Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Cabletron Systems Corewatch

Cabletron Systems Corewatch to potężne narzędzie do monitorowania sieci LAN z zaawansowanymi funkcjami bezpieczeństwa. Ostrzega administratorów sieci o możliwych problemach i umożliwia szybkie reagowanie. Jednakże należy pamiętać, że w każdej sieci istnieje potencjalne ryzyko wystąpienia błędów, awarii i ataków. Aby zapewnić najwyższy poziom ochrony, należy regularnie aktualizować oprogramowanie Corewatch i używać najnowszych zabezpieczeń. Ponadto, warto zawsze zachować szczególną ostrożność, wykonując zmiany w konfiguracji sieci i monitorując stan sieci przy użyciu narzędzi Corewatch.

Ostatnia aktualizacja: Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Cabletron Systems Corewatch

Pobieranie sterowników
Cabletron Systems Oprogramowanie


Ręczne kroki aktualizacji sterownika urządzenia Cabletron Systems Software:

Podstawowe wersje sterowników Cabletron Systems Software są dołączone do systemu%%os%% lub poprzez zainstalowanie najnowszych aktualizacji systemu Windows®. Wbudowane sterowniki będą obsługiwać podstawową funkcjonalność Software, ale zazwyczaj nie są bardziej zaawansowane funkcje.Ten przewodnik poprowadzi Cię przez aktualizowanie sterowników Cabletron Systems.

Producent: Cabletron Systems
Grupa: Oprogramowanie
Systemy operacyjne: Windows XP, Vista, 7, 8, 10, 11

Zainstaluj produkty opcjonalne - DriverDoc (Solvusoft) | EULA | Polityka prywatności | Warunki | Odinstaluj

Automatyczna aktualizacja sterowników Cabletron Systems Software:

Sugestia: Jeśli nie masz doświadczenia w aktualizowaniu sterowników urządzeń Cabletron Systems Oprogramowanie, zalecamy pobranie narzędzia do aktualizacji sterowników DriverDoc [DriverDoc - Produkt Solvusoft]. DriverDoc rozwiązuje kłopoty i bóle głowy związane z pobieraniem i instalacją właściwych sterowników Cabletron Systems dla Twojego systemu operacyjnego.

Największą zaletą korzystania z DriverDoc jest dostęp do bazy ponad 2 150 000 sterowników (z codziennymi aktualizacjami), dzięki czemu wszystkie sterowniki na Twoim komputerze, a nie tylko z kategorii Oprogramowanie, pozostaną zawsze aktualne.


Zainstaluj produkty opcjonalne - DriverDoc (Solvusoft) | Odinstaluj


Częste pytania dotyczące aktualizacji Cabletron Systems


Kiedy należy zaktualizować sterowniki Cabletron Systems?

Zalecamy okresowe aktualizowanie sterowników urządzeń Cabletron Systems, zwykle co najmniej kilka razy w roku.

Sterowniki Cabletron Systems są zgodne z jakimi systemami operacyjnymi?

Cabletron Systems posiada obecnie sterowniki urządzeń dla Windows. org/Question">

Jakie są instrukcje aktualizacji sterowników Cabletron Systems?

Ręczna aktualizacja sterownika Cabletron Systems odbywa się poprzez Menedżer urządzeń. Sterownik można też zaktualizować automatycznie za pomocą oprogramowania do aktualizacji sterowników. org/Question">

Jaki jest powód aktualizacji sterowników Cabletron Systems?

Odblokowanie nowych funkcji sprzętu, optymalizacja kompatybilności i ogólny wzrost wydajności to korzyści płynące ze zaktualizowania sterowników Cabletron Systems. Główne zagrożenia płynące z instalacji błędnych sterowników Oprogramowanie to awarie oprogramowania, spadek wydajności i niestabilność komputera.Problemy z aktualizowaniem sterowników

Możliwe jest kojarzenie błędów Cabletron Systems Software z uszkodzonymi sterownikami komputera. Sterowniki urządzeń mogą ulec awarii bez wyraźnego powodu. Użytkownicy Oprogramowanie mają nadzieję, ponieważ zazwyczaj mogą rozwiązać problem, aktualizując sterowniki urządzeń.

Właściwy sterownik Cabletron Systems Software może być trudny do zlokalizowania na stronie producenta. Nawet jeśli posiadasz wiedzę fachową, znajdowanie, pobieranie i aktualizowanie sterowników Cabletron Systems Software nadal może być żmudnym i brudnym procesem. Jest to problematyczne, ponieważ instalacja niewłaściwego lub niekompatybilnego sterownika potencjalnie przyniesie gorsze wyniki.

Zdecydowanie zaleca się używanie programu aktualizującego sterowniki, ponieważ aktualizacje mogą być czasochłonne i złożone. Te aktualizacje zapewnią, że zawsze masz odpowiednie sterowniki dla sprzętu i że są one zawsze kopiowane do momentu uaktualnienia do nowych wersji. Tworzenie kopii zapasowej sterowników zapewnia bezpieczeństwo wiedzy, że można przywrócić dowolny sterownik do poprzedniej wersji, jeśli coś pójdzie nie tak.


Przeglądaj Cabletron Systems Oprogramowanie modele


 • E1000 DNI
 • E1100 DNI
 • E2200 DNI / Legacy Mode
 • E2219
 • EI3 DNI
 • F7000 DNI
 • T3015 4/16 Mbps DNI

Suma stron: 1Suma pozycji: 7


najpopularniejsze sterownika do Cabletron Systems Oprogramowanie

Zainstaluj produkty opcjonalne - DriverDoc (Solvusoft) | Odinstaluj


Pobierz nowe sterowniki Cabletron Systems Oprogramowanie (Aktualizacja oprogramowania)

Zainstaluj produkty opcjonalne - DriverDoc (Solvusoft) | Odinstaluj

(Reklama)

Zaktualizuj sterowniki Cabletron Systems Software jednym kliknięciem w DriverDoc: Ostrzeżenia i ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenia i ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Globalny System Pozycjonowania (GPS) i Globalny System Nawigacji Satelitarnej (GLONASS)

Globalny System Pozycjonowania (GPS) i Globalny System Nawigacji Satelitarnej (GLONASS) to satelitarne systemy dostarczające informacji o pozycji i czasie na całym świecie. GPS jest obsługiwany i kontrolowany przez rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, który jako jedyny odpowiada za dostępność i dokładność systemu. GLONASS jest obsługiwany i kontrolowany przez rząd Rosji, który jako jedyny odpowiada za dostępność i dokładność systemu. Zmiany dostępności i dokładności działania systemów GPS i GLONASS, a także warunków środowiskowych, mogą mieć wpływ na funkcjonowanie tego urządzenia. Firma TomTom zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za dostępność i dokładność działania systemów GPS i GLONASS.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Ważne! Przeczytaj przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia.

Konsekwencją całkowitego lub częściowego niezastosowania się do niniejszych ostrzeżeń oraz instrukcji mogą być śmierć lub poważne obrażenia. Nieprawidłowy sposób przeprowadzenia konfiguracji, użytkowania i dbałości o produkt może zwiększać ryzyko odniesienia poważnych obrażeń lub śmierci, a także uszkodzenia urządzenia.

Należy zachować ostrożność

Obowiązkiem kierowcy jest możliwie najlepsza ocena sytuacji oraz zachowanie bezpieczeństwa i uwagi podczas korzystania z tego urządzenia. Nie wolno z niego korzystać w sposób, który powoduje odwrócenie uwagi kierowcy podczas prowadzenia pojazdu. Podczas prowadzenia należy ograniczyć do minimum czas spoglądania na ekran urządzenia. Kierowca odpowiada za przestrzeganie przepisów, które ograniczają lub zabraniają korzystania z telefonów komórkowych bądź innych urządzeń elektronicznych, np. wymóg korzystania z zestawu głośnomówiącego podczas rozmów telefonicznych w trakcie prowadzenia pojazdu. Należy zawsze przestrzegać przepisów i znaków drogowych, a zwłaszcza tych odnoszących się do rozmiarów, masy i ładowności pojazdu. Firma TomTom nie gwarantuje bezbłędnego działania urządzenia ani dokładności informacji dotyczących proponowanych tras. Nie ponosi też odpowiedzialności za kary nałożone na użytkownika w związku z nieprzestrzeganiem obowiązujących przepisów.

Informacje dotyczące pojazdów wielkogabarytowych/komercyjnych

Urządzenia bez zainstalowanej mapy dla ciężarówek nie będą pokazywać tras odpowiednich dla pojazdów wielkogabarytowych i komercyjnych. Jeśli pojazdu dotyczą ograniczenia w zakresie masy, wymiarów, prędkości, trasy itp. na drogach publicznych, należy używać wyłącznie urządzenia z zainstalowaną mapą dla ciężarówek. W urządzeniu należy wprowadzić dokładne dane techniczne pojazdu. Urządzenia tego należy używać wyłącznie jako pomocy w nawigacji. Nie należy wykonywać instrukcji nawigacyjnych, które mogą narazić na niebezpieczeństwo użytkownika urządzenia lub innych użytkowników drogi. Firma TomTom nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem tego zalecenia.

Prawidłowy montaż

Nie należy montować urządzenia w sposób, który mógłby odwracać uwagę kierowcy od drogi lub utrudniać prowadzenie pojazdu. Nie należy umieszczać urządzenia w strefie działania poduszki powietrznej lub innych funkcji bezpieczeństwa pojazdu.

Rozruszniki serca

Producenci rozruszników serca zalecają zachowanie odległości wynoszącej co najmniej 15 cm między ręcznym urządzeniem bezprzewodowym a rozrusznikiem serca w celu uniknięcia ewentualnego zakłócenia działania rozrusznika. Zalecenia te są zgodne z wynikami niezależnych badań i zaleceniami programu Wireless Technology Research. Wskazówki dla użytkowników z wszczepionymi rozrusznikami serca:

 • Między urządzeniem a rozrusznikiem serca powinno się ZAWSZE zachowywać odległość większą niż 15 cm (6 cali).
 • Dlatego urządzenia nie należy nosić w kieszeni na piersi

Inne urządzenia medyczne

Należy skonsultować się z lekarzem lub z producentem urządzenia medycznego, aby określić, czy działanie urządzenia bezprzewodowego może zakłócać działanie danego urządzenia medycznego.

Korzystanie z systemów audio

Zalecamy korzystanie z funkcji urządzenia TomTom Rider wymagających systemu audio (tj. mówione instrukcje krok po kroku, powiadomienia ze smartfonu) tylko w połączeniu z odpowiednim kaskiem Bluetooth® z wbudowanym systemem audio. Zawsze sprawdzaj lokalne wymogi prawne oraz dotyczące bezpieczeństwa przed wyborem systemu audio dla urządzenia. Kierowcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie tych przepisów oraz unikanie czynników rozpraszających na drodze.

Wodoodporność

Urządzenie jest wodoszczelne (IPX 7) w przypadku odpowiedniego przechowywania, użytkowania i montażu. Nie zanurzać w wodzie.

Instrukcje użytkowania:

TomTom Rider to urządzenie nawigujące na podstawie systemów satelitarnych GPS i GLONASS. Odpowiednia dbałość o urządzenie jest bardzo ważna:

 • W żadnym wypadku nie wolno otwierać obudowy urządzenia. Otwarcie obudowy może być niebezpieczne i unieważnia gwarancję na urządzenie.
 • Ekran urządzenia należy wycierać lub osuszać miękką ściereczką. Nie należy używać środków czyszczących w płynie.

Cyberbezpieczeństwo

 • Krajowy system cyberbezpieczeństwa
 • Współpraca międzynarodowaCertyfikacjaStrategiaEdukacjaPozostała działalność krajowaProgram Współpracy w Cyberbezpieczeństwie (PWCyber)

Jednym z kluczowych zadań Ministerstwa Cyfryzacji jest realizacja działań związanych z szeroko rozumianym cyberbezpieczeństwem.

Rozwój społeczny i gospodarczy w coraz większym stopniu zależny jest od szybkiego i nieskrępowanego dostępu do informacji. Od sprawności i stabilności systemów teleinformatycznych zależy funkcjonowanie całego państwa. Od wielu lat wzrasta liczba zagrożeń i incydentów bezpieczeństwa. Każdy incydent to ryzyko naruszenia bezpieczeństwa obywateli – przejęcia danych osobowych, naruszenia prywatności, utraty pieniędzy, a nierzadko też zdrowia. Należy temu skutecznie przeciwdziałać.

Ministerstwo Cyfryzacji konsekwentnie buduje i rozwija krajowy system cyberbezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę cyberprzestrzeni RP na właściwym poziomie. Zapewnienie cyberbezpieczeństwa jest jednym z głównych priorytetów ministra cyfryzacji.

Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy ze swoimi partnerami przygotowuje dokumenty i akty prawne, które mają usprawnić i rozwinąć krajowy system cyberbezpieczeństwa. 28 sierpnia 2018 roku weszła w życie ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę NIS. 

Ministerstwo Cyfryzacji opracowało również Strategię Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019-2024.  Dokument obowiązuje od 31 października 2019 roku i zastępuje Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017-2022. Co więcej, w efekcie starań MC doszło do znacznej harmonizacji w obszarze cyberbezpieczeństwa zapisów Strategii Bezpieczeństwa Narodowego ze Strategią Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-2024.

Departament Cyberbezpieczeństwa w celu realizacji zadań powierzonych ministrowi podejmuje m. in. następujące działania: 

 • określa cele jakościowe dla bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej,
 • kształtuje polityki ochrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z naczelnymi i centralnymi organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego,
 • współpracuje z organami krajowymi oraz właściwymi zespołami reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego (CSIRT) w zakresie budowania zdolności monitorowania i zapobiegania incydentom dotyczącym bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, oraz realizuje zadania związane ze współpracą z zespołami CSIRT na poziomie europejskim,
 • monitoruje stan realizacji wdrażania postanowień z dokumentów strategicznych,
 • opracowuje, wdraża i prowadzi przegląd dokumentów strategicznych w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni,
 • prowadzi sprawy związane z opracowywaniem i aktualizacją krajowej strategii dotyczącej cyberbezpieczeństwa wynikającej z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii, zwaną dalej „dyrektywą NIS”,
 • opracowuje projekty aktów prawnych dotyczące krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, propozycje nowelizacji tych aktów oraz nowelizacje innych aktów prawnych w zakresie ochrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej,
 • reprezentuje Polskę w gremiach międzynarodowych, m. w pracach Horyzontalnej Grupy Roboczej ds. Cyberbezpieczeństwa w Radzie Europejskiej, Grupy Współpracy umocowanej w dyrektywie NIS, Środkowoeuropejskiej Platformy Cyberbezpieczeństwa.
 • Informacje o publikacji dokumentu

  Ostatnia modyfikacja:
  15. 07. 2020 13:10 Jakub Karpowicz

  Pierwsza publikacja:
  18. 12. 2017 10:54 Paweł Ratyński

  Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Cabletron Systems Corewatch

  Bezpośredni link do pobrania Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Cabletron Systems Corewatch

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Cabletron Systems Corewatch