source or
binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the
operating system on which the executable runs, unless that component itself
accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is made by offering access to copy
from a designated place, then offering equivalent access to copy the source
code from the same place counts as distribution of the source code, even

67

though third parties are not compelled to copy the source along with the object
code. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as
expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify,
sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate
your rights under this License. However, parties who have received copies, or
rights, from you under this License will not have their licenses terminated so
long as such parties remain in full compliance. You are not required to accept this License, since you have not signed it.
However, nothing else grants you permission to modify or distribute the
Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do
not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or
any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License
to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying
the Program or works based on it. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program),
the recipient automatically receives a license from the original licensor to
copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions.
You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the
rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third
parties to this License. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement
or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed
on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the
conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this
License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations
under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence
you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license
would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who
receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could
satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of
the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any
particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the
section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or
other property right claims or to contest validity of any such claims; this section
has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution
system, which is implemented by public license practices. Many people have
made generous contributions to the wide range of software distributed through
that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the
author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any
other system and a licensee cannot impose that choice.

68

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a
consequence of the rest of this License. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries
either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder
who places the Program under this License may add an explicit geographical
distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted
only in or among countries not thus excluded. In such case, this License
incorporates the limitation as if written in the body of this License. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the
General Public License from time to time. Such new versions will be similar in
spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or
concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies
a version number of this License which applies to it and "any later version", you
have the option of following the terms and conditions either of that version or
of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program
does not specify a version number of this License, you may choose any version
ever published by the Free Software Foundation. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose
distribution conditions are different, write to the author to ask for permission.
For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to
the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our
decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all
derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of
software generally.
NO WARRANTY
11 BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS
NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING
THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE
THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY
AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE
PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL
NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12 IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED
TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER
PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS
PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY
GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES

69

ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM
(INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD
PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY
OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS

NCC Warning

Safety Warning
SAFE TEMP: This wireless router should be only used in environments with
ambient temperatures between 5? C(41? F) and 40? C(104? F).
DO NOT expose to or use near liquids, rain, or moisture. DO NOT use the modem
during electrical storms.

70

Informacje kontaktowe producenta
ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia Pacific)
Adres
Telefon
Faks
E-mail

15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
+886-2-2894-3447
+886-2-2890-7798
info@asus. tw

Strona internetowa

www. tw

Pomoc techniczna
Telefon

+86-21-38429911

Wsparcie online

support. com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Ameryka)
Faks

800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
+1-510-739-3777
+1-510-608-4555

usa. com

Fax (wsparcie)

+1-812-282-2787
+1-812-284-0883

ASUS COMPUTER GmbH (Niemcy & Austria)
Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
+49-2102-959911
www. de

Kontakt online

www. de/sales

Telefon (Podzespół)
Telefon (System/Notebook/Eee/LCD)
+49-1805-010923*
+49-1805-010920*
+49-2102-9599-11

* EUR 0, 14/min z Niemiec z telefonu stacjonarnego; EUR 0, 42/min z telefonu
komórkowego.

71

Producent:

ASUSTeK Computer Inc.
Telefon:

+886-2-2894-3447

Adres:

No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI
112, TAIWAN

Autoryzowany

ASUS Computer GmbH

przedstawiciel w Europie:

HARKORT STR. 21-23, 40880
RATINGEN, GERMANY

Autoryzowani

BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A. S.

dystrybutorzy w Turcji:

+90 212 3311000

AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ
CAD. NO. 10 AYAZAGA/ISTANBUL

CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.
+90 212 3567070

CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS
MERKEZI
No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKOY/
ISTANBUL

EEE Yönetmeli? ine Uygundur.

72

Appendices

Podręcznik użytkownika i instrukcja montażu Asus M32ad

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika i instrukcja montażu Asus M32ad

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika i instrukcja montażu Asus M32ad