Specyfikacja formularza skróconego Emerson Fisher Es

Emerson Fisher ES to skrócona specyfikacja formularza stosowana w przemyśle naftowym i gazowym. Jest to specyfikacja określająca wymogi dla przesyłek, które mogą być przetwarzane na pokładzie statku lub platformy. Specyfikacja zawiera wytyczne dotyczące wymiarów, masy, liczby i typów złączy, odporności na warunki atmosferyczne, szczelności i wstrząsoodporności. Specyfikacja jest wykorzystywana w celu zapewnienia, że wszystkie elementy sprzętowe będą bezpieczne i skuteczne w każdej sytuacji. Specyfikacja Emerson Fisher ES jest często stosowana w przypadku przesyłek o wysokiej wartości i wymagających szczególnie dużej wytrzymałości.

Ostatnia aktualizacja: Specyfikacja formularza skróconego Emerson Fisher Es

Oferujemy Tobie Broszura dla Emerson Fisher GX: plik PDF 3. 37 Mb, 16 stron.

Na tej stronie możesz pobrać to Broszura i przeczytać w internecie. Będziesz także mieć możliwość zadania pytania o Emerson Fisher GX.

Pobierz Emerson Fisher GX Broszura

 Rozmiar pliku: 3. 37 Mb

Policz strony: 16 strońPolicz wyświetlenia: 1295 wyświetleńRodzaj pliku: Portable Document Format (PDF)

Czy jesteś robotem?

60

Pobierz Broszura:emerson-fisher-gx-brochure. pdf

Przeczytaj w internecie Emerson Fisher GX Broszura

*/? >

1/16

Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.

Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Komisja, w ścisłej współpracy z krajowymi organami regulacyjnymi, będzie monitorować praktyczne konsekwencje stosowania procedury skróconego formularza notyfikacyjnego w celu dokonania wszelkich niezbędnych dostosowań lub dodania kategorii projektów środków, które należy zgłaszać za pomocą skróconego formularza notyfikacyjnego.

Die Kommission wird die praktischen Auswirkungen des Kurznotifizierungsverfahrens in enger Zusammenarbeit mit den nationalen Regulierungsbehörden überwachen, um gegebenenfalls notwendige Anpassungen vorzunehmen oder andere Arten von Maßnahmenentwürfen einzubeziehen, deren Notifizierung ebenfalls mit dem Kurznotifizierungsformular erfolgen sollte. W przypadku projektu środka przekazywanego za pomocą skróconego formularza notyfikacyjnego, Komisja nie będzie zasadniczo zgłaszać uwag zgodnie z artykułem 7 ust. 3 dyrektywy 2002/21/WE wobec krajowego organu regulacyjnego. Die Notifizierung eines Maßnahmenentwurfes mittels des Kurznotifzierungsformulars gibt in aller Regel keinen Anlass zu einer Stellungnahme der Kommission an die nationale Regulierungsbehörde gemäß Artikel 7 Absatz 3 der Richtlinie 2002/21/EG. W przypadku projektu środków objętych zakresem punktu 6 poniżej, zgłaszanych za pomocą skróconego formularza notyfikacyjnego, Komisja zasadniczo nie wymaga dodatkowych dokumentów w celu wykonywania swoich zadań. Bei Maßnahmenentwürfen, die unter Ziffer 6 fallen und mit dem Kurznotifizierungsformular notifiziert werden, benötigt die Kommission zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben grundsätzlich keine zusätzlichen Unterlagen. Następujące projekty środków należy przedłożyć Komisji za pomocą skróconego formularza notyfikacyjnego przedstawionego w załączniku II:

Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 77023. Pasujących: 1. Czas odpowiedzi: 153 ms.

DocumentsRozwiązania dla firmKoniugacjaSynonimyKorektorInformacje o nas i pomoc

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200

Wykaz wyrażeń: 801-1200

Tworzenie i edytowanie formularzy skróconych aplikacji opartej na modelu w Power Apps - Power Apps | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 4 min

W tym artykule opisano sposób tworzenia skrócony formularz widoku i sposób dodawania formantu widoku do formularza głównego.

Skrócony formularz można dodać do innego formularza jako formant formularza skróconego. Zapewnia on szablon do wyświetlania informacji dotyczących pokrewnego wiersza tabeli wewnątrz innego wiersza tabeli. Oznacza to, że użytkownicy aplikacji nie muszą przechodzić do innego wiersza, aby zobaczyć informacje potrzebne im do wykonania zadań.

Należy zauważyć, skrócony formularz może być wyświetlany nad widokiem lub formularzem, ale jest ono autorem formularza, a nie widoku.

W przykładzie poniżej zwróć uwagę na moduł związany z danym lekcją w skrócony formularz. Między dwiema tabelami istnieje relacja jeden-do-wielu, aby można było to zrobić. Można zobaczyć dodatkowe kolumny metadanych, w tym obraz skojarzony z modułem. Formularz będzie nadal zawierał metadane skojarzone z rekordem tabeli lekcji.

Formanty Quick view są związane z kolumną, który znajduje się w formularzu. Jeśli nie ustawiono wartości kolumny, formant skróconego formularza nie będzie widoczny.

Uwaga

 • Danych w kontrolkach Quick view nie można edytować i nie obsługują one skryptów formularzy.
 • Ponieważ skrócone formularze są wyświetlane przy użyciu formantu Quick view, nie obejmują one obszaru nagłówka, stopki lub nawigacji. Do kontrolek Quick view nie można przypisać ról zabezpieczeń i nie można tych ról aktywować ani dezaktywować.
 • Kontrolki niestandardowe nie są obsługiwane w formularzach szybkiego widoku i w przypadku złożonych formantów, takich jak podsiatki, obsługa dostosowywania jest ograniczona. Jeśli jest to wymagane, należy rozważyć użycie formantu składnika Formularz
 • Tworzenie skróconego formularza

  Skrócone formularze są tworzone przy użyciu edytora formularzy w sposób podobny do sposobu tworzenia innych formularzy. Skrócone formularze są formularzami tylko do odczytu. Należy ich używać do tworzenia formularzy przeznaczonych tylko do odczytu.

  1. Zaloguj się do usługi Power Apps.

  2. Rozwiń Dane, wybierz Tabele, wybierz żądaną tabelę, a następnie wybierz obszar Formularze.

  3. Na pasku narzędzi wybierz Dodaj formularz > Formularz skrócony.

  4. W panelu Formularz wprowadź wyświetlaną nazwę i opis, aby skrócony formularz od innych.

  5. W projektancie formularzy przeciągnij odpowiednie kolumny z Eksploratora kolumn do sekcji w formularzu.

   Ważne

   Wymaganych kolumn nie można usunąć z formularza. Jeśli w formularzu jest dodawania wymaganej kolumny, która ma być usuwana, należy usunąć formularz i ponownie go utworzyć. W przypadku ustawienia wymaganej właściwości kolumny nie można zapisać wiersza bez danych w kolumnie.

  6. Wybierz Zapisz, aby zapisać formularz.

  7. Wybierz Opublikuj, aby zobaczyć nowy formularz w aplikacji.

  Edytowanie skróconego formularza

  Skrócone formularze mają uproszczony układ, ponieważ są przeznaczone do wyświetlania w sekcji formularza. Dostępna jest tylko jedna karta pojedynczej kolumny. Można dodać tylko sekcje, kolumny, podsiatki i rozdzielacze dodatkowych pojedynczych kolumn.

 • Zaloguj się do usługi Power Apps

 • Otwórz rozwiązanie odpowiednie dla tabeli lub uzyskaj dostęp do tabeli bezpośrednio z opcji danych na pasku bocznym.

 • Otwórz Tabele, którą chcesz otworzyć, a następnie wybierz obszar Formularze.

 • Wybierz opcję skrócony formularz lub ... obok formularza, a następnie wybierz opcję Edytuj formularz na nowej karcie.

 • Dodaj lub usuń kolumny tabel, z których chcesz chcieć zrobić.

  Nie można usunąć wymaganych kolumn. W przypadku dodania do formularza wymaganej kolumny nie można jej usunąć. Jeśli nie chcesz kolumny w formularzu, musisz usunąć formularz, a następnie ponownie go utworzyć.

  Podczas edytowania szybkiego formularza, należy opublikować zmiany, zanim będą one widoczne w aplikacji.

  Dodawanie formantu skróconego formularza do formularza głównego

  Skrócone formularze mogą być dodawane tylko do formularza głównego, w którym istnieje kolumna odnośnika adresowane do tabeli skróconego formularza.

 • Wybierz formularz, którego Typ to Główny

 • W projektant formularzy, z okienka składniki wybierz pozycję Szybki podgląd.

 • W oknie dialogowym Wybierz formularze szybkiego podglądu wybierz kolumnę Odnośnika, a następnie wybierz wartość kolumny wyszukiwania. Więcej informacji: Właściwości formantu skróconego formularza.

 • Wybierz Gotowe, aby zamknąć okno dialogowe Wybieranie formularzy szybkiego podglądu. Formularz szybkiego podglądu zostanie wyświetlony w formularzu.

  Należy wziąć pod uwagę zachowanie występujące podczas tworzenia relacji nadrzędnej z tą samą tabelą. Na przykład, jeśli Konto ma relację z Kontem i zostanie utworzone wyszukiwanie używane przez formularz szybkiego tworzenia, który tworzy wiersz nadrzędny, pierwszy wiersz nie zostanie zapisany z wyszukiwaniem, które ma wartość wiersza nadrzędnego. Dzieje się tak dlatego, że odwołanie cykliczne jest wprowadzane za pomocą tej samej tabeli. W przypadku wystąpienia tego problemu można go rozwiązać, usuwając Identyfikator wiersza nadrzędnego w formularzu szybkiego tworzenia przed zapisaniem wiersza.

  Szybki podgląd właściwości formularza

  Jeśli wartość skrócony formularz głównego z poniższych właściwości, można ustawić lub zaktualizować.

  PropertyOpis
  Imię i nazwisko/nazwaWymagane: Unikatowa nazwa dla skróconego formularza, która jest używana przy odwoływaniu się do niej w skryptach. EtykietaWymagane: Etykieta wyświetlana dla skróconego formularza. Wyświetl etykietę w formularzuWyświetla etykietę w formularzu. Kolumna wyszukiwaniaWybierz jedno z kolumn odnośników zawartych w formularzu. Powiązana tabelaWartość ta jest zależna od wybranej wartości Kolumna odnośnika. Jest to zazwyczaj podstawowa tabela relacji 1:N dla wyszukiwania.

  Jeśli tabela zawiera pole odnośnika Potencjalny klient, który może akceptować nazwę klienta lub kontaktu, w kolumnie Skrócony formularz można wybrać skrócony formularz dla klienta i kontaktu, zmieniając tę wartość, a następnie wybierając inny skrócony formularz.

  Szybkie wyświetlanie formularzaJeśli wartość Tabela pokrewna ma jakiekolwiek skrócone formularze, można je tutaj wybrać. W przeciwnym razie kliknij wybierz Nowy i utwórz taki formularz.

  Następne kroki

  Tworzenie i edytowanie formularza karty

Opinia

Prześlij i wyświetl opinię dla

Dodatkowe zasoby

Specyfikacja formularza skróconego Emerson Fisher Es

Bezpośredni link do pobrania Specyfikacja formularza skróconego Emerson Fisher Es

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Specyfikacja formularza skróconego Emerson Fisher Es