Podręcznik wyboru Aeg Lp7450

Podręcznik wyboru Aeg Lp7450 to nowoczesne i funkcjonalne urządzenie, które pozwala cieszyć się szeroką gamą funkcji. Dzięki temu urządzeniu użytkownicy mogą wybrać, czy chcą mieć dostęp do szybkich przepisów, gotowych przepisów, wybierania produktów spożywczych, czy też dokonywania innych czynności, takich jak tworzenie listy zakupów. Urządzenie pozwala również na łatwe ustawianie czasu gotowania oraz monitorowanie procesu gotowania, a także umożliwia dostosowanie jego funkcji do potrzeb użytkownika. Podręcznik wyboru Aeg Lp7450 zapewnia wygodne, bezpieczne i skuteczne gotowanie.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik wyboru Aeg Lp7450

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy AEG-ELECTROLUX EWT10420W. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy AEG-ELECTROLUX EWT10420W będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla AEG-ELECTROLUX EWT10420W

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

AEG-ELECTROLUX EWT10420W (1060 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika AEG-ELECTROLUX EWT10420W

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Instrukcja obslugi Návod k pouzití Használati útmutatóPralka automatyczna Automatická pracka Automata mosógép EWT 13420 W - EWT 10420 WWe were thinking of you when we made this product3Witamy w wiecie Electrolux Dzikujemy za wybranie doskonalego produktu firmy Electrolux. Mamy nadziej, e korzystanie z niego bdzie dla Ciebie ródlem prawdziwej przyjemnoci. Ambicj Grupy Electrolux jest oferowanie klientom bogatego wyboru wysokiej jakoci produktów, które pomog uczyni Twoje ycie jeszcze bardziej wygodnym. Zachcamy do przeczytania niniejszej instrukcji tak, aby optymalnie wykorzysta wszystkie zalety Twojego nowego urzdzenia. [... ] Jeli zmiana nie jest moliwa, na wywietlaczu miga komunikat "Err", a kontrolka przycisku "Start/ Pauza" miga na czerwono przez kilka sekund. Aby pomimo wszystko zmieni program, naley anulowa trwajcy program (patrz poniej). Anulowanie programu Aby anulowa program, naley ustawi pokrtlo wyboru programów na pozycji "Stop". Koniec programu Pralka zatrzymuje si automatycznie, ganie przycisk "Start/Pauza", a na wywietlaczu miga "0". Otwarcie pokrywy jest sygnalizowane podwójnym dwikiem,, klik" blokady. Odlczy urzdzenie od zasilania i zakrci zawór wody.Zalecamy zostawianie otwartej pokrywy i bbna po zakoczeniu prania, aby ulatwi wietrzenie wntrza.Tryb czuwaniaJeli urzdzenie jest podlczone do zasilania przez 10 minut, a nie wykonano adnej czynnoci po rozpoczciu lub zakoczeniu cyklu prania, urzdzenie przechodzi do trybu czuwania. Ganie owietlenie wywietlacza, a przycisk "Start/Pauza" miga powoli. Aby wyj z trybu czuwania, naley nacisn dowolny przycisk lub przekrci pokrtlo wyboru programów.14 praktyczne wskazówki dotyczce praniaPraktyczne wskazówki dotyczce praniaSortowanie i przygotowanie prania · Posortowa pranie zgodnie z symbolami konserwacji odziey (patrz rozdzial Midzynarodowe symbole konserwacji odziey): zwykle, wytrzymale rzeczy mog wytrzyma pranie i energiczne wirowanie, natomiast rzeczy delikatne wymagaj prania z zachowaniem pewnych rodków ostronoci. W przypadku wsadu mieszanego zloonego z rzeczy z rónych materialów, naley wybra program i temperatur odpowiedni do materialu najdelikatniejszego. Naley przestrzega zalece podanych na metkach: "pra oddzielnie" oraz "pra kilka razy oddzielnie". · Wszelkie ubrania i rzeczy z materialów wielowarstwowych (piwory, kurtki, anoraki, itp. ), kolorowe dzianiny, rzeczy welniane oraz materialy z aplikacjami odwróci na lew stron. · Drobne, delikatne przedmioty (skarpetki, poczochy, staniki, itp. ) praw plóciennym woreczku. Ilo prania wkladana do bbna nie powinna przekracza maksymalnej pojemnoci pralki. W przypadku bardzo zabrudzonego prania lub materialów z gbki naley zmniejszy wielko wsadu. Materialy maj róne objtoci oraz róne wlaoeciwoci zatrzymywania wody. Dlatego napelniajc bben naley stosowa nastpujce zasady: · bben zaladowa do pelna, lecz nie przeladowywa, w przypadku rzeczy bawelnianych, lnianych i mieszanek bawelniano-lnianych, · bben zaladowa do polowy w przypadku bawelny z dodatkami oraz wlókien syntetycznych, · bben zaladowa do jednej trzeciej objtoci w przypadku tkanin bardzo delikatnych, np. W przypadku wsadu mieszanego, bben zaladowa odpowiednio do wlaciwoci najdelikatniejszej tkaniny. Detergenty i dodatki Stosowa wylcznie detergenty i dodatki przeznaczone do pralek automatycznych. cile przestrzega zalece producenta oraz instrukcji podanych w rozdzialach Komora na detergenty oraz Dawkowanie detergentów. Odradzamy stosowanie kilku rodzajów detergentu w tym samym czasie. Ist-praktyczne wskazówki dotyczce prania 15nieje niebezpieczestwo uszkodzenia tkanin. Ilo detergentu zaley od wielkoci wsadu, twardoci wody oraz stopnia zabrudzenia prania. ] Ujawniona wada zostanie usunieta na koszt gwaranta w cigu 14 dni od daty zgloszenia uszkodzenia do autoryzowanego punktu serwisowego Electrolux Poland. W wyjtkowych przypadkach koniecznosci sprowadzenia czci zamiennych od producenta termin naprawy moe zosta wydluony do 30 dni. Sprzt przeznaczony jest do uywania wylcznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego. 6. Gwarancja nie obejmuje: ­ uszkodze powstalych na skutek uywania urzdzenia niezgodnie z instrukcj obslugi, ­ uszkodze mechanicznych, chemicznych lub termicznych, ­ uszkodze spowodowanych dzialaniem sily zewntrznej np. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY AEG-ELECTROLUX EWT10420W

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy AEG-ELECTROLUX EWT10420W.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy AEG-ELECTROLUX ESF45010S. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy AEG-ELECTROLUX ESF45010S będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla AEG-ELECTROLUX ESF45010S

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

AEG-ELECTROLUX ESF45010S (1058 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika AEG-ELECTROLUX ESF45010S

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Instrukcja obslugiZmywarka do naczy ESF 45010We were thinking of you when we made this productWitamy w swiecie Electrolux electrolux 3Witamy w swiecie ElectroluxDzikujemy za wybranie doskonalego produktu firmy Electrolux. Mamy nadziej, e korzystanie z niego bdzie dla Ciebie ródlem prawdziwej przyjemnoci. Ambicj Grupy Electrolux jest oferowanie klientom bogatego wyboru wysokiej jakoci produktów, które pomog uczyni Twoje ycie jeszcze bardziej wygodnym. Zachcamy do przeczytania niniejszej instrukcji tak, aby optymalnie wykorzysta wszystkie zalety Twojego nowego urzdzenia. [... ] Sprawdzi, czy naczynia wloono do koszy prawidlowo, a ramiona spryskujce mog si swobodnie obraca. Wcisn przycisk odpowiadajcy danemu programowi (patrz "Karta programów zmywania"). Przez caly czas trwania programu na wyowietlaczu cyfrowym widoczna bdzie tylko 1 pionowa linia. Ustawienie i uruchomienie programu z opónionym uruchomieniem 1. Po wybraniu programu zmywania naciska przycisk opónionego zmywania, dopóki na cyfrowym wywietlaczu nie pojawi si migajce cyfry godzinowe oznaczajce opónienie. Mona wybra od 1 do 9 godzin opónienia.Gdy ustawione jest opónione uruchomienie, kontrolka program w toku jest wylczona. Po zakoczeniu odliczania program zmywania rozpocznie si automatycznie, a kontrolka programu w toku zapali si. Wyboru programu zmywania oraz opónienia uruchomienia mona dokona równie przy zamknitych drzwiczkach. Naley pamita, e po wciniciu przycisku zmywania jest TYLKO 3 sekundy na zmian programu lub wybór opónionego uruchomienia, potem program rozpoczyna si automatycznie. Mona anulowa odliczanie w toku lub przed rozpoczciem poprzez naciskanie przycisku opónionego uruchomienia dopóki z wywietlacza cyfrowego nie znikn cyfry. W takim przypadku wybrany program rozpocznie si automatycznie.Codzienne zmywanie electrolux 23Przerywanie lub anulowanie trwajcego programu jest dozwolone JEDYNIE w razie absolutnej koniecznoci. Przerywanie trwajcego programu zmywania: Otworzy drzwiczki zmywarki; program si zatrzyma. Zamkn drzwiczki; program rozpocznie si od momentu, w którym zostal przerwany.Koniec programu zmywania Zmywarka zatrzyma si automatycznie, a kontrolka program w toku zganie. Otworzy drzwiczki zmywarki i pozostawi je otwarte na kilka minut, przed wyjciem naczy; w ten sposób mog one nieco ostygni lepiej wyschn. Dlatego naley odczeka, a ostygn i dopiero wtedy wyjmowa je z urzdzenia. Dziki temu krople wody z górnego kosza nie bd skapywa na naczynia w dolnym. Woda moe pojawi si na ciankach oraz drzwiczkach zmywarki, poniewa stal nierdzewna ochlodzi si do temperatury niszej ni naczynia.Wcisn przycisk Wl/Wyl. Ponownie wcisn przycisk Wl/Wyl; program rozpocznie si od momentu, w którym zostal przerwany.Anulowanie trwajcego programu Równoczeonie wcisn i przytrzyma dwa przyciski programu znajdujce si nad napisem Cancel, a podowietlony zostanie przycisk programu i na wyowietlaczu cyfrowym pojawi si 3 pionowe linie. Jeli wybrany zostanie nowy program zmywania, sprawdzi, czy w dozowniku detergentu jest detergent.Po zakoczeniu programu zmywania zaleca si odlczy zmywark od zasilania i zakrci zawór wody.24 electrolux Programy zmywaniaProgramy zmywaniaProgram Stopie zabrudzenia Bardzo zabrudzone Rodzaj wsadu Zastawa, sztuce, garnki i patelnie Zastawa, sztuce, garnki i patelnie Opis programu Zmywanie wstpne Zmywanie zasadnicze do 70°C 2 plukania porednie Plukanie kocowe Suszenie Zmywanie wstpne Zmywanie zasadnicze do 50°C lub 65°C 2 plukania porednie Plukanie kocowe Suszenie Zmywanie zasadnicze do 60°C Plukanie kocowe Zmywanie wstpne Zmywanie zasadnicze do 50°C 1 plukanie porednie Plukanie kocowe Suszenie Zmywanie zasadnicze do 45°C 1 plukanie porednie Plukanie kocowe SuszenieIntensywneAutorednio zabrudzoneSzybkieLekko zabrudzoneZastawa i sztuceEcoSzkloDelikatna porcelana, delikatna zastawa, szkloProgramy zmywania electrolux 25Programy zmywania - informacje Program zmywania "Auto" W trakcie programu zmywania "Auto" mierzone jest zmetnienie wody, co jest zalene od iloci i zabrudzenia naczy. Jeli urzdzenie jest zaladowane w polowie, a naczynia s lekko zabrudzone, etapy zmywania wstpnego, zasadniczego i plukania w danym programie s krótsze, a pobór wody jest niszy. Jeli urzdzenie jest naladowane do pelna, a naczynia s bardzo zabrudzone, etapy zmywania wstpnego, zasadniczego i plukania w danym programie s dlusze, a pobór wody jest wyszy. W zwizku z tym, czas trwania programu, pobór energii i wody mog si róni od wartoci podanych dla programu AUTO (patrz "Karta programów zmywania"). ] Pojcie naprawy nie obejmuje: instalacji, instruktau, konserwacji sprztu, poprawy polcze mechanicznych lub elektrycznych. Wymiany sprztu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy Electrolux Poland lub jeoeli jest to niemoliwe placówka sprzeday detalicznej, w której sprzt zostal zakupiony. Sprzt zwracany po wymianie musi byc kompletny, bez uszkodze mechanicznych. Niespelnienie tych warunków moe spowodowa nie uznanie gwarancji. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY AEG-ELECTROLUX ESF45010S

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy AEG-ELECTROLUX ESF45010S.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Numer dopuszczenia MEN: 1078/1/2019

Publikacja została przygotowana dla uczniów pierwszej klasy szkoły branżowej I stopnia. Tom zawiera treści pozwalające zrealizować wymagania przewidziane w podstawie programowej i uwzględnia jedną godzinę nauczania w tygodniu. Publikacja zawiera opis wydarzeń historycznych od starożytności do wydarzeń z okresu Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Przystępny język publikacji i jasność wykładu ilustrowanego mapami i grafikami czyni tę serię podręczników przyjazną uczniowi szkoły branżowej.

Podręcznik do historii do szkoły branżowej I stopnia dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej składa się 5 działów:

1. Starożytność,

2. Średniowieczne kręgi kulturowe,

3. Ziemie polskie w średniowieczu,

4. Czasy nowożytne,

5. Rzeczpospolita Obojga Narodów (XVI–XVIII w. ).

Dostępna liczba sztuk
Dostępność całkowita294 szt. (realizacja jeszcze dzisiaj)
Dostępność w naszym magazynie0 szt.
Dostępność w punktach Bonito

Darmowa dostawa już od 299, 00 

 • Składasz zamówienie wybierając wcześniej punkt odbioru, w którym chciałbyś je odebrać.
 • Otrzymujesz od nas wiadomość e-mail oraz SMS nadaniu przesyłki.
 • Otrzymujesz od nas wiadomość e-mail oraz SMS z informacją o dotarciu przesyłki do wybranego punktu oraz kodem PIN.
 • Wydanie przesyłki następuje po podaniu numeru zamówienia oraz kodu, który jest w wiadomości SMS.
 • Pamiętaj, że na odbiór przesyłki w punkcie masz 7 dni.
 • Składasz zamówienie wybierając wcześniej Paczkomat, w którym chciałbyś je odebrać.
 • Otrzymujesz od nas wiadomość o nadaniu przesyłki.
 • Otrzymujesz wiadomość e-mail oraz SMS od Paczkomatów InPost z informacją o dotarciu przesyłki do wybranego Paczkomatu.
 • Wydanie przesyłki następuje po wpisaniu numeru telefonu i podaniu kodu, który jest w wiadomości SMS.
 • Pamiętaj, że na odbiór przesyłki z Paczkomatu masz 48 godzin.
 • Składasz zamówienie wybierając wcześniej miejsce, w którym chciałbyś je odebrać. Może to być placówka pocztowa, sklep Żabka, Freshmarket lub stacja Orlen.
 • Otrzymujesz wiadomość e-mail oraz SMS od Poczty Polskiej z informacją o dotarciu przesyłki do wybranej placówki.
 • Pracownik w placówce wyda przesyłkę po podaniu danych odbiorcy zgodnych z danymi na przesyłce oraz po okazaniu dowodu osobistego.
 • Pamiętaj, że na odbiór przesyłki z placówki pocztowej masz 7 dni.
 • Składasz zamówienie podając swój adres doręczenia.
 • Otrzymujesz od nas wiadomość o nadaniu przesyłki
 • Listonosz doręcza przesyłkę.
 • Składasz zamówienie wybierając wcześniej punkt, w którym chciałbyś je odebrać.
 • Otrzymujesz SMS-a oraz e-mail od firmy Orlen z informacją o dotarciu przesyłki do wybranego punktu oraz kodem.
 • Pracownik punktu wydaje przesyłkę po podaniu otrzymanego specjalnego kodu.
 • Pamiętaj, że na odbiór przesyłki z punktu masz 3 dni.
 • Składasz zamówienie podając swój adres doręczenia.
 • Kurier doręcza przesyłkę.
 • Składasz zamówienie podając swój adres doręczenia.

  * opcja płatności przy odbiorze kosztuje dodatkowo 3, 00 zł

Podręcznik wyboru Aeg Lp7450

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik wyboru Aeg Lp7450

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik wyboru Aeg Lp7450