Uwaga dotycząca konfiguracji Haier D545e

Konfiguracja Haier D545e wymaga szczególnej uwagi. Przede wszystkim należy upewnić się, że wszystkie ustawienia są prawidłowe. Ma to szczególne znaczenie, jeśli chodzi o ustawienia sieci bezprzewodowej, ponieważ jeśli są one niepoprawne, urządzenie może nie działać prawidłowo. Uwaga dotycząca konfiguracji Haier D545e obejmuje również ustawienia sieciowe i protokoły, które muszą być ustawione prawidłowo, aby urządzenie działało wydajnie. Konfiguracja urządzenia wymaga również okresowego monitorowania, aby zapewnić, że wszystko działa poprawnie.

Ostatnia aktualizacja: Uwaga dotycząca konfiguracji Haier D545e

Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie systemu iOS/iPadOS - Microsoft Intune | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 6 min

Podczas procesu asystenta ustawień może być konieczne utworzenie kopii zapasowej i przywrócenie urządzenia zarządzanego przez program Intune Automated Device Enrollment (ADE) zarządzanego przez system iOS/iPadOS. Na przykład gdy:

 • Urządzenie jest resetowane do ustawień fabrycznych, a następnie przywracane z poprzedniej kopii zapasowej.
 • Użytkownik otrzymuje nowe urządzenie i chce przeprowadzić migrację danych ze starego urządzenia.
 • Aby utworzyć kopię zapasową i przywrócić urządzenie z systemem iOS/iPadOS, należy postępować zgodnie z instrukcjami firmy Apple:

 • Aby utworzyć kopię zapasową urządzenia, zobacz Jak utworzyć kopię zapasową telefonu iPhone, tabletu iPad i iPoda touch.
 • Aby przywrócić urządzenie, zobacz Przywracanie telefonu iPhone, tabletu iPad lub iPoda touch z kopii zapasowej.
 • Aby przesłać dane na nowe urządzenie, zobacz następujący artykuł pomocy technicznej firmy Apple:
  • Przesyłanie danych z poprzedniego urządzenia z systemem iOS na nowy telefon iPhone, tablet iPad lub iPod touch przy użyciu usługi iCloud
  • Aby uzyskać więcej informacji na temat przywracania urządzeń firmy Apple z kopii zapasowej, zobacz Wprowadzenie do korzystania z programu Apple Business Manager lub Apple School Manager z usługą Mobile Zarządzanie urządzeniami.

   Uwaga

   Migracja urządzenia do urządzenia oferowana na ekranie Szybki start po zresetowaniu urządzenia z systemem iOS nie jest obsługiwana w programie Apple Business Manager (ABM). Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z następującym dokumentem pomocy technicznej firmy Apple. Ponieważ ten ekran jest wyświetlany na urządzeniu przed nawiązaniem połączenia wi-fi i przed pobraniem profilu ABM, nie można ukryć tego ekranu szybkiego startu za pośrednictwem usługi ABM.

   Tworzenie kopii zapasowej Microsoft Authenticator

   Jeśli używasz aplikacji Microsoft Authenticator, ważne jest również utworzenie kopii zapasowej poświadczeń i kont. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Tworzenie kopii zapasowej i odzyskiwanie poświadczeń konta w aplikacji Authenticator.

   Przywracanie kopii zapasowej na urządzeniu z systemem iOS/iPadOS

   Gdy użytkownik przywraca zawartość z kopii zapasowej w usłudze iCloud lub iTunes, należy pamiętać o wielu kwestiach:

  • Przywracanie kopii zapasowej jest możliwe tylko podczas asystenta ustawień firmy Apple. Ta kopia zapasowa jest szansą jednorazową. Łączenie identyfikatora Apple ID w ustawieniach po instalacji nie jest takie samo jak przywracanie.Chociaż łączy pliki i dokumenty, zazwyczaj nie przywraca żadnych danych i preferencji użytkownika (myślę o "wyglądzie i działaniu", takich jak tapeta, widżety, zainstalowane aplikacje, preferencje użytkownika itd. ). Można przywrócić tylko ograniczony zestaw danych, na przykład bibliotekę zdjęć iCloud i komunikaty.
  • Przepływ pracy procesu przywracania jest inny w zależności od tego, czy kopia zapasowa jest przywracana na tym samym urządzeniu, czy na innym urządzeniu.
  • Podczas przywracania na inne urządzenie niż to, na którym została wykonana kopia zapasowa, po pomyślnym przywróceniu kopii zapasowej asystent konfiguracji będzie kontynuował proces rejestracji (z poziomu ekranu "zdalne zarządzanie"). W rezultacie zarejestrowano Cię u dostawcy rozwiązania MDM, a także zachowano zawartość, która została przywrócona z konta usługi iCloud.
  • Podczas przywracania do tego samego urządzenia, na którym została wykonana kopia zapasowa, po pomyślnym przywróceniu kopii zapasowej asystent konfiguracji nie zostanie wznowiony. Pozostaniesz na ekranie głównym urządzenia. W rezultacie nie będziesz przechodzić przez żadne "zdalne zarządzanie" ani kolejne kroki rejestracji. Zachowasz stan zarządzania (i profil zarządzania), który był wykonywany w momencie wykonywania kopii zapasowej. Ten wynik jest zazwyczaj dobrym rozwiązaniem, chyba że ten proces jest wykonywany w ramach migracji do innego dostawcy EMM (patrz poniżej).
  • Ponadto, specyficzne dla Intune, istnieją dwie różne metody resetowania urządzenia i będą miały wpływ na zachowanie po przywróceniu dotyczące stanu rejestracji:
   • Jeśli przeprowadzono lokalne resetowanie urządzenia, urządzenie pozostanie zarejestrowane po przywróceniu i nie powinno wymagać żadnej interwencji. Jest to zazwyczaj żądane zachowanie.
   • Jeśli przeprowadzono zdalne czyszczenie przy użyciu portalu internetowego MEM/Intune, najpierw wyrejestrujesz urządzenie przed czyszczeniem. W związku z tym po przywróceniu urządzenie będzie musiało zostać ponownie zarejestrowane przy użyciu aplikacji Portal firmy, zanim będzie działać.
   • Należy również wziąć pod uwagę czas, który upłynął od momentu utworzenia kopii zapasowej, oraz wpływ przywracania (który zasadniczo ustawia urządzenie z powrotem na poprzednią godzinę). Czy na przykład odpowiedni rekord urządzenia w Intune został usunięty? (przez przypadek lub umyślne wycofanie/oczyszczenie). A co z rekordem Azure AD? A co z certyfikatem zarządzania? Te certyfikaty są ważne przez rok dla systemu iOS/iPadOS. Czy przywracany certyfikat zarządzania jest nadal ważny? Czy certyfikat zarządzania został odnowiony po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej? Te scenariusze mogą być rzadsze, ale warto o nich pamiętać, zwłaszcza jeśli przywracana kopia zapasowa nie jest najnowsza.
   • Aby uniknąć problemów, upewnij się, że użytkownicy nie wykonują kopii zapasowej podczas rejestrowania urządzenia — chcesz, aby użytkownicy robili jakiekolwiek działania tworzenia kopii zapasowej/przywracania bez wpływu na profil zarządzania i powiązane certyfikaty. Jeśli profil zarządzania został zablokowany na urządzeniu przez poprzednią maszynę EMM, użytkownik końcowy nie będzie miał możliwości usunięcia profilu zarządzania na urządzeniu. Aby ułatwić migrację tego typu, jedną z opcji byłoby wycofanie urządzenia z poprzedniej maszyny EMM przed wykonaniem przez użytkownika kopii zapasowej urządzenia z systemem iOS/iPadOS. Alternatywnie, jeśli nie możesz się upewnić, że urządzenie zostało wyrejestrowane podczas tworzenia kopii zapasowej, rozważ ukrycie ekranu przywracania Asystenta ustawień. Ustawienie umożliwiające ukrycie ekranu można znaleźć w profilu rejestracji systemu iOS/iPadOS w centrum administracyjnym programu Microsoft Endpoint Manager. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz krok 18 w temacie Tworzenie profilu rejestracji firmy Apple.
   • Migrowanie do usługi MEM/Intune od innego dostawcy EMM

    Specyficzne dla kopii zapasowej/przywracania

   • W większości przypadków stan rejestracji mdm (w czasie tworzenia kopii zapasowej) nie ma żadnego szczególnego znaczenia. Jednak w scenariuszu migracji, w którym przechodzisz z jednego dostawcy mdm do innego, należy pamiętać o tym.
   • Podczas przywracania kopii zapasowej, wykonanej podczas rejestracji u dostawcy MDM A i przywracania jej na tym samym urządzeniu, ale próby zarejestrowania się w Intune, spowoduje to niepowodzenie. Przywracanie zakończy się pomyślnie (bez błędów), jak wyjaśniono powyżej, jednak ponieważ profil zarządzania od dostawcy MDM A został przywrócony, urządzenie nie jest objęte zarządzaniem przez Intune. Próba ręcznego zarejestrowania urządzenia przy użyciu aplikacji Portal firmy spowoduje błąd podczas próby zainstalowania nowego profilu zarządzania Intune "Nowy ładunek MDM nie pasuje do starego ładunku". Aby rozwiązać ten błąd, należy usunąć istniejący profil zarządzania należący do dostawcy MDM A, a następnie ponownie zarejestrować się w Intune przy użyciu Portal firmy. Migracja z jednej dzierżawy Intune do innej dzierżawy Intune będzie miała takie samo zachowanie.
   • Aby poprawnie i w pełni ponownie zarejestrować urządzenie ADE, wymagane jest zresetowanie do ustawień fabrycznych i nie można przywrócić urządzenia z własnej kopii zapasowej (w przeciwnym razie zostanie zastosowana konfiguracja i profile ADE w kopii zapasowej).
   • Migrowanie bez wyczyszczania urządzenia

    Istnieje dodatkowy scenariusz migracji do rozważenia, na który nie powinien mieć wpływu żaden z powyższych elementów.

   • Jeśli migracja jest przeprowadzana z jednego dostawcy mdm do innego bez czyszczenia urządzenia (na przykład za pomocą narzędzia, takiego jak ebf onboarder), nie powinno mieć negatywnego wpływu na urządzenie, ponieważ nigdy nie zostanie przywrócone. Zamiast tego urządzenie jest "odłączone/wyrejestrowane" od jednego dostawcy rozwiązania MDM i ma usunięty profil zarządzania, a następnie rejestruje się ręcznie w Intune przy użyciu aplikacji Portal firmy. Konto usługi iCloud użytkowników nie zostanie usunięte i nie zostanie przywrócona żadna kopia zapasowa, ponieważ w tym scenariuszu nie jest zaangażowana pomoc dotycząca konfiguracji.
   • Istnieją inne zagadnienia w scenariuszu, w którym urządzenie jest migrowane bez przeprowadzania czyszczenia urządzenia:
    • Jeśli urządzenie było nadzorowane przez bieżącego dostawcę EMM, stan nadzorowany zostanie zachowany
    • Nie można "zablokować" nowego profilu zarządzania (MEM/Intune), co oznacza, że użytkownik może usunąć profil zarządzania w obszarze Ustawienia.
    • Te urządzenia będą rejestrowane w programie MEM/Intune jako urządzenia "osobiste", a nie "firmowe". Ten warunek będzie miał wpływ na spis aplikacji zebrany z urządzenia, wyświetlany numer telefonu itp., zgodnie z opisem tutaj.
    • Jeśli chcesz wyznaczyć te zmigrowane urządzenia jako urządzenia firmowe, wykonaj jedną z następujących czynności:
     • Dodaj identyfikatory urządzeń firmowych zgodnie z opisem tutaj. Pod warunkiem, że można uzyskać listę numerów seryjnych od bieżącego dostawcy EMM i ta lista jest importowana przed zarejestrowaniem urządzeń w Intune, jest to najprostsza opcja i unika tworzenia skryptów.
     • Użyj skryptu, aby zmodyfikować typ własności z osobistego na firmowy. Przykładowy skrypt, który używa wyeksportowanej listy (. csv) numerów seryjnych urządzeń (pobranych od bieżącego dostawcy EMM) jako danych wejściowych, znajduje się tutaj.
     • Jeśli używasz ograniczeń rejestracji, aby uniemożliwić (blokować) rejestrację urządzeń osobistych, przed rejestracją należy dodać urządzenia przy użyciu identyfikatorów urządzeń firmowych.

      Następne kroki

      Dowiedz się więcej o automatycznej rejestracji urządzeń.

Dodatkowe zasoby

Uwaga dotycząca konfiguracji Haier D545e

Bezpośredni link do pobrania Uwaga dotycząca konfiguracji Haier D545e

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Uwaga dotycząca konfiguracji Haier D545e