Specyfikacja techniczna Frigidaire Fcfs201lfb3

Frigidaire Fcfs201lfb3 to dobrze wykonany i niedrogi model lodówki, który może wygodnie spełniać wiele potrzeb. Specyfikacja techniczna Frigidaire Fcfs201lfb3 jest dość imponująca, oferując szeroki zakres funkcji, w tym oddzielną komorę na szklane drzwi, kontrolę temperatury i funkcję kostkarki. Lodówka jest wyposażona w dwa oddzielne, regulowane poziomy półek, co pozwala na wygodne przechowywanie zarówno dużych, jak i małych produktów. Posiada również dwie duże szuflady na warzywa i owoce, które mogą pomieścić dużą ilość żywności. Dodatkowo, lodówka wyposażona jest w trzy skrzynki na produkty mrożone, co ułatwia przechowywanie mrożonych produktów i pozwala na łatwe dostęp do nich.

Ostatnia aktualizacja: Specyfikacja techniczna Frigidaire Fcfs201lfb3

Z Encyklopedia Zarządzania

Specyfikacja techniczna
Polecane artykuły
 • Analiza kwalifikacyjna
 • Jakość dostaw
 • Odbiór ilościowy i jakościowy
 • Normalizacja
 • Towaroznawstwo spożywcze
 • Partia towarów
 • Wyrób medyczny
 • Plan jakości
 • Normy

Specyfikacja techniczna – opracowanie, dokument, który zawiera spis wymagań jakie powinien spełniać produkt, wyrób, usługa, żeby odpowiadać wymaganiom zasadniczym (J. Siudecki 2020, s. 17-18). Spełnienie wymagań zasadniczych pozwala zminimalizować zagrożenia wiążące się z użyciem produktu, wyrobu, usługi (J. 35). Specyfikacja techniczna stanowi zbiór procedur formalnych dotyczących mi. in. jakości materiałów użytych do produkcji lub w toku świadczenia usługi, standardów wykonania, procedur kontroli wykonania (M. Głażewski, K. Piechowicz, L. Cupryjak 2012, s. 1-2).W Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012r. w sprawie normalizacji europejskiej - którego celem było wskazanie dobrowolnych specyfikacji technicznych lub specyfikacji jakościowych, którym mogą odpowiadać produkty, procesy czy usługi - pojawiła się normatywna definicja specyfikacji technicznej. Według tej definicji specyfikacja techniczna to dokument, w którym zawarte są wymagania techniczne, które powinny zostać obligatoryjnie spełnione przez produkt, usługę, system (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej… 2012).

Specyfikacja techniczna pozwala oszacować koszt wykonania produktu lub świadczenia usługi, umożliwić ustalenie wykonania umowy oraz zapewnia właściwy nadzór nad wykonaniem zleconego produktu czy usługi.Podstawami formalnymi specyfikacji technicznej mogą być (J. 63):

 • normy krajowe,
 • normy europejskie,
 • normy międzynarodowe,
 • specyfikacje własne producenta.

Specyfikacje techniczne to dokumenty normalizacyjne.

Elementy specyfikacji technicznej

W praktyce specyfikacja techniczna często wykorzystywana jest w przetargach jako załącznik do umowy przetargowej, w którym zawarte są szczegółowe wymogi dotyczące produktu lub usługi np. :

 • cechy charakterystyczne wyrobu, usługi, produktu;
 • wymagania techniczne;
 • wymagania jakościowe;
 • wymagania związane z zasadami wytwarzania produktu lub świadczenia usługi;
 • wymagania związane z bezpieczeństwem użytkowania;
 • wymagania związane z transportem elementów niezbędnych do produkcji lub wykonania usługi;
 • wymagania dotyczące oznaczenia produktu czy usługi;
 • wymagania związane z przekazaniem produktu do użytkowania, zasady odbioru.

Specyfikacja techniczna może zawierać spis dokumentów, które poświadczają spełnienie wymagań (M. Pawłowski, P. Szymański 2017, s. 3-6).

W Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012r. w sprawie normalizacji europejskiej jako elementy specyfikacji technicznej wskazano m. in (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej… 2012):

 • wymagane cechy produktu;
 • metody i procesy produkcji odnoszące się do produkcji rolnej, produkcji przeznaczonej do spożycia przez ludzi i zwierzęta, produkcji substancji leczniczych;
 • wymagane cechy usługi;
 • sposoby i kryteria oceny właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej… 2012).

Specyfikacje techniczne w branży budowlanej

Specyfikacje techniczne są istotnym elementem realizacji projektów w branży budowlanej. Obowiązują one w zakresie wykonania i odbioru robót budowlanych, ale dotyczą także stosowanych materiałów, warunków składowania wykorzystywanych materiałów i produktów oraz sposobu ich transportu, a także kontroli, pomiarów oraz rozliczenia danego rodzaju robót. Wymagania stawiane w specyfikacjach określają także zasady, według których należy obliczać koszty robót budowlanych, przeprowadzać kontrole oraz do jakie metody i techniki budowy stosować.W budownictwie drogowym funkcjonują ogólne specyfikacje techniczne (OST). Służą one szybszej realizacji robót oraz łatwiejszemu przygotowaniu specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (M. 1-3).Specyfikacje techniczne w branży budowlanej są dokumentem (M. 4):

 • przetargowym - ustalają zakres czynności i robót oraz umożliwiają ustalenie kosztów;
 • umownym - jako załącznik do umowy podpisanej między zamawiającym a wykonawcą;
 • wykonawczym - obowiązują wykonawcę oraz zamawiającego.

Bibliografia

 • Głażewski M., Piechowicz K., Cupryjak L. (2012), Rola i znaczenie ogólnych specyfikacji technicznych w budownictwie drogowym, referat, LV Techniczne Dni Drogowe, 13-15 listopada 2012 r., Ossa koło Rawy Mazowieckiej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Krajowa Sekcja Drogowa oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Pawłowski M., Szymański P. (2017), Dokumentacja przetargowa jako źródło sporów w realizacji kontraktów kolejowych, "Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej", nr 25, s. 311-321
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE Dz. Urz. UE 2012, L 316/12
 • Siudecki J. (2020), Wzajemne uznawanie kolejowych regulacji technicznych w umowach Unii Europejskiej o wolnym handlu, "Studia prawno-ekonomiczne", tom 114
 • Wieszała R. (2012), Systemy zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej", z. 77

Autor: Karolina Mermer

Dane techniczne

Każdy model auta to wiele liczb. Gabaryty, masy, pojemności silnika, baku czy bagażnika, osiągi,rozmiary opon, spełniane normy i setki innych danych. Nie sposób wszystkich zapamiętać – tymbardziej, że nowe modele czy silniki pojawiają się bardzo często. Aby ułatwić poruszanie się w tymgąszczu informacji, przygotowaliśmy dział z danymi technicznymi – jedną z najbardziejrozbudowanych baz z informacjami o samochodach, zarówno nowych, jak i tych starszych.

Dane techniczne to rzeczowy dział zawierający szczegółowe informacje na temat samochodów –konkretne dane i liczby. Poszczególne modele, z podziałem na generacje i wersje nadwoziowe są tutaj–można powiedzieć – rozłożone na czynniki pierwsze.W dowodzie rejestracyjnym pojazdu mamy wpisane zaledwie parę szczegółów: rodzaj, pojemność i mocsilnika, stosunek mocy do ciężaru, liczbę miejsc siedzących/stojących, dopuszczalną masę całkowitą,liczbę osi. A co jeśli potrzebna nam jest bardziej szczegółowa specyfikacjasamochodów?Wtedy zpomocą przychodzi AutoCentrum i dział Dane techniczne. Niezastąpiony jest też w momencie, gdyporównujemy parametry różnych modeli, przymierzając się do zakupu, albo po prostu zastanawiamy się,czy nasz samochód ma więcej mocy niż auto sąsiada.

Jakie konkretnie informacje otrzymasz?

Po wyborze marki, modelu, generacji i wersji nadwoziowej prezentujemy wszystkie dostępne w naszejbazie dane o danym nadwoziu, a dodatkowo – po wyborze silnika – również pozostałe dane technicznespecyficzne dla niego. To są setki tysięcy liczb, a my nie jesteśmy nieomylni (nikt nie jest), więcniewykluczamy, że jednych danych może brakować, a inne mogą nie być tak dokładne, jakbyśmy chcieli.Wynikać to może z naszego błędu, albo z braku informacji oficjalnie udostępnionych przez producenta.Dlatego przy każdej liczbie jest możliwość zgłoszenia nam uwag – po sprawdzeniu wprowadzamyewentualne zmiany. Dzięki współpracy z Wami możemy Wam zaoferować jedną z najbardziejkompletnych baz danych technicznych w Internecie.U nas sprawdzisz dane techniczne aut prawie 90 marek. Poznasz szczegóły nadwozia,czyliprzedewszystkim: podstawowe parametry tj. liczba drzwi, miejsc, średnica zawracania, a ponadtowymiary samochodów, zarówno zewnętrzne (długość, szerokość, wysokość, rozstaw osiitd. ),wewnętrzne (np. odległość oparcia przedniego od komory silnika, odległość między siedzeniami itd. ),jak i wymiary bagażnika. Dodatkowo dane uzupełniamy o informacje na temat własności terenowych (np.kątnatarcia) itransportowych auta. Baza zawiera też dane dotyczące szczegółów technicznych silnika, czyli jakietypyjednostek napędowych (benzynowe, wysokoprężne, hybrydowe, elektryczne) są lub były oferowane wdanym modelu i w jakim okresie były montowane. Wybierając interesujący nas w kontekście konkretnejgeneracji i rocznika silnik, automatycznie otrzymujemy informację zwrotną nie tylko na temat jegopojemności, ale też mocy, maksymalnego momentu obrotowego, zastosowanego rozrządu, liczby i układucylindrów itd. Poza tym pojawiają się tu również dane o montowanych przez producenta hamulcach,układzie kierowniczym, oponach, felgach czy rodzaju zawieszenia i napędu. Poza rodzajem skrzyni iliczbą stopni, są też podane osiągi (prędkość maksymalna, przyspieszenie 0-100 km/h), zużyciepaliwa, anawet informacje dotyczące masy, emisji spalin i akumulatora. Co istotne, cały raport – zewszystkimidanymi technicznymi auta – można od razu wydrukować.

Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона от 27 июля 2006г. №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Адрес сайта внесён в Единый Реестр доменных имен сайтов, содержащих информацию, распространениекоторойв Российской Федерации запрещено eais. ru

Адрес сайта внесён в Реестр доменных имен сайтов, содержащих информацию, распространяемую снарушениемисключительных прав. Получить данные о принятии мер по ограничению доступа к информационнымресурсамможно на сайте nap. ru/reestr

Specyfikacja techniczna Frigidaire Fcfs201lfb3

Bezpośredni link do pobrania Specyfikacja techniczna Frigidaire Fcfs201lfb3

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Specyfikacja techniczna Frigidaire Fcfs201lfb3